[ STRONA GŁÓWNA | O MNIE | PRYWATNA | ZAWODOWA | GARBUSOWA | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
[ GENEALOGIA ▪ Tablice ▪ Biogramy : Tuny Rawscy ▪ Dokumenty | PORTRETY | MIEJSCA | NEKROPOLIS ]

Rodzina RAWSKICH opisie Seweryna Uruskiego.

Opis pochodzi z XV tomu Rodziny - Herbarza Seweryna Uruskiego, będącego uzupełnieniem dokonanym w latach trzydziestych XX wieku przez Aleksandra Włodarskiego i opartym na Złotej Księdze Teodora Żychlińskiego. Zawiera wiele błędów, nieścisłości i niezgodności z posiadanymi dokumentami, stąd informacje te nie zostały uwzględnione w biogramach i głównych tablicach genealogicznych.


Uruski - Rawscy


Rekonstrukcja drzewa genealogicznego Rawskich na podstawie opisu Uruskiego.

I.  Jacek Rawski

II. Stanisław Rawski
    +--Antoni Rawski
      +--Franciszek Rawski x Marianna Łatalska
       |--Władysław Rawski x Rozalia Borowiecka
       |   |--Józef Rawski
       |   +--Piotr Rawski
       +--Korneli Rawski

III. Marcin Rawski x Zofia Wolicka
    +--Józef Rawski

IV. Piotr Rawski
    +--Grzegorz Rawski x Małgorzata Grzybowska
       |--Jan Rawski x Magdalena Iwańska
       |   |--Wojciech Rawski x Marianna Jabłońska
       |   |   |--Józef Rawski
       |   |   |--Albim Rawski
       |   |   |--Ignacy Rawski
       |   |   +--Adolf Rawski
       |   |--Feliks Rawski
       |   |   +--Michał Rawski
       |   +--Grzegorz Rawski x Teresa Różycka
       |      |--Robert Rawski
       |      +--Józef Rawski
       +--Józef Rawski x Urszula Zarzycka
          +--Michał Rawski
             +--Bronisław Rawski
                |--Wincenty Rawski x Marcela Zbrożkówna
                |   |--Wincenty Rawski
                |   |--Jan Rawski
                |   +--Kazimierz Rawski
                +--Leon Rawski x Franciszka Łozińska
                   +--Erazm Rawski x Antonina Grybowicka
                      +--Tadeusz Rawski

Uruski mylnie podaje herb Rawskich - Pilawa, bliższy już jest Żychliński - Prus III, gdy herbem Rawskich był Prus (Prus I). Wszytkie wymienione herby zawierają podobne elementy, stąd prawdopodobne pomyłki.
Wymieniony Bronisław Rawski był prawdopodobnie Stanisławem. Zgadza się ponadto prawdopodobny okres życia Józefa, Michała i Bronisława (Stanisława), również fakt, że jednym z synów Stanisława był Wincenty, który z kolei miał synów Wincentego i Kazimierza. Pozostałe osoby, fakty i daty nie mogą być zweryfikowane, stąd informacje Uruskiego, podane za Żychlińskim, nie zostały uwzględnione w biogramach i głównych tablicach genealogicznych; w "linii krwi" zaznaczono kursywą ojca i dziada Józefa, podanych przez Uruskiego.

Copyright © Piotr Gryglaszewski