[ STRONA GŁÓWNA | O MNIE | PRYWATNA | ZAWODOWA | GARBUSOWA | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
[ GENEALOGIA ▪ Tablice ▪ Biogramy ▪ Dokumenty | PORTRETY | MIEJSCA | NEKROPOLIS ]

TUNY RAWSCY


Prus
Prus

W systemie PESEL w roku 1998 nazwisko RAWSKI/RAWSKA
występuje 2413 razy (Wa:628, BP:8, Bs:8, BB:20, By:13, Ch:5, Ci:2, El:5, Gd:36, Go:32, JG:51, Kl:5, Ka:103, Ki:34, Kn:7, Ko:34, Kr:33, Ks:2, Lg:42, Lu:44, Łd:30, NS:8, Ol:20, Op:77, Os:15, Pl:9, Pt:9, Po:15, Pr:118, Ra:41, Rz:21, Sd:79, Sr:17, Sk:11, Sł:48, Su:30, Sz:57, Tb:336, To:32, Wb:29, Wł:22, Wr:98, Za:93, ZG:86)

Legenda herbowa w opisie Kacpra Niesieckiego.

Niesiecki - Prus

Niesiecki - Prus


Ród Rawskich w opisie Seweryna Uruskiego.

Tom XV Rodziny - Herbarza Seweryna Uruskiego jest uzupełnieniem dokonanym w latach trzydziestych XX wieku przez Aleksandra Włodarskiego, opartym na Złotej Księdze Teodora Żychlińskiego. Zawiera wiele błędów, nieścisłości i niezgodności z posiadanymi dokumentami, stąd informacje te nie zostały uwzględnione w biogramach i głównych tablicach genealogicznych, a zestawiono je na osobnej podstronie [ zobacz Uruski - Rawscy ].


Linia krwi od Józefa Tuny Rawskiego (Piotra Rawskiego ?)

       Piotr Rawski ? = N. N. ?
              |
-----------------------------
     Grzegorz Rawski ? = Małgorzata Grzybowska ?
              |
-----------------------------
     Józef Tuny Rawski = N. N. (Urszula Zarzycka ?
              |
-----------------------------
     Michał Tuny Rawski = N. N.
              |
-----------------------------
   Stanisław Tuny Rawski = Zofia Malinkowska
              |
-----------------------------
    Seweryn Tuny Rawski = Konstancja Uzłowska
              |
              -----------------------
Marceli Erazm Gryglaszewski = Edwarda Tuny Rawska
              |
-----------------------------
    Roman Gryglaszewski = Janina Scharffówna
              |
-----------------------------
    Jerzy Gryglaszewski = Elżbieta Półtorakówna
              |
          -------------------
          Piotr Gryglaszewski


Potomkowie Józefa Tuny Rawskiego

1. Józef Tuny Rawski
  |
  +--11. Michał Tuny Rawski
     |
     |--111. Stanisław Tuny Rawski x Zofia Malinkowska
     |    |
     |    |--1111. Hipolit Tuny Rawski
     |    |--1112. Kazimierz Tuny Rawski
     |    |--1113. Franciszka Tuny Rawska
     |    |
     |    |--1114. Seweryn Tuny Rawski x Konstancja Uzłowska
     |    |    |--11141. Edwarda Tuny Rawska x Marceli Erazm Gryglaszewski -->
     |    |    |--11142. Walentyna Tuny Rawska x Stanisław Sokulski -->
     |    |    |--11143. Leon Tuny Rawski
     |    |    +--11144. Józef Tuny Rawski
     |    |
     |    +--1115. Wincenty Tuny Rawski
     |        |--11151. Wincenty Rawski
     |        |--11152. N. Rawski
     |        |--11153. Maria Rawska x Wiktor Sadłowski
     |        +--11154. Kazimierz Rawski x Maria Rawska -->
     |
     |--112. Ignacy Tuny Rawski
     |
     +--112. Gasper Tuny Rawski

[1] Józef Tuny Rawski
* ok. 1700, Dunajowce (powiat uszycki, gubernia podolska)
potomkowie: 1. Michał Tuny Rawski [11]
[11] Michał Tuny Rawski
* ok. 1730, Dunajowce
potomkowie: 1. Stanisław Tuny Rawski [111], 2. Ignacy Tuny Rawski [112], 3. Gasper Tuny Rawski [113]

[111] Stanisław Tuny Rawski
* 1766, Dunajowce
[15 grudnia 1802] Komissya Legitymacyjna Guberni Podolskiej dla Rozbierania Dowodów Szlacheciej Rodowitości Szlachty tejże Guberni (...) Urodzonym Stanisławowi, Ignacemu y Gasprowi Rawskim synom Michała a Wnukom Józefa Rawskiego przydomku Tuny Herbem Prus szczycącym się w tym iż z Przodków swoich wyzrzeczonych są aktualną y niewątpliwą Szlachtą dane y w Aktach ziemskich Powiatu Kamienieckiego Tegoż Roku [1802] Dnia dziesiątego Grudnia Oblatowane Świadectwo.
Stanisław Tuny Rawski był "stanu wojskowego" i prawdopobodnie oficerem, za czym przemawiają rodzice chrzestni jego syna Seweryna: Joannes Ihnatiów Baron Generał Major i Marianna Baronissa Wittowa oraz Gabrielus Ihnatiów Pułkownik i Elisabetha de Witte (Infans de Mohylówka). Marianna Wittowa była matką generała Józefa Witta, komendanta twierdzy w pobliskim Kamieńcu Podolskim, Elżbieta Wittówna jego siostrą. Józef Witt (syn Jana, również komendanta kamienieckiego), poślubił greczynkę Zofię Glavani, najpiękniejszą kobietę Europy, dla której Szczęsny Potocki z Tulczyna, jej drugi mąż, stworzył Zofiówkę, nazywaną przez ówczesnych jednym z cudów świata.
x Zofia Malinkowska
potomkowie: 1. Hipolit Tuny Rawski [1111], 2. Kazimierz Tuny Rawski [1112], 3. Franciszka Tuny Rawska [1113], 4. Seweryn Tuny Rawski [1114], 5. Wincenty Tuny Rawski [1115]

[1111] Hipolit Tuny Rawski
* 1790, Dunajowce
brak danych

[1112] Kazimierz Tuny Rawski
* 1797, Dunajowce
brak danych

[1113] Franciszka Tuny Rawska
* 1799, Dunajowce
brak danych

[1114] Seweryn Tuny Rawski
* 15.03.1802, Dunajowce
W roku 1848 zanotowano w metryce małżeństwa: Severinus Rawski miles dimissus de legione Ba Siokowicki pro nunc Officialista privatus.
x Konstancja Elżbieta Uzłowska (* ok. 1822, c. Karola Uzłowskiego i Marii Drzewieckiej), 07.03.1846, Mieczyszczów k/Brzeżan
potomkowie: 1. Edwarda Tuny Rawska [11141], 2. Walentyna Tuny Rawska [11142], 3. Leon Tuny Rawski [11143], 4. Józef Tuny Rawski [11144]

[11141] Edwarda Tuny Rawska
* 11.10.1847, Mieczyszczów k/Brzeżan
+ 01.05.1926, Jędrzejów
Mieszkała m. in. we Lwowie przy ul. Bajki 14, w Kapuścińcach k/Borszczowa, potem u córki Janiny Koziołkowskiej w Jędrzejowie, gdzie zmarła i została pochowana.
x Marceli Erazm Gryglaszewski, 30.05.1874, Lwów, Kościół św. Andrzeja (świadkami byli Wincenty Rawski i Wiktor Sadłowski), * 02.10.1840, Kraków, + 08.1914 w Kapuścińcach k/Borszczowa. Uczestnik Powstania Styczniowego, szereg. w oddz. Kurowskiego (pod Miechowem), Langiewicza (od Goszczy do Grochowisk), Tetery (pod Igołomią), w końcu jako ajent policyi wykonawczej w Krakowie. Ranny pod Igołomią został skazany na 15 kijów przez sąd wojenny krakowski. Po powstaniu mieszkał we Lwowie, gdzie prowadził przedsiębiorstwo ciesielsko-budowlano-architektoniczne; wraz z wujem żony, architektem Wincentym Rawskim, zrealizował wiele znanych obiektów użyteczności publicznej, m. in. dworzec kolejowy we Lwowie, gmach Sejmu Galicyjskiego, obiekty na Targach Krajowych i. in. [ zobacz GRYGLASZEWSCY ]
potomkowie: 1. Tadeusz Gryglaszewski [111411], 2. Stanisław Gryglaszewski [111412], 3. Maria Gryglaszewska [111413], 4. Martyna Gryglaszewska [111414], 5. Roman Gryglaszewski [111415], 6. Janina Gryglaszewska [111416]

[11141...] Potomkowie Edwardy Tuny Rawskiej [ zobacz 11141 ]

[11142] Walentyna Tuny Rawska
* ok. 1860
x Stanisław Sokulski [ zobacz SOKULSCY ]
potomkowie: 1. Kazimierz Sokulski [111421], Julia Sokulska [111422], Marian Sokulski [111423]

[11142...] Potomkowie Walentyny Tuny Rawskiej [ zobacz 11142 ]

[11143] Leon Tuny Rawski
+ Sarajewo
brak danych

[11144] Józef Tuny Rawski
brak danych

[1115] Wincenty Tuny Rawski
* 1810, + 1870 (?)
architekt lwowski
potomkowie: 1. Wincenty Rawski [11151], 2. N. Rawski [11152], 3. Maria Rawska [11153], 4. Kazimierz Rawski [11154]

[11151] Wincenty Rawski
* 1857 (?), +1927
architekt lwowski

[11152] N. Rawski
x Emilia Cetwińska (c. Marcelego Cetwińskiego i Brygidy Sas Dobrzńskiej)
notariusz w Birczy

[11153] Maria Rawska
brak danych
x Wiktor Sadłowski (architekt lwowski)

[11154] Kazimierz Rawski
* 1863, +1932
architekt lwowski
x Maria Rawska (* 1867, +1939)
potomkowie: 1. Wincenty Witold Rawski [111541]

[11154...] Potomkowie Kazimierza Rawskiego [ 11154 ]

[112] Ignacy Tuny Rawski
* ok. 1730, Dunajowce
brak danych

[113] Gasper Tuny Rawski
* ok. 1730, Dunajowce
brak danych

Potomkowie Edwardy Tuny Rawskiej i Marcelego Erazma Gryglaszewskiego

11141. Edwarda Tuny Rawska x Marceli Erazm Gryglaszewski
    |
    |--111411. Tadeusz Gryglaszewski
    |
    |--111412. Stanisław Gryglaszewski x Antonina Zielińska
    |     |--1114121. Helena Gryglaszewska x (1) N. Struś
    |     |      |           (2) Włodzinierz Cielecki
    |     |      |           (3) N.N.
    |     |      +--11141211. (2) Krystyna Cielecka x N. Lazar
    |     |            +-- 3 synów
    |     |--1114122. Martyna Gryglaszewska x Stefan ks. Puzyna
    |     |--1114123. Stanisław Gryglaszewski
    |     |--1114124. Zdzisław Gryglaszewski
    |     +--1114125. Maria Gryglaszewska
    |
    |--111413. Maria Gryglaszewska
    |--111414. Martyna Gryglaszewska
    |
    |--111415. Roman Gryglaszewski x Janina Scharffówna
    |     |--1114151. Jerzy Gryglaszewski x Elżbieta Półtorakówna
    |     |      |--11141511. Anna Gryglaszewska
    |     |      +--11141512. Piotr Gryglaszewski
    |     +--1114152. Halina Gryglaszewska x (1) Gustaw Niemiec, (2) Antonin Dvořak
    |
    +--111416. Janina Gryglaszewska x Stanisław Koziołkowski
         +--1114161. Aleksandra Koziołkowska x Zbigniew Gardulski
               +--11141611. Andrzej Gardulski
                      |--111416111. N. Gardulski
                      +--111416112. N. Gardulska

[11141] Edwarda Tuny Rawska x Marceli Erazm Gryglaszewski
pełny wykaz [ zobacz GRYGLASZEWSCY ]
[111415] Roman Gryglaszewski
* 06.08.1886, Lwów-Sygniówka
+ 17.07.1965, Kraków
Absolwent Politechniki Lwowskiej, inżynier geodeta. Do r. 1915 mieszkał we Lwowie, potem w Rosji (Charków), powrót do Polski 01.01.1919, początkowo w Warszawie, potem w Nowym Sączu, Brześciu na Bugiem i w Warszawie, podczas II wojny światowej w Tarnowie, od ok. 1955 r. w Krakowie. Był urzędnikiem Ministerstwa Rolnictwa i Robót Publicznych, kierownikiem technicznym Komisji Delimitacyjnej Polsko-Czesko-Słowackiej, potem kierownikiem Biura Melioracji Polesia. Pionier lotniczych pomiarów geodezyjnych w Polsce. Aktor i reżyser amator. Założyciel teatru amatorskiego w Tarnowie, potem w Pałacu "Pod Baranami" w Krakowie.
x Janina Maryanna Scharff, 25.04.1911, Zbylitowska Góra k/Tarnowa [ zobacz SCHARFFOWIE ]
potomkowie: 1. Jerzy Antoni Gryglaszewski [1114151], 2. Halina Gryglaszewska [1114152]

[1114151] Jerzy Antoni Gryglaszewski
* 05.01.1912, Lwów
+ 14.11.2001, Kraków
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr praw. Przed II wojną światową urzędnik Izby Skarbowej w Warszawie, praktykant w Konsulacie Polskim w Ostrawie. Oficer w Wojnie Obronnej 1939 r., ranny. Więzień gestapo, zesłany na roboty przymusowe do Prus Wschodnich. Po wojnie stale mieszkał w Krakowie. Pracował m. in. w Narodowym Banku Polskim, wieloletni dyrektor VII Oddziału w Krakowie. Major Wojska Polskiego w spoczynku. Uhonorowany wieloma wysokimi odznaczeniami państwowymi i wojskowymi.
x Elżbieta Janina Półtorakówna, 08. 1951, Kraków [ zobacz PÓŁTORAKOWIE ]
potomkowie: 1. Anna Maria Gryglaszewska [11141511], 2. Piotr Antoni Gryglaszewski [11141512]

[11141511] Anna Maria Gryglaszewska
* 30.05.1952, Kraków
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, mgr matematyki, dr nauk ekonomicznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Specjalizacja: zastosowania matematyki w ekonomii.

[11141512] Piotr Antoni Gryglaszewski
* 05.01.1955, Kraków
Absolwent Politechniki Krakowskiej, dr nauk technicznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Krakowskiej, stypendysta DAAD i Alexander von Humboldt-Stiftung (1986-1989), prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska (1999-2002 i 2002-2005), 2002-2005 senator Politechniki Krakowskiej. Specjalizacja: inżynieria środowiska, technika cieplna.

[1114152] Halina Gryglaszewska
* 13.06.1917, Charków
+ 18.06.2010, Kraków
Aktorka, reżyser. Profesor zwyczajny Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Aktorka teatrów krakowskich: Teatru im. J. Słowackiego, Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej, Teatru Rozmaitości (dyrektor i kierownik artystyczny) oraz w Kielcach (kierownik artystyczny). Wiele ról teatralnych, telewizyjnych i filmowych. Liczne nagrody, wyróżnienia oraz odznaczenia państwowe za osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne. Zobacz folder wydany z okazji jublieuszu artystycznego Haliny Gryglaszewskiej [ JUBILEUSZ ].
x 1. Gustaw Niemiec (+, zginął w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu)
x 2. Antonin Dvořak

Potomkowie Walentyny Tuny Rawskiej i Stanisława Sokulskiego

11142. Walentyna Tuny Rawska x Stanisław Sokulski
    |
    |--111421. Kazimierz Sokulski x Maria Onitschówna (1. v. Scharffowa)
    |
    |--111422. Julia Sokulska
    |
    +--111423. Marian Sokulski x Bronisława Więckowska
         |--1114231. Maria Sokulska
         |--1114232. Danuta Sokulska x N. Jakubowski
         +--1114233. Bożena Sokulska x (1) N. Tomidajewicz, (2) N. Łukasiewicz
           +--11142331. (1) Janusz Tomidajewicz

[11142] Walentyna Tuny Rawska x Stanisław Sokulski
pełny wykaz [ zobacz SOKULSCY ]

Potomkowie Kazimierza Rawskiego

11154. Kazimierz Rawski x Maria Rawska
    |
    +--111541. Wincenty Witold Rawski x Sabina Głodzińska
         |--1115411. Tadeusz Rawski
         |      +--11154111. Witold Rawski
         +--1115412. Zofia Rawska

[11154] Kazimierz Rawski
[111541] Wincenty Witold Rawski
* 21,03.1893, Przemyśl
+ 04.07.1962, Wrocław
Architekt, historyk sztuki, konserwator zabytków. Do 1946 roku mieszkał i pracował we Lwowie, potem we Wrocławiu.
x Sabina Głodzińska, 14.07.1923
potomkowie: 1. Tadeusz Rawski [1115411], 2. Zofia Rawska [1115412]

[1115411] Tadeusz Rawski
* 1924
oficer Wojska Polskiego

[11154111] Witold Rawski
brak danych

[1115412] Zofia Rawska
* 1928
historyk sztuki
Copyright © Piotr Gryglaszewski