[ STRONA GŁÓWNA | O MNIE | PRYWATNA | ZAWODOWA | GARBUSOWA | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
[ GENEALOGIA ▪ Tablice ▪ Biogramy : Jaxa Rożnowie ▪ Dokumenty | PORTRETY | MIEJSCA | NEKROPOLIS ]

CIEŃSCY

Związki Tekli Cieńskiej zamężnej za Antonim Jaxa Rożnem z licznie rozrodzonym rodem Cieńskich z Małopolski i Podola nie zostały ustalone. Poniżej opis rodu Cieńskich wg Bonieckiego i Uruskiego oraz uzurpacji tytułu hrabiowskiego przez Cieńskich wg Konarskiego.

Ród Cieńskich w opisie Adama Bonieckiego.

Boniecki - Cieńscy

Boniecki - Cieńscy

Boniecki - Cieńscy

Boniecki - Cieńscy


Ród Cieńskich w opisie Seweryna Uruskiego.

Uruski - Cieńscy

Uruski - Cieńscy

Poniższy fragment opisu pochodzi z XVI tomu Rodziny - Herbarza Seweryna Uruskiego Uzupełnienia - część III, wydanego w roku 1934 przez Aleksandra Włodarskiego i opartego na wątpliwych źródłach (m. in. Złotej Księdze Teodora Żychlińskiego). W większości zawiera nieprawdziwe informacje pisane na "zamównienie", stąd wartość tych danych jest znikoma.

Uruski - Cieńscy

Uruski - Cieńscy

Uruski - Cieńscy


Szymon Konarski w O heraldyce i "heraldycznym" snobiźmie wymienia Cieńskich na długiej liście psudo-hrabiów uzurpujących sobie prawo do tytułu. Opisuje sprytny proceder uzyskiwania "papierowych dowodów" na średniowieczne tytuły, z którego skwapliwie skorzystali i Cieńscy, rejestrując w londyńskim College of Arms piastowski tytuł "hrabia Chebda de Cienie-Cieński".

Konarski - Cieńscy

Konarski - Cieńscy

Copyright © Piotr Gryglaszewski