[ STRONA GŁÓWNA | O MNIE | PRYWATNA | ZAWODOWA | GARBUSOWA | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
[ GENEALOGIA ▪ Tablice ▪ Biogramy ▪ Dokumenty | PORTRETY | MIEJSCA | NEKROPOLIS ]

JAXA ROŻNOWIE


Gryf
Gryf

W systemie PESEL w roku 1998 nazwisko JAXA ROŻEN/ROŻEN
występuje 10/265 razy (JG:5, Kr:2, Wr:3)/(Wa:11, BP:110, BB:1, By:5, Ch:13, El:4, JG:1, Ka:5, Ko:5, Kr:12, Lg:4, Lu:26, Łd:4, Ol:2, Op:5, Po:10, Rz:4, Sd:12, Sł:1, Sz:4, Ta:9, To:3, Wł:1, Wr:12, Za:1)

Legenda herbowa w opisie Bartosza Paprockiego.

Paprocki - Gryf


Fragment drzewa genealogicznego rodu Jaxa Rożnów opracowanego na podstawie

Polskiego Słownika Biograficznego (PSB), Słownika Historyczno-Geograficznego Województwa Krakowskiego (SHG), Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich (SGKP), Księgi rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej Józefa Krzepieli, Rodów Rycerstwa Polskiego Bartosza Paprockiego, Herbarza Kacpra Niesieckiego oraz archiwum rodzinnego.

Klemens Jaksa Rożen
 +--Michał Rożen x Helena N.
    |--Piotr Rożen x Małgorzata Borkówna
    |  |--Andrzej Rożen x Dobrochna c. Wojciecha
    |  |--Rafał Rożen x (1) Elżbieta c. Mściwoja, (2) Barbara c. Wiernka
    |  |  |--Eleazar Rożen
    |  |  |--Jan Rożen
    |  |  |--Mikołaj Rożen
    |  |  +--Zygmunt Rożen
    |  |--Fenna Rożnówna x Piotr Niedźwiedzki
    |  |--Zygmunt Rożen
    |  |  |--Adam Rożen
    |  |  |--Andrzej Rożen
    |  |  +--Jakub Rożen
    |  |     |--Adam Rożen x Barbara Kępińska
    |  |     |  |--Adam Rożen x Elżbieta Zieleńska
    |  |     |  +--Paweł Rożen
    |  |     |--Gabriel Rożen
    |  |     +--Zygmunt Rożen x Zofia Puckówna c. Mikołaja
    |  |       |--Albert Rożen x N. Walewska
    |  |       |  |--Jan Rożen
    |  |       |  |--Albrycht Rożen x N. Baranowska
    |  |       |  +--Zygmunt Rożen x N. Szafrańcówna
    |  |       |     +--Stanisław Rożen x Anna Chełmska
    |  |       |       |--Marcyan Rożen
    |  |       |       |--Eleazar Rożen x Elżbieta Gręboszewska
    |  |       |       |  +--Mikołaj Rożen
    |  |       |       |     +--Antoni Rożen x Tekla Cieńska -->
    |  |       |       |--N. Rożnówna x Piotr Zbijowski
    |  |       |       |--Zofia Rożnówna x Jan Pisarski
    |  |       |       +--N. Rożnówna x Mikołaj Marchocki
    |  |       |--Samuel Rożen
    |  |       +--Remigian Rożen
    |  +--N. Rożnówna x Zawisza Czarny
    |     +--Barbara z Rożnowa x Jan Amor Tarnowski -> TARNOWSCY
    |--Klemens Rożen
    |  +--Małgorzata Rożnówna x Jan Rola z Łąkoszyna
    +--Dobrochna z Rożnowa x Jan z Oleśnicy
      |--Zbigniew Oleśnicki
      +--Jan Oleśnicki -> OLEŚNICCY

Ród Rożnów w opisie Bartosza Paprockiego [ zobacz Paprocki - Rożnowie ]. Barwna historia Paprockiego o znaczeniu bardziej literackim niż historycznym, zaczerpnięta w dużej części z Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae (Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego) Jana Długosza, który będąc kanclerzem biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego, którego matką była Dobrochna Rożnówna, trochę przesadził w pochwałach rodu Rożnów i upiększaniu historii. Czyta się jednak "rozkosznie".

Ród Rożnów w opisie Kacpra Niesieckiego [ zobacz Niesiecki - Rożnowie ]. Niesiecki powtarza wiele błędów Paprockiego, dodaje jednak dużą liczbę szczegółów.

Ród Rożnów w opisie Seweryna Uruskiego [ zobacz Uruski - Rożnowie ]. Tom XV Rodziny - Herbarza Seweryna Uruskiego jest uzupełnieniem dokonanym w latach trzydziestych XX wieku przez Aleksandra Włodarskiego, opartym na Złotej Księdze Teodora Żychlińskiego. Zawiera wiele błędów, nieścisłości i niezgodności z posiadanymi dokumentami, stąd informacje te nie zostały uwzględnione w biogramach i głównych tablicach genealogicznych, a zestawiono je i opatrzono komentarzem na osobnej podstronie.

Kopie z Polskiego Słownika Biograficznego zamieszczono w biogramach przy właściwych osobach, inne materiały, z których korzystałem podane są w źródłach i nie reprodukowane na stronie.

Rożnów od Klemensa ([01]) do Alberta ([01114331]) należy traktować - jako moich przodków - tylko hipotetycznie. Zbyt skąpy materiał dokumentacyjny, oparty głównie na herbarzach i często sprzeczny, pozostawia wiele wątpliwości. W zasadzie dopiero od Stanisława Rożna ([0111433131]) na Bruśniku można mówić o przodkach poświadczonych dokumentami lub tradycją rodzinną.


Linia krwi od Klemensa Jaksa Rożna
(kursywą zaznaczono hipotetycznych przodków Alberta Rożna)

         Klemens Jaksa Rożen
             |
---------------------------
       Michał Rożen = Helena N.
             |
---------------------------
       Piotr Rożen = Małgorzata Borkówna
             |
---------------------------
      Zygmunt Rożen = N. N.
             |
---------------------------
       Jakub Rożen = N. N.
             |
---------------------------
      Zygmunt Rożen = Zofia Puckówna
             |
---------------------------
       Albert Rożen = N. Walwska
             |
---------------------------
      Zygmunt Rożen = N. Szafrańcówna
             |
---------------------------
     Stanisław Rożen = Anna Chełmska
             |
---------------------------
      Eleazar Rożen = Elżbieta Gręboszewska
             |
---------------------------
    Mikołaj Jaxa Rożen = N. N.
             |
---------------------------
    Antoni Jaxa Rożen = Tekla Cieńska
             |
---------------------------
   Bolesław Jaxa Rożen = Katarzyna Grabczyńska
             |
             -----------------------
    Władysław Onitsch = Waleria Jaxa Rożnówna
             |
             -----------------------
Stanisław Tadeusz Scharff = Maria Onitschówna
             |
             -----------------------
   Roman Gryglaszewski = Janina Scharffówna
             |
---------------------------
   Jerzy Gryglaszewski = Elżbieta Półtorakówna
             |
         -------------------
         Piotr Gryglaszewski


Wybrane biogramy ROŻNÓW

[01] Klemens Rożen z Rożnowa
* po 1300
Protoplasta rodu, wcześniejszych Rożnów należy zaliczyć do legendarnych; w roku 1356 wraz z synem Michałem podejmował króla Kazimierza Wielkiego w Radajowicach (na terenie tej wsi leżał zamek Rożnów).
potomkowie: 1. Michał Rożen [011]
[011] Michał Rożen z Rożnowa
x Helena N. (+ po 1394 roku)
potomkowie: 1. Piotr Rożen [0111], 2. Klemens Rożen [0112], 3. Dobrochna Rożnówna [0113]

[0111] Piotr Rożen z Rożnowa
* ok. 1350, + ok. 1390
Starosta łęczycki, wzmiankowany od roku 1370, posiadał rozległe dobra ziemskie w Polsce i na Węgrzech, związany z dworem węgierskim, potem należał do najbliższego otoczenia króla Władysława Jagiełły.
pełny biogram w PSB [ zobacz PSB - Piotr z Rożnowa ]
x Małgorzata Borkówna (+ po 1409, c. Jana Borka, stolnika sandomierskiego, zaliczanego do najbogatszych patrycjuszy krakowskich, po śmierci Rożna Małgorzata wyszła ponownie za mąż za Wiernka z Gabania)
potomkowie: 1. Andrzej Rożen [01111], 2. Rafał Rożen [01112], 3. Fenna Rożen [01113], 4. Zygmunt Rożen [01114], 5. N. Rożnowna [01115]

[01111] Andrzej Rożen z Rożnowa
* ok. 1370
+ ok. 1428, pod Gołubcem
Dworzanin Zygmunta Luksemburskiego, przywiózł do Polski insygnia koronacyjne wywiezione na Węgry przez Ludwika Węgierskiego.
pełny biogram w PSB [ zobacz PSB - Andrzej z Rożnowa ]
x Dobrochna (c. Wojciecha z Czudca)
zmarł bezpotomie, majątek odziedziczył brat Rafał [01112]

[01112] Rafał Rożen z Rożnowa
+ po 1455
Młodszy brat Andrzeja Rożna [01111], w 1428 roku sprzedał synom Zawiszy Czarnego klucz rożnowski wraz z połową zamku.
x 1. Elżbieta (c. Mściwoja Białonia z Więckowic, burgrabiego krakowskiego)
x 2. Barbara Gabańska (c. Wiernka juniora z Gabania)
potomkowie: 1. Eleazar Rożen [011121], 2. Jan Rożen [011122], 3. Mikołaj Rożen [011123], 4. Zygmunt Rożen [011124]

[01113] Fenna Rożnówna
x Piotr Niedźwiedzki z Niedźwiedzia

[01114] Zygmunt Rożen z Rożnowa
potomkowie (z nieznanej żony): 1. Adam Rożen [011141], 2. Andrzej Rożen [011142], 3. Jakub Rożen [011143]

[011143] Jakub Rożen
Dworzanin króla węgierskiego, podsędek krakowski, sędzia sądecki i biecki, zmarł w wieku 86 lat.
x Zofia Mstowska (c. Andrzeja Mstowskiego, podsędka krakowskiego)
potomkowie: 1. Adam Rożen [0111431], 2. Gabriel Rożen [0111432], 3. Zygmunt Rożen [0111433]

[0111431] Adam Rożen
+ 1576
Dziedzic części w Mogilnie i Koniuszowej, podstarości sądecki.
x Barbara Kępińska (Kempińska)
potomkowie: 1. Adam Rożen [01114311], 2. Paweł Rożen [01114312]

[01114311] Adam Rożen
+1619, Mogilno
Rotmistrz piechoty, zaangażowany w działalność publiczną (m. in. poseł na sejmy, deputat do trybunału), podsędek ziemski krakowskiej od 1606.
pełny biogram w PSB [ zobacz PSB - Adam Rożen ]
x Elżbieta Zieleńska (wdowa po Wojciechu Dłuskim)
zmarł bezpotomie

[0111432] Gabriel Rożen
Rotmistrz, starszy na działami na Podolu do roku 1577, podstarości trembowelski.

[0111433] Zygmunt Rożen
*1531, +1582
Rotmistrz jazdy, starosta dorpacki, brał udział w licznych wyprawach wojennych, zaangażowany w działalność polityczną.
pełny biogram w PSB [ zobacz PSB - Zygmunt Rożen ]
x Zofia Puckówna (c. Mikołaja z Zagajdów w woj. łęczyckim)
potomkowie: 1. Wojciech (Albert) Rożen [01114331], 2. Samuel Rożen [01114332], 3. Remigian Rożen [01114333]

[01114331] Wojciech (Albert) Rożen
x N. Walewska

[01114331...] Potomkowie Alberta Rożna [ zobacz 01114331 ]

[01115] N. Rożnówna
x Zawisza Czarny z Garbowa (jeden z najsłynniejszych rycerzy polskich, starosta kruszwicki od 1417, starosta spiski od 1420)
potomkowie: 1. Barbara z Rożnowa [011151] (* 1447, + 1517, pochowana w katedrze tarnowskiej, x 1. Stanisław Tęczyński, x 2. Jan Amor z Tarnowa Tarnowski, * 1420, potomkowie z 2. mężem: m. in. Jan Amor Tarnowski, * 1488,+ 1561, kasztelan wojnicki, hetman wielki koronny i wojewoda ruski od 1527, wojewoda krakowski od 1535, kasztelan krakowski od 1536)

[011151...] TARNOWSCY

[0112] Klemens Rożen z Rożnowa
potomkowie: 1. Małgorzata Rożnówna [01121] (x Jan Rola z Łąkoszyna, kasztelan łęczycki)

[0113] Dobrochna Rożnówna
+ 17.06.1418
x Jan (Jaśko) Oleśnicki z Oleśnicy (+ 24.01.1413, starosta wileński, sędzia ziemski krakowski)
potomkowie: 1. Zbigniew Oleśnicki [01131], 2. Jan Oleśnicki [01132], 3. Jakób Oleśnicki [01133], 4. Katarzyna Oleśnicka [01134], 5. Pachna Oleśnicka [01135]

[01131] Zbigniew Oleśnicki
* 05.12.1389, Sienna
+ 01.04.1455, Sandomierz, pochowany w katedrze krakowskiej
Biskup krakowski, kardynał, prymas polski.

[01132] Jan Oleśnicki zwany Głowacz
* ok. 1400
+ ok. 1460, pochowany w klasztorze na Świętym Krzyżu
Marszałek Królestwa Polskiego, kasztelan, wojewoda sandomierski.
x Anna z Tenczyna, ok. 1424
potomkowie: 1. Zbigniew Oleśnicki [011321], 2. Zbigniew Oleśnicki [011322] (arcbp gnieźnieński), 3. Jan Oleśnicki [011323] (tenutariusz lubowelski), 4. Andrzej Oleśnicki [011324] (kasztelan sądecki, starosta lwowski), 5. Feliks Oleśnicki [011325], 6. Katarzyna Oleśnicka [011326] (ż. Pawła Jasieńskiego, kasztelana sandomierskiego), 7. Anna Oleśnicka [011327] (ż. Jana Feliksa Tarnowskiego, wojewody lubelskiego).

[01132...] OLEŚNICCY

[01133] Jakób Oleśnicki
kanonik regularny w klasztorze Bożego Ciała w Krakowie

[01134] Katarzyna Oleśnicka
x Krystyn z Koziegłów (kasztelan sądecki)

[01135] Pachna Oleśnicka
x Jan z Tęczyna Ossoliński (kasztelan radomski)

Potomkowie Alberta Rożna

Wszystkich wcześniej wymienionych Rożnów i wyróżnionych pogrubioną czcionką przodków Alberta Rożna ([01114331]) należy traktowć hipotetycznie. Zbyt skąpy materiał dokumentacyjny, oparty głównie na herbarzach, pozostawia wiele wątpliwości. W zasadzie dopiero od Stanisława Rożna ([0111433131]) na Bruśniku można mówić o przodkach poświadczonych dokumentami lub tradycją rodzinną.

[01114331] Albert Rożen
Arianin i propagator ruchów reformacyjnych. Prawdopodbnie pierwszy z rodziny udokumentowany właściciel dworu w Jeżowie, który zamieniony został w tym czasie na zbór ariański. Również kościół w Wilczyskach przez wiele lat pełnił rolę zboru. Nie jest jednak pewne, czy to on był Albertem Rożnem z Jeżowa, czy też jego bratanek Albrycht [011143312]. [ zobacz JEŻÓW ]
x N. Walewska
potomkowie: 1. Jan Rożen [011143311], 2. Albrycht Rożen [011143312], 3. Zygmunt Rożen [011143313]
[011143312] Albrycht Rożen
x Zofia Baranowska

[011143313] Zygmunt Rożen
x N. Szafrańcówna z Pieskowej Skały (wojewodzianka sandomierska) [ zobacz SZAFRAŃCOWIE ]
potomkowie: 1. Stanisław Rożen [0111433131]

[0111433131] Stanisław Rożen na Bruśniku
Stanisław Rożen, arianin zwany olim haereticus maximus, dziedzic Bruśnika, Jeżowa i kilkunastu wsi na Pogórzu Rożnowsko-Ciężkowickim. Zamienił kościół w Bruśniku na zbór protestancki (1565-1595). [ zobacz JEŻÓW ]
x Anna Chełmska (c. Marcjana Chełmskiego, chorążego krakowskiego, i N. Pieniążkównej) potomkowie: 1. Marcyan Rożen [01114331311], 2. Eleazar Rożen [01114331312], 3. N. Rożnówna [01114331313], 4. Zofia Rożnówna [01114331314], 5. N. Rożnówna [01114331315]

[01114331312] Eleazar Rożen
x Zofia Gręboszewska
potomkowie: 1. Mikołaj Rożen [011143313121]

[011143313121] Mikołaj Rożen
potomkowie: 1. Antoni Rożen [0111433131211]

[0111433131211] Antoni Jaxa Rożen
x 1. Tekla Cieńska
x 2. N. Błeszyńska

[1...] Potomkowie Antoniego Jaxa Rożna [ zobacz 1 ]

[01114331313] N. Rożnówna
x Piotr Zbijowski

[01114331314] Zofia Rożnówna
x Jan Pisarski

[01114331315] N. Rożnówna
x Mikołaj Marchocki

Potomkowie Antoniego Jaxa Rożna (syna Mikołaja)

1. Antoni Jaxa Rożen x (1) Tekla Cieńska, (2) N. Błeszyńska
  |
  |--11. (1) Włodzimierz Jaxa Rożen
  |
  |--12. (1) Hortensja Jaxa Rożen x Antoni Borzęcki
  |   |--121. Malwina Borzęcka x Władysław Janowski
  |   |    |--1211. Stanisław Janowski
  |   |    |    x Maria Gabriela Korwin-Piotrowska (Gabriela Zapolska)
  |   |    +--1212. Bronisława Janowska x Tadeusz Rychter
  |   |        +--12121. Matylda Janowska
  |   +--122. Zofia Borzęcka x Roman Klein
  |       |--1221. Maria Kleinówna x Antoni Jaworski
  |       |    +--12211. Aleksander Jaworski
  |       |--1222. Aniela Kleinówna x Aleksander Ostrowski
  |       |    |--12221. Wiesława Ostrowska
  |       |    +--12222. Aniela Ostrowska x Tadeusz Grela
  |       |--1223. Roman Klein x Anna N.
  |       |    +--12231. Eugeniusz Klein
  |       +--1224. Hortensja Kleinówna
  |
  |--13. (1) Bolesław Jaxa Rożen x Katarzyna Grabczyńska
  |   |--131. Hilaria Jaxa Rożen x N. Chodorski
  |   |    |--1311. Waleria Chodorska x N. Wojciechowski
  |   |    +--1312. Zygmunt Chodorski
  |   |--132. Waleria Jaxa Rożen x Władysław Onitsch
  |   |    |--1321. Maria Onitschówna x (1) Stanisław Tadeusz Scharff -->
  |   |    |              (2) Kazimierz Sokulski
  |   |    +--1322. Józefa Onitschówna x Bolesław Zygmunt Zieliński -->
  |   |--133. Bronisława Jaxa Rożen x N. Białobrzeski
  |   |    |--1331. Tekla Białobrzeska x Romuald Senkowski
  |   |    +--1332. Zygmunt Białobrzeski
  |   +--134. Mieczysław Jaxa Rożen x N.N.
  |       |--1341. Maryla Jaxa Rożen
  |       |--1342. Czesław Jaxa Rożen
  |       |--1343. Bolesław Jaxa Rożen
  |       |--1344. Janina Jaxa Rożen x N. Wink
  |       +--1345. Stanisław Jaxa Rożen
  |
  |--14. (2) Lucjan (Lucjan Marian) Jaxa Rożen x N. Nalepówna
  |   |--141. Zygmunt Jaxa Rożen
  |   |--142. Stanisława Jaxa Rożen
  |   +--143. Helena Jaxa Rożen
  |
  |--15. (2) Artur Jaxa Rożen
  |
  +--16. (2) Ludomir Jaxa Rożen x N. Hryniewiecka

[1] Antoni Jaxa Rożen
Niewiele wiadomo o Antonim Jaxa Rożnie. Dwukrotnie żonaty, pozostawił 6 dzieci, pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
x 1. Tekla Cieńska (*ok. 1790, + 01.09.1823)
Urodzona prawdopodobnie ok. 1790 roku, zmarła 01.09.1823. Miejsce urodzenia i śmierci nie są znane. Również brak dokładnych informacji odnośnie rodziców Tekli. Matka jej, nieznane imię i nazwisko rodowe, była drugi raz zamężna za Różyckim z Burzyna. Z listu Tekli do matki pisanego w roku 1820 wiadomo, że miała siostrę, z którą była skonfliktowana (reprodukcja listu w dziale Dokumenty). Dziećmi Tekli z Cieńskich i Antoniego Rożnów byli bez wątpnienia Włodzimierz, Hortensja i Bolesław. Artur był synem Antoniego Jaxa Rożna z Błeszyńską, jak również prawdopodobnie Lucjan i Ludomir, który w 1865 roku był świadkiem małżeństwa swojej przyrodniej bratanicy Walerii Jaxa Rożnównej z Władysławem Onitschem. Można przypuszczać, że drugim mężem matki Tekli był Aleksander Różycki, dziedzic Burzyna koło Tuchowa, powstaniec listopadowy, major, zamordowany w roku 1846 w Burzynie wraz z synem Romanem (pochowani w moglie ofiar rabacji 1846 roku na Starym Cmentarzu w Tarnowie). W Burzynie zamordowany zostaje też Włodzimierz Jaxa Rożen, wzmianowany również jako właściciel tego majątku; był wnukiem Aleksandrowej Różyckiej 1. v. Cieńskiej z jej pierwszego małżeństwa z wymienionym wyżej N. Cieńskim. Związki Tekli Cieńskiej z licznie rozrodzonym rodem Cieńskich z Małopolski i Podola nie zostały ustalone. Opis rodu Cieńskich wg Bonieckiego i Uruskiego oraz uzurpacji tytułu hrabiowskiego (wg Konarskiego) [zobacz CIEŃSCY ]
x 2. N. Błeszyńska
potomkowie z 1. żoną: 1. Włodzimierz Jaxa Rożen [11], 2. Hortensja Jaxa Rożen [12], 3. Bolesław Jaxa Rożen [13]
potomkowie z 2. żoną: 4. Lucjan Jaxa Rożen [14], 5. Artur Jaxa Rożen [15], 6. Ludomir Jaxa Rożen [16]
[11] Włodzimierz Jaxa Rożen
dziedzic Burzyna, zamordowany podczas rabacji chłopskiej
+ 1846, Burzyn

[12] Hortensja Jaxa Rożen
* 26.02.1813
+ 21.01.1903, pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
x Antoni Borzęcki [ zobacz BORZĘCCY ]
potomkowie: 1. Malwina Borzęcka [121], 2. Zofia Borzęcka [122]

Borzęccy [ zobacz BORZĘCCY ]

[121] Malwina Borzęcka
* 1842, + 1926
nauczycielka (m. in. w Krakowie, Starym Sączu), dyrektorka Szkoły im. Czackiego w Krakowie, tercjarka III Zakonu Św. Franciszka
x Władysław Janowski (*1837, + 1895, urzędnik prywatny, powstaniec 1863 roku) [ zobacz JANOWSCY ]
potomkowie: 1. Stanisław Janowski [1211], 2. Bronisława Janowska [1212]

Janowscy [ zobacz JANOWSCY ]

[1211] Stanisław Janowski
* 06.10.1866, Kraków
+ 23.02.1942, Kraków
artysta malarz, żołnierz II Brygady Legionów
x Gabriela Zapolska (* 1857, + 1921, dramatopisarka), 30.10.1901, Dąbrowa

[1212] Bronisława Janowska
* 13.07.1868, Kraków
+ 29.09.1953, Kraków
artystka malarka
x Tadeusz Rychter (* 1870, artysta malarz), 26.10.1900, Lwów
córka przysposobiona: 1. Matylda Janowska [12121] (* 25.03.1904, Siołkowa, + 1988 Kraków)

[122] Zofia Borzęcka
x Roman Klein (urzędnik pocztowy)
potomkowie: 1. Maria Klein [1221], 2. Aniela Klein [1222], 3. Roman Klein [1223], 4. Hortensja Klein [1224]

[1221] Maria Klein
x Antoni Jaworski
potomkowie: 1. Aleksander Jaworski [12211]

[1222] Aniela Klein
x Aleksander Ostrowski
potomkowie: 1. Wiesława Ostrowska [12221], 2. Aniela Ostrowska [12222] (x Tadeusz Grela)

[1223] Roman Klein
x Anna N.
potomkowie: 1. Eugeniusz Klein [12231]

[1224] Hortensja Klein

[13] Bolesław August Hilary Jaxa Rożen
* 15.10.1815
+ 22.06.1883, Bochnia (Cerekiew)
uczestnik powstania listopadowego (1830-1831), podoficer z pułku 12 piechoty liniowej, odznaczony srebrnym Krzyżem Wojskowym Virtuti Militari nr 3046 (17.09.1831) i powstania krakowskiego (1846), więzień stanu, dzierżawca i administrator (Rożnów, Tropie, Cerekiew), właściciel ziemski (Gierczyce)
x Katarzyna Grabczyńska (* 01.11.1812, Jasienna, + 12.02.1879, Cerekiew), 19.06.1837, Jasienna
[ zobacz GRABCZYŃSCY ]
potomkowie: 1. Hilaria Jaxa Rożen [131], 2. Waleria Jaxa Rożen [132], 3. Bronisława Jaxa Rożen [133], 4. Mieczysław Jaxa Rożen [134]

[131] Hilaria Jaxa Rożen
x N. Chodorski
potomkowie: 1. Waleria Chodorska [1311], 2. Zygmunt Chodorski [1312]

[1311] Waleria Chodorska
x N. Wojciechowski

[1312] Zygmunt Chodorski

[132] Waleria Antonina Katarzyna Jaxa Rożen
* 05.04.1839, Brzeziny-Tropie
+ 30.01.1919, Kraków
W istniejącej do dziś kamienicy przy ulicy Panny Marii w Tarnowie znajduje się tablica fundacyjna "przytuliska dla ubogich" z nazwiskiem Walerii.
x Władysław Onitsch (* 01.09.1837, + 25.07.1900), 11.06.1865, Chełm k/Bochni [ zobacz ONITSCHOWIE ]
potomkowie: 1. Maria Onitsch [1621], 2. Józefa Onitsch [1622]

[132...] Potomkowie Walerii Jaxa Rożen i Władysława Onitscha [ zobacz 132 ]

[133] Bronisława Jaxa Rożen
x N. Białobrzeski
potomkowie: 1. Tekla Białobrzeska [1331], 2. Zygmunt Białobrzeski [1332]

[1331] Tekla Białobrzeska
x Romuald Senkowski

[1332] Zygmunt Białobrzeski

[134] Mieczysław Jaxa Rożen
potomkowie: 1. Maryla Jaxa Rożen [1341], 2. Czesław Jaxa Rożen [1342], 3. Bolesław Jaxa Rożen [1343], 4. Janina Jaxa Rożen [1344], 5. Stanisław Jaxa Rożen [1345]

[1341] Maryla Jaxa Rożen

[1342] Czesław Jaxa Rożen

[1343] Bolesław Jaxa Rożen

[1344] Janina Jaxa Rożen
x N. Wink (Wenk)

[1345] Stanisław Jaxa Rożen

[14] Lucjan (Lucjan Marian) Jaxa Rożen
x N. Nalepówna
potomkowie: 1. Zygmunt Jaxa Rożen [141], 2. Stanisława Jaxa Rożen [142], 3. Helena Jaxa Rożen [143]

[15] Artur Jaxa Rożen
leśniczy w Gródku, , zamordowany podczas rabacji chłopskiej
* ok. 1827, + 1846, Bruśnik

[16] Ludomir Jaxa Rożen
x N. Hryniewiecka

Potomkowie Walerii Jaxa Rożen i Władysława Onitscha

132. Waleria Jaxa Rożen x Władysław Onitsch
   |
   |--1321. Maria Onitschówna x Stanisław Tadeusz Scharff
   |    |--13211. Władysława Scharffówna
   |    +--13212. Janina Scharffówna x Roman Gryglaszewski
   |         |--132121. Jerzy Gryglaszewski x Elżbieta Półtorakówna
   |         |     |--1321211. Anna Gryglaszewska
   |         |     +--1321212. Piotr Gryglaszewski
   |         +--132122. Halina Gryglaszewska x (1) Gustaw Niemiec
   |                          (2) Antonin Dvořak
   |
   +--1322. Józefa Onitschówna x Zygmunt Zieliński
       |--13221. Józef Zieliński
       |--13222. Jan Zieliński x Helena Fürbeck
       |     +--132221. Bogusław Zieliński x N.N.
       |          |--1322211. Andrzej Zieliński
       |          +--1322212. N. Zielińska
       +--13223. Władysława Zielińska x Józef Mirocki
            |--132231. Adam Mirocki x Halina N.
            |     +--1322311. Anna Mirocka x Leszek Cygan
            +--132232. Andrzej Mirocki x Marta Krupińska
                  +--1322321. Krzysztof Mirocki x Joanna Gąsior

[132] Waleria Antonina Katarzyna Jaxa Rożen
* 05.04.1839, Brzeziny-Tropie
+ 30.01.1919, Kraków
x Władysław Ludwik Józef Kalasanty Onitsch (* 01.09.1837, + 25.07.1900), 11.06.1865, Chełm k/Bochni
[ zobacz ONITSCHOWIE ]
potomkowie: 1. Maria Onitsch [1321], 2. Józefa Onitsch [1322]
[1321] Maria Ludwika Wiktoria Onitsch
* 01.09.1866, Jeżów
+ 27.01.1945, Tarnów
Byłam w Tarnowie u Scharffowej, która mi się bardzo podobała swoją naturalnością i jakąś słodyczą bardzo kobiecą, co jest w kobiecie najpiękniejsze. [z listu Gabrieli Zapolskiej do Bronisławy Rychter-Janowskiej, Lwów, 01.02.1909]
x 1. Stanisław Tadeusz Scharff, 19.09.1886, Szczepanowice k/Tarnowa [ zobacz SCHARFFOWIE ]
x 2. Kazimierz Sokulski, 23.05.1908, Szczepanów k/Tarnowa [ zobacz SOKULSCY ] (ślubu udzielił ks. Szczepan Kossecki, wuj Marii, wnuk Antoniny Jaxa Rożnównej Józefowej Pawłowej Kosseckiej z Łukawicy).
potomkowie z 1. mężem: 1. Władysława Scharff [13211], 2. Janina Maryanna Scharff [13212]

[13211] Władysława Scharff
* 19.07.1887, + 03.09.1887

[13212] Janina Maryanna Scharff
* 07.07.1889, Tarnów
+ 08.11.1984, Kraków
x Roman Gryglaszewski, 25.04.1911, Zbylitowska Góra k/Tarnowa [ zobacz GRYGLASZEWSCY ]
potomkowie: 1. Jerzy Gryglaszewski [132121], 2. Halina Gryglaszewska [132122]

[132121] Jerzy Antoni Gryglaszewski
* 05.01.1912, Lwów
+ 14.11.2001, Kraków
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr praw. Przed II wojną światową urzędnik Izby Skarbowej w Warszawie, praktykant w Konsulacie Polskim w Ostrawie. Oficer w Wojnie Obronnej 1939 r., ranny. Więzień gestapo, zesłany na roboty przymusowe do Prus Wschodnich. Po wojnie stale mieszkał w Krakowie. Pracował m. in. w Narodowym Banku Polskim, wieloletni dyrektor VII Oddziału w Krakowie. Major Wojska Polskiego w spoczynku. Uhonorowany wieloma wysokimi odznaczeniami państwowymi i wojskowymi.
x Elżbieta Janina Półtorakówna, 08. 1951, Kraków [ zobacz PÓŁTORAKOWIE ]
potomkowie: 1. Anna Maria Gryglaszewska [1321211], 2. Piotr Antoni Gryglaszewski [1321212]

[1321211] Anna Maria Gryglaszewska
* 30.05.1952, Kraków
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, mgr matematyki, dr nauk ekonomicznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Specjalizacja: zastosowania matematyki w ekonomii.

[1321212] Piotr Antoni Gryglaszewski
* 05.01.1955, Kraków
Absolwent Politechniki Krakowskiej, dr nauk technicznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Krakowskiej, stypendysta DAAD i Alexander von Humboldt-Stiftung (1986-1989), prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska (1999-2002 i 2002-2005), 2002-2005 senator Politechniki Krakowskiej. Specjalizacja: inżynieria środowiska, technika cieplna.

[132122] Halina Gryglaszewska
* 13.06.1917, Charków
+ 18.06.2010, Kraków
Aktorka, reżyser. Profesor zwyczajny Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Aktorka teatrów krakowskich: Teatru im. J. Słowackiego, Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej, Teatru Rozmaitości (dyrektor i kierownik artystyczny) oraz w Kielcach (kierownik artystyczny). Wiele ról teatralnych, telewizyjnych i filmowych. Liczne nagrody, wyróżnienia oraz odznaczenia państwowe za osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne. Zobacz folder wydany z okazji jublieuszu artystycznego Haliny Gryglaszewskiej [ JUBILEUSZ ].
x 1. Gustaw Niemiec (+, zginął w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu)
x 2. Antonin Dvořak

[1322] Józefa Onitsch
używała spolszczonej pisowni nazwiska Onycz
* 29.12.1870
+ 01.03.1958, Kraków
Bolesław Zygmunt Zieliński (* 01.08.1858, + 11.04.1925, generał broni)

[1622...] Potomkowie Józefy Onitsch i Zygmunta Zielińskiego [ zobacz ONITSCHOWIE ]
Copyright © Piotr Gryglaszewski