[ STRONA GŁÓWNA | O MNIE | PRYWATNA | ZAWODOWA | GARBUSOWA | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
[ GENEALOGIA ▪ Tablice ▪ Biogramy : Jaxa Rożnowie ▪ Dokumenty | PORTRETY | MIEJSCA | NEKROPOLIS ]

Rodzina Rożnów w opisie Seweryna Uruskiego.

Opis pochodzi z XV tomu Rodziny - Herbarza Seweryna Uruskiego, będącego uzupełnieniem dokonanym w latach trzydziestych XX wieku przez Aleksandra Włodarskiego i opartym na Złotej Księdze Teodora Żychlińskiego. Zawiera wiele błędów, nieścisłości i niezgodności z posiadanymi dokumentami, stąd informacje te nie zostały uwzględnione w biogramach i głównych tablicach genealogicznych.

Uruski - Rożnowie

Uruski - Rożnowie

Uruski - Rożnowie


Rekontrukcja drzewa genealogicznego Jaxa Rożnów na podstawie opisu Uruskiego.

Sulisław Gryfowczyk
 |--Piotr z Rożnowa
 |  |--Zygmunt Rożen
 |  |  |--Adam Rożen
 |  |  |--Andrzej Rożen
 |  |  +--Jakób Rożen
 |  |     +--Jakób Rożen
 |  |       |--Adam Rożen
 |  |       |  +--Adam Rożen
 |  |       |--Gabriel Rożen
 |  |       |  +--Olbracht Rożen x N. Pluchowska
 |  |       |     +--Marcin Rożen
 |  |       +--Zygmunt Rożen x N. Pucek
 |  |          |--Jan Rożen
 |  |          |--Olbracht Rożen x Zofia Baranowska
 |  |          +--Zygmunt Rożen
 |  |--Rafał Rożen
 |  |--Andrzej Rożen x Dobrochna
 |  |  +--Piotr Rożen
 |  |     |--Eleazar Rożen
 |  |     |  +--Piotr Rożen x Barbara Jarochowska
 |  |     +--Jan Rożen
 |  |       +--Jan Rożen
 |  |          +--Stanisław Rożen
 |  |            +--Mikołaj Rożen x Katarzyna Kozierowska
 |  |               +--Adam Rożen x Zofia Dramińska
 |  |                  +--Stanisław Rożen x Izabela Starołęcka
 |  |                    +--Jan Rożen x Anna Strzyżowska
 |  |                       +--Klemens Rożen x Katarzyna Janowska
 |  |                         +--Marcin Rożen
 |  |                         x (1) Tekla Cieńska
 |  |                          (2) Salomea Błeszyńska
 |  |                           |--(1) Bolesław Rożen
 |  |                           |    +--Michał Rożen
 |  |                           +--(2) Marian Rożen
 |  |                               x Magdalena Nalepówna
 |  |                                +Zygmunt Rożen
 |  +--Barbara Rożnówna x Zawisza Czarny
 +--Klemens z Rożnowa

W dokonanym przez Uruskiego (Włodarskiego?) wywodzie genealogicznym rodu Rożnów od XIV do końca XVIII wieku, pomimo zgodności wielu imion i urzędów, zwraca uwagę "przemieszanie" różnych linii Rożnów. Pięć kolejnych pokoleń od Stanisława do Klemensa jest całkowicie różnych od podanych na stronie głównej. Natomiast trzy ostatnie pokolenia Rożnów, dla których posiadam metryki i inne dokumenty, należy sprostować następująco:
Marcin Rożen, wymieniony jako ojciec Bolesława, miał na imię faktycznie Antoni [1]. Ożeniony z Teklą Cieńską pozostawił prócz syna Bolesława [13], córkę Hortensję [12] oraz syna Włodzimierza [11]. Z drugiej żony Błeszyńskiej trzech synów: Lucjana [14], Artura [15] i Ludomira [16].
Lucjan [14], czasem występujący jako Lucjan Marian, faktycznie ożeniony był z Nalepówną, i pozostawił prócz Zygmunta [141], córki Stanisławę [142] i Helenę [143]. Natomiast dziećmi Bolesława [13] były: Hilaria [131], Waleria [132], Bronisława [133] oraz Mieczysław [134]; Michał nie jest wzmiankowany w żadnych dokumentach rodzinnych.

Copyright © Piotr Gryglaszewski