[ STRONA GŁÓWNA | O MNIE | PRYWATNA | ZAWODOWA | GARBUSOWA | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
[ GENEALOGIA ▪ Tablice ▪ Biogramy ▪ Dokumenty | PORTRETY | MIEJSCA | NEKROPOLIS ]

1899-1913 Dwa listy Envera Paszy do krewnych w Polsce

1899 List Envera Paszy

1899 List Envera Paszy

1899 List Envera Paszy

1899 List Envera Paszy

1899 List Envera Paszy

1899 List Envera Paszy

Nowiny, nr 23, 29.01.1913: Słynny przywóca młodoturków, bohater upadającej Turcyi, Enver bej, jest [...] synem Polaka Borzęckiego, który po powstaniu wyemigrował do Turcyi i tam osiadł, a pracą i zasługami zyskał sobie uznanie i godności. W żyłach Enver beja płynie więc krew polska; w działalności Enver beja, tak ważnej dla Turcyi, przebija się nawet ta jakaś więcej sarmacka niż turecka zamaszystość, pełna szlachetnej tężyzny i zawziętości. Enver bej, aczkolwiek czuje się Turkiem, nie zapomniał wcale o tem, że jego ojciec był polakiem, utrzymuje korespondencję z krewnymi, do których zawsze odnosi się z wielką serdecznością [...].


1913 List Envera Paszy

1913 List Envera Paszy

1913 List Envera Paszy

1913 List Envera Paszy

Tłumaczenie listu za Nowinami z roku 1913

1913 List Envera Paszy

[ Dokumenty ]

Copyright © Piotr Gryglaszewski