[ STRONA GŁÓWNA | O MNIE | PRYWATNA | ZAWODOWA | GARBUSOWA | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
[ GENEALOGIA ▪ Tablice ▪ Biogramy ▪ Dokumenty | PORTRETY | MIEJSCA | NEKROPOLIS ]

ok. 1750 Josephus in Jasienna Jakliński ... Genealogia
(Metryka Litewska - Archiwum Główne Akt Dawnych)

ok. 1750 Josephus in Jasienna Jakliński ... Genealogia

[ Dokumenty ]

Copyright © Piotr Gryglaszewski