[ STRONA GŁÓWNA | O MNIE | PRYWATNA | ZAWODOWA | GARBUSOWA | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
[ GENEALOGIA ▪ Tablice ▪ Biogramy ▪ Dokumenty | PORTRETY | MIEJSCA | NEKROPOLIS ]

1820 Extractus e libro ortus et baptismi Josephus Calasanty Leo Petrus Jaworski

1820 Extractus e libro ortus et baptismi Josephus Calasanty Leo Petrus Jaworski

[ Dokumenty ]

Copyright © Piotr Gryglaszewski