[ STRONA GŁÓWNA | O MNIE | PRYWATNA | ZAWODOWA | GARBUSOWA | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
[ GENEALOGIA ▪ Tablice ▪ Biogramy ▪ Dokumenty | PORTRETY | MIEJSCA | NEKROPOLIS ]

1879 Extractus e libro mortis (...) Catharina de Jaxa Rożen

1879 Extractus e libro mortis (...) Catharina de Jaxa Rożen

[ Dokumenty ]

Copyright © Piotr Gryglaszewski