[ STRONA GŁÓWNA | O MNIE | PRYWATNA | ZAWODOWA | GARBUSOWA | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
[ GENEALOGIA ▪ Tablice ▪ Biogramy ▪ Dokumenty | PORTRETY | MIEJSCA | NEKROPOLIS ]

1687 Oblata Testamenti Gnosi Lesczynski
(Archiwum Państwowe, I Oddział na Wawelu)

1687 Oblata Testamenti Gnosi Lesczynski

1687 Oblata Testamenti Gnosi Lesczynski

1687 Oblata Testamenti Gnosi Lesczynski

1687 Oblata Testamenti Gnosi Lesczynski

1687 Oblata Testamenti Gnosi Lesczynski

[ Dokumenty ]

Copyright © Piotr Gryglaszewski