[ STRONA GŁÓWNA | O MNIE | PRYWATNA | ZAWODOWA | GARBUSOWA | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
[ GENEALOGIA ▪ Tablice ▪ Biogramy ▪ Dokumenty | PORTRETY | MIEJSCA | NEKROPOLIS ]

1797-1803 Wyciągi metrykalne Salomea, Katarzyna, Maria, Rozalia Apolonia Szarf

1797-1803 Wyciągi metrykalne Salomea, Katarzyna, Maria, Rozalia Apolonia Szarf

1797-1803 Wyciągi metrykalne Salomea, Katarzyna, Maria, Rozalia Apolonia Szarf

[ Dokumenty ]

Copyright © Piotr Gryglaszewski