[ STRONA GŁÓWNA | O MNIE | PRYWATNA | ZAWODOWA | GARBUSOWA | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
[ GENEALOGIA ▪ Tablice ▪ Biogramy ▪ Dokumenty | PORTRETY | MIEJSCA | NEKROPOLIS ]

1900 Ugoda familijna zapadła co do podziału majątkiem pozostałym po ś.p. Władysławie Onitschu

1900 Ugoda familijna zapadła co do podziału majątkiem pozostałym po ś.p. Władysławie Onitschu

1900 Ugoda familijna zapadła co do podziału majątkiem pozostałym po ś.p. Władysławie Onitschu

1900 Ugoda familijna zapadła co do podziału majątkiem pozostałym po ś.p. Władysławie Onitschu

[ Dokumenty ]

Copyright © Piotr Gryglaszewski