[ STRONA GŁÓWNA | O MNIE | PRYWATNA | ZAWODOWA | GARBUSOWA | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
[ GENEALOGIA ▪ Tablice ▪ Biogramy ▪ Dokumenty | PORTRETY | MIEJSCA | NEKROPOLIS ]

1839 Testimonium ortus et baptismi Valeria Antonina Catharina Rożen de Jaxa

1839 Testimonium ortus et baptismi Valeria Antonina Catharina Rożen de Jaxa

[ Dokumenty ]

Copyright © Piotr Gryglaszewski