[ STRONA GŁÓWNA | O MNIE | PRYWATNA | ZAWODOWA | GARBUSOWA | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
[ GENEALOGIA ▪ Tablice ▪ Biogramy ▪ Dokumenty | PORTRETY | MIEJSCA | NEKROPOLIS ]

GRYGLASZEWSCY
linia podlaska


Boża Wola
Boża Wola

W systemie PESEL w roku 1998 nazwisko GRYGLASZEWSKI/GRYGLASZEWSKA
występuje 78 razy (Wa:15, Bs:13, Gd:6, Ka:11, Kr:7, Lg:4, NS:2, Os:9, Sł:2, Sz:3, Ta:4, Wr:2)

Legenda herbowa w opisie Kacpra Niesieckiego.

Niesiecki - Boża Wola

Poniższy opis obejmuje podlaską linię Gryglaszewskich, wywodzącą się i w dużej cześci osiadłą do dziś na Podlasiu. Linia podlaska Gryglaszewskich nie posiada ustalonego pokrewieństwa z linią galicyjską Gryglaszewskich. Protoplaści obu linii Grzegorz Gryglaszewski [1] i Andrzej Gryglaszewski [2] urodzili się w drugiej połowie XVIII wieku i należą w drzewie genealogicznym do tego samego pokolenia. Dane biograficzne do linii podlaskiej otrzymałem dzięki uprzejmości [ Leszka Gryglaszewskiego ] z Gdańska [225394], uzupełnienia również od Mariusza Jabłonki [2255431] i Krystiana Jabłonki [2255422]; ponadto informacje nadesłali: Beata Wiechowicz [2255411] i Piotr Paczóski [2251331].

Wg prof. Kazimierza Rymuta z IJP PAN w Krakowie nazwisko Gryglaszewski, pomimo polskiej struktury (końcowka -ski) ma genezę niemiecką. Pochodzi od Grügel (Griegel, Grigell), które z kolei utworzone zostało od imienia Gregorius. Podobne pochodzenie mają rownież nazwiska: Gryglas i Gryglasz. Może to wskazywać na hipotezę o pochodzeniu z Wielkopolski - jak ma to miejsce w przypadku linii galicyjskiej. Przynależność do herbu "Boża Wola" wskazuje natomiast na pochodzenie z Podlasia. Nie istnieje żadne potwiedzenie - prócz tradycji rodzinnej w linii galicyjskiej - przynależności do tego herbu. Herbem "Boża Wola" pieczętowało się na Podlasiu wiele szlachty drobnej i zaściankowej, o której w herbarzach zazwyczaj pisano: "Tego używa wiele domów rycerskich w Mazowszu (...), i wiele inszych, o których ja wiedzieć nie mogę. (Paprocki)".

Gryglaszewscy obu linii rozprzestrzenili się po całej Polsce, stosunkowo niewielka ich liczba wyemigrowała, przy czym w większości do Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Analiza pochodzenia wszystkich żyjących obecnie w Polsce Gryglaszewskich, jak i Gryglaszewskich na obczyźnie, z których zbadano dostępną część, wykazała, że nie znaleziono ani jednej osoby noszącej nazwisko Gryglaszewski, która nie mogłaby być przypisana do jednej z linii: galicyjskiej lub podlaskiej. Można więc domniemywać, że i te dwie linie mają wspólnego przodka. Za wszelkie sugestie i pomoc w jego znalezieniu będę niezmiernie wdzięczny.

Biogramy linii galicyjskiej znajdują się na podstronie [ GRYGLASZEWSCY - linia galicyjska ]


Potomkowie Andrzeja Gryglaszewskiego

2. Andrzej Gryglaszewski x Elżbieta N.
  |
  |--21. Jan Gryglaszewski
  |
  |--22. Ludwik Gryglaszewski x Marianna Domarzycka
  |   |
  |   |--221. Aleksander Gryglaszewski
  |   |--222. Konstanty Gryglaszewski
  |   |--223. Karol Gryglaszewski
  |   |--224. N. Gryglaszewski
  |   |
  |   |--225. Tomasz Gryglaszewski x Franciszka N.
  |   |    |--2251. Edward Gryglaszewski x Marianna Jarmicka -->
  |   |    |--2252. Maria Gryglaszewska x Antoni Wyziński -->
  |   |    |--2253. Stanisław Gryglaszewski x (1) Stefania Szafrankowska -->
  |   |    |                  (2) Bolesława Maliszewska -->
  |   |    |--2254. Julia Gryglaszewska x Jan Chmieliński -->
  |   |    +--2255. Henryk Gryglaszewski x Stefania Supińska -->
  |   |
  |   |--226. Paulina Gryglaszewska x N. Małyski
  |   |    |--2261. Teodor Małyski
  |   |    +--2262. Witold Małyski
  |   |
  |   |--227. Rozalia Gryglaszewska x N. Baor
  |   |    |--2271. Konstanty Baor
  |   |    |--2272. Jan Baor
  |   |    |--2273. Wacław Baor
  |   |    |--2274. Maria Baor
  |   |    +--2275. Jadwiga Baor
  |   |
  |   |--228. Julia Gryglaszewska
  |   +--229. Katarzyna Gryglaszewska
  |
  +--23. Adam Gryglaszewski
     |
     |--231. Teodor Gryglaszewski
     +--232. Ludgier Gryglaszewski

[2] Andrzej Gryglaszewski
protoplasta linii podlaskiej Gryglaszewskich
x Elżbieta N.
potomkowie: 1. Jan Gryglaszewski [21], 2. Ludwik Gryglaszewski [22], 3. Adam Gryglaszewski [23]
[21] Jan Gryglaszewski
brak danych
[22] Ludwik Gryglaszewski
* 1817, Sokołów, + 1890, Orło
x Marianna Domarzycka
potomkowie: 1. Aleksander Gryglaszewski [221], 2. Konstanty Gryglaszewski [222], 3. Karol Gryglaszewski [223], 4. N. Gryglaszewski [224], 5. Tomasz Gryglaszewski [225], 6. Paulina Gryglaszewska [226], 7. Rozalia Gryglaszewska [227], 8. Julia Regina Gryglaszewska [228], 9. Katarzyna Gryglaszewska [229]

[221] Aleksander Gryglaszewski
właściciel młyna w Ciechanowcu, wyemigrował do Turcji
Jadwiga Chudzikowska w "Ludzie żywi - Dziwne życie Sadyka Paszy - O Michale Czajkowskim" pisze zapewne o Aleksandrze: (...) rozkaz wprowadzenia do pułków komendy w języku tureckim ponowiono i wyegzekwowano. Sadyk Pasza [Michał Czajkowski] złożył dymisję. Część oficerów wystąpiła z adresem protestacyjnym do wielkiego wezyra. Z adresem tym wydelegowany został do Stambulu kpt. Gryglaszewski. "Oficer ten znany mi był jako człowiek porządny - mówi Sadyk - obawiałem się tylko wpływu, jaki mógł mieć na niego mój syn i moja starsza córka, którzy zabiegali o wprowadzenie do pułków języka tureckiego i o usunięcie mnie z dowództwa. Pierwszy dlatego, że miał chęć zająć sam moje miejsce, a druga dlatego, że miała nadzieję kierować bratem i przez niego osiągnąć wszystko, czego pragnęła." Jak się okazało, obawy Sadyka nie były bezpodstawne - wysłannik powrócił ze Stambułu, nie podawszy nawet adresu.

[222] Konstanty Gryglaszewski
nauczyciel w Ciechanowcu, po 1. wojnie światowej mieszkał w Warszawie

[223] Karol Gryglaszewski
+ Orło
dzieci jego dostały w ramach spłaty wieś Małożewo k/Ciechanowca

[224] N. Gryglaszewski
brak danych

[225] Tomasz Gryglaszewski
* 1845, + 1920, Orło (pochowany w Małkini)
cieśla, młynarz
x Franciszka N. (* 1844, +1922, córka organisty ze Srzeszewa) potomkowie: 1. Edward Gryglaszewski [2251], 2. Maria Gryglaszewska [2252], 3. Stanisław Gryglaszewski [2253], 4. Julia Gryglaszewska [2254], 5. Henryk Gryglaszewski [2255]

[2251] Edward Gryglaszewski
* 1870, Orło, + 1941 Ostrów Mazowiecka
mieszkał w Ostrowi Mazowieckiej
x Marianna Jarmicka (* 1876, + 1961)
potomkowie: 1. Henryk Gryglaszewski [22511], 2. Tomasz Gryglaszewski [22512], 3. Tomasz Gryglaszewski [22513], 4. Klemens Gryglaszewski [22514], 5. Klemens Gryglaszewski [22515], 6. Antoni Gryglaszewski [22516], 7. Wacław Gryglaszewski [22517], 8. Irena Gryglaszewska [22518], 9. Władysław Gryglaszewski [22519], 10. Tadeusz Gryglaszewski [2251A]

[2251...] Potomkowie Edwarda Gryglaszewskiego [ zobacz 2251 ]

[2252] Maria Gryglaszewska
* 1882 Orło, + 1967 Sopot
x Antoni Wyziński (* Ciechanów, + 1913 Szreńsk)
Maria prowadziła sklep bławatny, Antoni był organistą
potomkowie: 1. Stanisław Wyziński [22521], 2. Katarzyna Wyzińska [22522], 3. Waleria Wanda Wyzińska [22523], 4. Anna Zofia Wyzińska [22524], 5. Zofia Wyzińska [22525], 6. Anatola Wyzińska [22526], 7. N. Wyziński [22527]

[2252...] Potomkowie Marii Gryglaszewskiej [ zobacz 2252 ]

[2253] Stanisław Gryglaszewski
* 1863, Skrzeszewo, + 1942 Orło
x 1. Stefania Szafrankowska
x 2. Bolesława Maliszewska (* 1888, + 1950 Orło)
potomkowie 1. żoną: 1. Pelagia Gryglaszewska [22531], 2. Józef Gryglaszewski [22532], 3. Janina Gryglaszewska [22533], 4. Maria Gryglaszewska [22534]
potomkowie 2. żoną: 5. Mieczysław Gryglaszewski [22535], 6. Adam Gryglaszewski [22536], 7. Ludwik Gryglaszewski [22537], 8. Kazimierz Gryglaszewski [22538], 9. Witold Gryglaszewski [22539], 10. Teresa Gryglaszewska [2253A]

[2253...] Potomkowie Stanisława Gryglaszewskiego [ zobacz 2253 ]

[2254] Julia Gryglaszewska
* 1889, + 1972, Mława
x Jan Chmieliński (* 1886, + 1941, asesor sądowy w Mławie)
potomkowie: 1. Witold Chmieliński [22541], 2. Jadwiga Chmielińska [22542], 3. Kazimierz Chmieliński [22543]

[2254...] Potomkowie Julii Gryglaszewskiej [ zobacz 2254 ]

[2255] Henryk Gryglaszewski
* 1865, + 1946, Orło
x Stefania Supińska (* 1887, Rogowo k/Ostrowi Mazowieckiej, + 1976 Orło, pochowana w Małkini)
potomkowie: 1. Józef Gryglaszewski [22551], 2. Zofia Gryglaszewska [22552], 3. Antola Gryglaszewska [22553], 4. Wanda Gryglaszewska [2255], 5. Franciszka Gryglaszewska [22555], 6. Felicja Gryglaszewska [22556]

[2255...] Potomkowie Henryka Gryglaszewskiego [ zobacz 2255 ]

[226] Paulina Gryglaszewska
x N. Małyski
potomkowie: 1. Teodor Małyski [2261], 2. Witold Małyski [2262]

[2261] Teodor Małyski
brak danych

[2262] Witold Małyski
brak danych

[227] Rozalia Gryglaszewska
x N. Baor
potomkowie: 1. Konstanty Baor [2271], 2. Jan Baor [2272], 3. Wacław Baor [2273], 4. Maria Baor [2274], 5. Jadwiga Baor [2275]

[2271] Konstanty Baor
brak danych

[2272] Jan Baor
brak danych

[2273] Wacław Baor
brak danych

[2274] Maria Baor
brak danych

[2275] Jadwiga Baor
brak danych

[228] Julia Regina Gryglaszewska
wyemigrowała do Rosji

[229] Katarzyna Gryglaszewska
+ Orło
ułomna

[23] Adam Gryglaszewski
posiadał w Warszawie kamienicę przy ul. Wielkiej, młyn w Bodzanowie k/Płocka
potomkowie: 1. Teodor Gryglaszewski [231], 2. Ludgier Gryglaszewski [232]

[231] Teodor Gryglaszewski
brak danych

[232] Ludgier Gryglaszewski
brak danych

Potomkowie Edwarda Gryglaszewskiego (syna Tomasza, wnuka Ludwika)

2251. Edward Gryglaszewski x Marianna Jarmicka
   |
   |--22511. Henryk Gryglaszewski x Maria N.
   |--22512. Tomasz Gryglaszewski
   |
   |--22513. Tomasz Gryglaszewski x Marianna Kosko
   |     |--225131. Jan Gryglaszewski x Helena Filipak
   |     |     |--2251311. Marek Gryglaszewski
   |     |     |      |--22513111. Michał Gryglaszewski
   |     |     |      +--22513112. Tomasz Gryglaszewski
   |     |     +--2251312. Wojciech Gryglaszewski
   |     |--225132. Barbara Gryglaszewska
   |     |--225133. Irena Gryglaszewska x Andrzej Paczóski
   |     |     |--2251331. Piotr Paczóski x Ewa Aszurkiewicz
   |     |     |      +--22513311. Lena Maria Paczóska
   |     |     +--2251332. Paweł Paczóski x Katarzyna Wojtarowicz
   |     |           +--22513321. Anna Paczóska
   |     +--225134. Piotr Gryglaszewski
   |
   |--22514. Klemens Gryglaszewski
   |--22515. Klemens Gryglaszewski
   |--22516. Antoni Gryglaszewski
   |--22517. Wacław Gryglaszewski
   |--22518. Irena Gryglaszewska
   |--22519. Władysław Gryglaszewski
   +--2251A. Tadeusz Gryglaszewski x Irena N.

[2251] Edward Gryglaszewski
* 1870, Orło, + 1941 Ostrów Mazowiecka
mieszkał w Ostrowi Mazowieckiej
x Marianna Jarmicka (* 1876, + 1961)
potomkowie: 1. Henryk Gryglaszewski [22511], 2. Tomasz Gryglaszewski [22512], 3. Tomasz Gryglaszewski [22513], 4. Klemens Gryglaszewski [22514], 5. Klemens Gryglaszewski [22515], 6. Antoni Gryglaszewski [22516], 7. Wacław Gryglaszewski [22517], 8. Irena Gryglaszewska [22518], 9. Władysław Gryglaszewski [22519], 10. Tadeusz Gryglaszewski [2251A]
[22511] Henryk Gryglaszewski
+ 1963 (pochowny w Warszawie)
ukończył Szkołę Kadetów w Petersburgu
x Maria N.

[22512] Tomasz Gryglaszewski
zmarł jako dziecko

[22513] Tomasz Gryglaszewski
* 1902, + 1975
x Marianna Kosko
potomkowie: 1. Jan Gryglaszewski [225131], 2. Barbara Gryglaszewska [225132], 3. Irena Gryglaszewska [225133], 4. Piotr Gryglaszewski [225134]

[225131] Jan Gryglaszewski
* 1939, Ostrów, + 1998
x Helena Filipiak (* 1940, mieszka w Piastowie k/Warszawy)
potomkowie: 1. Marek Gryglaszewski [2251311], 2. Wojciech Gryglaszewski [2251312]

[2251311] Marek Gryglaszewski
* 1965
mieszka w Pruszkowie
potomkowie: 1. Michał Gryglaszewski [22513111], 2. Tomasz Gryglaszewski [22513112]

[22513111] Michał Gryglaszewski
* 1983

[22513112] Tomasz Gryglaszewski
* 1992

[2251312] Wojciech Gryglaszewski
* 1974
mieszka w Piastowie

[225132] Barbara Gryglaszewska
* 1941, Ostrów, + 1990, Warszawa
lekarz medycyny

[225133] Irena Gryglaszewska
* 1941, Ostrów, + 1990, Ostrów
mgr rolnik
x Andrzej Paczóski (* 1942, mgr rolnik, mieszka w Ostrowi Mazowieckiej)
potomkowie: 1. Piotr Paczóski [2251331], 2. Paweł Paczóski [2251332]

[2251331] Piotr Paczóski
* 1969
inżynier mechanik, mieszkał we Wrocławiu, obecnie w Obornikach Śląskich
x Ewa Aszurkiewicz
potomkowie: Lena Maria Paczóska [22513311]

[22513311] Lena Maria Paczóska

[2251332] Paweł Paczóski
* 1970
inżynier technolog drewna, mieszka w Ostrowi Mazowieckiej
x Katarzyna Wojtarowicz
potomkowie: Anna Paczóska [22513321]

[22513321] Lena Maria Paczóska

[225134] Piotr Gryglaszewski
brak danych

[22514] Klemens Gryglaszewski
zmarł jako dziecko

[22515] Klemens Gryglaszewski
zmarł jako dziecko

[22516] Antoni Gryglaszewski
* 1897, Ostrów Mazowiecka, + 1915, Ostrów Mazowiecka

[22517] Wacław Gryglaszewski
+ 1939

[22518] Irena Gryglaszewska
zmarła w młodości

[22519] Władysław Gryglaszewski
ukończył AWF przed 2. wojną światową, zginął w Dachau

[2251A] Tadeusz Gryglaszewski
* 1911, Ostrów Mazowiecka, + 1983 Anglia
kapitan Wojska Polskiego
x Irena N.
potomkowie: córka i syn (córka uczy w gimnazjum w Londynie)

Potomkowie Marii Gryglaszewskiej (córki Tomasza, wnuczki Ludwika)

2252. Maria Gryglaszewska x Antoni Wyziński
   |
   |--22521. Stanisław Wyziński x Maria Kreft
   |     |--225211. Zbigniew Wyziński x Danuta Wesołkowska
   |     |     |--2252111. Krzysztof Wyziński x Ilona Wittstock
   |     |     +--2252112. Hanna Wyzińska x Zbigniew Dubiel
   |     +--225212. Henryk Wyziński x Maria Łuczeczko
   |          |--2252121. Piotr Wyziński
   |          +--2252122. Paulina Wyzińska
   |
   |--22522. Katarzyna Wyzińska x Bolesław Cwalina
   |
   |--22523. Waleria Wanda Wyzińska x Andrzej Pietraszkiewicz
   |     |--225231. Ewa Pietraszkiewicz x Andrzej Szymański
   |     |     |--2252311. Maciej Szymański x Iwona Poziemska
   |     |     |      +--22523111. Dorian Szymański
   |     |     +--2252312. Piotr Szymański
   |     +--225232. Maria Pietraszkiewicz x Lech Głąb
   |          |--2252321. Agnieszka Głąb
   |          |--2252322. Justyna Pietraszkiewicz
   |          +--2252323. Przemysław Pietraszkiewicz
   |
   |--22524. Anna Zofia Wyzińska x Mieczysław Kinicki
   |--22525. Zofia Wyzińska
   |--22526. Antola Wyzińska
   +--22527. N. Wyziński

[2252] Maria Gryglaszewska
* 1882 Orło, + 1967 Sopot
x Antoni Wyziński (* Ciechanów, + 1913 Szreńsk)
Maria prowadziła sklep bławatny, Antoni był organistą
potomkowie: 1. Stanisław Wyziński [22521], 2. Katarzyna Wyzińska [22522], 3. Waleria Wanda Wyzińska [22523], 4. Anna Zofia Wyzińska [22524], 5. Zofia Wyzińska [22525], 6. Anatola Wyzińska [22526], 7. N. Wyziński [22527]
[22521] Stanisław Wyziński
* 1902, Brok, + 1984, Wejherowo
księgowy
x Maria Kreft (* 1904, Połczyno, + 1996, Wejherowo)
potomkowie: 1. Zbigniew Wyziński [225211], 2. Henryk Wyziński [225212]

[225211] Zbigniew Wyziński
* 193?, Gdańsk, + 2003
oficer II kl. PMH, mieszkał w Gdańsku-Oliwie
x Danuta Wesołkowska (* 1931, Lida, + 2001, Gdańsk; mgr farmacji)
potomkowie: 1. Krzysztof Wyziński [2252111], 2. Hanna Wyzińska [2252112]

[2252111] Krzysztof Wyziński
* 1961, Gdańsk
inżynier mechanik, mieszka w Gdańsku-Oliwie
x Ilona Wittstok (* 1963, Gdynia; mgr nauczania początkowego)

[2252112] Hanna Wyzińska
* 1964, Gdańsk
mgr farmacji, mieszka w Gdańsku-Wrzeszczu
x Zbigniew Dubiel (* 1949, Bydgoszcz; technik elektryk)

[225212] Henryk Wyziński
* 1939, Wejherowo
ekonomista, mieszka w Wejherowie
x Maria Łuczeczko (* 1947, Pruszcz Gdański, ekonomista)
potomkowie: 1. Piotr Wyziński [2252121], 2. Paulina Wyzińska [2252122]

[2252121] Piotr Wyziński
* 1976, Gdynia
student filozofii

[2252122] Paulina Wyzińska
* 1984, Gdynia
uczennica liceum

[22522] Katarzyna Wyzińska
* 1908, Szreńsk, + 1992, Gdynia
pracownik umysłowy, Kadry Ubezpieczalni Gdańsk - 1945
x Bolesław Cwalina (* 1906, Widzów, + 1940, Mauthausen-Gusen; pracownik umysłowy, zginął w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen, urna z prochami pochowana w grobie rodzinnym w Mławie)

[22523] Waleria Wanda Wyzińska
* 1910, Szreńsk, + 2001, Sopot
pracownik fizyczny, mieszkała w Słupsku
x Andrzej Pietraszkiewicz (* 1904 Lwów, 1956, Gdańsk; pracownik umysłowy)
potomkowie: 1. Ewa Pietraszkiewicz [225231], 2. Maria Pietraszkiewicz [225232]

[225231] Ewa Pietraszkiewicz
* 1947 Słupsk
mgr matematyki, mieszka w Sopocie
x Andrzej Szymański (* 1949, Olsztyn, + 1998 Gdynia; inżynier elektryk)
potomkowie: 1. Maciej Szymański [2252311], 2. Piotr Szymański [2252312]

[2252311] Maciej Szymański
* 1975, Gdańsk
technik elektronik, mieszka w Sopocie
x Iwona (Justyna?) Poziemska (* 1973, Gdynia; technik ekonomista)
potomkowie: 1. Dorian Szymański [22523111]

[22523111] Dorian Szymański
* 1999

[2252312] Piotr Szymański
* 1982
uczeń technikum

[225232] Maria Pietraszkiewicz
* 1949, Słupsk
inżynier zootechnik, mieszka w Ustce
x Lech Głąb (* 1948, Zalaski, + 2002; podoficer policji)
potomkowie: 1. Agnieszka Głąb [2252321], 2. Justyna Pietraszkiewicz [2252322], 3. Przemysław Pietraszkiewicz [2252323]

[2252321] Agnieszka Głąb
* 1976, Słupsk
ekonomista, mieszka w Szczecinie

[2252322] Justyna Pietraszkiewicz
* 1980, Słupsk
studentka geodezji, mieszka w Ustce

[2252323] Przemysław Pietraszkiewicz
* 1980, Słupsk
uczeń technikum, mieszka w Ustce

[22524] Anna Zofia Wyzińska
* 1913, Szreńsk
farmaceutka, mieszka w Gdańsku
x Mieczysław Kinicki (* 1902, Czortków, + 1979, Gdańsk; nauczyciel)

[22525] Zofia Wyzińska
zmarła jako dziecko

[22526] Antola Wyzińska
zmarła jako dziecko

[22527] N. Wyziński
zmarł jako dziecko

Potomkowie Stanisława Gryglaszewskiego (syna Tomasza, wnuka Ludwika)

2253. Stanisław Gryglaszewski x (1) Stefania Szafrankowska, (2) Bolesława Maliszewska
   |
   |--22531. (1) Pelagia Gryglaszewska x Jan Stokowski
   |     +--225311. Stanisław Stokowski x Krystyna Wiśniewska
   |          |--2253111. Ewa Stokowska x N. Dudar
   |          +--2253112. Lucyna Stokowska
   |
   |--22532. (1) Józef Gryglaszewski x Jadwiga N.
   |     |--225321. Jerzy Gryglaszewski x Bożena N.
   |     |     |--2253211. Barbara Gryglaszewska x Jaakko Parviainen
   |     |     +--2253212. Edd Gryglaszewski
   |     +--225322. Andrzej Gryglaszewski x Krystyna Witkowska
   |          +--2253221. Anna Gryglaszewska
   |                +--22532211. Katarzyna Gryglaszewska
   |
   |--22533. (1) Janina Gryglaszewska x Julian Chmielewski
   |     |--225331. Alina Chmielewska x Zbigniew Raczkowski
   |     |     +--2253311. Grażyna Raczkowska x Zygmunt Fąfara
   |     |           |--22533111. Ewa Fąfara x Amando Nicolussi Colo
   |     |           +--22533112. Zbigniew Fąfara
   |     +--225332. Lucyna Chmielewska x Eugeniusz Nakielski
   |          |--2253321. Małgorzata Nakielska x Jacek Jezierski
   |          |      |--22533211. Justyna Jezierska
   |          |      +--22533212. Julian Jezierski
   |          +--2253322. Jarosław Nakielski x Magda Kowalczyk
   |                +--2253221. Maciej Nakielski
   |
   |--22534. (1) Maria Gryglaszewska
   |
   |--22535. (2) Mieczysław Gryglaszewski x Stefania Zalewska
   |     |--225351. Stanisław Gryglaszewski x Bożena Dębek
   |     |     |--2253511. Magdalena Gryglaszewska x Robert Jaroszuk
   |     |     +--2253512. Agnieszka Gryglaszewska
   |     |--225352. Zbigniew Gryglaszewski x Jadwiga Sosińska
   |     |     |--2253521. Karol Gryglaszewski
   |     |     +--2253522. Michał Gryglaszewski
   |     +--225353. Zygmunt Gryglaszewski x Barbara Godlewska
   |          |--2253531. Dominika Gryglaszewska
   |          |--2253532. Paweł Gryglaszewski
   |          +--2253533. Piotr Gryglaszewski
   |
   |--22536. (2) Adam Gryglaszewski
   |
   |--22537. (2) Ludwik Gryglaszewski x Janina Wenus
   |     |--225371. Teresa Gryglaszewska x Roman Stryjek
   |     |     +--2253711. Agnieszka Stryjek
   |     +--225372. Włodzimierz Gryglaszewski x Grażyna Dądrowska
   |          |--2253721. Wojciech Gryglaszewski
   |          +--2253722. Maciej Gryglaszewski
   |
   |--22538. (2) Kazimierz Gryglaszewski
   |
   |--22539. (2) Witold Gryglaszewski x Irena Zielonka
   |     |--225391. Waldemar Gryglaszewski x Leandra Ferenc
   |     |--225392. Urszula Gryglaszewska x Zbigniew Wolf
   |     |     +--2253921. Justyna Wolf x Piotr Zedler
   |     |--225393. Iwona Gryglaszewska x Henryk N.
   |     |     +--2253931. Anna Gryglaszewska
   |     +--225394. Leszek Gryglaszewski x Dagmara Czepczyńska
   |          |--2253941. Dominika Gryglaszewska
   |          +--2253942. Rafał Gryglaszewski
   |
   +--2253A. (2) Teresa Gryglaszewska

[2253] Stanisław Gryglaszewski
* 1863, Skrzeszewo, + 1942 Orło
x 1. Stefania Szafrankowska
x 2. Bolesława Maliszewska (* 1888, + 1950 Orło)
potomkowie 1. żoną: 1. Pelagia Gryglaszewska [22531], 2. Józef Gryglaszewski [22532], 3. Janina Gryglaszewska [22533], 4. Maria Gryglaszewska [22534]
potomkowie 2. żoną: 5. Mieczysław Gryglaszewski [22535], 6. Adam Gryglaszewski [22536], 7. Ludwik Gryglaszewski [22537], 8. Kazimierz Gryglaszewski [22538], 9. Witold Gryglaszewski [22539], 10. Teresa Gryglaszewska [2253A]
[22531] Pelagia Gryglaszewska
* 1896, Orło, + 1981, Orło
x Jan Stokowski (+ 1978 Olsztyn)
potomkowie: 1. Stanisław Stokowski [225311]

[225311] Stanisław Stokowski
+ 1974 Olsztyn
bankowiec, dyrektor w Narodowym Banku Polskim w Olsztynie
x Krystyna Wiśniewska
potomkowie: 1. Ewa Stokowska [2253111], 2. Lucyna Stokowska [2253112]

[2253111] Ewa Stokowska
* 1949
mieszka w Inowrocławiu
x N. Dudar

[2253112] Lucyna Stokowska
* 1951

[22532] Józef Gryglaszewski
* 1898, Orło, + 1969, Warszawa
prawnik, pułkownik Wojska Polskiego przed 2. wojną światową, mieszkał w Warszawie
x Jadwiga N. (* 1902, 1973, Warszawa)
potomkowie: 1. Jerzy Gryglaszewski [225321], 2. Andrzej Gryglaszewski [225322]

[225321] Jerzy Gryglaszewski
* 1928
inżynier elektromechanik, mieszka w USA
x Bożena N. (* 1928; lekarz pediatra)
potomkowie: 1. Barbara Gryglaszewska [2253211], 2. Edd Gryglaszewski [2253212]

[2253211] Barbara Gryglaszewska
* 1961, Los Angeles
programista, mieszka w Kalifornii (USA)
x Jaakko Parviainen (* 1943; filolog angielski, handlarz aut)

[2253212] Edd Gryglaszewski
* 1961, Los Angeles
projektnat mody, mieszka w Kalifornii (USA)

[225322] Andrzej Gryglaszewski
* 1934
inżynier elektryk
x Krystyna Witkowska (* 1935; lekarz okulista)
potomkowie: 1. Anna Gryglaszewska [2253221]

[2253221] Anna Gryglaszewska
* 1960, Warszawa
mgr pedagogiki specjalnej
potomkowie: 1. Katarzyna Gryglaszewska [22532211]

[22532211] Katarzyna Gryglaszewska
* 1987, Warszawa

[22533] Janina (Buba) Gryglaszewska
* 1900, Orło, + 1992, Warszawa
x Julian Chmielewski (+ 1944, Warszawa)
potomkowie: 1. Alina Chmielewska [225331], 2. Lucyna Chmielewska [225332]

[225331] Alina Chmielewska
* 1929
mgr prawa
x Zbigniew Raczkowski (* 1928; budowlaniec)
potomkowie: 1. Grażyna Raczkowska [2253311]

[2253311] Grażyna Raczkowska
* 1951, Warszawa
x Zygmunt Fąfara (* 1947)
potomkowie: 1. Ewa Fąfara [22533111], 2. Zbigniew Fąfara [22533112]

[22533111] Ewa Fąfara
* 1974, Warszawa
x Armando Nicolussi Colo

[22533112] Zbigniew Fąfara
* 1979, Warszawa
student informatyki

[225332] Lucyna Chmielewska
* 1930
dr farmacji
x Eugeniusz Nakielski (inżynier elektronik)
potomkowie: 1. Małgorzata Nakielska [2253321], 2. Jarosław Nakielski [2253322]

[2253321] Małgorzata Nakielska
* 1959, Warszawa
mgr iberystyki, mieszka w Warszawie
x Jacek Jezierski (* 1955, mgr geologii)
potomkowie: 1. Justyna Jezierska [22533211], 2. Julian Jezierski [22533212]

[22533211] Justyna Jezierska

[22533212] Julian Jezierski

[2253322] Jarosław Nakielski
* 1963, Warszawa
mieszka w Warszawie
x Magda Kowalczyk (* 1964) potomkowie: 1. Maciej Nakielski [22533221]

[22533221] Maciej Nakielski

[22534] Maria (Mania) Gryglaszewska
* 1905, Orło, + 1987, Warszawa
mieszkała w Warszawie, w czasie 2. wojny światowej więźniarka obozu Stutthof, panna

[22535] Mieczysław Gryglaszewski
* 1908, Orło, + 1986, Orło
młynarz, rolnik
x Stefania Zalewska (* 1926, Dmochy)
potomkowie: 1. Stanisław Gryglaszewski [225351], 2. Zbigniew Gryglaszewski [225352], 3. Zygmunt Gryglaszewski [225353]

[225351] Stanisław Gryglaszewski
* 1952, Orło
elektronik, mieszka w Ostrowi Mazowieckiej
x Bożena Dębek (* 1955, Ostrów Mazowiecka; analityk)
potomkowie: 1. Magdalena Gryglaszewska [2253511], 2. Agnieszka Gryglaszewska [2253512]

[2253511] Magdalena Gryglaszewska
* 1978, Ostrów
studentka ekonomii, mieszka w Warszawie
x Robert Jaroszuk (* 1972, Żyłkiejmy; mgr inż. geodeta)

[2253512] Agnieszka Gryglaszewska
* 1980, Ostrów
studentka stomatologii

[225352] Zbigniew Gryglaszewski
* 1954, Orło
mechanik, mieszka w Warszawie
x Jadwiga Sosińska (* 1952, Ossa)
potomkowie: 1. Karol Gryglaszewski [2253521], 2. Michał Gryglaszewski [2253522]

[2253521] Karol Gryglaszewski
* 1983, Warszawa
uczeń liceum

[2253522] Michał Gryglaszewski
* 1986, Warszawa
uczeń gimnazjum

[225353] Zygmunt Gryglaszewski
* 1956, Orło
farmer, gospodarstwo rolne w Orle
x Barbara Godlewska (* 1962, Ołtarze; ekonomistka)
potomkowie: 1. Dominika Gryglaszewska [2253531], 2. Paweł Gryglaszewski [2253532], 3. Piotr Gryglaszewski [2253533]

[2253531] Dominika Gryglaszewska
* 1990, Ostrów

[2253532] Paweł Gryglaszewski
* 1992, Ostrów

[2253533] Piotr Gryglaszewski
* 1992, Ostrów

[22536] Adam Gryglaszewski
* 1912, Orło, + 1931, Orło

[22537] Ludwik Gryglaszewski
* 1914, Orło, + 1979, Małkinia
kolejarz
x Janina Wenus (* 1914, Kalisz, + 2002, Małkinia)
potomkowie: 1. Teresa Gryglaszewska [225371], 2. Włodzimierz Gryglaszewski [225372]

[225371] Teresa Gryglaszewska
* 1940
x Roman Stryjek
potomkowie: 1. Agnieszka Stryjek [2253721]

[2253711] Agnieszka Stryjek

[225372] Włodzimierz Gryglaszewski
* 1948, Orło
mgr farmacji, mieszka w Białymstoku
x Grażyna Dądrowska (* 1954, Małkinia; mgr prawa)
potomkowie: 1. Wojciech Gryglaszewski [2253721], 2. Maciej Gryglaszewski [2253722]

[2253721] Wojciech Gryglaszewski
* 1981, Białystok
student ekonomii

[2253722] Maciej Gryglaszewski
* 1986, Białystok
uczeń gimnazjum

[22538] Kazimierz Gryglaszewski
* 1916, Orło, + 1981, Warszawa

[22539] Witold Gryglaszewski
* 1920, Orło, + 1972, Gdynia
marynarz
x Irena Zielonka (* 1923, Ostrów, + 2000, Gdynia, wychowawczyni w przedszkolu)
potomkowie: 1. Waldemar Gryglaszewski [225391], 2. Urszula Gryglaszewska [225392], 3. Iwona Gryglaszewska [225393], 4. Leszek Gryglaszewski [225394]

[225391] Waldemar Gryglaszewski
* 1945, Ostrów
emerytowany komandor Marynarki Wojennej, mieszka w Rogowie
x Leandra Ferenc (* 1943)

[225392] Urszula Gryglaszewska
* 1947, Gdynia
inżynier budownictwa wodnego, mieszka w Gdańsku
x Zbigniew Wolf (* 1945, Płock; inżynier budownictwa lądowego)
potomkowie: 1. Justyna Wolf [2253921]

[2253921] Justyna Wolf
* 1976, Gdynia
studentka medycyny
x Piotr Zedler (* 1973; lekarz chirurg)

[225393] Iwona Gryglaszewska
* 1949, Gdynia
elektronik, mieszka w Szwecji
x Henryk N.
potomkowie: 1. Anna Gryglaszewska [2253931]

[2253931] Anna Gryglaszewska
* 1981, Szwecja

[225394] Leszek Gryglaszewski
* 1950, Gdynia
inżynier urządzeń chłodniczych, mieszka w Gdańsku
x Dagmara Czepczyńska (* 1953, Gdynia; kosmetyczka)
potomkowie: 1. Dominika Gryglaszewska [2253941], 2. Rafał Gryglaszewski [2253942]

[2253941] Dominika Gryglaszewska
* 1979, Gdańsk
studentka farmacji

[2253942] Rafał Gryglaszewski
* 1982, Gdańsk
student ekonomii

[2253A] Teresa Gryglaszewska
* 1929, Orło, + 1938, Orło

Potomkowie Julii Gryglaszewskiej (córki Tomasza, wnuczki Ludwika)

2254. Julia Gryglaszewska x Jan Chmieliński
   |
   |--22541. Witold Chmieliński
   |--22542. Jadwiga Chmielińska
   |
   +--22543. Kazimierz Chmieliński x Genowefa N.
        |--225431. Zbigniew Chmieliński x Małgorzata N.
        |     |--2254311. Iwona Chmielińska
        |     +--2254312. Katarzyna Chmielińska
        |--225432. Jan Chmieliński x Barbara Pieczur
        |     +--2254321. Małgorzata Chmielińska
        |--225433. Andrzej Chmieliński x Maria Marciniak
        |     |--2254331. Mariusz Chmieliński
        |     |--2254332. Maciej Chmieliński
        |     +--2254333. Marta Chmielińska
        +--225434. Marek Chmieliński x Barbara N.
              |--2254341. Joanna Chmielińska
              +--2254342. Julia Chmielińska

[2254] Julia Gryglaszewska
* 1889, + 1972, Mława
x Jan Chmieliński (* 1886, + 1941, asesor sądowy w Mławie)
potomkowie: 1. Witold Chmieliński [22541], 2. Jadwiga Chmielińska [22542], 3. Kazimierz Chmieliński [22543]
[22541] Witold Chmieliński
brak danych

[22542] Jadwiga Chmielińska
pracownik poczty w Mławie

[22543] Kazimierz Chmieliński
* 1920, + 1988, Mława
ekonomista
x Genowefa N.
potomkowie: 1. Zbigniew Chmieliński [225431], 2. Jan Chmieliński [225432], 3. Andrzej Chmieliński [225433], 4. Marek Chmieliński [225434]

[225431] Zbigniew Chmieliński
* 1947, Mława
inżynier mechanizacji rolnictwa, mieszka w Mławie
x Małgorzata N. (+ 1960, Działdowo)
potomkowie: 1. Iwona Chmielińska [2254311], 2. Katarzyna Chmielińska [2254312]

[2254311] Iwona Chmielińska
* 1975
technik kosmetyczka, mieszka w Mławie

[2254312] Katarzyna Chmielińska
* 1993
uczennica, mieszka w Mławie

[225432] Jan Chmieliński
* 1949
lekarz weterynarii, mieszka w Mławie
x Barbara Pieczur (* 1947; ekonomista)
potomkowie: 1. Małgorzata Chmielińska [2254321]

[2254321] Małgorzata Chmielińska
uczennica, mieszka w Mławie

[225433] Andrzej Chmieliński
* 1953
inżynier elektronik, mieszka w Ostródzie
x Maria Marciniak
potomkowie: 1. Mariusz Chmieliński [2254331], 2. Maciej Chmieliński [2254332], 3. Marta Chmielińska [2254333]

[2254331] Mariusz Chmieliński
lekarz weterynarii

[2254332] Maciej Chmieliński
mechanik samochodowy

[2254333] Marta Chmielińska
ekonomista

[225434] Marek Chmieliński
* 1956
mieszka w Mławie
x Barbara (Mirosława?)
potomkowie: 1. Joanna Chmielińska [2254341], 2. Julia Chmielińska [2254342]

[2254341] Joanna Chmielińska
studentka prawa

[2254342] Julia Chmielińska
uczennica liceum

Potomkowie Henryka Gryglaszewskiego (syna Tomasza, wnuka Ludwika)

2255. Henryk Gryglaszewski x Stefania Supińska
   |
   |--22551. Józef Gryglaszewski
   |--22552. Zofia Gryglaszewska x N. Kowalski
   |
   |--22553. Antola Gryglaszewska x Kazimierz Kulczyński
   |     |--225531. Włodzimierz Kulczyński x Mieczysława Narewska
   |     |--225532. Andrzej Kulczyński x Krystna N.
   |     +--225533. Henryk Kulczyński
   |
   |--22554. Wanda Gryglaszewska x Czesław Jabłonka
   |     |--225541. Witold Jabłonka x Sabina Jagiełło
   |     |     +--2255411. Beata Jabłonka x Artur Wiechowicz
   |     |           +--22554111. Aleksandra Wiechowicz
   |     |--225542. Zdzisław Jabłonka x Irena Marchewa
   |     |     |--2255421. Marek Jabłonka x Anna Ochman
   |     |     |      +--22554211. Natalia Jabłonka
   |     |     +--2255422. Krystian Jabłonka
   |     |--225543. Stanisław Jabłonka x Teresa Żelaźnicka
   |     |     |--2255431. Mariusz Jabłonka x Anna Suszczyńska
   |     |     |      +--22554311. Maciej Jabłonka
   |     |     +--2255432. Adam Jabłonka
   |     +--225544. Leszek Jabłonka
   |          +--2255441. Rafał Jabłonka
   |
   |--22555. Franciszka Gryglaszewska x Franciszek Kulczyński
   |     |--225551. Lidia Kulczyńska x N. Cwalina
   |     |     +--2255511. Małgorzata Cwalina
   |     +--225552. Maria Kulczyńska x Edward Krajewski
   |          |--2255521. Anna Krajewski
   |          +--2255522. Grzgorz Krajewski
   |
   +--22556. Felicja Gryglaszewska x Edward Świątkowski

[2255] Henryk Gryglaszewski
* 1865, + 1946, Orło
x Stefania Supińska (* 1887, Rogowo k/Ostrowi Mazowieckiej, + 1976 Orło, pochowana w Małkini)
potomkowie: 1. Józef Gryglaszewski [22551], 2. Zofia Gryglaszewska [22552], 3. Antola Gryglaszewska [22553], 4. Wanda Gryglaszewska [2255], 5. Franciszka Gryglaszewska [22555], 6. Felicja Gryglaszewska [22556]
[22551] Józef Gryglaszewski
+ Orło

[22552] Zofia Gryglaszewska
x N. Kowalski (?)

[22553] Antola Gryglaszewska
+ 1998, Małkinia
x Kazimierz Kulczyński (+ 1976, Małkinia; leśnik)
potomkowie: 1. Włodzimierz Kulczyński [225521], 2. Andrzej Kulczyński [225522], 3. Henryk Kulczyński [225523]

[225531] Włodzimierz Kulczyński
+ 1996
kolejarz, mieszkał w Małkini
x Mieczysława Narewska

[225532] Andrzej Kulczyński
oficer policji, mieszka w Ostrowi Mazowieckiej
x Krystyna N.

[225533] Henryk Kulczyński
+ 1987
technik samochodowy
potomkowie: 2 córki (mieszkają w Warszawie)

[22554] Wanda Gryglaszewska
* 1910, Orło, + 1993, Małkinia
x Czesław Jabłonka (* 1915, + 1990, Małkinia)
potomkowie: 1. Witold Jabłonka [225541], 2. Zdzisław Jabłonka [225542], 3. Stanisław Jabłonka [225543], 4. Leszek Jabłonka [225544]

[225541] Witold Jabłonka
x Sabina Jagiełło
potomkowie: 1. Beata Jabłonka [2255411]

[2255411] Beata Jabłonka
x Artur Wiechowicz
potomkowie: 1. Aleksandra Wiechowicz [22554111]

[22554111] Aleksandra Wiechowicz

[225542] Zdzisław Jabłonka
* 16.09.1949, Paproć Duża
+ 24.03.1996, Małkinia Górna
x Irena Marchewa (* 13.07.1951, Małkinia)
potomkowie: 1. Marek Jabłonka [2255421], 2. Krystian Jabłonka [2255422]

[2255421] Marek Jabłonka
* 09.04.1974
mieszka w Warszawie
x Anna Ochman (* 09.04.1970)
potomkowie: 1. Natalia Jabłonka [22554211]

[22554211] Natalia Jabłonka
* 01.07.1997

[2255422] Krystian Jabłonka
* 03.12.1981, Wysokie Mazowieckie
student, mieszka w Olsztynie

[225543] Stanisław Jabłonka
* 1951
x Teresa Żelaźnicka
potomkowie: 1. Mariusz Jabłonka [2255431], 2. Adam Jabłonka [2255432]

[2255431] Mariusz Jabłonka
* 1975
mieszka w Warszawie
x Anna Suszczyńska
potomkowie: 1. Maciej Jabłonka [22554311]

[22554311] Maciej Jabłonka
* 2004

[2255432] Adam Jabłonka
* 1979, + 1995

[225544] Leszek Jabłonka
potomkowie: 1. Rafał Jabłonka [2255441]

[2255441] Rafał Jabłonka
brak danych

[22555] Franciszka (Niusia) Gryglaszewska
+ 2000, Ostrów
x Franciszek Kulczyński
potomkowie: 1. Lidia Kulczyńska [225551], 2. Maria Kulczyńska [225552]

[225551] Lidia Kulczyńska
x N. Cwalina (?)
potomkowie: 1. Małgorzata Cwalina (?) [2255511]

[2255511] Małgorzata Cwalina (?)

[225552] Maria Kulczyńska
x Edward Krajewski
potomkowie: 1. Anna Kulczyńska [2255521], 2. Grzegorz (?) Kulczyński [2255522]

[2255521] Anna Kulczyńska

[2255522] Grzegorz (?) Kulczyński

[22556] Felicja Gryglaszewska
+ 1998
x Edward Świątkowski (+ 1979, Ostrów)
Copyright © Piotr Gryglaszewski