[ STRONA GŁÓWNA | O MNIE | PRYWATNA | ZAWODOWA | GARBUSOWA | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
[ GENEALOGIATablice ▪ Biogramy ▪ Dokumenty | PORTRETY | MIEJSCA | NEKROPOLIS ]

BIOGRAMY

 BIOGRAMY
   Borzęccy
   BOSSOWSCY
   Fihauserowie
   GRABCZYŃSCY
   GRYGLASZEWSCY
   GRYGLASZEWSCY - linia podlaska
   JAKLIŃSCY
   Janowscy
   JAWORSCY
   KROGULSCY
   KURDWANOWSCY
   LESZCZYŃSCY
   MAJCHROWICZOWIE
   ONITSCHOWIE
   PIOTROWSCY
   PÓŁTORAKOWIE
   TUNY RAWSCY
   JAXA ROŻNOWIE
   (von) SCHARFFOWIE
   Sokulscy

   PRA...PRASZCZUROWIE
   Szafrańcowie
   Oleśniccy i Sienieńscy
   Odrowążowie
   Kurozwęccy
Biogramy przodków, krewnych i powinowatych wszystkich linii wg dokumentów, źródeł historycznych i tradycji rodzinnej.

Praszczurowie. Bardzo stare i niepewne dzieje... Biogramy głównie na podstawie informacji zawartych w herbarzach.

Objaśnienia zamieszczono na podstronie [ GENEALOGIA ].

* * *

Niniejsza podstrona jest zbiorem danych genealogicznych, zawierającym dane osobowe osób (w większości nieżyjących), w zakresie służącym tylko wykazaniu powiązań rodzinnych tych osób. Wykorzystywanie tych danych do innych celów niż osobistych i poznawczych (rodzinnych, jak również naukowych i dydaktycznych) jest niedozwolone. W szczególności zabrania się wykorzystywania tych danych do celów zarobkowych, handlowych, marketingowych itp.

Zainteresowanych ochroną danych osobowych w publikacjach genealogicznych odsyłam do dyskusji na forum genealogów [ pl.soc.genealogia ]. Z tego źródła cytuję fragment wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 15 maja 1996 roku (OSA 1996/7-8/31): Podstawowe dane osobowe człowieka (nazwisko i imię) są jego dobrem osobistym, ale jednocześnie są dobrem powszechnym w tym znaczeniu, iż istnieje publiczna zgoda na posługiwanie się nimi w życiu społecznym (towarzyskim, urzędowym, handlowym itd.). Dopóki więc dane osobowe człowieka są używane zgodnie z regułami społecznymi, nie można mówić ani o bezprawności działań innych osób, ani o zagrożeniu dóbr osobistych tymi działaniami.

W przypadku jednak stwierdzenia naruszenia dóbr osobistych wymienionej (lub wymienionych) na tej podstronie osoby (lub osób), proszę o pilny kontakt, celem usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych tej osoby (tych osób).

Copyright © Piotr Gryglaszewski