[ STRONA GŁÓWNA | O MNIE | PRYWATNA | ZAWODOWA | GARBUSOWA | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
[ GENEALOGIA ▪ Tablice ▪ Biogramy ▪ Dokumenty | PORTRETY | MIEJSCA | NEKROPOLIS ]

PRA...PRASZCZUROWIE

SZAFRAŃCOWIE, OLEŚNICCY i SIENIEŃSCY, ODROWĄŻOWIE, KUROZWĘCCY


Stary Koń
Stary Koń
Dębno
Dębno
Odrowąż
Odrowąż
Poraj
Poraj


Niniejsza strona zawiera wykresy linii krwi, tabele genealogiczne potomków oraz wybrabe biogramy najdawniejszych przodków czyli pra...praszczurów. Część z nich jest tylko hipotetyczna, a dane zaczerpnięte zostały z herbarzy Paprockiego, Niesieckiego, Uruskiego i Bonieckiego oraz innych opracowań genealogicznych, stąd należy podchodzić do zamieszczonych informacji z dużą ostrożnością.

Najbliższa jest rodzina Szafrańców z Pieskowej Skały. Stanisław Rożen na Bruśniku, arianin zwany olim haereticus maximus, dziedzic Bruśnika, Jeżowa i kilkunastu wsi na Pogórzu Rożnowsko-Ciężkowickim, był synem Zygmunta i niewymienionej z imienia Szafrańcówny z Pieskowej Skały, wojewodzianki sandomierskiej. Domyślać się zatem należy, że była ona córką Stanisława Szafrańca z Pieskowej Skały, wojewody sandomierskiego (1581-1587), wybitnego humanisty, popierającego ruchy reformacyjne, głoszącego ideały tolerancji wyznaniowej, kalwina, inicjatora powstania wielu zborów kalwińskich, gdyż tylko ten jeden Szafraniec był w tym czasie wojewodą sandomierskim. Zarówno Stanisław Rożen, jak i jego ojciec Zygmunt, stryj Albrycht i dziad Albert Rożen, również byli propagatorami ruchów reformacyjnych, a bez wątpiewnia sprawcami zamiany wielu kościołów na Pogórzu Rożnowsko-Ciężkowickim na zbory kalwińskie (m. in. w Bruśniku i Jeżowie-Wilczyskach).

Posuwając się od Szafrańców wstecz pojawiają się wśród przodków Oleśniccy, Sienieńscy, Odrowążowie, Kurozwęccy. Rody te w liniach męskich nie mają dziś potomków, natomiast po kądzieli zapewne wiele i nie znawsze znanych, jako że córki w opracowaniach genealogicznych są często pomijane. Oleśniccy pojawiają sie nie tylko wśród przodków ale w linii bocznej; bez wątpliwości wymienić należy Dobrochnę z Rożnowa, siostrę Michała Rożna z Rożnowa, która była żoną Jana (Jaśka) z Oleśnicy, starosty wileńskiego, sędziego ziemskiego krakowskiego, a matką Zbigniewa Oleśnickiego, kardynała i prymasa oraz Jana Oleśnickiego zwanego Głowaczem, od którego wywodzą się rody Oleśnickich, Sienieńskich, Gołogórskich... Dzięki Janowi Długoszowi, który będąc kanclerzem Zbigniewa Oleśnickiego, syna wspomnianej Dobrochny Rożnównej, wiele wiadomo, lecz należy znów się ostrożność, gdyż Długosz znany był z upiększania historii.

Bardzo stare i niepewne dzieje...


SZAFRAŃCOWIE

W systemie PESEL w roku 1998 nazwisko SZAFRANIEC
występuje 3728 razy (Wa:150, BP:3, Bs:3, BB:191, By:24, Ch:15, Ci:10, Cz:22,El:7, Gd:96, Go:43, JG:59, Kl:18, Ka:590, Ki:579, Ko:53, Kr:475, Ks:30,Lg:42, Ls:15, Lu:130, Łd:27, NS:56, Ol:6, Op:62, Os:9, Pl:24,Pt:20, Pł:90, Po:32, Pr:15, Ra:48, Rz:25, Sd:3, Sr:12, Sk:36,Sł:58, Su:15, Sz:21, Tb:48, Ta:134, To:25, Wb:48, Wr:188, Za:111,ZG:60)

Legenda herbowa oraz przodkowie tego domu w opisie Kacpra Niesieckiego
[ zobacz Niesiecki - Szafrańcowie ]


Linia krwi od Piotra Szafrańca
(kursywą zaznaczono hipotetycznych przodków)

      Piotr Szafraniec z Łuczyc
              |
----------------------------
     Piotr Szafraniec = Róża N.
z Pieskowej Skały i Łuczyc |
              |
----------------------------
Piotr Szafraniec (Młodszy) = Małgorzata N.
     z Pieskowej Skały |
              |
----------------------------
     Piotr Szafraniec = Konstancja
     z Pieskowej Skały | z Secymina
              |
----------------------------
Piotr Szafraniec (Młodszy) = Zofia Odrowążówna
     z Pieskowej Skały | ze Sprowy
              |
----------------------------
     Piotr Szafraniec = Agnieszka Sienieńska
     z Pieskowej Skały |
              |
----------------------------
   Stanisław Szafraniec = Anna Dembińska
     z Pieskowej Skały |
              |
              -----------------------
       Zygmunt Rożen = N. Szafrańcówna
        na Bruśniku | z Pieskowej Skały
              |
----------------------------
      Stanisław Rożen = Anna Chełmska
        na Bruśniku |
              |
----------------------------
       Eleazar Rożen = Elżbieta Gręboszewska
              |
----------------------------
    Mikołaj Jaxa Rożen = N. N.
              |
----------------------------
     Antoni Jaxa Rożen = Tekla Cieńska
              |
----------------------------
    Bolesław Jaxa Rożen = Katarzyna Grabczyńska
              |
              -----------------------
     Władysław Onitsch = Waleria Jaxa Rożnówna
              |
              -----------------------
 Stanisław Tadeusz Scharff = Maria Onitschówna
              |
              -----------------------
    Roman Gryglaszewski = Janina Scharffówna
              |
----------------------------
    Jerzy Gryglaszewski = Elżbieta Półtorakówna
              |
         -------------------
         Piotr Gryglaszewski


Potomkowie Piotra Szafrańca z Łuczyc

1. Piotr Szafraniec z Łuczyc
  |
  |--11. Tomasz Szafraniec z Łuczyc
  |
  |--12. Piotr Szafraniec z Pieskowej Skały (z Łuczyc) x Róża N.
  |   |--121. Piotr Szafraniec (Młodszy) z Pieskowej Skały i Łuczyc x Małgorzata N. -->
  |   +--122. Katarzyna Szafrańcówna x Marcin z Moskorzowa
  |
  |--13. Jan Szafraniec 
  |
  +--14. Stanisław Szafraniec z Młodziejowic x Anna z Bobolic
     +--141. Stanisław Szafraniec z Młodziejowic x Katarzyna ze Szczytnik 
         +1411. Stanisław Szafraniec z Młodziejowic i Bolowic x Felicja Jordan

121. Piotr Szafraniec (Młodszy) z Pieskowej Skały i Łuczyc x Małgorzata N.
   |
   |--1211. Piotr Szafraniec x Konstancja z Secymina
   |    |--12111. Piotr Szafraniec (Starszy) x Katarzyna N. (?)
   |    |--12112. Krzysztof Szafraniec x Zofia N.
   |    |--12113. Piotr Szafraniec (Młodszy) x Zofia Odrowążówna ze Sprowy
   |    |     |--121131. Piotr Szafraniec x Agnieszka Sienieńska
   |    |     |     +--1211311. Stanisław Szafraniec z Pieskowej Skały
   |    |     |           x Anna Dembińska
   |    |     |           |--12113111. Andrzej Szafraniec
   |    |     |           |      x Barbara Rzeszowska
   |    |     |           |--12113112. Agnieszka Szafrańcówna
   |    |     |           |      x Jan Tarło
   |    |     |           |--12113113. Zofia Szafrańcówna
   |    |     |           |      x Maciej Szczepanowski
   |    |     |           +--12113114. N. Szafrańcówna x Zygmunt Rożen -->
   |    |     |--121132. Barbara Szafrańcówna x Jan Trzebieński z Chocieszowa
   |    |     |--121133. Urszula Szafrańcówna x Rafał Ryterski z Nidy
   |    |     +--121134. Zofia Szafrańcówna x Jakub Przerębski
   |    |--12114. Jan Szafraniec
   |    |--12115. Zofia Szafrańcówna x Paweł Balicki
   |    +--12116. Stanisław Szafraniec x (1) Zuzanna z Buczacza, (2) Anna z Chodcza
   |         +--121161. (1) Hieronim Szafraniec
   |               x (1) Regina
   |               x (2) Zofia Zborowska (1. v. Stanisław Kurozwęcki),
   |               x (3) Anna Wasilewska
   |               |--121161. (1) Anna Szafrańcówna x Mikołaj Kreza z Bobolic
   |               |--121162. (1) Katarzyna Szafrańcówna x (1) Andrzej Jasieński
   |               |                    (2) Remigian Chełmski
   |               |--121163. (2) Zofia Szafrańcówna x Mikołaj Oleśnicki
   |               +--121164. (3) kilkoro dzieci
   |
   +--1212. Małgorzata Szafrańcówna x Jan Zawiszyc z Garbowa

Wybrane biogramy Szafrańców

[1] Piotr Szafraniec z Łuczyc
+ po 1397
podstoli krakowski (1376)
potomkowie: 1. Tomasz Szafraniec [11], 2. Piotr Szafraniec [12], 3. Jan Szafraniec [13], 4. Stanisław Szafraniec [14]
[11] Tomasz Szafraniec z Łuczyc
+ przed 1435)
bezpotomny

[12] Piotr Szafraniec z Pieskowej Skały i Łuczyc
+ przed 1437
podstoli krakowski (1398), podkomorzy krakowski (1406), wojewoda sandomierski (1431), starosta krakowski (1431), wojewoda krakowski (1432), starosta łęczycki, chęciński i sieradzki
Dążył do podporządkowania Litwy Koronie i zawarcia unii z Czechami. Sprzyjał husytom. Głosił prawo do tronu synów Władysława II Jagiełły. [wg WIEM]
x Róża N.
potomkowie: 1. Piotr Szafraniec (Młodszy) [121], 2. Katarzyna Szafrańcówna [122]

[121] Piotr Szafraniec (Młodszy) z Pieskowej Skały i Łuczyc
+ 1442
x Małgorzata N.
podkomorzy krakowski (1431), starosta sieradzki
potomkowie: 1. Piotr Szafraniec [1211], 2. Małgorzata Szafrańcówna [1112]

[1211] Piotr Szafraniec
+ 1456/1457
podkomorzy krakowski (1443), starosta sieradzki
x Konstancja z Secymina (+ po 1483)
potomkowie: 1. Piotr Szafraniec (Starszy) [12111], 2. Krzysztof Szafraniec [12112], 3. Piotr Szafraniec (Młodszy) [12113], 4. Jan Szafraniec [12114], 5. Zofia Szafrańcówna [12115], 6. Stanisław Szafraniec [12116]

[12111] Piotr Szafraniec (Starszy)
+1470
stolnik królewski
x Katarzyna N. (+ 1491)

[12112] Krzysztof Szafraniec
+1484
Trudnił się łupieniem kupców, wędrujących traktem koło zamku w Pieskowej Skale, w 1484 roku ogłoszono go banitą i ścięto z rozkazu Kazimierza Jagiellończyka.
x Zofia N. (+ 1484)

[12113] Piotr Szafraniec (Młodszy)
+1508
miecznik krakowski, kasztelan wiślicki (1501), starosta malborski, radomski, sochaczewski
x Zofia Odrowążówna ze Sprowy (+ po 1509) [ zobacz ODROWĄŻOWIE ]
potomkowie: 1. Piotr Szafraniec [121131], 2. Barbara Szafrańcówna [121132], 3. Urszula Szafrańcówna [121133], 4. Zofia Szafrańcówna [121134]

[121131] Piotr Szafraniec
+ ok. 1532
x Agnieszka Sienieńska (+ po 1536, 2. v. Stanisław Niszczycki, chorąży płocki)
[ zobacz OLEŚNICCY i SIENIEŃSCY ]
potomkowie: 1. Stanisław Szafraniec [12113111]

[12113111] Stanisław Szafraniec
* ok. 1525, + 1598
wojski sandomierski (1557), kasztelan biecki (1569), sandomierski (1576), wojewoda sandomierski (1581-1587), wojski krakowski (1589), starosta lelowski
Ukończył przebudowę zamku w Pieskowej Skale, rozpoczętą przez Hieronima Szafrańca [121161], założył ogród i zwierzyniec. Był przeciwny kandydaturom habsburskim na tron polski i zwolennikiem kandydatury Stefana Batorego. Stanisław był wybitnym humanistą, popierał ruchy reformacyjne, głosił ideały tolerancji wyznaniowej. Kalwin, 1550-1555 inicjator powstania zborów kalwińskich w Seceminie, Przegini i Rogowie. Przyjacielem Szafrańca był jego sąsiad Mikołaj Rej, który mu dedykował "Krótką przemowę i spólne narzekani wszej Korony na opatrzoną niedbałość naszą".
x Anna Dembińska
potomkowie: 1. Andrzej Szafraniec [121131111], 2. Agnieszka Szafrańcówna [121131112], 3. Zofia Szafrańcówna [121131113], 4. N. Szafrańcówna [121131114]

[121131111] Andrzej Szafraniec
+ 1608
starosta lelowski, wojski krakowski (do 1589)
x Barbara Rzeszowska
bezpotomny

[121131112] Agnieszka Szafrańcówna
+ po 1601
x Jan Tarło (wojewoda lubelski, + 1587)

[121131113] Zofia Szafrańcówna
x Maciej Szczepanowski

[121131114] N. Szafrańcówna
x Zygmunt Rożen
potomkowie: 1. Stanisław Rożen [1211311141]

[1211311141...] Potomkowie N. Szafrańcówny z Pieskowej Skały
i Zygmunta Rożna
[ zobacz JAXA ROŻNOWIE ]

[121132] Barbara Szafrańcówna
x Jan Trzebieński z Chocieszowa

[121133] Urszula Szafrańcówna
x Rafał Ryterski z Nidy

[121134] Zofia Szafrańcówna
x Jakub Przerębski

[12114] Jan Szafraniec
+1459

[12115] Zofia Szafrańcówna
+1459
x Paweł Balicki (starosta bolesławski)

[12116] Stanisław Szafraniec
+1525/1527
burgrabia krakowski (1504), podkomorzy nadworny (do 1510), kasztelan sądecki (1515), starosta sandomierski, chęciński, nowokorczyński, wolbromski
x 1. Zuzanna z Buczacza
x 2. Anna z Chodcza (+ po 1521)
potomkowie z 1. żoną: 1. Hieronim Szafraniec [121161]

[121161] Hieronim Szafraniec
+ ok. 1555
sekretarz królewski (ok. 1537), starosta chęciński, tłumacki, wolbromski
W roku 1542 rozpoczął przebudowę zamku w Pieskowej Skale w renesansową rezydencję. Pracowali tu m. in. Mikołaj Castiglione i Gabriel Słoński. Przebudowę ukończył Stanisław Szafraniec [12113111].
x 1. Regina (* ok. 1500, + 20.05.1526; nieślubna córka króla Zygmunta I Starego i Katarzyny Telniczanki Kościeleckiej)
x 2. Zofia Zborowska (+ przed 1458, 1. v. Stanisław Kurozwęcki, starosta wieluński i krzepicki)
x 3. Anna Wasilewska (mieszczka z Olkusza, + po 1569)
potomkowie z z 1. żoną: 1. Anna Szafrańcówna [1211611], 2. Katarzyna Szafrańcówna [1211612]
potomkowie z z 2. żoną: 3. Zofia Szafrańcówna [1211613]
potomkowie z z 3. żoną: kilkoro

[1211611] Anna Szafrańcówna
x Mikołaj Kreza z Bobolic

[1211612] Katarzyna Szafrańcówna
x 1. Andrzej Jasieński
x 2. Remigian Chełmski

[1211613] Zofia Szafrańcówna
+ ok. 1565)
x Mikołaj Oleśnicki (+ 1586)

[1212] Małgorzata Szafrańcówna
x Jan Zawiszyc z Garbowa

[122] Katarzyna Szafrańcówna
x Marcin z Moskorzowa

[13] Jan Szafraniec
* 1363, + 1433
kanonik krakowski (1400), kustosz krakowski (1405), dziekan krakowski (1409), podkanclerzy koronny (1419), kanclerz koronny (1423-1429), biskup włocławski (1428)
Doradca i bliski współpracownik Władysława II Jagiełły. Zwolennik monarchii dziedzicznej i ścisłego związku Korony i Litwy. Od 1420 popierał projekty objęcia tronu czeskiego przez wielkich książąt litewskich Witolda, a następnie Z. Korybutowicza. Przeciwnik Zygmunta Luksemburskiego i Krzyżaków. Dążył do utworzenia sojuszu z Brandenburgią i Czechami, skierowanego przeciw cesarzowi i zakonowi. [wg WIEM]

[14] Stanisław Szafraniec z Młodziejowic
+ przed 1421
x Anna z Bobolic (+ po 1420)
potomkowie: 1. Stanisław Szafraniec [141]

[141] Stanisław Szafraniec z Młodziejowic
+ 1470/1475
podstarości krakowski (1431)
x Katarzyna ze Szczytnik (+ przed 1435)
potomkowie: 1. Stanisław Szafraniec

[1411] Stanisław Szafraniec z Młodziejowic i Bolowic
+ ok. 1515
starosta krakowski (1495-1496), marszałek dworu królowej (1496-1500), kasztelan radomski (1499), kasztelan sądecki (1510)
x Felicja Jordanówna (+ przed 1511)


OLEŚNICCY i SIENIEŃSCY

W systemie PESEL w roku 1998 nazwisko OLEŚNICKI/OLEŚNICKA/SIENIEŃSKI/SIENIEŃSKA
występuje 8/3 razy (Wa:1, Kr:5, Op:1, To:1)/(Wa:1, Kr:2)

Legenda herbowa w opisie Kacpra Niesieckiego oraz przodkowie tych domów w opisie Seweryna Uruskiego
[ zobacz Niesiecki/Uruski - Oleśniccy/Sienieńscy ]


Linia krwi od Zbigniewa z Oleśnicy (Oleśnickiego) i Andrzeja z Sienna i Gołogór (Sienieńskiego Gołogórskiego)
(kursywą zaznaczono hipotetycznych przodków)

     Zbigniew z Oleśnicy = Małgorzata z Kurozwęk
               |
-------------------------------
Dobiesław z Oleśnicy i Sienna = Katarzyna z Goraja
               |
-------------------------------
  Andrzej z Sienna i Gołogór = Katarzyna z Gołogór
               |
-------------------------------
     Wiktoryn Sienieński = Elżbieta Dembińska
         (Gołogórski) |
               |
               -----------------------
       Piotr Szafraniec = Agnieszka Sienieńska
      z Pieskowej Skały |
               |
-------------------------------
     Stanisław Szafraniec = Anna Dembińska
      z Pieskowej Skały |
               |
               -----------------------
        Zygmunt Rożen = N. Szafrańcówna
         na Bruśniku | z Pieskowej Skały
               |
-------------------------------
       Stanisław Rożen = Anna Chełmska
         na Bruśniku |
               |
-------------------------------
        Eleazar Rożen = Elżbieta Gręboszewska
               |
-------------------------------
      Mikołaj Jaxa Rożen = N. N.
               |
-------------------------------
       Antoni Jaxa Rożen = Tekla Cieńska
               |
-------------------------------
     Bolesław Jaxa Rożen = Katarzyna Grabczyńska
               |
               -----------------------
      Władysław Onitsch = Waleria Jaxa Rożnówna
               |
               -----------------------
  Stanisław Tadeusz Scharff = Maria Onitschówna
               |
               -----------------------
     Roman Gryglaszewski = Janina Scharffówna
               |
-------------------------------
     Jerzy Gryglaszewski = Elżbieta Półtorakówna
               |
           -------------------
           Piotr Gryglaszewski


Wybrane biogramy Oleśnickich i Sienieńskich występujących w linii krwi

Zbigniew z Oleśnicy
+ po 1358
x Małgorzata z Kurozwęk (c. Dobiesława z Kurozwęk i Chodowa) [ zobacz KUROZWĘCCY ]
potomkowie: 1. Jan (Jaśko) z Oleśnicy (wielkorządca Litwy 1390-1392, wojski lubelski i starosta krakowski 1404, sędzia ziemski krakowski 1405-1413; x Dobrochna z Rożnowa (+ 1418, c. Michała Rożna i Heleny N., siostra Piotra z Rożnowa, starosty łęczyckiego) [ zobacz JAXA ROŻNOWIE ]), 2. Dobiesław z Oleśnicy i Sienna, 3. Zawisza z Oleśnicy i Ruszkowa (+ ok. 1433, dworzanin (krajczy) królowej Jadwigi 1386-1397, wojski lubelski 1410-1414, podsędek ziemski sandomierski 1414-1433, starosta biecki), 4. Piotr z Krzyżanowic (+ ok. 1440, łowczy sandomierski 1410), 5. Mikołaj z Oleśnicy (+ przed 1410), 6. Jakub z Oleśnicy (+ przed 1410), 7. Zygmunt z Oleśnicy (+ przed 1410), 8. Paweł z Oleśnicy (+ przed 1410), 9. Stanisław z Oleśnicy (+ przed 1410), 10. Andrzej z Oleśnicy (+ przed 1410), 11. Zbigniew z Oleśnicy (+ przed 1410)

Dobiesław z Oleśnicy i Sienna
+ 1440
kasztelan wojnicki (1411-1433), lubelski (1433), sandomierski (1435), starosta krakowski (1438), podczaszy krakowski (1438-1493), wojewoda sandomierski (1438-1440)
x Katarzyna z Goraja
potomkowie: 1. Jan z Sienna i Oleska (Sienieński, Oleski, Wojnicki) (+ przed 1477, podkomorzy przemyski 1439-1448, starosta sandomierski), 2. Jakub z Sienna (* 1413, + 1476, kanonik krakowski 1435, proboszcz skalbmierski 1442, proboszcz katedralny krakowski 1446, kanonik gnieźnieński 1452, proboszcz gnieźnieński 1456-1468, biskup krakowski 1460-1463, biskup kujawski 1464, arcybiskup gnieźnieński 1473), 3. Paweł z Sienna (sekretarz królewski 1439), dworzanin królewski 1444), 4. Mikołaj z Sienna (+ 1484, kanonik krakowski, scholastyk wiślicki 1448, kanonik gnieźnieński 1455, archidiakon sandomierski 1478), 5. Andrzej z Sienna i Gołogór, 6. Dymitr z Sienna (+ 1465, proboszcz skalbmierski, kanonik krakowski 1452, gnieźnieński 1454), 7. Zygmunt z Sienna, 8. Wiktor z Sienna, 9. Zbigniew z Sienna, 10. Marcin z Sienna, 11. Maciej z Sienna, 12. Dorota z Sienna

Andrzej z Sienna i Gołogór
+ po 1492
podkomorzy sandomierski (1477)
x Katarzyna z Gołogór
potomkowie: 1. Jan z Sienna i Gołogór Sienieński, Gołogórski (+ po 1526, kasztelan kamieniecki 1518-1519), 2. Wiktoryn z Sienna i Gołogór Sienieński, Gołogórski

Wiktoryn z Sienna i Gołogór Sienieński, Gołogórski
+ przed 1536
dworzanin królewski (1494), kasztelan małogoski (1515), starosta chełmski
x Elżbieta Dembińska z Dembna
potomkowie: 1. Wiktoryn Sienieński, 2. Zbigniew Sienieński, 3. Agnieszka Sienieńska, 4. Katarzyna Sienieńska (+ po 1530, x Andrzej z Tęczyna Tęczyński (+ 1536, wojewoda krakowski, s. Zbigniewa z Tęczyna Tęczyńskiego i Katarzyny z Pleszewa)0

Agnieszka Sienieńska
+ po 1536
x 1. Piotr Szafraniec (+ 1532, s. Piotra Szafrańca (Młodszego) i Zofii Odrowążowny ze Sprowy) [ zobacz SZAFRAŃCOWIE ]
x 2. Stanisław Niszczycki (chorąży płocki)
potomkowie z 1. mężem: 1. Stanisław Szafraniec z Pieskowej Skały [ zobacz SZAFRAŃCOWIE ]


ODROWĄŻOWIE

W systemie PESEL w roku 1998 nazwisko ODROWĄŻ
występuje 278 razy (Wa:15, BB:154, Cz:4, JG:2, Ka:31, Kr:11, Ks:1, Lg:4,Op:7, Po:12, Pr:2, Su:1, Sz:1, Wb:17, Wr:16)

Legenda herbowa w opisie Kacpra Niesieckiego oraz przodkowie tego domu w opisie Seweryna Uruskiego
[ zobacz Niesiecki/Uruski - Odrowążowie ]


Linia krwi od Jana Odrowąża ze Sprowy
(kursywą zaznaczono hipotetycznych przodków)

   Jan Odrowąż ze Sprowy = Eufemia N.
              |
----------------------------
   Jan Odrowąż ze Sprowy = N. N.
              |
----------------------------
Eustachy Odrowąż ze Sprowy = Urszula z Kurozwęk
              |
              -----------------------
Piotr Szafraniec (Młodszy) = Zofia Odrowążówna
     z Pieskowej Skały | ze Sprowy
              |
----------------------------
     Piotr Szafraniec = Agnieszka Sienieńska
     z Pieskowej Skały |
              |
----------------------------
   Stanisław Szafraniec = Anna Dembińska
     z Pieskowej Skały |
              |
              -----------------------
       Zygmunt Rożen = N. Szafrańcówna
        na Bruśniku | z Pieskowej Skały
              |
----------------------------
      Stanisław Rożen = Anna Chełmska
        na Bruśniku |
              |
----------------------------
       Eleazar Rożen = Elżbieta Gręboszewska
              |
----------------------------
    Mikołaj Jaxa Rożen = N. N.
              |
----------------------------
     Antoni Jaxa Rożen = Tekla Cieńska
              |
----------------------------
    Bolesław Jaxa Rożen = Katarzyna Grabczyńska
              |
              -----------------------
     Władysław Onitsch = Waleria Jaxa Rożnówna
              |
              -----------------------
 Stanisław Tadeusz Scharff = Maria Onitschówna
              |
              -----------------------
    Roman Gryglaszewski = Janina Scharffówna
              |
----------------------------
    Jerzy Gryglaszewski = Elżbieta Półtorakówna
              |
         -------------------
         Piotr Gryglaszewski


Wybrane biogramy Odrowążów ze Sprowy występujących w linii krwi

Jan Odrowąż ze Sprowy
starosta ruski (1379-1380)
x Eufemia N.
potomkowie: 1. Jan Odrowąż ze Sprowy

Jan Odrowąż ze Sprowy
sędzia sandomierski (1400-1448), starosta sandomierski (1411)
potomkowie: 1. Jan Odrowąż ze Sprowy (+ 1464, kanonik gnieźnieński 1445, kanonik i dziekan poznański 1449, sekretarz królewski, arcybiskup gnieźnieński 1453), 2. Eustachy Odrowąż ze Sprowy, 3. N. Odrowążówna

Eustachy Odrowąż ze Sprowy
+ przed 1485
kasztelan radomski (1460), wiślicki (1478), starosta opoczyński
x Urszula z Kurozwęk (+ 1478; c. Krzesława z Kurozwęk i Grzybowa i Ewy z Goszyc) [ zobacz KUROZWĘCCY ]
potomkowie: 1. Jan Odrowąż (+ 1515, chorąży sandomierski 1504, starosta opoczyński), 2. Stanisław Odrowąż (+ ok. 1542, kasztelan żarnowski 1509, poborca sandomierski 1509, wojski krakowski 1521-1532, kasztelan biecki 1526, wiślicki 1530, wojewoda bełski 1535, ruski 1538, starosta generalny ruski 1541, starosta opoczyński; x Jadwiga Morsztynówna), 3. Zofia Odrowążowna, 4. Barbara Odrowążówna

Zofia Odrowążowna
+ po 1509
x Piotr Szafraniec z Pieskowej Skały (+ 1508, kasztelan wiślicki, starosta malborski) [ zobacz SZAFRAŃCOWIE ]
potomkowie: 1. Piotr Szafraniec [ zobacz SZAFRAŃCOWIE ], 2. Barbara Szafrańcówna, 3. Urszula Szafrańcówna, 4. Zofia Szafrańcówna


KUROZWĘCCY

W systemie PESEL w roku 1998 nazwisko KUROZWĘCKI/KUROZWĘCKA
występuje 0 razy

Legenda herbowa w opisie Kacpra Niesieckiego oraz przodkowie tego domu w opisie Seweryna Uruskiego
[ zobacz Niesiecki/Uruski - Kurozwęccy ]


Pierwsza linia krwi od Spycigniewa (protoplasty Kurozwęckich)
(kursywą zaznaczono hipotetycznych przodków)

            Spycigniew
              |
       ----------------------------
          Zawisza z Dabrowy
              |
       ----------------------------
            Czestek
              |
       ----------------------------
         Zawisza Czestkowicz
              |
       ----------------------------
         Dobiesław z Kurozwęk
              |
----------------------------
    Krzesław Kurozwęcki = Małgorzata N.
              |
----------------------------
     Henryk Kurozwęcki = N. N.
              |
----------------------------
    Krzesław Kurozwęcki = Ewa N.
              |
              -----------------------
Eustachy Odrowąż ze Sprowy = Urszula z Kurozwęk
              |
              -----------------------
Piotr Szafraniec (Młodszy) = Zofia Odrowążówna
     z Pieskowej Skały | ze Sprowy
              |
----------------------------
     Piotr Szafraniec = Agnieszka Sienieńska
     z Pieskowej Skały |
              |
----------------------------
   Stanisław Szafraniec = Anna Dembińska
     z Pieskowej Skały |
              |
              -----------------------
       Zygmunt Rożen = N. Szafrańcówna
        na Bruśniku | z Pieskowej Skały
              |
----------------------------
      Stanisław Rożen = Anna Chełmska
        na Bruśniku |
              |
----------------------------
       Eleazar Rożen = Elżbieta Gręboszewska
              |
----------------------------
    Mikołaj Jaxa Rożen = N. N.
              |
----------------------------
     Antoni Jaxa Rożen = Tekla Cieńska
              |
----------------------------
    Bolesław Jaxa Rożen = Katarzyna Grabczyńska
              |
              -----------------------
     Władysław Onitsch = Waleria Jaxa Rożnówna
              |
              -----------------------
 Stanisław Tadeusz Scharff = Maria Onitschówna
              |
              -----------------------
    Roman Gryglaszewski = Janina Scharffówna
              |
----------------------------
    Jerzy Gryglaszewski = Elżbieta Półtorakówna
              |
         -------------------
         Piotr Gryglaszewski

Druga linia krwi od Spycigniewa (protoplasty Kurozwęckich)
(kursywą zaznaczono hipotetycznych przodków)

             Spycigniew
               |
        ----------------------------
           Zawisza z Dabrowy
               |
        ----------------------------
             Czestek
               |
        ----------------------------
          Zawisza Czestkowicz
               |
        ----------------------------
          Dobiesław z Kurozwęk
               |
               -----------------------
     Zbigniew z Oleśnicy = Małgorzata z Kurozwęk
               |
-------------------------------
Dobiesław z Oleśnicy i Sienna = Katarzyna z Goraja
               |
-------------------------------
  Andrzej z Sienna i Gołogór = Katarzyna z Gołogór
               |
-------------------------------
     Wiktoryn Sienieński = Elżbieta Dembińska
         (Gołogórski) |
               |
               -----------------------
       Piotr Szafraniec = Agnieszka Sienieńska
      z Pieskowej Skały |
               |
-------------------------------
     Stanisław Szafraniec = Anna Dembińska
      z Pieskowej Skały |
               |
               -----------------------
        Zygmunt Rożen = N. Szafrańcówna
         na Bruśniku | z Pieskowej Skały
               |
-------------------------------
       Stanisław Rożen = Anna Chełmska
         na Bruśniku |
               |
-------------------------------
        Eleazar Rożen = Elżbieta Gręboszewska
               |
-------------------------------
      Mikołaj Jaxa Rożen = N. N.
               |
-------------------------------
       Antoni Jaxa Rożen = Tekla Cieńska
               |
-------------------------------
     Bolesław Jaxa Rożen = Katarzyna Grabczyńska
               |
               -----------------------
      Władysław Onitsch = Waleria Jaxa Rożnówna
               |
               -----------------------
  Stanisław Tadeusz Scharff = Maria Onitschówna
               |
               -----------------------
     Roman Gryglaszewski = Janina Scharffówna
               |
-------------------------------
     Jerzy Gryglaszewski = Elżbieta Półtorakówna
               |
           -------------------
           Piotr Gryglaszewski

Wybrane biogramy Kurozwęckich występujących w linii krwi

Zawisza Czestkowicz
podkoniuszy sandomierski (1331), chorąży sandomierski (1335-1341)
potomkowie: 1. Mikołaj z Młynów (kanonik wiślicki 1345, krakowski 1347, proboszcz wiślicki 1351, skalmierski 1359), 2. Janusz z Młynów i Szańca (+ 1391, stolnik krakowski 1384-1391), 3. Dobiesław z Kurozwęk i Chodowa

Dobiesław z Kurozwęk i Chodowa
+ 1397
podstoli krakowski (1345-1351), podkomorzy sandomierski (1351), kasztelan wiślicki (1355), wojewoda krakowski (1367), kaszelan krakowski (1380)
potomkowie: 1. Mikołaj z Kurozwęk (kanonik krakowski 1383), 2. Zawisza z Kurozwęk (+ 1382, kanonik sandomierski, krakowski 1353, podkanclerzy 1371, kanclerz koronny 1374, biskup krakowski 1380), 3. Dorota z Kurozwęk, 4. Małgorzata z Kurozwęk (x Zbigniew z Oleśnicy), 5. Krzesław z Chodowa i Kurozwęk

Małgorzata z Kurozwęk
x Zbigniew z Oleśnicy
potomkowie: 1. Jan (Jaśko) z Oleśnicy (wielkorządca Litwy 1390-1392, wojski lubelski i starosta krakowski 1404, sędzia ziemski krakowski 1405-1413; x Dobrochna z Rożnowa (+ 1418, c. Michała Rożna i Heleny N., siostra Piotra z Rożnowa, starosty łęczyckiego) [ zobacz JAXA ROŻNOWIE ]), 2. Dobiesław z Oleśnicy i Sienna (x Katarzyna z Goraja, potomkowie [ zobacz OLEŚNICCY ]), 3. Zawisza z Oleśnicy i Ruszkowa (+ ok. 1433, dworzanin (krajczy) królowej Jadwigi 1386-1397, wojski lubelski 1410-1414, podsędek ziemski sandomierski 1414-1433, starosta biecki), 4. Piotr z Krzyżanowic (+ ok. 1440, łowczy sandomierski 1410), 5. Mikołaj z Oleśnicy (+ przed 1410), 6. Jakub z Oleśnicy (+ przed 1410), 7. Zygmunt z Oleśnicy (+ przed 1410), 8. Paweł z Oleśnicy (+ przed 1410), 9. Stanisław z Oleśnicy (+ przed 1410), 10. Andrzej z Oleśnicy (+ przed 1410), 11. Zbigniew z Oleśnicy (+ przed 1410)

Krzesław z Chodowa i Kurozwęk
+ 1392
kasztelan i sędzia sandecki (1375), kasztelan sandomierski (1384), starosta Wielkopolski (1387-1389), starosta łucki 1388
x Małgorzata N. (+ 1399)
potomkowie: 1. Jan z Chodowa (+ 1433, podstarości krakowski 1428, burgrabia krakowski 1428-1434), 2. Dobiesław z Kurozwęk (+ 1433, podstarości krakowski 1426-1432, burgrabia krakowski 1433), 3. Mikołaj "Białucha" z Michałowa i Kurozwęk (+ 1438, kasztelan wojnicki 1399, wojewoda sandomierski 1410, kasztelan krakowski 1430, starosta krakowski 1418-1431, 1432-1438, opiekun Królestwa Polskiego wielkiej ziemi krakowskiej 1434, starosta sieradzki,x (1) Katarzyna Mężykówna, x (2) Katarzyna z Melsztyna, 1. v. Janusz ks. mazowiecki), 4. Henryk Kurozwęk (+ 1398)

Henryk z Kurozwęk
potomkowie: 1. Krzesław Półtorabek z Grzybowa i Kurozwęk

Krzesław Półtorabek z Grzybowa i Kurozwęk
+ 1459
vicesgerens starosty krakowskiego (1435), podkomorzy sandomierski (1436), kasztelan wiślicki (1438), lubelski 1444, starosta Wielkopolski (1440-1443), starosta piotrkowski i pilzneński (1448)
x Ewa (+ 1463, c. Abrahama Czarnego z Goszyc)
potomkowie: 1. Piotr Lubelczyk z Kurozwęk (+ 1499, kanonik wrocławski 1457, wojski krakowski i marszałek nadworny koronny 1475, podskarbi koronny 1479, kasztelan sandomierski 1494, starosta krakowski 1491-1495), 2. Dobiesław Lubelczyk z Kurozwęk (+ 1496, kanonik gnieźnieński 1459, kasztelan rozpirski 1472-1480, krajczy koronny 1476-1479, wojewoda lubelski 1484, sandomierski 1494), 3. Stanisław z Kurozwęk (+ 1482, kanonik krakowski i sekretarz królewski 1461, kanonik włocławski i kielecki, sekretarz wielki koronny 1475, podkanclerzy koronny 1476, kanclerz wielki koronny 1479, administrator archidiecezji gnieźnieńskiej 14800, 4. Krzesław z Kurozwęk (+ 1503, kanonik włocławski 1461, dziekan kurzelowski 1468, pleban bocheński 1474, kanonik krakowski 1476, dziekan gnieźnieński 1478-1485, 1493-1494, kantor poznański 1480-1484, kanonik przemyski 1482, kantor krakowski 1485-1486, dziekan krakowski 1493, sekretarz wielki koronny 1476, kanclerz wielki koronny 1483, biskup włocławski 1494), 5. Jan Lubelczyk z Kurozwęk (+ 1480, starosta piotrkowski 1458, x Anna Tarnowska, 2. v. Jan Ligęza z Gorzyc), 6. Mikołaj Lubelczyk, Wrzód z Kurozwęk (+ 1507, kasztelan rozpirski, sieradzki 1485, wojewoda lubelski 1502, starosta sieradzki,x Ewa z Rytwian), 7. Urszula z Kurozwęk, 8. Anna z Kurozwęk (x Stanisław Marszałkowicz z Brzezia i Lanckorony, marszałek nadworny koronny, +1489)

Urszula z Kurozwęk
+ 1478
x Eustachy Odrowąż ze Sprowy (kasztelan wiślicki i radomski)
potomkowie: 1. Jan Odrowąż (+ 1515, chorąży sandomierski 1504, starosta opoczyński), 2. Stanisław Odrowąż (+ ok. 1542, kasztelan żarnowski 1509, poborca sandomierski 1509, wojski krakowski 1521-1532, kasztelan biecki 1526, wiślicki 1530, wojewoda bełski 1535, ruski 1538, starosta generalny ruski 1541, starosta opoczyński; x Jadwiga Morsztynówna), 3. Zofia Odrowążowna (x Piotr Szafraniec z Pieskowej Skały, + 1508, kasztelan wiślicki, starosta malborski, potomkowie [ zobacz SZAFRAŃCOWIE ]), 4. Barbara Odrowążówna

Copyright © Piotr Gryglaszewski