[ STRONA GŁÓWNA | O MNIE | PRYWATNA | ZAWODOWA | GARBUSOWA | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
[ GENEALOGIA | PORTRETY | MIEJSCA ▪ Jeżów ▪ Onitschówka ▪ Chudykowce | NEKROPOLIS ]

PODRÓŻE w przeszłość do miejsc przodków - Dwór w JEŻOWIE


Gazeta Gorlicka (Gazeta Krakowska) - 27.12.2005

Jeżów - ostania wigilia 1895 r.

Jeżów - ostania wigilia 1895 r.

Jeżów - ostania wigilia 1895 r.

Jeżów - ostania wigilia 1895 r.


Pełny tekst wspomnienia

Jeżów - ostania wigilia 1895 r.

Jeżów - ostania wigilia 1895 r.

Jeżów - ostania wigilia 1895 r.

[ HistoriaEncyklopedia Glogera ▪ Fotografie 1 | 2 | 3 ▪ Ostatnia wigilia ▪ Dworskie opowieściRecenzjePrezentacje ]

Copyright © Piotr Gryglaszewski