[ STRONA GŁÓWNA | O MNIE | PRYWATNA | ZAWODOWA | GARBUSOWA | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
[ GENEALOGIA | PORTRETY | MIEJSCA ▪ Jeżów ▪ Onitschówka ▪ Chudykowce | NEKROPOLIS ]

PODRÓŻE w przeszłość do miejsc przodków - Dwór w JEŻOWIE


Miesięcznik "Sądeczanin" nr 5(17)/2009

Miesięcznik Sądeczanin nr 5(17)/2009

Miesięcznik Sądeczanin nr 5(17)/2009

***

Miesięcznik Towarzystwa Opieki nad Zabytkami "Spotkania z zabytkami" nr 9/2009

Spotkania z zabytkami - omównienie monografii

***

"Ermitaż - Codziennik Towarzystwa Opieki nad Zabytkami" - notka informacyjna z 02.07.2009

Ermitaż - Codziennik Towarzystwa Opieki nad Zabytkami - notka informacyjna

***

Tygodnik "Przekrój" nr 32/33 z 13.08.2009 - notka informacyjna

Przekrój - notka informacyjna

***

Dwumiesięcznik "Nasza Politechnika" nr 2(80)/2010

Nasza Politechnika - notka informacyjna

[ HistoriaEncyklopedia Glogera ▪ Fotografie 1 | 2 | 3Ostatnia wigiliaDworskie opowieści ▪ Recenzje ▪ Prezentacje ]

Copyright © Piotr Gryglaszewski