[ STRONA GŁÓWNA | O MNIE | PRYWATNA | ZAWODOWA | GARBUSOWA | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
[ GENEALOGIA ▪ Tablice ▪ Biogramy ▪ Dokumenty | PORTRETY | MIEJSCA | NEKROPOLIS ]

KROGULSCY


Junosza
Junosza

W systemie PESEL w roku 1998 nazwisko KROGULSKI/KROGULSKA
występuje 522 razy (Wa:81, BB:3, By:13, Ci:42, Cz:1, El:8, Gd:6, Kl:11, Ka:26, Ki:3, Kn:4, Ko:7, Kr:23, Ks:1, Łd:42, NS:6, Ol:14, Pt:48, Pł:26, Po:2, Sd:1, Sr:1, Sz:7, Ta:85, To:3, Wb:18, Wł:19, Wr:21)

W Herbarzu Polskim Adama Bonieckiego odnotowana jest rodzina Krogulskich:

Boniecki - Krogulscy


Boniecki wymienia ponadto: 1. Zofię z Cetwińskich Krogulską, urodzoną ok. 1850 roku, córkę Marcelego Cetwińskiego h. Grzymała i Brygidy Sas Dobrzńskiej, wnuczkę Antoniego Cetwińskiego i Tekli Dunajewskiej; 2. Annę Kamillę z Sieczko-Krogulskich Kruszewską, urodzoną ok. 1850 roku, żonę Bolesława Kruszewskiego, syna Ignacego Kruszewskiego i Eufrozyny Moszczeńskiej; 3. Maryannę z Krogulskich Dzbańską, wspominaną w 1787 roku, żonę Andrzeja Dzbańskiego, syna Marcina Dzbańskiego.

Nie znane są związki Krogulskich, wymienionych przez Bonieckiego, z Władysławem Krogulskim i jego potomkami. Również przynależność Krogulskich do herbu Junosza jest niepotwierdzona. Zarówno Krogulscy wymieniani przez Bonieckiego, jak i Władysław Krogulski wywodzili się z Podola. Andrzej Krogulski osiadł pod koniec XIX wieku w Krakowie, gdzie pracował jako urzędnik kolejowy.

Krótka genealogia innej linii Krogulskich, tzw. linii tuchowskiej, znajdowała się na stronie Mariusza Krogulskiego. Strona obecnie nie istnieje. Kopia lokalna [ zobacz Krogulscy z Tuchowa ] - fragment, skopiowany za zgodą autora. Związki rodzinne z Krogulskimi z Tuchowa nie są znane, nie znaleziono ani jednej osoby, która nawet hipotetycznie mogłaby być tożsamą z Andrzejem Krogulskim lub jego przodkami, a zbieżność nazwiska być może przypadkowa.Linia krwi od Władysława Krogulskiego

Władysław Krogulski = N. N.
          |
---------------------
  Michał Krogulski = N. N.
          |
---------------------
  Józef Krogulski = Rozalia N.
          |
---------------------
 Andrzej Krogulski = Wiktoria Daniel Zarembina
          |
          ---------------------------
    Jan Półtorak = Florentyna Krogulska
          |
          ---------------------------
Jerzy Gryglaszewski = Elżbieta Półtorakówna
          |
      ---------------------
      Piotr Gryglaszewski


Potomkowie Władysława Krogulskiego

1. Władysław Krogulski
  |
  +--11. Michał Krogulski
     |
     +--111. Józef Krogulski x Rozalia N.
         |
         +--1111. Andrzej Krogulski x Wiktoria Daniel Zarembina
              |
              |--11111. Florentyna Krogulska x Jan Półtorak -->
              +--11112. Julia Krogulska x Franciszek Kramarski -->

[1] Władysław Krogulski
* 1760
potomkowie: 1. Michał Krogulski [11]
[11] Michał Krogulski
* 1790
potomkowie: 1. Józef Krogulski [111]

[111] Józef Krogulski
* 1835
x Rozalia N.
potomkowie: 1. Andrzej Krogulski [1111]

[1111] Andrzej Krogulski
* 1863
+ 22.09.1911, Kraków
Urodziny na Podolu, osiadł pod koniec XIX wieku w Krakowie. gdzie pracował jako urzędnik kolejowy.
x Wiktoria Daniel Zarembina (* 1867, + 13.10.1942, Kraków, córka Karola Daniela, wnuczka Marcina Daniela i Karoliny Szaffrik - brak bliższych danych; Wiktoria była prawdopodobnie wdową po N. Zarembie - brak danych)
potomkowie: 1. Florentyna Krogulska [11111], 2. Julia Krogulska [11112]

[11111] Florentyna Krogulska
* 16.07.1892, Kraków
+ 18.08.1928, Kraków
x Jan Półtorak, 03.05.1911, Kraków [ zobacz PÓŁTORAKOWIE ]
potomkowie: 1. Zofia Półtorakówna [111111], 2. Józef Półtorak [111112], 3. Elżbieta Półtorakówna [111113]

[11111...] Potomkowie Florentyny Krogulskiej [ zobacz 11111 ]

[11112] Julia Krogulska
* 16.03.1897, Kraków
+ 23.09.1979, Kraków
x Franciszek Kramarski (+ 1939)
potomkowie: 1. Maryna Kramarska [111121], 2. Helena Kramarska [111122], 3. Cecylia Kramarska [111123], 4. Alojzy Kramarski [111124], 5. Elżbieta Kramarska [111125]

[11112...] Potomkowie Julii Krogulskiej [ zobacz 11112 ]

Potomkowie Florentyny Krogulskiej

11111. Florentyna Krogulska x Jan Półtorak
    |
    |--111111. Zofia Półtorakówna x Tadeusz Wroński
    |     |--1111111. Bolesław Wroński x (1) N.N., (2) Elżbieta N.
    |     |      +--11111111. (2) Daniel Wroński
    |     +--1111112. Joanna Wrońska x Stanisław Ostrowski
    |           +--11111121. Katarzyna Ostrowska
    |
    |--111112. Józef Półtorak x Jadwiga Lancmańska
    |     |--1111121. Marta Półtorakówna x Franciszek Wiatr
    |     |      +--11111211. Marcin Wiatr
    |     +--1111122. Bożena Półtorakówna x Andrzej Wołek
    |           +--11111221. Bartłomiej Wołek
    |
    +--111113. Elżbieta Półtorakówna x Jerzy Gryglaszewski
         |--1111131. Anna Gryglaszewska
         +--1111132. Piotr Gryglaszewski

[11111] Florentyna Krogulska
* 16.07.1892, Kraków
+ 18.08.1928, Kraków
x Jan Półtorak, 03.05.1911, Kraków [ zobacz PÓŁTORAKOWIE ]
potomkowie: 1. Zofia Półtorakówna [111111], 2. Józef Półtorak [111112], 3. Elżbieta Półtorakówna [111113]
[111111] Zofia Półtorakówna
* 31.07.1911, Kraków
+ 17.02.1999, Kraków
x Tadeusz Wroński (* 05.02.1902, + 01.12.1998, Kraków; nauczyciel, wieloletni dyrektor SP nr 3 w Krakowie, uczestnik wojny w roku 1920, w czasie II wojny światowej organizator tajnego nauczania; współzałożyciel krakowskiego "Sokoła")
potomkowie: 1. Bolesław Wroński [1111111], 2. Joanna Wrońska [1111112]

[1111111] Bolesław Wroński
mgr chemik, mieszka w Wiedniu
x 1. N. N.
x 2. Elżbieta N.
potomkowie z 2. żoną: 1. Daniel Wroński [11111111]

[1111112] Joanna Wrońska
x Stanisław Ostrowski
potomkowie: 1. Katarzyna Ostrowska [11111121]

[111112] Józef Półtorak
* 17.06.1914, Kraków
+ 01.04.1968, Kraków
Nauczyciel, wieloletni dyrektor SP nr 13 w Krakowie.
x Jadwiga Lancmańska (* 14.03.1918, + 25.04.1998, Kraków)
potomkowie: 1. Marta Półtorak [1111121], 2. Bożena Półtorak [1111122]

[1111121] Marta Półtorakówna
x Franciszek Wiatr
potomkowie: 1. Marcin Wiatr [11111211]

[1111122] Bożena Półtorakówna
x Andrzej Wołek
potomkowie: 1. Bartłomiej Wołek [11111221]

[111113] Elżbieta Półtorakówna
* 13.05.1925, Kraków
x Jerzy Gryglaszewski, 08.1951, Kraków [ GRYGLASZEWSCY ]
potomkowie: 1. Anna Gryglaszewska [1111131], 2. Piotr Gryglaszewski [1111132]

[1111131] Anna Gryglaszewska
* 30.05.1952, Kraków
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, mgr matematyki, dr nauk ekonomicznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Specjalizacja: zastosowania matematyki w ekonomii.

[1111132] Piotr Gryglaszewski
* 05.01.1955, Kraków
Absolwent Politechniki Krakowskiej, dr nauk technicznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Krakowskiej, stypendysta DAAD i Alexander von Humboldt-Stiftung (1986-1989), prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska (1999-2002 i 2002-2005), 2002-2005 senator Politechniki Krakowskiej. Specjalizacja: inżynieria środowiska, technika cieplna.

Potomkowie Julii Krogulskiej

11112. Julia Krogulska x Franciszek Kramarski
    |
    |--111121. Maryna Kramarska x Wiktor Langer
    |     |--1111211. Ewa Langer
    |     |--1111212. Maria Langer
    |     |--1111213. Elżbieta Langer
    |     +--1111214. Anna Langer
    |
    |--111122. Helena Kramarska x Bolesław Haas
    |     |--1111221. Cecylia Haas
    |     +--1111222. Marek Haas
    |
    |--111123. Cecylia Kramarska x Zdzisław Turnus
    |     |--1111231. Aleksandra Turnus
    |     |--1111232. Joanna Turnus
    |     +--1111233. Jadwiga Turnus
    |
    |--111124. Alojzy Kramarski x Krystyna N.
    |     |--1111241. Anna Kramarska
    |     +--1111242. Jadwiga Kramarska
    |
    +--111125. Elżbieta Kramarska x Włodzimierz Szewczyk
         |--1111251. Urszula Szewczyk
         +--1111252. Marek Szewczyk

[11112] Julia Krogulska
* 16.03.1897, Kraków
+ 23.09.1979, Kraków
x Franciszek Kramarski (+ 1939)
potomkowie: 1. Maryna Kramarska [111121], 2. Helena Kramarska [111122], 3. Cecylia Kramarska [111123], 4. Alojzy Kramarski [111124], 5. Elżbieta Kramarska [111125]
[111121] Maryna (Maria) Kramarska
* 22.09.1916
+ 07.11.1983, Kraków
x Wiktor Langer
potomkowie: 1. Ewa Langer [1111211], 2. Maria Langer [1111212], 3. Elżbieta Langer [1111213], 4. Anna Langer [1111214]

[111122] Helena Kramarska
* 25.08.1919
+ 14.02.1992, Kraków
x Bolesław Haas (* 10.10.1917, + 20.01.1985, Kraków)
potomkowie: 1. Cecylia Haas [1111221], 2. Marek Haas [1111222]

[111123] Cecylia Kramarska
* 28.06.1921
+ 29.04.1972, Kraków
x Zdzisław Turnus (*11.09.1919, + 03.11.1972, Kraków)
potomkowie: 1. Aleksandra Turnus [1111231], 2. Joanna Turnus [1111232], 3. Jadwiga Turnus [1111233]

[111124] Alojzy Kramarski
* 24.01.1923
+ 20.09.1996, Kraków
x Krystyna N.
potomkowie: 1. Anna Kramarska [1111241], 2. Jadwiga Kramarska [1111242]

[111125] Elżbieta Kramarska
x Włodzimierz Szewczyk (* 30.09.1922, + 25.03.1987, Kraków)
potomkowie: 1. Urszula Szewczyk [1111251], 2. Marek Szewczyk [1111252]
Copyright © Piotr Gryglaszewski