[ STRONA GŁÓWNA | O MNIE | PRYWATNA | ZAWODOWA | GARBUSOWA | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
[ GENEALOGIA ▪ Tablice ▪ Biogramy ▪ Dokumenty | PORTRETY | MIEJSCA | NEKROPOLIS ]

PÓŁTORAKOWIE


Wawrzyniec Półtorak
Wawrzyniec Półtorak

W systemie PESEL w roku 1998 nazwisko PÓŁTORAK
występuje 4487 razy (Wa:145, BP:6, Bs:305, BB:11, By:72, Ch:4, Cz:86, El:70, Gd:126, Go:85, JG:59, Kl:139, Ka:321, Ki:399, Kn:4, Ko:26, Kr:566, Ks:14, Lg:81, Ls:8, Lu:72, Ło:19, Łd:44, NS:93, Ol:56, Op:94, Os:61, Pl:58, Pt:4, Pł:17, Po:95, Pr:184, Ra:207, Rz:128, Sd:58, Sr:38, Sk:6, Sł:65, Su:91, Sz:89, Tb:59, Ta:21, To:16, Wb:56, Wł:11, Wr:158, Za:3, ZG:157)

Półtorakowie - licznie rozrodzona rodzina chłopska w KoĽmicach Wielkich i Małych oraz okolicznych miejscowo¶ciach, notowana od połowy XVIII wieku. Należeli do chłopów bogatych, w porównaniu do innych maj±tków chłopskich, a nawet szlacheckich w Małopolsce; pod koniec XIX wieku sam Wawrzyniec Półtorak posiadał około 100 mórg ziemi ornej, las, stawy rybne, kamieniołom, jego nieistniej±cy dzi¶ dom w KoĽmicach Małych nazywano dworem. Najstarsza z jego córek, Anna, została żon± Józefa Sumery Hörner de Roithberg, austriackiego szlachcica, syna wła¶ciciela czę¶ci KoĽmic. Obecnie w KoĽmicach Wielkich i Małych mieszka liczne grono Półtoraków, potomków Filipa, najstarszego znanego z dokumentów z roku 1771. Dane wg archiwum rodzinnego oraz strony internetowej skoligaconej rodziny Pirowskich [ zobacz Pirowscy ].


Linia krwi od Filipa Póltoraka

   Filip Półtorak = Zofia Wronówna
          |
---------------------
  Antoni Półtorak = Magdalena Iskrzanka
          |
---------------------
Wawrzyniec Półtorak = Zofia Batko
          |
---------------------
    Jan Półtorak = Florentyna Krogulska
          |
          -----------------------
Jerzy Gryglaszewski = Elżbieta Półtorakówna
          |
      -------------------
      Piotr Gryglaszewski


Potomkowie Filipa Półtoraka

1. Filip Półtorak x (1) Katarzyna Grochal, (2) Zofia Wrona
  |
  |--11. (1) Mateusz Półtorak
  |--12. (2) Józef Półtorak x Anna Chlebda
  |--13. (2) Szymon Półtorak
  |--14. (2) Jan Półtorak
  |
  |--15. (2) Antoni Półtorak x Magdalena Iskra
  |   |
  |   |--151. Wawrzyniec Półtorak x Zofia Batko
  |   |    |--1511. Jan Półtorak x (1) Florentyna Krogulska, (2) Katarzyna Kobielnik -->
  |   |    |--1512. Anna Półtorakówna x Józef Sumera Hörner de Roithberg -->
  |   |    |--1513. Julia Magdalena Półtorakówna x Wawrzyniec Surówka -->
  |   |    |--1514. Wojciech Półtorak x Joanna Batko -->
  |   |    |--1515. Władysław Półtorak x Maria Batko -->
  |   |    |--1516. Józef Półtorak x Wiktoria Surówka -->
  |   |    |--1517. Aniela Półtorak x Leon Zalejski -->
  |   |    |--1518. Stanisław Półtorak x Zofia Nawalany -->
  |   |    |--1519. Maria Półtorakówna x Klemens Sosin -->
  |   |    |--151A. Helena Półtorakówna x Józef Pirowski -->
  |   |    +--151B. Andrzej Antoni Półtorak x Stefania Nawalany -->
  |   |
  |   |--152. Małgorzata Półtorakówna
  |   |--153. Piotr Półtorak
  |   +--154. Marian Półtorak
  |
  |--16. (2) Kazimierz Półtorak x Marianna Iskra
  |   |
  |   |--161. Regina Półtorakówna
  |   +--161. Wawrzyniec Półtorak
  |
  |--17. (2) Regina Półtorakówna
  |--18. (2) Michał Półtorak
  +--19. (2) Piotr Półtorak

[1] Filip Półtorak
* 1771
x 1. Katarzyna Grochal (* 1781), 04.11.1798, KoĽmice Wielkie
x 2. Zofia Wrona
potomkowie z 1. żon±: 1. Mateusz Półtorak [11]
potomkowie z 2. żon±: 2. Józef Półtorak [12], 3. Szymon Półtorak [13], 4. Jan Półtorak [14], 5. Antoni Półtorak [15], 6. Kazimierz Półtorak [16], 7. Regina Półtorakówna [17], 8. Michał Półtorak [18], 9. Piotr Półtorak [19]
[11] Mateusz Półtorak
* 19.02.1801

[12] Józef Półtorak
* ok. 1805
x Anna Chlebda (c. Klemensa Chlebdy i Zofii Pi±tek), 25.02.1829

[13] Szymon Półtorak
* 28.10.1807

[14] Jan Półtorak
* 05.02.1810

[15] Antoni Półtorak
* 03.01.1812, Byszyce
x Magdalena Iskra (c. Tomasza Iskry i Jadwigi Hajduk)
potomkowie: 1. Wawrzyniec Półtorak [151], 2. Małgorzata Półtorakówna [152], 3. Piotr Półtorak [153], 4. Marian Półtorak [154]

[151] Wawrzyniec Półtorak
* 29.06.1865
+ 21.11.1938
x Zofia Batko (* 20.03.1867, + 10.08.1937, c. Antoniego Batko i Reginy Mol)
potomkowie: 1. Jan Półtorak [1511] (x 1. Florentyna Krogulska, x 2. Katarzyna Kobielnik), 2. Anna Półtorakówna [1512] (x Józef Sumera Horner de Roithberg), 3. Julia Magdalena Półtorakówna [1513] (x Wawrzyniec Surówka), 4. Wojciech Półtorak [1514] (x Joanna Batko), 5. Władysław Półtorak [1515] (x Maria Batko), 6. Józef Półtorak [1516] (x Wiktoria Surówka), 7. Aniela Półtorakówna [1517] (x Leon Zalejski), 8. Stanisław Półtorak [1518] (x Zofia Nawalany), 9. Maria Półtorakówna [1519] (x Klemens Sosin), 10. Helena Półtorakówna [151A] (x Józef Pirowski), 11. Andrzej Antoni Półtorak [151B] (x Stefania Nawalany)

[1511...] Potomkowie Jana Półtoraka [ zobacz 1511 ]

[1512...] Potomkowie Anny Półtorakównej [ zobacz 1512 ]

[1513...] Potomkowie Julii Magdaleny Półtorakównej [ zobacz 1513 ]

[1514...] Potomkowie Wojciecha Półtoraka [ 1514 ]

[1515...] Potomkowie Władysława Półtoraka [ 1515 ]

[1516...] Potomkowie Józefa Półtoraka [ 1516 ]

[1517...] Potomkowie Anieli Półtorakównej [ 1517 ]

[1518...] Potomkowie Stanisława Półtoraka [ 1518 ]

[1519...] Potomkowie Marii Półtorakównej [ 1519 ]

[151A...] Potomkowie Heleny Półtorakównej [ 151A ]

[151B...] Potomkowie Andrzeja Antoniego Półtoraka [ 151B ]

[152] Małgorzata Półtorakówna
* 07.06.1862

[153] Piotr Półtorak
* 02.06.1867

[154] Marian Półtorak
* 23.07.1868

[16] Kazimierz Półtorak
* 26.02.1815
x Marianna Iskra (c. Tomasza Iskry i Jadwigi Hajduk)
potomkowie: 1. Regina Półtorakówna [161], 2. Wawrzyniec Półtorak [162]

[161] Regina Półtorakówna
* 17.06.1864

[162] Wawrzyniec Półtorak
* 09.08.1867

[17] Regina Półtorakówna
* 23.05.1817

[18] Michał Półtorak
* 24.09. 1820

[19] Piotr Półtorak
* 25.05.1827

Potomkowie Jana Półtoraka

1511. Jan Półtorak x (1) Florentyna Krogulska, (2) Katarzyna Kobielnik
   |
   |--15111. (1) Zofia Półtorakówna x Tadeusz Wroński
   |     |--151111. Bolesław Wroński x (1) N.N., (2) Elżbieta N.
   |     |     +--1511111. (2) Daniel Wroński
   |     +--151112. Joanna Wrońska x Stanisław Ostrowski
   |          +--1511121. Katarzyna Ostrowska
   |
   |--15112. (1) Józef Półtorak x Jadwiga Lancmańska
   |     |--151121. Marta Półtorakówna x Franciszek Wiatr
   |     |     +--1511211. Marcin Wiatr
   |     +--151122. Bożena Półtorakówna x Andrzej Wołek
   |          +--1511221. Bartłomiej Wołek
   |
   |--15113. (1) Elżbieta Półtorakówna x Jerzy Gryglaszewski
   |     |--151131. Anna Gryglaszewska
   |     +--151132. Piotr Gryglaszewski
   |
   +--15114. (2) Janina Półtorakówna x Bolesław Polak
        +--151141. Monika Polakówna x Stanisław Kraj
              +--1511411. Katarzyna Kraj

[1511] Jan Półtorak
* 28.02.1888, KoĽmice Wielkie
+ 18.02.1967, Kraków
Kolejarz, maszynista.
x 1. Florentyna Krogulska, 03.05.1912, Kraków [ zobacz KROGULSCY ]
x 2. Katarzyna (Kazimiera) Kobielnik (* 1907, + 27.11.1992, Kraków)
potomkowie z 1. żon±: 1. Zofia Półtorakówna [15111], 2. Józef Półtorak [15112], 3. Elżbieta Półtorakówna [15113]
potomkowie z 2. żon±: 4. Janina Półtorakówna [15114]
[15111] Zofia Półtorakówna
* 31.07.1911, Kraków
+ 17.02.1999, Kraków
x Tadeusz Wroński (* 05.02.1902, + 01.12.1998, Kraków; nauczyciel, wieloletni dyrektor SP nr 3 w Krakowie, uczestnik wojny w roku 1920, w czasie II wojny ¶wiatowej organizator tajnego nauczania; współzałożyciel krakowskiego "Sokoła")
potomkowie: 1. Bolesław Wroński [151111], 2. Joanna Wrońska [151112]

[151111] Bolesław Wroński
x 1. N. N.
x 2. Elżbieta N.
potomkowie z 2. żon±: 1. Daniel Wroński [1511111]

[1511111] Daniel Wroński

[151112] Joanna Wrońska
x Stanisław Ostrowski
potomkowie: 1. Katarzyna Ostrowska [1511121]

[1511121] Katarzyna Ostrowska

[15112] Józef Półtorak
* 17.06.1914, Kraków
+ 01.04.1968, Kraków
Nauczyciel, wieloletni dyrektor SP nr 13 w Krakowie.
x Jadwiga Lancmańska (* 14.03.1918, + 25.04.1998, Kraków)
potomkowie: 1. Marta Półtorak [151121], 2. Bożena Półtorak [151122]

[151121] Marta Półtorakówna
x Franciszek Wiatr
potomkowie: 1. Marcin Wiatr [1511211]

[1511211] Marcin Wiatr

[151122] Bożena Półtorakówna
x Andrzej Wołek
potomkowie: 1. Bartłomiej Wołek [1511221]

[1511221] Bartłomiej Wołek

[15113] Elżbieta Półtorakówna
* 13.05.1925, Kraków
x Jerzy Gryglaszewski, 08.1951, Kraków [ zobacz GRYGLASZEWSCY ]
potomkowie: 1. Anna Gryglaszewska [151131], 2. Piotr Gryglaszewski [151132]

[151131] Anna Gryglaszewska
* 30.05.1952, Kraków
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, mgr matematyki, dr nauk ekonomicznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Specjalizacja: zastosowania matematyki w ekonomii.

[151132] Piotr Gryglaszewski
* 05.01.1955, Kraków
Absolwent Politechniki Krakowskiej, dr nauk technicznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Krakowskiej, stypendysta DAAD i Alexander von Humboldt-Stiftung (1986-1989), prodziekan Wydziału Inżynierii ¦rodowiska (1999-2002 i 2002-2005), 2002-2005 senator Politechniki Krakowskiej. Specjalizacja: inżynieria ¶rodowiska, technika cieplna.

[15114] Janina Półtorakówna
x Bolesław Polak (* 20.07.1918, Kraków, + 01.05.1999, Kraków, s. Antoniego i Anny)
potomkowie: 1. Monika Polakówna [151141]

[151141] Monika Polakówna
x Stanisław Kraj
potomkowie: 1. Katarzyna Kraj [1511411]

[1511411] Katarzyna Kraj

Potomkowie Anny Półtorakównej

1512. Anna Półtorakówna x Józef Sumera Hörner de Roithberg
   |
   |--15121. Rozalia Sumera x (1) Józef Dudzik, (2) Franciszek Hajduk
   |     |--151211. (1) Władysław Dudzik
   |     |--151212. (2) Helena Hajduk x Alojzy Kaczor
   |     |     |--1512121. Anna Kaczor x Krzysztof Florek
   |     |     |      +--15121211. Grzegorz Florek
   |     |     |--1512122. Dorota Kaczor x N. Bijak
   |     |     |      |--15121221. Mariusz Bijak
   |     |     |      +--15121222. Arkadiusz Bijak
   |     |     |--1512123. Jan Kaczor
   |     |     +--1512124. Stanisław Kaczor
   |     |--151213. (2) Kazimiera Hajduk x Franciszek Bujas
   |     |     |--1512131. Piotr Bujas
   |     |     +--1512132. Renata Bujas x Stanisław Dańda
   |     |           |--15121321. Jacek Dańda
   |     |           +--15121322. Katarzyna Dańda
   |     |--151214. (2) Danuta Hajduk x (1) N. RaĽniak, (2) Jan Wojtas
   |     |     |--1512141. (1) Tadeusz RaĽniak x Janina Król
   |     |     |      |--15121411. Aneta RaĽniak
   |     |     |      +--15121412. Ramona RaĽniak
   |     |     +--1512142. (2) Marta Wojtas x Janusz Hoczek
   |     |           +--15121421. Magdalena Hoczek
   |     +--151215. Marta Hajduk
   |
   |--15122. Józefa Sumera
   |
   |--15123. Zofia Sumera x Władysław Wojtas
   |     |--151231. Elżbieta Wojtas x N. Wszołek
   |     |     +--1512311. Unisława Wszołek
   |     +--151232. Jerzy Wojtas x Krystyna N.
   |          |--1512321. Dagmara Wojtas
   |          +--1512322. Aleksandra Wojtas
   |
   |--15124. Helena Sumera x Władysław Orzeł
   |     |--151241. Zofia Orzeł
   |     |--151242. Jacek Orzeł x Jadwiga N.
   |     |     |--1512421. Elżbieta Orzeł
   |     |     +--1512422. Magdalena Orzeł
   |     +--151243. Jerzy Orzeł x Barbara N.
   |          |--1512431. Katarzyna Orzeł
   |          +--1412432. Maciej Orzeł
   |
   |--15125. Władysława Sumera x (1) Michał Stachura, (2) Franciszek Wieczorek
   |     |--151251. (1) Stanisław Stachura x Joanna N.
   |     |     +--1512511. Iwona Stachura
   |     |--151252. (1) Maria Stachura x Zbigniew Konstańczuk
   |     |     +--1512521. Robert Konstańczuk x Agnieszka N.
   |     |           +--15125211. Dawid Konstańczuk
   |     |--151253. (1) Jan Stachura x Stanisława N.
   |     |     |--1512531. Władysław Stachura
   |     |     |--1512532. Adam Stachura
   |     |     |--1512533. Dorota Stachura
   |     |     |--1512534. Piotr Stachura
   |     |     |--1512535. Janusz Stachura
   |     |     |--1512536. Anna Stachura
   |     |     +--1512537. Maria Stachura
   |     |--151254. (2) Elżbieta Wieczorek x Adam Piekło
   |     |     |--1512541. Łukasz Piekło
   |     |     +--1512542. Kornelia Piekło
   |     |--151255. (2) Ewa Wieczorek
   |     +--151256. (2) Mirosława Wieczorek x Gabriel Pietras
   |          +--1512561. Joanna Pietras
   |
   +--15126. Aniela Sumera x Władysław Hajduk
        +--151261. Anna Hajduk x Władysław Pitala
              +--1512611. Agnieszka Pitala x Jan. N
                    |--15126111. Wojciech N.
                    |--15126112. Dawid N.
                    +--15126113. Joanna N.


Potomkowie Julii Magdaleny Półtorakównej

1513. Julia Magdalena Półtorakówna x Wawrzyniec Surówka
   |
   |--15131. Stanisław Surówka x Maria N.
   |     +--151311. Barbara Surówka
   |
   |--15132. Ludwika Surówka
   |
   |--15133. Władysław Surówka x Janina N.
   |     |--151331. Maria Surówka x Roman Czaplicki
   |     |     +--1513311. Tatiana Czaplicka
   |     +--151332. Janina Surówka x Witold Rybicki
   |          +--1513321. Magdalena Rybicka
   |
   |--15134. Józef Surówka x Irena N.
   |
   |--15135. Zofia Surówka
   |
   |--15136. Tadeusz Surówka x Aniela N.
   |     |--151361. Bogumiła Surówka x Stanisław Dziedzic
   |     |     |--1513611. Krzysztof Dziedzic
   |     |     |--1513612. Elżbieta Dziedzic
   |     |     +--1513613. Marcin Dziedzic
   |     |--151362. Ryszard Surówka x Bogusława N.
   |     |     |--1513621. Artur Surówka
   |     |     +--1513622. Małgorzata Surówka
   |     +--151363. Marta Surówka x Józef Podle¶ny
   |          |--1513631. Kamil Podle¶ny
   |          +--1513632. Dominika Podle¶ny
   |
   +--15137. Alojzy Surówka x Lucyna N.


Potomkowie Wojciecha Półtoraka

1514. Wojciech Półtorak x Joanna Batko
   |
   |--15141. Wojciech Półtorak
   |
   |--15142. Ludwik Półtorak x Krystyna N.
   |     |--151421. Anna Półtorakówna x N. Kardas
   |     |     |--1514211. Anna Kardas
   |     |     +--1514212. Madalena Kardas
   |     +--151422. Zbigniew Półtorak x Jadwiga N.
   |          +--1514221. Katarzyna Półtorakówna
   |
   |--15143. Helena Półtorak x Zdzisław Paj±k
   |     |--151431. Hermina Paj±k x Piotr Łukasik
   |     |     |--1514311. Dorota Łukasik
   |     |     |--1514312. Alicja Łukasik
   |     |     |--1514313. Bożena Łukasik
   |     |     +--1514314. Krzysztof Łukasik
   |     |--151432. Jerzy Paj±k x Władysława N.
   |     |     |--1514321. Grzegorz Paj±k
   |     |     |--1514322. Elżbieta Paj±k
   |     |     |--1514323. Zdziaław Paj±k
   |     |     |--1514324. Joanna Paj±k
   |     |     |--1514325. Paweł Paj±k
   |     |     |--1514326. Tomasz Paj±k
   |     |     |--1514327. Anna Paj±k
   |     |     |--1514328. Katarzyna Paj±k
   |     |     |--1514329. Karolina Paj±k
   |     |     |--151432A. Małgorzata Paj±k
   |     |     |--151432B. Piotr Paj±k
   |     |     +--151432C. Agnieszka Paj±k
   |     |--151433. Jolanta Paj±k x Wiesław Batko
   |     |     |--1514331. Dariusz Batko
   |     |     +--1514332. Sławomir Batko
   |     |--151434. Helena Paj±k
   |     +--151435. Leszek Paj±k
   |
   |--15144. Władysław Półtorak x Aniela N.
   |     |--151441. Ryszard Półtorak
   |     +--151442. Janusz Półtorak
   |
   |--15145. Zofia Półtorakówna x Tadeusz Dudzik
   |     |--151451. Tadeusz Dudzik x Stanisława N.
   |     |     |--1514511. Elżbieta Dudzik x Grzegorz Baran
   |     |     |      +--15145111. Renata Baran
   |     |     |--1514512. Grzegorz Dudzik
   |     |     +--1514513. Andrzej Dudzik
   |     |--151452. Ryszard Dudzik x Jolanta N.
   |     |     |--1514521. Bogdan Dudzik
   |     |     +--1514522. Tomasz Dudzik
   |     +--151453. Alicja Dudzik x Jan Hertzog
   |          +--1514531. Joanna Hertzog
   |
   |--15146. Czesław Półtorak x Stanisława N.
   |     |--151461. Ilona Półtorakówna
   |     +--151462. Przemysław Półtorak x Regina N.
   |          |--1514621. Paweł Półtorak
   |          +--1514622. Grzegorz Półtorak
   |
   +--15147. Albina Półtorakówna


Potomkowie Władysława Półtoraka

1515. Władysław Półtorak x Maria Batko
   |
   |--15151. Weronika Półtorakówna x Jan Wieczorek
   |     |--151511. Maria Wieczorek x Roman Batko
   |     |     |--1515111. Marek Batko
   |     |     |--1515112. Paweł Batko
   |     |     +--1515113. Małgorzata Batko
   |     +--151512. Jan Wieczorek x Elżbieta N.
   |          |--1515121. Grażyna Wieczorek
   |          +--1515122. Marta Wieczorek
   |
   |--15152. Kazimierz Półtorak x Zofia N.
   |     |--151521. Ewa Półtorakówna x Marek Mirowski
   |     |     +--1515211. Joanna Mirowska
   |     +--151522. Urszula Półtorakówna x Bogdan Nawalany
   |          |--1515221. Dorota Nawalany
   |          +--1515222. Mateusz Nawalany
   |
   |--15153. Helena Półtorakówna x Franciszek Półtorak
   |     |--151531. Zofia Półtorakówna x Stanisław Nawalany
   |     |     |--1515311. Dorota Nawalany
   |     |     |--1515312. Grzegorz Nawalany
   |     |     +--1515313. Tomasz Nawalany
   |     |--151532. Maria Półtorakówna x Jan Cygan
   |     |     |--1515421. Mariusz Cygan
   |     |     +--1515422. Małgorzata Cygan
   |     |--151533. Anna Półtorakówna x Stanisław Kaczor
   |     |     +--1515331. Artur Kaczor
   |     +--151534. Andrzej Półtorak x Małgorzata N.
   |          |--1515341. Janusz Półtorak
   |          |--1515342. Joanna Półtorakówna
   |          +--1515343. Anna Półtorakówna
   |
   +--15154. Józef Półtorak x Genowefa N.
        |--151541. Witold Półtorak x Ewa N.
        |     |--1515411. Piotr Półtorak
        |     +--1515412. Paweł Półtorak
        |--151542. Barbara Półtorakówna x Antoni Sławik
        |     +--1515421. Alicja Sławik
        +--151543. Małgorzata Półtorakówna x Waldemar G±dek
              +--1515431. Łukasz G±dek


Potomkowie Józefa Półtoraka

1516. Józef Półtorak x Wiktoria Surówka
   |
   |--15161. Czesława Cecylia Półtorakówna x Józef Gabry¶
   |     |--151611. Maria Gabry¶ x Eugeniusz Kupiec
   |     |     |--1516111. Mariusz Kupiec
   |     |     |--1516112. Jacek Kupiec
   |     |     +--1516113. Katarzyna Kupiec
   |     |--151612. Teresa Gabry¶ x Marek Pawlik
   |     |     |--1516121. Piotr Pawlik
   |     |     |--1516122. Paweł Pawlik
   |     |     +--1516123. Paulina Pawlik
   |     +--151613. Halina Gabry¶ x Andrzej Goliński
   |          |--1516131. Aneta Golińska
   |          +--1516132. Ewelina Golińska
   |
   |--15162. Adela Półtorakówna x Stanisław Rzepa
   |     |--151621. Anna Rzepa x Jan Wojas
   |     |     +--1516211. Jan Wojas
   |     |--151622. Ewa Rzepa
   |     +--151623. Krystyna Rzepa x Tomasz N.
   |          |--1516231. Wojciech N.
   |          +--1516232. Magdalena N.
   |
   |--15163. Kazimierz Półtorak x Stanisława N.
   |     |--151631. Marek Półtorak x Halina N.
   |     |     +--1516311. Wioletta Półtorakówna
   |     +--151632. Paweł Półtorak x Halina N.
   |          +--1516321. Karolina Półtorakówna
   |
   |--15164. Władysław Półtorak x Maria Batko
   |     |--151641. Halina Półtorakówna x Janusz Głowacki
   |     |     |--1516411. Robert Głowacki
   |     |     |--1516412. Anna Głowacka
   |     |     |--1516413. Krzysztof Głowacki
   |     |     +--1516414. Joanna Głowacka
   |     +--151642. Bogdan Półtorak x Dorota N.
   |          |--1516421. karolina Półtorakówna
   |          |--1516422. Dariusz Półtorak
   |          |--1516423. Grzegorz Półtorak
   |          +--1516424. Agnieszka Półtorakówna
   |
   +--15165. Stanisław Półtorak x Janina Grodecka
        |--151651. Dorota Półtorakówna
        +--151652. Zbigniew Półtorak
              +--1516521. Bartłomiej Półtorak


Potomkowie Anieli Półtorakównej

1517. Aniela Półtorak x Leon Zalejski
   |
   |--15171. Tadeusz Zalejski
   |
   +--15172. Stanisław Zalejski x Grażyna Wilk
        |--151721. Marek Zalejski
        |--151722. Janusz Zalejski x Barbara N.
        |     |--1517221. Piotr Zalejski
        |     +--1517222. Magda Zalejska
        +--151723. Stanisław Zalejski x Elżbieta N.


Potomkowie Stanisława Półtoraka

1518. Stanisław Półtorak x Zofia Nawalany
   |
   |--15181. Zenon Półtorak x Maria N.
   |     |--151811. Marta Półtorakówna
   |     |--151812. Monika Półtorakówna
   |     +--151813. Magdalena Półtorakówna
   |
   |--15182. Zofia Półtorakówna x Stanisław Palim±ka
   |     |--151821. Leszek Palim±ka
   |     |     +--1518211. Oliwia Palim±ka
   |     |--151822. Agata Palim±ka x N. Żurowski
   |     |     |--1518221. Bartłomiej Żurowski
   |     |     +--1518222. Marcelina Żurowska
   |     +--151823. Agnieszka Palim±ka
   |
   +--15183. Stanisław Półtorak x Krystyna Kaczor
        |--151831. Beata Półtorakówna x Krzysztof Włoch
        |     +--1518311. Izabela Włoch
        |--151832. Sławomir Półtorak x Katarzyna N.
        |     +--1518321. Daniel Półtorak
        |--151833. Dariusz Półtorak x Edyta N.
        |--151834. Andrzej Półtorak
        +--151835. Anna Półtorakówna


Potomkowie Marii Półtorakównej

1519. Maria Półtorakówna x Klemens Sosin
   |
   |--15191. Adela Sosin x Marian Piotrowicz
   |     |--151911. Ryszard Piotrowicz x Janina N.
   |     |     |--1519111. Janusz Piotrowicz x Marta N.
   |     |     |      |--15191111. Oliwia Piotrowicz
   |     |     |      +--15191112. Ines Piotrowicz
   |     |     +--1519112. Beata Piotrowicz x Sławomir N.
   |     |           |--15191121. Michał N.
   |     |           +--15191122. Natalia N.
   |     |--151912. Ewa Piotrowicz x Aleksander Pokrywka
   |     |     |--1519121. Roman Pokrywka x Anna N.
   |     |     |      |--15191211. Dorian Pokrywka
   |     |     |      +--15191212. Tytus Pokrywka
   |     |     +--1519122. Monika Pokrywka x Wojciech G±dek
   |     |           +--15191221. Aleksandra G±dek
   |     +--151913. Maria Piotrowicz x (1) N. Włodek, (2) Kazimierz Oczko¶
   |          |--1519131. (1) Joanna Włodek x Mariusz Wiechowski
   |          |      +--15191311. Paulina Wiechowska
   |          +--1519132. (2) Anna Oczko¶
   |
   |--15192. Helena Sosin x Józef Foszczka
   |     |--151921. Zofia Foszczka x Andrzej KoĽbiał
   |     |     |--1519211. Małgorzata KoĽbiał
   |     |     +--1519212. Danuta KoĽbiał
   |     |--151922. Teresa Foszczka x Andrzej Bazan
   |     |     +--1519221. Agnieszka Bazan
   |     +--151923. Stanisław Foszczka x (1) Barbara N., (2) Anna N.
   |          |--1519231. (1) Maciej Foszczka
   |          +--1519232. (2) Monika Foszczka
   |
   |--15193. Janina Sosin x Józef Michalik
   |     |--151931. Anna Michalik x Wojciech Lidwin
   |     |     |--1519311. Dariusz Lidwin
   |     |     +--1519312. Tomasz Lidwin
   |     |--151932. Kazimierz Michalik x Maria N.
   |     |     |--1519321. Artur Michalik
   |     |     +--1519322. Renata Michalik
   |     +--151933. Jadwiga Michalik x Stanisław Trojanowski
   |          |--1519331. Joanna Trojanowska
   |          +--1519332. Paweł Trojanowski
   |
   |--15194. Józef Sosin x Aniela N.
   |     |--151941. Ryszard Sosin x (1) Józefa Baranowska, (2) Barbara Paygert
   |     |     |--1519411. (1) Małgorzata Sosin
   |     |     |--1519412. (1) Tomasz Sosin
   |     |     |--1519413. (2) Grzegorz Sosin
   |     |     +--1519414. (2) Natalia Sosin
   |     |--151942. Teresa Sosin x Stanisław Kozłowski
   |     |     |--1519421. Elżbieta Kozłowska
   |     |     +--1519422. Jacek Kozłowski
   |     +--151943. Marta Sosin x Tadeusz Konopka
   |          |--1519431. Barbara Konopka
   |          +--1519432. Maciej Konopka
   |
   |--15195. Tadeusz Sosin x Maria N.
   |     |--151951. Adam Sosin x Barbara N.
   |     |     |--1519511. Tomasz Sosin
   |     |     +--1519512. Sławomir Sosin
   |     |--151952. Zofia Sosin x Aleksander Janicki
   |     |     |--1519521. Anna Janicka
   |     |     +--1519522. Agnieszka Janicka
   |     +--151953. Janina Sosin x Zbigniew Michalik
   |          |--1519531. Aneta Michalik
   |          +--1519532. Magdalena Michalik
   |
   |--15196. Stanisław Sosin x Maria N.
   |     |--151961. Danuta Sosin x Stefan Markiewicz
   |     |     +--1519611. Joanna Markiewicz
   |     +--151962. Janusz Sosin x Barbara N.
   |          +--1519621. Piotr Sosin
   |
   +--15197. Kazimierz Sosin


Potomkowie Heleny Półtorakównej

151A. Helena Półtorakówna x Józef Pirowski
   |
   |--151A1. Barbara Pirowska x Krzysztof Mokrzycki
   |     +--151A11. Artur Mokrzycki x Jadwiga Dzieża
   |          |--151A111. Aleksandra Mokrzycka
   |          +--151A112. Anna Mokrzycka
   |--151A2. Maria Pirowska x Marek Gałuszka
   +--151A3. Tadeusz Pirowski


Potomkowie Andrzeja Antoniego Półtoraka

151B. Andrzej Antoni Półtorak x Stefania Nawalany
   |
   |--151B1. Barbara Półtorakówna x Paweł Lazar
   |     +--151B11. Piotr Lazar
   |
   |--151B2. Wiktor Półtorak x Zofia N.
   |     +--151B21. Leszek Półtorak
   |
   +--151B3. Małgorzata Półtorak
        +--151B31. Wojciech Półtorak

Copyright © Piotr Gryglaszewski