[ STRONA GŁÓWNA | O MNIE | PRYWATNA | ZAWODOWA | GARBUSOWA | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
[ GENEALOGIA ▪ Tablice ▪ Biogramy ▪ Dokumenty | PORTRETY | MIEJSCA | NEKROPOLIS ]

SOKULSCY


Sokola
Sokola

W systemie PESEL w roku 1998 nazwisko SOKULSKI/SOKULSKA
występuje 1093 razy (Wa:241, BP:39, Bs:7, BB:12, By:43, Ch:3, Ci:15, Cz:3, El:6, Gd:19, Go:21, JG:10, Kl:2, Ka:58, Ki:2, Kn:3, Ko:10, Kr:17, Ks:13, Lg:7, Lu:8, Łd:4, NS:34, Ol:22, Op:34, Os:22, Pl:13, Pt:3, Pł:4, Po:25, Pr:12, Ra:10, Rz:3, Sd:33, Sk:12, Sz:50, Tb:28, Ta:127, To:31, Wb:28, Wr:44, Za:4, ZG:11)

Legenda herbowa w opisie Kacpra Niesieckiego.

Niesiecki - Sokola


Rodzina Sokulskich - spokrewniona poprzez Tuny Rawskich.
Uproszczona tablica pokrewieństwa.

   ...                     ...
    |                      |
-------------------            ---------------------
Wincenty Onitsch              Seweryn Tuny Rawski
x Wiktoria Jaworska            x Konstancja Uzłowska
    |                      |
-------------------     ------------------------------------------------
Władysław Onitsch       Walentyna Tuny Rawska   Edwarda Tuny Rawska
x Waleria Jaxa Rożen     x Stanisław Sokulski    Marceli Gryglaszewski
    |               |             |
------------------------     ------------          |
Maria Onitschówna        [ SOKULSCY ]          |
x (1) Tadeusz Scharff         |             |
x (2) Kazimierz Sokulski--------------+             |
    |                            |
----------------------                      |
(1) Janina Scharffówna                      |
x Roman Gryglaszewski--------------------------------------------+
    |
-----------------------
Jerzy Gryglaszewski
x Elżbieta Półtorakówna
    |
-------------------
Piotr Gryglaszewski


Potomkowie Stanisława Sokulskiego

1. Stanisław Sokulski x (1) Walentyna Tuny Rawska, (2) Adela Zahinkiewicz
  |
  |--11. (1) Kazimierz Sokulski x Maria Onitschówna (1. v. Scharffowa)
  |
  |--12. (1) Julia Sokulska
  |
  |--13. (1) Marian Sokulski x Bronisława Więckowska
  |   |--131. Maria Sokulska
  |   |--132. Danuta Sokulska x N. Jakubowski
  |   +--133. Bożena Sokulska x (1) N. Tomidajewicz, (2) N. Łukasiewicz
  |       +--1331. (1) Janusz Tomidajewicz
  |
  +--14. (2) Stanislawa Sokulska x N. Błocki
     +--141. Maria Błocka

2. Piotr Sokulski x Józefa N.

3. Michał Sokulski

[1] Stanisław Sokulski
* ok. 1850, + ok. 1918
Sędzia lub urzędnik sądowy w Mielnicy, pow. borszczowski. Mieszkał początkowo w Mielnicy, potem w Chudykowcach nad Dniestrem.
x 1. Walentyna Tuny Rawska (* ok. 1860, c. Seweryna Tuny Rawskiego i Konstancji Elżbiety Uzłowskiej) [ zobacz TUNY RAWSCY ]
x 2. Adela Zahinkiewicz (* 20.04.1869, Chudykowce k/Mielnicy, + 12.02.1953, Tarnów)
potomkowie z 1. żoną: 1. Kazimierz Sokulski [11], 2. Julia Sokulska [12], Marian Sokulski [13]
potomkowie z 2. żoną: 1. Stanisława Sokulska [14]
[11] Kazimierz Sokulski
* 13.02.1876, Chudykowce
+ 19.06.1949, Tarnów
Kupiec. Ukończył szkołę handlową w Czerniowcach na Bukowinie. Jeszcze jako niezamożny subiekt ożenił się ze starszą i bogatą wdową Marią z Onitschów Scharffową. Maria, aby uzyskać zgodę swojej matki, Walerii z Jaxa Rożnów Onitschowej, na małżeństwo ze Stanisławem, nie posiadającym majątku ziemskiego, zakupiła i podarowała narzeczonemu jeszcze przed ślubem duży "ogród i winnice" w Chudykowcach nad Dniestrem. Stanisław znacznie pomnożył majątek swojej żony. W Tarnowie prowadził Dom Handlowy, był prezesem Hurtowni Kupców Polskich w Tarnowie oraz przed rokiem 1939 był dyrektorem Tarnowskiej Kasy Oszczędności.
x Maria Onitsch, 1. v. Scharffowa (* 01.09.1866, Jeżów, + 27.01.1945, Tarnów), 23.05.1908, Szczepanów k/Tarnowa (ślubu udzielił ks. Szczepan Kossecki, wuj Marii, wnuk Antoniny Jaxa Rożnównej Józefowej Pawłowej Kosseckiej z Łukawicy). [ zobacz ONITSCHOWIE ]
nie pozostawił potomków

[12] Julia Sokulska
* ok. 1881
brak danych

[13] Marian Sokulski
* ok. 1883, Mielnica
+ 10.01.1931, Bystra Śląska
Zawodowy oficer Wojska Polskiego, kapitan. W 1920 roku przeniesiony na Pomorze, mieszkał w Bydgoszczy. Po jego śmierci wdowa wraz z córkami przeniosła się do Lwowa. Po 1945 roku mieszkały kolejno w Krakowie, Częstochowie, Zabrzu i Lublińcu.
x Bronisława Więckowska (* 02.10.1894, Sokale, + 21.04.1954, Lubliniec)
potomkowie: 1. Maria Sokulska [131], 2. Danuta Sokulska [132], 3. Bożena Sokulska [133]

[131] Maria Sokulska
* 1915, Sokale
+ 1916, Sokale
brak danych

[132] Danuta Sokulska
*26.02.1917, Sokale
Mieszka w Szczecinie. Księgowa.
x N. Jakubowski

[133] Bożena Sokulska
* 29.05.1921, Świecie
Mieszka w Szczecinie. Pedagog.
x 1. N. Tomidajewicz
x 2. N. Łukasiewicz
potomkowie z 1. mężem: Janusz Tomidajewicz [1331]

[1331] Janusz Tomidajewicz
* 1945
Pracownik naukowy. Profesor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

[14] Stanisława Sokulska
* 26.11.1899, Chudykowce
+ 15.02.1953, Tarnów
Byłam w Tarnowie (...). Była tam panna Sokulska (...), prześliczna, nadzwyczaj malarska. Nie mogłam się jej dość napatrzeć. [z listu Gabrieli Zapolskiej do Bronisławy Rychter-Janowskiej, Lwów, 01.02.1909]
x N. Błocki
potomkowie: 1. Maria Błocka [141]

[141] Maria Błocka
Mieszka(ła) w Tarnowie.
brak danych
[2] Piotr Sokulski
* ok. 1851
Brat Stanisława [1] i Michała [3]. Mieszkał w Zielonej k/Chudykowiec.
x Józefa N.

[3] Michał Sokulski
* ok. 1847, + przed 1863
Brat Stanisława [1] i Piotra [2].
Ojciec Michała, Stanisława i Piotra, nieznany z imienia, przekazał metryki i dokumenty nieżyjącego już syna Michała powstańcowi styczniowemu, Pawłowi Lisowskiemu, umożliwiając bezpieczną ucieczkę przed prześladowaniami.

Copyright © Piotr Gryglaszewski