[ STRONA GŁÓWNA | O MNIE | PRYWATNA | ZAWODOWA | GARBUSOWA | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
[ GENEALOGIA ▪ Tablice ▪ Biogramy ▪ Dokumenty | PORTRETY | MIEJSCA | NEKROPOLIS ]

ONITSCHOWIE


Onitsch
Onitsch
(odtworzony na podstawie pieczęci)

W systemie PESEL w roku 1998 nazwisko ONITSCH
występuje 11 razy (Lg:8, Wr:3)

Najstarszym zanotowanym w posiadanych dokumentach przodkiem noszącym nazwisko Onitsch jest Antoni Onytsch, urodzony w 2 połowie XVIII wieku (przed 1790 rokiem), ożeniony z Zofią Kotsentowicz (lub Korsentowicz). Ich przodkowie nie są znani, ani z imion, ani z miejsca pochodzenia. Nazwisko Kotsentowicz (lub Korsentowicz) nie występuje współcześnie. Nazwisko Onitsch jest w Polsce obecnie bardzo rzadkie. W Karyntii (Austria), gdzie do dziś mieszka wielu Onitschów, znane jest od ok. 1700 roku (arch. FamilySearch (TM) Internet Genealogy Service, International Genealogical Index). Karynccy Onitschowie, prawdopodobnie i polscy, pochodzili z pogranicza Krajny, Chorwacji i Węgier. Stąd możliwe mogą być różne formy pisowni nazwiska: chorwacka - Onić i Onich, węgierska - Onits i Onics, niemiecka - Onitsch i Onitz, polska - Onicz i Onycz, wtórnie zniemczona na Onytsch.

Władysław Onitsch posługiwał się herbem, który reprodukuje niżej na podstawie tłoku pieczętnego do wyciskania w laku. Niestety pieczęć ta zaginęła (została skradziona) przed kilkunastoma laty. Herb ten, zestawienie trzech belek i trzech kokard, nie jest znany w polskiej heraldyce, Onitschowie zapewne nie ubiegali się o indygenat. Podział tarczy na cztery pola jest rzadki w polskiej heraldyce, świadczy raczej o niemieckim (austriackim) pochodzeniu, gdzie występuje dość często. Nazwa herbu nie jest mi znana, zatem można określić jako "herbu własnego"? Również kolorystyka nie jest znana. Pieczęć zawierała tylko tarczę herbową z godłem; hełm z klejnotem i labry są mojej "kompozycji".

W Herbarzu Polskim Adama Bonieckiego odnotowana jest Konstancja Onyczówna, żona Grzegorza Lewickiego (1 połowa XIX wieku), której związek z rodziną nie jest znany.


Boniecki - Onycz


Linia krwi od Antoniego Onitscha

      Antoni Onitsch = Zofia Kotsentowicz
             |
---------------------------
     Wincenty Onitsch = Wiktoria Delfina Jaworska
             |
---------------------------
    Władysław Onitsch = Waleria Jaxa Rożnówna
             |
             ---------------------------
Stanisław Tadeusz Scharff = Maria Onitschówna
             |
             ---------------------------
   Roman Gryglaszewski = Janina Scharffówna
             |
---------------------------
   Jerzy Gryglaszewski = Elżbieta Półtorakówna
             |
         -------------------
         Piotr Gryglaszewski


Potomkowie Antoniego Onitscha

1. Antoni Onitsch x Zofia Kotsentowicz
  |
  +--11. Wincenty Onitsch x Wiktoria Jaworska
     |
     |--111. Władysław Onitsch x Waleria Jaxa Rożen
     |    |--1111. Maria Onitschówna x Stanisław Tadeusz Scharff -->
     |    +--1112. Józefa Onitschówna x Bolesław Zygmunt Zieliński -->
     |
     +--112. Zygmunt Onitsch x Bronisława Butrymowicz
         |--1121. Władysław Onitsch
         |--1122. Zofia Onitschówna
         |--1123. Stefan Onitsch
         +--1124. Helena Onitschówna x Julian Grabczyński -->

[1] Antoni Onitsch
(również w pisowni Onytsch)
* przed 1790 rokiem
x Zofia Kotsentowicz (Korsentowicz)
potomkowie: 1. Wincenty Onitsch [11]
[11] Wincenty Onitsch
Urzędnik dominikalny, mandatariusz, potem dzierżawca i właściciel części wsi (odnotowany w metrykach jako nobilis)
x Wiktoria Delfina Jaworska [ zobacz JAWORSCY ]
potomkowie: 1. Władysław Ludwik Józef Kalasanty Onitsch [111], 2. Zygmunt Onitsch [112]

[111] Władysław Ludwik Józef Kalasanty Onitsch
* 25.08.1837, Tarnów (ochrzczony 01.09.1837 w katedrze tarnowskiej, wśród czwórki rodziców chrzestnych byli m. in.: Ludwika z Nawrowskich Majchrowiczowa i Zuzanna Jaworska; w metryce urodzenia zapisano nazwisko Onytsch)
+ 25.07.1900, Tarnów
Odnotowany w dokumentach jako commissarius privatus, potem kolejno zarządca i dzierżawca majątku ziemskiego, właściciel części wsi. Po śmierci swojej ciotki i matki chrzestnej Ludwiki z Nawrowskich Majchrowiczowej był właścicielem majątku i dworu w Jeżowie i Wilczyskach. Był również właścicielem realności przy ulicy Krakowskiej w Tarnowie, zwanej "Onitschówką" (obecnie siedziba Muzeum Etnograficznego w Tarnowie).
x Waleria Antonina Katarzyna Jaxa Rożen (* 05.04.1839, + 30.01.1919), 11.06.1865, Chełm k/Bochni [ zobacz JAXA ROŻNOWIE ]
potomkowie: 1. Maria Onitsch [1111], 2. Józefa Onitsch [1112]

[1111] Maria Ludwika Wiktoria Onitsch
* 01.09.1866, Jeżów
+ 27.01.1945, Tarnów
Byłam w Tarnowie u Scharffowej, która mi się bardzo podobała swoją naturalnością i jakąś słodyczą bardzo kobiecą, co jest w kobiecie najpiękniejsze. [z listu Gabrieli Zapolskiej do Bronisławy Rychter-Janowskiej, Lwów, 01.02.1909]
x 1. Stanisław Tadeusz Scharff, 19.09.1886, Szczepanowice k/Tarnowa [ zobacz SCHARFFOWIE ]
x 2. Kazimierz Sokulski, 23.05.1908, Szczepanów k/Tarnowa (ślubu udzielił ks. Szczepan Kossecki, wuj Marii, wnuk Antoniny Jaxa Rożnównej Józefowej Pawłowej Kosseckiej z Łukawicy). [ zobacz SOKULSCY ]
potomkowie z 1. mężem: 1. Władysława Scharff [11111], 2. Janina Maryanna Scharff [11112]

[1111...] Potomkowie Marii Onitsch i Tadeusza Scharffa [ zobacz 1111 ]

[1112] Józefa Onitsch
(używała spolszczonej pisowni nazwiska Onycz)
* 29.12.1870
+ 01.03.1958, Kraków
x Bolesław Zygmunt Zieliński (* 01.08.1858, + 11.04.1925)
potomkowie: 1. Józef Zieliński [11121], 2. Jan Zieliński [11122], 3. Władysława Zielińska [11123]

[1112...] Potomkowie Józefy Onitsch i Zygmunta Zielińskiego [ zobacz 1112 ]

[112] Zygmunt Onitsch
* 29.12.1835, Sanok
x Bronisława Butrymowicz
potomkowie: 1. Władysław Onitsch [1121], 2. Zofia Onitsch [1122], 3. Stefan Onitsch [1123], 4. Helena Onitsch [1124]

[1121] Władysław Onitsch

[1122] Zofia Onitsch

[1123] Stefan Onitsch

[1124] Helena Onitsch
* 15.09.1876
+ 20.11.1948, Tarnów
Prowadziła w Tarnowie przy pl. Katedralnym sklep z dewocjonaliami. Zajmowała się haftem ornatowym. Wiele z ornatów katedry tarnowskiej pochodzi z jej rąk.
x Julian Grabczyński (*1875, + 1950, urzędnik magistratu tarnowskiego) [ zobacz GRABCZYŃSCY ]
potomkowie: 1. Anna Grabczyńska [11241], 2. Jan Grabczyński [111242]

[1124...] Potomkowie Heleny Onitsch i Juliana Grabczyńskiego [ zobacz 1124 ]

Potomkowie Marii Onitsch i Tadeusza Scharffa

1111. Maria Onitschówna x Stanisław Tadeusz Scharff
   |
   |--11111. Władysława Scharffówna
   |
   +--11112. Janina Scharffówna x Roman Gryglaszewski
        |--111121. Jerzy Gryglaszewski x Elżbieta Półtorakówna
        |     |--1111211. Anna Gryglaszewska
        |     +--1111212. Piotr Gryglaszewski
        +--111122. Halina Gryglaszewska x (1) Gustaw Niemiec, (2) Antonin Dvořak

[1111] Maria Ludwika Wiktoria Onitsch
* 01.09.1866, Jeżów
+ 27.01.1945, Tarnów
Byłam w Tarnowie u Scharffowej, która mi się bardzo podobała swoją naturalnością i jakąś słodyczą bardzo kobiecą, co jest w kobiecie najpiękniejsze. [z listu Gabrieli Zapolskiej do Bronisławy Rychter-Janowskiej, Lwów, 01.02.1909]
x 1. Stanisław Tadeusz Scharff, 19.09.1886, Szczepanowice k/Tarnowa [ zobacz SCHARFFOWIE ]
x 2. Kazimierz Sokulski, 23.05.1908, Szczepanów k/Tarnowa [ zobacz SOKULSCY ]
potomkowie z 1. mężem: 1. Władysława Scharff [11111], 2. Janina Maryanna Scharff [11112]
[11111] Władysława Scharff
* 19.07.1887, + 03.09.1887

[11112] Janina Maryanna Scharff
* 07.07.1889, Tarnów
+ 08.11.1984, Kraków
x Roman Gryglaszewski, 25.04.1911, Zbylitowska Góra k/Tarnowa [ zobacz GRYGLASZEWSCY ]
potomkowie: 1. Jerzy Gryglaszewski [111121], 2. Halina Gryglaszewska [111122]

[111121] Jerzy Antoni Gryglaszewski
* 05.01.1912, Lwów
+ 14.11.2001, Kraków
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr praw. Przed II wojną światową urzędnik Izby Skarbowej w Warszawie, praktykant w Konsulacie Polskim w Ostrawie. Oficer w Wojnie Obronnej 1939 r., ranny. Więzień gestapo, zesłany na roboty przymusowe do Prus Wschodnich. Po wojnie stale mieszkał w Krakowie. Pracował m. in. w Narodowym Banku Polskim, wieloletni dyrektor VII Oddziału w Krakowie. Major Wojska Polskiego w spoczynku. Uhonorowany wieloma wysokimi odznaczeniami państwowymi i wojskowymi.
x Elżbieta Janina Półtorakówna, 08. 1951, Kraków [ zobacz PÓŁTORAKOWIE ]
potomkowie: 1. Anna Maria Gryglaszewska [1111211], 2. Piotr Antoni Gryglaszewski [1111212]

[1111211] Anna Maria Gryglaszewska
* 30.05.1952, Kraków
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, mgr matematyki, dr nauk ekonomicznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Specjalizacja: zastosowania matematyki w ekonomii.

[1111212] Piotr Antoni Gryglaszewski
* 05.01.1955, Kraków
Absolwent Politechniki Krakowskiej, dr nauk technicznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Krakowskiej, stypendysta DAAD i Alexander von Humboldt-Stiftung (1986-1989), prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska (1999-2002 i 2002-2005), 2002-2005 senator Politechniki Krakowskiej. Specjalizacja: inżynieria środowiska, technika cieplna.

[111122] Halina Gryglaszewska
* 13.06.1917, Charków
+ 18.06.2010, Kraków
Aktorka, reżyser. Profesor zwyczajny Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Aktorka teatrów krakowskich: Teatru im. J. Słowackiego, Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej, Teatru Rozmaitości (dyrektor i kierownik artystyczny) oraz w Kielcach (kierownik artystyczny). Wiele ról teatralnych, telewizyjnych i filmowych. Liczne nagrody, wyróżnienia oraz odznaczenia państwowe za osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne. Zobacz folder wydany z okazji jublieuszu artystycznego Haliny Gryglaszewskiej [ JUBILEUSZ ].
x 1. Gustaw Niemiec (+, zginął w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu)
x 2. Antonin Dvořak

Potomkowie Józefy Onitsch i Zygmunta Zielińskiego

1112. Józefa Onitschówna x Zygmunt Zieliński
   |
   |--11121. Józef Zieliński
   |
   |--11122. Jan Zieliński x Helena Fürbeck
   |     +--111221. Bogusław Zieliński x N.N.
   |      |--1112211. Andrzej Zieliński
   |      +--1112212. N. Zielińska
   |
   +--11123. Władysława Zielińska x Józef Mirocki
        |--111231. Adam Mirocki x Halina N.
        |     +--1112311. Anna Mirocka x Leszek Cygan
        +--111232. Andrzej Mirocki x Marta Krupińska
              +--1112321. Krzysztof Mirocki x Joanna Gąsior

[1112] Józefa Onitsch
* 29.12.1870
+ 01.03.1958, Kraków
x Bolesław Zygmunt Zieliński (* 01.08.1858, + 11.04.1925, generał broni Wojsk Polskich. 1875-1878 ukończył szkołę kadetów w Wiedniu. W wojsku austriackim dosłużył się stopnia pułkownika i stanowiska dowódcy pułku. W roku 1911 przeszedł na emeryturę. Powołany do służby po wybuchu I wojny światowej, objął dowództwo 2 pułku piechoty Legionów Polskich, w kwietniu 1915 III Brygady Legionów. W latach 1917 do 1918 dowódca Polskiego Korpusu Posiłkowego (PKP). Po pokoju brzeskim i internowaniu żołnierzy i oficerów PKP przebywał w obozach Huszt i Marmarosz Sziget. W Wojsku Polskim od listopada 1918, obrońca Przemyśla i Lwowa w wojnie polsko-ukraińskiej 1918-1919. Podczas wojny polsko-bolszewickiej, 1920 dowódca 3 armii, a po zakończeniu walk dowódca Okręgu Generalnego Pomorze w Toruniu. 1919 awansowany do stopnia generała broni. Po śmierci, w roku 1925, jego imieniem nazwano dawne koszary arcyksięcia Rudolfa w Krakowie (obecnie gmachy Politechniki Krakowskiej), w roku 1935 przemianowano na koszary marszałka Piłsudzkiego.)
potomkowie: 1. Józef Zieliński [11121], 2. Jan Zieliński [11122], 3. Władysława Zielińska [11123]
[11121] Józef Zieliński
* 24.01.1898, + 15.09.1898

[11122] Jan Zieliński
x Helena Fürbeck (c. dr Fürbecka, lekarza tarnowskiego)
potomkowie: 1. Bogusław Zieliński [111221]

[111221] Bogusław Zieliński
potomkowie: 1. Andrzej Zieliński [1112211], 2. N. Zielińska [1112212]

[1112211] Andrzej Zieliński
aktor

[11123] Władysława Zielińska
x Józef Mirocki (major Wojska Polskiego)
potomkowie: 1. Adam Mirocki [111231], 2. Andrzej Mirocki [111232]

[111231] Adam Mirocki
farmaceuta
x Halina N.
potomkowie: 1. Anna Mirocka [1112311] (x Leszek Cygan)

[1112311] Anna Mirocka
x Leszek Cygan (zm.)

[111232] Andrzej Mirocki
lekarz medycyny
x Marta Krupińska (choreograf)
potomkowie: 1. Krzysztof Mirocki [1112321] (x Joanna Gąsior)

[1112321] Krzysztof Mirocki
lekarz medycyny
x Joanna Gąsior (lekarz medycyny)

Potomkowie Heleny Onitsch i Juliana Grabczyńskiego

1124. Helena Onitschówna x Julian Grabczyński
   |
   |--11241. Anna Grabczyńska
   |
   +--11242. Jan Grabczyński

[1124] Helena Onitsch
* 15.09.1876
+ 20.11.1948, Tarnów
x Julian Grabczyński (*1875, + 1950, urzędnik magistratu tarnowskiego) [ zobacz GRABCZYŃSCY ]
potomkowie: 1. Anna Grabczyńska [11241], 2. Jan Grabczyński [11242]
[11241] Anna Grabczyńska
* 17.07.1902, Jasienna
+ 31.05.1995, Kraków
nauczycielka w Tarnowie

[11242] Jan Grabczyński
* 21.05.1908
+ 24.10.1999, Kraków
dr medycyny, chirurg, przed II wojną światową adiunkt w I Klinice Chirurgii Uniwersytetu Jagiellońskiego (prof. Rutkowskiego), więzień obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, lekarz obozowy, wieloletni ordynator chirurgii Szpitala Kolejowego w Krakowie
O Janie Grabczyńskim pisała Zofia Nałkowska w "Medalionach": Przed Komisją Badania Zbrodni Niemieckich przesunął się szereg byłych więźniów obozu, ocalałych od śmierci wbrew wszelkiej nadziei. Byli między nimi ludzie nauki, politycy, lekarze, profesorowie, stanowiący chlubę swoich narodów. Każdy ocalał jeden spośród swoich najbliższych, każdy dowiedział się o śmierci swoich rodziców, swej żony albo dzieci. Ocaleli, wcale na to nie licząc. (...) Zadaniem tych ludzi w obozie było niesienie pomocy innym wówczas, gdy sami co dnia ocierali się o śmierć, gdy na równi z innymi podlegali wszelkim odmianom udręczenia. Jako lekarze byli Niemcom potrzebni w obozie, to dawało im pewne możliwości ratowania ich ofiar. Tak, doktor Grabczyński, z Krakowa, objąwszy blok Nr 22, miejsce mordu i postrach kierowanych tam na "wykończenie" chorych, przeobraził go w szpital prawdziwy. Nie tylko otoczył ich opieką jako lekarz, nie tylko wyjednał dla nich lekarstwa i środki opatrunkowe, ale podstępem bronił ciężko chorych od zagazowania, ratował ich życie, zapewniając, że w ciągu pięciu dni będą zdrowi.
Copyright © Piotr Gryglaszewski