[ STRONA GŁÓWNA | O MNIE | PRYWATNA | ZAWODOWA | GARBUSOWA | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
[ IMPRESSUM | INFO | BANNERY ]

IMPRESSUM

Właściciel, autor i webmaster portalu oraz właściciel domen gryglaszewski.com i gryglaszewski.pl:

   Piotr Gryglaszewski

Kontakt:

   [ poczta GRYGLASZEWSKI.PL ]


DOSTĘP DO STRONY, PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Strona jest dostępna dla wszystkich internautów bez ograniczeń. Nie ma i nie będzie stref dla zarejestrowanych użytkowników, ani chronionych hasłem. Otwarty dostęp do strony nie oznacza jednak, że zamieszczone materiały nie są chronione prawem autorskim. Jeżeli chcesz skopiować materiały lub zdjęcia z tej strony i umieścić na swojej stronie lub w innych publikacjach, to pamiętaj o notce informującej o ich autorze i źródle. Tyle wystarczy. Prawa autorskie dotyczą także internetu!

Jeżeli na niniejszej stronie zostały naruszone prawa autorskie osobowe lub majątkowe osób trzecich, to zrobiłem to nieświadomie i proszę o kontakt, celem sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia danych.

Wszelkie prawa do użytych na tej stronie materiałów, nazw i znaków handlowych należą do ich właścicieli. Prawa autorskie do zdjęć, artykułów i komentarzy należą do ich autorów. Prawa do pozostałych treści należą do właściciela niniejszej strony.

Podstrona [ GENEALOGIA ] jest zbiorem danych genealogicznych, zawierającym dane osobowe osób (w większości nieżyjących), w zakresie służącym tylko wykazaniu powiązań rodzinnych tych osób. Wykorzystywanie tych danych do innych celów niż osobistych i poznawczych (rodzinnych, jak również naukowych i dydaktycznych) jest niedozwolone. W szczególności zabrania się wykorzystywania tych danych do celów zarobkowych, handlowych, marketingowych itp.

Zainteresowanych ochroną danych osobowych w publikacjach genealogicznych odsyłam do dyskusji na forum genealogów [ pl.soc.genealogia ]. Z tego źródła cytuję fragment wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 15 maja 1996 roku (OSA 1996/7-8/31): Podstawowe dane osobowe człowieka (nazwisko i imię) są jego dobrem osobistym, ale jednocześnie są dobrem powszechnym w tym znaczeniu, iż istnieje publiczna zgoda na posługiwanie się nimi w życiu społecznym (towarzyskim, urzędowym, handlowym itd.). Dopóki więc dane osobowe człowieka są używane zgodnie z regułami społecznymi, nie można mówić ani o bezprawności działań innych osób, ani o zagrożeniu dóbr osobistych tymi działaniami.

W przypadku jednak stwierdzenia naruszenia dóbr osobistych wymienionej (lub wymienionych) na tej podstronie osoby (lub osób), proszę o pilny kontakt, celem usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych tej osoby (tych osób).


WALIDACJA W3C: HTML

Strona powstała w "standardowym" HTML 4.01 za pomocą edytora tekstowego NOTEPAD. Przy przygotowaniu galerii wykorzys- tano pomocniczo Web Picture Creator 1.50, przy czym wygenerowany kod strony został poprawiony. Strona nie zawiera ramek, animacji Flash, appletów Java, formantów ActiveX i dodatków plug-in, nie zapisuje plików cookie, nie uruchamia tych lub tamtych skryptów i innych śmieci. Strona być ogladana w większości przeglądarek (np. Internet Explorer, Netscape, Opera, Mozilla/Firefox). Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 lub wyższa, kodowanie ISO-8859-2. Wszystkie podstrony, za wyjątkiem galerii tworzonych za pomocą WPC 1.50, uzyskały pozytywny wynik walidacji W3C: HTML 4.01 Transitional.


BANNERY

Jeżeli chcesz zamieścić banner z linkiem do mojej strony skopiuj jeden z poniższych kodów HTML i umieść go w pliku swojej strony lub skopiuj jeden z poniższych obrazków i sam zmajstruj odpowiedni link do adresu http://www.gryglaszewski.pl lub http://www.gryglaszewski.com.

   Banner I i II
   Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego   Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego

   Kod HTML I i II
   
 
   
 

   Banner III i IV
   Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego   Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego

   Kod HTML III i IV
   
 
   
 

Copyright © Piotr Gryglaszewski