[ STRONA GŁÓWNA | O MNIE | PRYWATNA | ZAWODOWA | GARBUSOWA | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
[ Z ŻYCIORYSUWywiad w MwKWho Is Who ▪ Miscellanea ]

... czyli cała reszta, którą trudno uporządkować i sklasyfikować - na początek moje artykuły


w portalu KRAKOWSKI-KAZIMIERZ.PL

Karol Knaus - kazimierski architekt (www.krakowski-kazimierz.pl)[ KAROL KNAUS ] - architekt, budowniczy i artysta przełomu XIX i XX wieku. Zaprojektował i wybudował wiele kamienic na Kazimierzu, kierował pracami konserwatorskimi kazimier- skich zabytków, mieszkał tutaj. Walczył również o zachowanie krajobrazu historycznego mias- ta; jemu zawdzięczamy urato- wanie widoku na Wawel od strony Kazimierza. Postać, którą warto poznać.
Kazimierskie ścieżki Jana Zawiejskiego (www.krakowski-kazimierz.pl)[ JAN ZAWIEJSKI ] - zaliczany jest do najwybitniejszych kra- kowskich architektów końca XIX i początku XX wieku. W Krakowie znany przede wszystkim jako projektant gmachu Teatru Miejskiego (obecnie Teatru im. Juliusza Słowackiego) miał i "epizody kazimierskie" - pozostawił w tej dzielnicy trzy budowle: dwa budynki szkolne i Dom Ohrensteina, jeden z najbardziej charak- terystycznych gmachów Stradomia. Postać warta przypomnienia.
Malwina Janowska - zapomniana nauczycielka z Wolnicy (www.krakowski-kazimierz.pl)[ MALWINA JANOWSKA ] - wieloletnia nauczycielka i dy- rektorka szkoły im. Czackiego, mieszczącej się na przełomie XIX i XX wieku w kazimierskim ratuszu na Wolnicy. Wykształciła i wy- chowała wiele pokoleń żydowskich dziewcząt mieszkających na Kazimierzu. Misję edu- kacyjną Janowska spełniała nie tylko przez nauczanie szkolne. Była zaangażowaną pub- licystką, literatką i poetką. Zapomniana postać, którą warto poznać.
Józef II i jego ulica (www.krakowski-kazimierz.pl)Kim był cesarz [ JÓZEF II ] i dlaczego zasługuje na wzmian- kę w kazimierskim portalu? Nie tylko dlatego, że w roku 1773 podczas podróży przez Galicję zatrzymał się w "kamienicy wojewodzińskiej", na rogu ulic Krakowskiej i ówczesnej Żydowskiej, którą po blisko stu latach przemianowano na ulicę jego imienia. Józef był nowoczesnym i mądrym monarchą, któremu mieszkańcy dawnego Kazimierza, zwłaszcza żydowscy, wiele zawdzięczają.
Majer Bałaban (www.krakowski-kazimierz.pl)[ MAJER BAŁABAN ] - historyk, rabin, prekursor badań dziejów Żydów w Polsce od XIV wieku do czasów mu współczesnych (XIX wiek), nigdy nie mieszkał na Kazimierzu, ani nawet w Krakowie. Należy mu się jednak miejsce wśród wybitnych postaci Kazimierza, i to miejsce bardzo wysokie. Jego monumentalna publikacja "Historia Żydów w Krakowie i na Kazimierzu (1304-1868)", to fundamentalne dzieło dla naukowych badań historii krakowskiego Kazimierza.
Lola z Miodowej - ulicy czerwonych latarń (www.krakowski-kazimierz.pl)Po serii poważnych artykułów pora na pół poważną opowieść o kazimierskim półświatku, który dawno odszedł i z rzeczywis- tości, i z pamięci. I lżejszą - bo o tak zwanych lżejszych obyczajach będzie traktować - o [ LOLI z MIODOWEJ ], pos- taci niegdyś znanej i szanowanej (tak! tak!), która zniknęła z pejzażu dzielnicy gdzieś pod koniec lat osiemdziesiątych - tuż przed nastaniem "nowego Kazimierza". Lektura tylko dla dorosłych!
Halina Gryglaszewska (www.krakowski-kazimierz.pl)Krótki szkic o wybitnej aktorce teatralnej, telewizyjnej i filmo- wej, reżyserze i pedagogu, która nie tylko połowę długiego, bo aż 93 letniego, życia mieszkała na Kazimierzu, ale była wytrawną znawczynią historii, kultury, a przede wszystkim lite- ratury żydowskiej, postaci "wrosłej w pejzaż" krakowskiego Kazimierza czyli profesor [ HALINIE GRYGLASZEWSKIEJ ]. Star- szym czytelnikom jako przypomnienie, młodszym ku edukacji.


w WIKIPEDII (edycja polska)

Wikipedia - internetowa encyklopedia jest portalem o wątpliwej reputacji. Obok znakomitych artykułów zawiera informacje nieprecyzyjne lub wprost błędne, te ostatnie niestety w przeważającej ilości. Wynika to przede wszystkim z braku warsztatu naukowego i krytycyzmu jej autorów lub wprost z braku wiedzy (!) autorów w danej dziedzinie lub temacie. Redaktorem w Wikipedii może być każdy, co już na wstępie podważa jej wartość. Dużą winę ponoszą również tzw. administratorzy encyklopedii, często toczący "wojny" miedzy sobą i z autorami artykułów, kierujący się sympatiami i antypatiami, miast neutralnego krytycyzmu. Korzystanie z Wikipedii wymaga daleko posuniętej ostrożności! "Popełniłem" w Wikipedii cztery obszerniejsze artykuły, pod pseudonimem Piotr.Gry, do których linki poniżej:

Franciszek Gryglaszewski [ FRANCISZEK GRYGLASZEWSKI ] (1847-1918) - jeden z najbardziej zasłużonych działaczy Polonii amerykańskiej, przemysłowiec, urzędnik federalny, jeden z "ojców założycieli" Związku Narodowego Pol- skiego, wieloletni cenzor i marszałek Sejmu Związ- kowego, założyciel osady [ GRYGLA ] (Minnesota), twórca pisma "Wiarus" i dwutygodnika "Zgoda", ukazującego się do dzisiaj. Postać, którą warto poznać.
[ GRYGLA ] - miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Minnesota, w Hrabstwie Marshall, założone około 1898 roku. Nazwa miasta pochodzi od nazwiska jego założyciela Franciszka Gryglaszewskiego (1847-1918), patrz obok, używającego w USA skróconej formy imienia i nazwiska Frank Grygla, działacza Polonii amerykańskiej, jednego z "ojców założycieli" Związku Narodowego Polskiego i wieloletniego marszałka Sejmu Związkowego. Mało znany szczegół z życia emigracji polskiej w Ameryce w XIX wieku.
Bolesław Jaxa-Rożen [ BOLESŁAW JAXA-ROŻEN ] (1815-1883) - po- tomek Rożnów na Rożnowie, arian z Bruśnika, Kąśnej i Jeżowa, ziemianin, uczestnik trzech powstań: listo- padowego, krakowskiego i styczniowego, w wieku 15 lat odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari (nr 3046). Krótki biogram niepospolitej postaci wielkiego patrioty.
Bronisława Rychter-Janowska [ BRONISŁAWA RYCHTER-JANOWSKA ] (1868- 1953) - malarka i publicystka, studiowała w Mona- chium, Florencji, Rzymie i Paryżu. Znana przede wszystkim jako malarka polskich dworów i ich wnętrz, pejzażystka oraz znakomita portrecistka. Jej obrazy zdobią muzea polskie i zagraniczne oraz wiele kolekcji prywatnych. Obszerny biogram wielkiej artystki.


w Naszej Politechnice

Nasza Politechnika - Piotr Gryglaszewski - Akademicki savoir-vivre w korespondencji e-mailowej
Czytaj całość na stronie Naszej Politechniki w formacie [ PDF ] (już wkrótce)

Nasza Politechnika - Piotr Gryglaszewski - Mówiono o nich garbusy na Wodzie
Czytaj całość na stronie Naszej Politechniki w formacie [ PDF ]

Nasza Politechnika - Piotr Gryglaszewski - Jubileuszowe spotkanie absolwentów

Nasza Politechnika - Piotr Gryglaszewski - O Houston raz jeszcze


w Gazecie Gorlickiej (Gazeta Krakowska) nr 50/332(473) - 07.08.2007

Radocyna 2007

Radocyna 2007

Copyright © Piotr Gryglaszewski