[ STRONA GŁÓWNA | O MNIE | PRYWATNA | ZAWODOWA | GARBUSOWA | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
[ GENEALOGIA ▪ Tablice ▪ Biogramy ▪ Dokumenty | PORTRETY | MIEJSCA | NEKROPOLIS ]

(von) SCHARRFOWIE i PIOTROWSCY


von Scharff
von Scharff

W systemie PESEL w roku 1998 nazwisko SCHARFF/SCHARF/SZARFF/SZARF
występuje 8/59/7/211 razy (Ka:5, Op:3)/(Wa:15, JG:1, Ka:24, Op:6, Po:10, Wr:3)/(Wa:6, Ol:1)/(Wa:13, Cz:1, Gd:9, Ka:101, Łd:13, Op:19, Os:1, Po:8,Ra:8, Sr:4, Sk:3, Sz:1, Wb:6, Wr:20, ZG:4)

Scharffowie - zgodnie z jedną z hipotez - pochodzili z Wielkopolski, a ich przodkiem był Juliusz lub Janusz Ostrowski, który przybył do Galicji pod koniec XVIII wieku (po powstaniu kościuszkowskim ?) i zmienił nazwisko na Szarf lub Scharff. Najstarsze posiadane metryki Szarfów pochodzą z Gruszowa Wielkiego k/Dąbrowy Tarnowskiej z roku 1797, późniejsze z ziemi sądeckiej i limanowskiej. Bardziej prawdopodobna jest hipoteza o pochodzeniu Scharffów ze ŚLąska, którzy przybyli do Galicji w drugiej połowie XVIII wieku. Scharffowie to rodzina szlachecka posługująca się predykatem "von" i herbem własnym. Jednak związki z morawsko-austriackimi baronami Freiherr von Scharff z Mühlfraun i Hödnitz (obecnie Dyje i Hodonice w Czechach) należy raczej wykluczyć. Więcej o pochodzeniu Scharffów w najbliższym czasie w książce Piotra Gryglaszewskiego "Onitschówka w Tarnowie" (w druku 2010).

Niewiele wiadomo o rodzinie Piotrowskich, prócz faktu, że była silnie rozrodzona na ziemi sądeckiej, limanowskiej i tarnowskiej. Pieczętowali się herbem Korwin. Ponoć z tej rodziny pochodził Rufin Piotrowski, "legendarny powstaniec i tułacz".


Linia krwi od Franciszka Szarfa

     Franciszek Szarf = Maria Kafsy de Hazy
             |
---------------------------
      Teofil Scharff = Maria Piotrowska
             |
---------------------------
Stanisław Tadeusz Scharff = Maria Onitschówna
             |
             -----------------------
   Roman Gryglaszewski = Janina Scharffówna
             |
---------------------------
   Jerzy Gryglaszewski = Elżbieta Półtorakówna
             |
         -------------------
         Piotr Gryglaszewski


Linia krwi od Marcelego Piotrowskiego

    Marceli Piotrowski = Anna de Renvers
             |
             -----------------------
      Teofil Scharff = Maria Piotrowska
             |
---------------------------
Stanisław Tadeusz Scharff = Maria Onitschówna
             |
             -----------------------
   Roman Gryglaszewski = Janina Scharffówna
             |
---------------------------
   Jerzy Gryglaszewski = Elżbieta Półtorakówna
             |
         -------------------
         Piotr Gryglaszewski


Potomkowie Franciszka Szarfa

1. Franciszek Szarf x Maria Kafsy de Hazy
  |
  |--11. Salomea Szarf
  |--12. Katarzyna Szarf
  |--13. Maria Szarf
  |--14. Rozalia Apolonia Szarf
  |
  +--15. Teofil Szarf x Maria Piotrowska
     |
     |--151. Eugenia Pelegrina Scharff
     |
     |--152. Wanda Anna Scharff x Ignacy Otfinowski
     |    |--1521. Wanda Otfinowska
     |    |--1522. Zygmunt Otfinowski
     |    |--1523. Tadeusz Otfinowski
     |    +--1524. Roman Otfinowski
     |
     |--153. Mieczysław Scharff
     |
     |--154. Stanisław Tadeusz Scharff x Maria Onitschówna
     |    |--1541. Władysława Scharffówna
     |    +--1542. Janina Scharffówna x Roman Gryglaszewski
     |        |--15421. Jerzy Gryglaszewski x Elżbieta Półtorakówna
     |        |     |--154211. Anna Gryglaszewska
     |        |     +--154212. Piotr Gryglaszewski
     |        +--15422. Halina Gryglaszewska x (1) Gustaw Niemiec
     |                         (2) Antonin Dvořak
     |
     |--155. Ludwika Scharff x Jan Żuczkiewicz
     |    |--1551. Adam Żuczkiewicz x Anna Niemiec
     |    |    +--15511. Mirosława Żuczkiewicz
     |    +--1552. Janina Żuczkiewicz x Tadeusz N.
     |        |--15521. Zygmunt N.
     |        +--15522. Danuta N.
     |
     |--156. Mieczysława Scharff x N. Frankowski
     |    |--1561. Tadeusz Frankowski
     |    |    |--15611. Andrzej Frankowski
     |    |    |--15612. Wiktor Frankowski
     |    |    +--15613. Rene Frankowski
     |    +--1562. Kazimierz Frankowski
     |        +--15621. Robert Frankowski
     |
     +--157. Maria Helena Scharff x Jan Wróblewski
         |--1571. Bolesław Wróblewski x Wanda Baron
         |    |--15711. Krystyna Wróblewska
         |    |--15712. Janina Wróblewska
         |    |--15713. Zbigniew Wróblewski
         |    |--15714. Wanda Wróblewska
         |    +--15715. Bolesław Wróblewski
         +--1572. Zygmunt Wróblewski x Olga Omeis
              |--15721. Zygmunt Wróblewski
              |     +--157211. Zygmunt Wróblewski x Barbara N.
              |--15722. Wanda Wróblewska x Jerzy Ossowski
              +--15723. Maria Olga Wróblewska

[1] Franciszek Szarf
na przełomie XVIII i XIX wieku był zarządcą lub administratorem majątku w Gruszowie Wielkim, potem występuje jako inspectore silvarum
x Maria de Hazel lub Hasý lub Hafsy lub Kafsy (prawdopodobnie Węgierka)
potomkowie: 1. Salomea Szarf [11], 2. Katarzyna Szarf [12], 3. Maria Szarf [13], 4. Rozalia Apolonia Szarf [14], 5. Teofil Szarf [15]
[11] Salomea Szarf
*04.10.1797, Gruszów Wielki k/Dąbrowy Tarnowskiej
brak danych

[12] Katarzyna Szarf
*27.10.1799, Gruszów Wielki k/Dąbrowy Tarnowskiej
brak danych

[13] Maria Szarf
*07.12.1801, Gruszów Wielki k/Dąbrowy Tarnowskiej
brak danych

[14] Rozalia Apolonia Szarf
*01.09.1803, Gruszów Wielki k/Dąbrowy Tarnowskiej
brak danych

[15] Teofil Szarf
* po 1804, Gruszów Wielki k/Dąbrowy Tarnowskiej
zarządca dominikalny (1848, Jazowsko), dziedzic Starejwsi (1854)
x Maria Piotrowska ([21], * 1823, + 1886, c. Marcelego Piotrowskiego ([2]) i Anny de Renvers)
[ zobacz PIOTROWSCY ]
potomkowie: 1. Eugenia Pelegrina Scharff [151], 2. Wanda Anna Scharff [152], 3. Mieczysław Józef Scharff [153], 4. Stanisław Tadeusz Scharff [154], 5. Ludwika Scharff [155], 6. Mieczysława Scharff [156], 7. Maria Helena Scharff [157]

[151] Eugenia Pelegrina Scharff
* 1847, + 1847

[152] Wanda Anna Scharff
* 30.07.1848, Jazowsko (par. Łącko)
x Ignacy (Antoni) Otfinowski
potomkowie: 1. Wanda Otfinowska [1521], 2. Zygmunt Otfinowski [1522], 3. Tadeusz Otfinowski [1523], 4. Roman Otfinowski [1524] (brak danych)

[153] Mieczysław Józef Scharff
brak danych

[154] Stanisław Tadeusz Scharff
* 26.03.1854, Starawieś (par. Tęgoborze)
+ 10.02.1905, Tarnów
Znany kupiec tarnowski. W roku 1885 ukończył szkołę handlowo-kupiecką w Wiedniu. Posiadał w Tarnowie kilka sklepów, najbardziej znany był sklep "towarów kolonialnych spożywczych, win i delikatesów" u zbiegu ulic Krakowskiej i Wałowej na parterze Hotelu Krakowskiego, założony w roku 1883. Nazwę "Tad. Scharff" zachował jeszcze przez wiele lat po śmierci właściciela. w 1910 roku jako adres sklepu wystarczał: Scharff, Tarnów. Zachowane cenniki świadczą, że sklep Tadeusza Scharffa nie ustępował najwykwintniejszym sklepom kolonialnym Krakowa, Lwowa i Wiednia.
x Maria Onitschówna, 19.09.1886, Szczepanowice k/Tarnowa [ zobacz ONITSCHOWIE ]
potomkowie: 1. Władysława Scharff [1541], 2. Janina Maryanna Scharff [1542]

[1541] Władysława Scharff
* 19.07.1887, + 03.09.1887

[1542] Janina Maryanna Scharff
* 07.07.1889, Tarnów
+ 08.11.1984, Kraków
x Roman Gryglaszewski, 25.04.1911, Zbylitowska Góra k/Tarnowa [ zobacz GRYGLASZEWSCY ]
potomkowie: 1. Jerzy Gryglaszewski [15411], 2. Halina Gryglaszewska [15412]

[15411] Jerzy Antoni Gryglaszewski
* 05.01.1912, Lwów
+ 14.11.2001, Kraków
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr praw. Przed II wojną światową urzędnik Izby Skarbowej w Warszawie, praktykant w Konsulacie Polskim w Ostrawie. Oficer w Wojnie Obronnej 1939 r., ranny. Więzień gestapo, zesłany na roboty przymusowe do Prus Wschodnich. Po wojnie stale mieszkał w Krakowie. Pracował m. in. w Narodowym Banku Polskim, wieloletni dyrektor VII Oddziału w Krakowie. Major Wojska Polskiego w spoczynku. Uhonorowany wieloma wysokimi odznaczeniami państwowymi i wojskowymi.
x Elżbieta Janina Półtorakówna, 08. 1951, Kraków [ zobacz PÓŁTORAKOWIE ]
potomkowie: 1. Anna Maria Gryglaszewska [154111], 2. Piotr Antoni Gryglaszewski [154112]

[154111] Anna Maria Gryglaszewska
* 30.05.1952, Kraków
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, mgr matematyki, dr nauk ekonomicznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Specjalizacja: zastosowania matematyki w ekonomii.

[154112] Piotr Antoni Gryglaszewski
* 05.01.1955, Kraków
Absolwent Politechniki Krakowskiej, dr nauk technicznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Krakowskiej, stypendysta DAAD i Alexander von Humboldt-Stiftung (1986-1989), prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska (1999-2002 i 2002-2005), 2002-2005 senator Politechniki Krakowskiej. Specjalizacja: inżynieria środowiska, technika cieplna.

[15412] Halina Gryglaszewska
* 13.06.1917, Charków
+ 18.06.2010, Kraków
Aktorka, reżyser. Profesor zwyczajny Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Aktorka teatrów krakowskich: Teatru im. J. Słowackiego, Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej, Teatru Rozmaitości (dyrektor i kierownik artystyczny) oraz w Kielcach (kierownik artystyczny). Wiele ról teatralnych, telewizyjnych i filmowych. Liczne nagrody, wyróżnienia oraz odznaczenia państwowe za osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne. Zobacz folder wydany z okazji jublieuszu artystycznego Haliny Gryglaszewskiej [ JUBILEUSZ ].
x 1. Gustaw Niemiec (+, zginął w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu)
x 2. Antonin Dvořak

[155] Ludwika Scharff
x Jan Żuczkiewicz
potomkowie: 1. Adam Żuczkiewicz [1551], 2. Janina Żuczkiewicz [1552]

[1551] Adam Żuczkiewicz
x Anna Niemiec
potomkowie: 1. Mirosław Żuczkiewicz [115511] (brak danych)

[1552] Janina Żuczkiewicz
x Tadeusz N.
potomkowie: 1. Zygmunt N. [15521], 2. Danuta N. [15522] (brak danych)

[156] Mieczysława Scharff
x N. Frankowski
potomkowie: 1. Tadeusz Frankowski [1561], 2. Kazimierz Frankowski [1562]

[1561] Tadeusz Frankowski
Wyemigrował do Szwajcarii.
potomkowie: 1. Andrzej Frankowski [15611], 2. Wiktor Frankowski [15612], 3. René Frankowski [15613] (brak danych)

[1562] Kazimierz Frankowski
potomkowie: 1. Robert Frankowski [15621] (brak danych)

[157] Maria Helena Scharff
x Jan Wróblewski ([231]), małżeństwo pomiędzy rodzeństwem ciotecznym
potomkowie: 1. Boleslaw Wróblewski [1571] (=[2311]), 2. Zygmunt Wróblewski [1572] (=[2312])

[1571] (=[2311]) Bolesław Wróblewski
x Wanda Baron
potomkowie: 1. Krystyna Wróblewska [15711] (=[23111]), 2. Janina Wróblewska [15712] (=[23112]), 3. Zbigniew Wróblewski [15713] (=[23113]), 4. Wanda Wróblewska [15714] (=[23114]), 5. Bolesław Wróblewski [15715] (=[23115]) (brak danych)

[1572] (=[2312]) Zygmunt Wróblewski
pułkownik austriacki, w okresie międzywojennym główny komendant policji w Łodzi
x Olga Omeis (Węgierka, c. generała, nazywana ciotką "Onego")
potomkowie: 1. Zygmunt Wróblewski [15721] (=[23121]), 2. Wanda Wróblewska [15722] (=[23122]), 3. Maria Olga Wróblewska [15723] (=[23123])

[15721] (=[23121]) Zygmunt Wróblewski
* 02.05.1909, Kassa (Koszyce), + 1940, Katyń (Charków)
inżynier chemik, ppor. 71 pp, zamordowany w Katyniu (Charkowie)
potomkowie: 1. Zygmunt Wróblewski [157211] (=[231211])

[157211] (=[231211]) Zygmunt Wróblewski
x Barbara N.
mieszkał w Warszawie, obecnie w Grzybowie k/Kołobrzegu

[15722] (=[23122]) Wanda Wróblewska
* Kassa (Koszyce), + Warszawa
x Jerzy Ossowski

[15723] (=[23123]) Maria Olga Wróblewska
brak danych


Potomkowie Marcelego Piotrowskiego

2. Marceli Piotrowski x Anna de Renvers
  |
  |--21. Maria Piotrowska x Teofil Szarf
  |   |
  |   |--211. Eugenia Pelegrina Scharff
  |   |
  |   |--212. Wanda Anna Scharff x Ignacy Otfinowski
  |   |    |--2121. Wanda Otfinowska
  |   |    |--2122. Zygmunt Otfinowski
  |   |    |--2123. Tadeusz Otfinowski
  |   |    +--1524. Roman Otfinowski
  |   |
  |   |--213. Mieczysław Scharff
  |   |
  |   |--214. Stanisław Tadeusz Scharff x Maria Onitschówna
  |   |    |--2141. Władysława Scharffówna
  |   |    +--2142. Janina Scharffówna x Roman Gryglaszewski
  |   |        |--21421. Jerzy Gryglaszewski x Elżbieta Półtorakówna
  |   |        |     |--214211. Anna Gryglaszewska
  |   |        |     +--214212. Piotr Gryglaszewski
  |   |        +--21422. Halina Gryglaszewska x (1) Gustaw Niemiec
  |   |                         (2) Antonin Dvořak
  |   |
  |   |--215. Ludwika Scharff x Jan Żuczkiewicz
  |   |    |--2151. Adam Żuczkiewicz x Anna Niemiec
  |   |    |    +--21511. Mirosława Żuczkiewicz
  |   |    +--2152. Janina Żuczkiewicz x Tadeusz N.
  |   |        |--21521. Zygmunt N.
  |   |        +--21522. Danuta N.
  |   |
  |   |--216. Mieczysława Scharff x N. Frankowski
  |   |    |--2161. Tadeusz Frankowski
  |   |    |    |--21611. Andrzej Frankowski
  |   |    |    |--21612. Wiktor Frankowski
  |   |    |    +--21613. Rene Frankowski
  |   |    +--2162. Kazimierz Frankowski
  |   |        +--21621. Robert Frankowski
  |   |
  |   +--217. Maria Helena Scharff x Jan Wróblewski (=231)
  |       |--2171. Bolesław Wróblewski (=2311) x Wanda Baron
  |       |    |--21711. Krystyna Wróblewska (=23111)
  |       |    |--21712. Janina Wróblewska (=23112)
  |       |    |--21713. Zbigniew Wróblewski (=23113)
  |       |    |--21714. Wanda Wróblewska (=23114)
  |       |    +--21715. Bolesław Wróblewski (=23115)
  |       +--2172. Zygmunt Wróblewski (=2312) x Olga Omeis
  |            |--21721. Zygmunt Wróblewski (=23121)
  |            |     +--217211. Zygmunt Wróblewski (=231211) x Barbara N.
  |            |--21722. Wanda Wróblewska (=23122) x Jerzy Ossowski
  |            +--21723. Maria Olga Wróblewska (=23123)
  |
  |--22. Karolina Piotrowska x Kazimierz Ropski
  |
  +--23. Franciszka Piotrowska x Teodor Wróblewski
     |
     |--231. Jan Wróblewski x Maria Helena Scharff (=217)
     |    |--2311. Bolesław Wróblewski (=2171) x Wanda Baron
     |    |    |--23111. Krystyna Wróblewska (=21711)
     |    |    |--23112. Janina Wróblewska (=21712)
     |    |    |--23113. Zbigniew Wróblewski (=21713)
     |    |    |--23114. Wanda Wróblewska (=21714)
     |    |    +--23115. Bolesław Wróblewski (=21715)
     |    +--2312. Zygmunt Wróblewski (=2172) x Olga Omeis
     |        |--23121. Zygmunt Wróblewski (=21721)
     |        |     +--231211. Zygmunt Wróblewski (=217211) x Barbara N.
     |        |--23122. Wanda Wróblewska (=21722) x Jerzy Ossowski
     |        +--23123. Maria Olga Wróblewska (=21723)
     |
     +--232. Emilia Wróblewska

[2] Marceli Piotrowski
dziedzic majątku ziemskiego (haeres de bonorum)
x Anna de Renvers (Francuzka)
potomkowie: 1. Maria Piotrowska [21], 2. Karolina Piotrowska [22], 3. Franciszka Piotrowska [23]
[21] Maria Piotrowska
* 1823
+ 16.02.1886, Tarnów
x Teofil Scharff ([15])

[21...] Potomkowie Marii Piotrowskiej [ zobacz 15 ]

[22] Karolina Piotrowska
+ przed 1891
x Kazimierz Ropski (dziedzic Michalczowej)
bezpotomnie

[23] Franciszka Piotrowska
x Teodor Wróblewski
(Teodor miał brata Juliana)
potomkowie: 1. Jan Wróblewski [231], 2. Emilia Wróblewska [232]

[231] Jan Wróblewski
x Maria Helena Scharff ([157]), małżeństwo pomiędzy rodzeństwem ciotecznym
potomkowie: 1. Boleslaw Wróblewski [2311] (=[1571]), 2. Zygmunt Wróblewski [2312] (=[1572])

[231...] Potomkowie Jana Wróblewskiego [ zobacz 157 ]

[232] Emilia Wróblewska
brak danych
Copyright © Piotr Gryglaszewski