[ STRONA GŁÓWNA | O MNIE | PRYWATNA | ZAWODOWA | GARBUSOWA | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
[ GENEALOGIA | PORTRETY | MIEJSCA ▪ JeżówOnitschówkaChudykowce | NEKROPOLIS ]

PODRÓŻE w przeszłość do miejsc przodków


A przecież wydaje się, że podróże w czasie zaprzeczają zdrowemu rozsądkowi. Paradoksy z tym związane były i są pożywką wielu powieści science fiction. Np. wsiadamy do maszyny czasu, cofamy się w czasie i sprawiamy, że nasi rodzice w ogóle się nie narodzili. Likwidujemy w ten sposób przyczynę własnego istnienia. Hugh Everett w 1957 roku wysunął hioptezę, że istnieje wiele światów. To znaczy, że gdybyśmy cofnęli się w czasie, trafilibyśmy do jakiegoś innego, równoległego świata. Ta koncepcja zakłada, że w każdej chwili teraźniejszość rozwarstwia się na wiele wszechświatów, w których zaczynają się i dzieją wszystkie możliwe do rozpoczęcia w tej chwili historie (podobnie jak z drzewa wyrastają gałęzie, a z gałęzi mniejsze gałązki itd.). [Piotr Cieśliński Podróże w czasie]


ROŻNÓW (widok współczesny)

ROŻNÓW
Ruiny średniowiecznego zamku Rożnów.


DUNAJOWCE na Podolu (XVIII w.)

DUNAJOWCE na Podolu
Na rysunku Napoleona Ordy pałac Krasińskich - bez związku z przodkami mieszkającymi w Dunajowcach.


JEŻÓW (ok. 1895 r.)

JEŻÓW

JEŻÓW
Historia Jeżowa i fotografie w dziale [ Jeżów ]


JEŻÓW (widok współczesny, fot. Bogdan Belcer)

JEŻÓW
Historia Jeżowa i fotografie w dziale [ Jeżów ]


JASIENNA

JASIENNA
Ruiny dworku jednych ze współwłaścicieli (?) wsi (widok współczesny).

JASIENNA
Przed dworkiem Grabczyńskich (zdjęcie z końca XIX wieku).


TARNÓW "Onitschówka" (zniszczona i obecnie)

Onitschówka

Onitschówka
Historia dworku na podstronie [ Onitschówka ]


CHUDYKOWCE nad Dniestrem (przed 1939 r.)

CHUDYKOWCE
Więcej fotografii na podstronie [ Chudykowce ]

Copyright © Piotr Gryglaszewski