[ STRONA GŁÓWNA | O MNIE | PRYWATNA | ZAWODOWA | GARBUSOWA | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
[ GENEALOGIA ▪ Tablice ▪ Biogramy ▪ Dokumenty | PORTRETY | MIEJSCA | NEKROPOLIS ]

JAKLIŃSCY, BOSSOWSCY i GRABCZYŃSCY


Jelita
Jelita
Ślepowron
Ślepowron
Pieczęć - J.G.
(pieczęć - J.G.)


W systemie PESEL w roku 1998 nazwisko JAKLIŃSKI/JAKLIŃSKA
występuje 95 razy (BP:4, El:2, Gd:9, Kr:14, Ks:1, Lu:5, NS:11, Pl:7, Pł:3, Sz:13, Tb:8, Ta:11, Wr:7)

W systemie PESEL w roku 1998 nazwisko BOSSOWSKI/BOSSOWSKA
występuje 101 razy (Wa:10, Bs:9, Ci:8, Cz:4, JG:3, Ka:17, Ki:1, Kr:21, Ło:11, Po:1, Su:4, Tb:2, Ta:4, Wb:2, Wr:4)

W systemie PESEL w roku 1998 nazwisko GRABCZYŃSKI/GRABCZYŃSKA
występuje 511 razy (Wa:65, BP:4, Bs:1, By:8, Cz:2, El:3, Go:4, JG:5, Ka:40, Kn:3, Ko:24, Kr:11, Lg:8, Lu:71, Łd:3, Op:17, Pl:13, Pt:4, Pł:9, Po:10, Pr:3, Sd:2, Sł:3, Ta:92, Wb:11, Wł:63, Wr:28, Za:1, ZG:3)


Linia krwi od Zofii Jaklińskiej, Adalberta Bossowskiego (Jana Bossowskiego) i Jana Grabczyńskiego

      Jan Bossowski = Katarzyna Rusińska
             |
---------------------------
     Paweł Bossowski = Krystyna Warzycka
             |
---------------------------
    Adalbert Bossowski = Zofia Jaklińska z Jasiennej
             |
             -----------------------------
     Jan Grabczyński = Teresa Bossowska
             |
             -----------------------------
   Bolesław Jaxa Rożen = Katarzyna Grabczyńska
             |
             -----------------------------
    Władysław Onitsch = Waleria Jaxa Rożen
             |
             -----------------------------
Stanisław Tadeusz Scharff = Maria Onitschówna
             |
             -----------------------------
   Roman Gryglaszewski = Janina Scharffówna
             |
---------------------------
   Jerzy Gryglaszewski = Elżbieta Półtorakówna
             |
         -------------------
         Piotr Gryglaszewski


Ród Jaklińskich w opisie Adama Bonieckiego.

Boniecki - Jaklińscy

Boniecki - Jaklińscy

[1] Zofia Jaklińska z Jasiennej
* ok. 1750
Związek Zofii z wymienionymi przez Bonieckiego Jaklińskimi nie jest znany. Zgodność czasu, miejsca i nazwisk, również nazwisk innych członków rodziny, przemawia jednak, że Zofia była prawdopodobnie niewymienioną tu wnuczką Jana, Ignacego, Stafana lub Andrzeja (a więc praprawnuczką Tobiasza).
x Wojciech (Adalbert) Bossowski
potomkowie: 1. Teresa Bossowska [11]
Bossowscy [ zobacz BOSSOWSCY ]


Rodzina Bossowskich w opisie Adama Bonieckiego.

Boniecki - Bossowscy

Jan Bossowski
* 1620, + 1650
Dane odnośnie Jana, Pawła, Kajetana i jego potomków oraz Wojciecha i Kazimierza wg arch. FS (=FamilySearch (TM) Internet Genealogy Service, International Genealogical Index).
x Katarzyna Rusińska (* 1635, + 1695), 1659
potomkowie: 1. Paweł Bossowski
Paweł Bossowski
* 1660, + 1717
x Krystyna Warzycka (* 1666, + 1730), 1684
potomkowie: 1. Kajetan Bossowski, 2. Wojciech Bossowski, 3. Kazimierz Bossowski

Kajetan Bossowski
* 1685, + 1735
Małgorzata Ujejska (* 1690, + 1735, Bistuszowa, Ryglice), 1712, Bistuszowa, Ryglice
potomkowie: 1. N. Bossowski

N. Bossowski
* ok. 1710. Jego wnuk Stanisław Antoni Bossowski (* 1789, + 1850) ożeniony w 1815 lub 1838 w Ryglicach z Barbarą Janicką (* 1795, + 1860) pozostawił syna Leopolda Feliksa Kajetana Bossowskiego (* 1816, + 1875, Bistuszowa, Ryglice), ożenionego z Marianną Józefą Myszkowską (* 1830, +1895, c. Józefa Myszkowskiego i Salomei Chociałowskiej). Syn Leopolda i Marianny - Bolesław Leopold Bossowski (* 22.09.1851, Kamienica Łącko, + 1918, Stary Sącz) ożeniony z Marią Franciszką Zassowską (c. Franciszeka Kasawerego Zassowskiego i Katarzyny Rychter).

Wojciech Bossowski [2] (?)
* 1715, + 1765

Kazimierz Bossowski
* 1717, + 1770[2] Wojciech (Adalbert) Bossowski
* przed 1750
Współwłaściciel Jasiennej w roku 1780 (pozostali, m. in.: Mikołaj i Antoni Chwalibóg, Antoni Karniewski, Ludwik Stanisław, Sebastian i Szymon Lenczowscy, Franciszek i Jan Długoszowscy, Jan Ujejski). Na przełomie wieku XVIII i XIX Jasienna była podzielona na 8 części, należących do właścicieli dominikalnych. Posiadali oni zaledwie po kilku lub kilkunastu chłopów poddanych. Najwięcej - 14 - miał Michał Chwalibóg. Długoszowski, Ujejski, i Bossowski miało po 7 poddanych, Lenczowscy i Otwinowski mieli po 4 chłopów. Była typowym zaściankiem zamieszkałym przez szlachtę dominikalną. Liczba szlachty mężczyzn: 1777 r. - 30, 1799 r. - 27, 1824 r. - 20 osób. Bossowscy odziedziczyli z ręką Zofii część wsi po Jaklińskich.
x Zofia Jaklińska z Jasiennej
potomkowie: 1. Teresa Bossowska [21]

[21] Teresa Bossowska
* 14.09.1780, Jasienna (rodzicami chrzestnymi byli Józef Stawski, nobilis, oraz Helena Chwalibożanka de Jasienna)
Teresa uciekła od o wiele starszego męża Pankowskiego i związała się z znacznie młodszym Janem Grabczyńskim. Miała wówczas 27 lat, zaś Grabczyński 20. Z ich związku zrodziło się 4 dzieci uznanych przez ojca. Po śmierci Pankowskiego w roku 1835 wyszła za mąż za Grabczyńskiego. Wniesiona w wianie część wsi Jasienna przeszła w ręce Grabczyńskich.
x 1. N. Pankowski
x 2. Jan Grabczyński, 17.08.1835, Jasienna
potomkowie z 2. mężem: 1. Franciszek Grabczyński [211], 2. Wojciech Grabczyński [212], 3. Katarzyna Grabczyńska [213], 4. Józef Grabczyński [214]

Grabczyńscy [ zobacz GRABCZYŃSCY ]


Rodzina Grabczyńskich w opisie Adama Bonieckiego.

Boniecki - Grabczyńscy


Potomkowie Jana Grabczyńskiego

3. Jan Grabczyński x Teresa Bossowska
  |
  |--31. Franciszek Grabczyński x Rozalia Wadowska
  |   |--311. Marcin Grabczyński x (1) Julia Wrona, (2) Jadwiga Błachowska
  |   |    |--3111. (1) Zygmunt Grabczyński x (1) N.N., (2) Stefania Jewiasz
  |   |    |    |--31111. (1) Tadeusz Grabczyński x Antonina Rymanowska
  |   |    |    |     +--311111. Alicja Grabczyńska x Andrzej Jochim
  |   |    |    |          +--3111111. Iwona Jochim
  |   |    |    |--31112. (2) Jerzy Grabczyński
  |   |    |    |--31113. (2) Kazimierz Grabczyński x Stanisława Skraba
  |   |    |    |     |--311131. Andrzej Grabczyński
  |   |    |    |     |--311132. Robert Grabczyński x Ewa Podlipska
  |   |    |    |     |     |--3111321. Paweł Grabczyński
  |   |    |    |     |     +--3111322. Krzysztof Grabczyński
  |   |    |    |     |--311133. Barbara Grabczyńska x Zbigniew Bajorek
  |   |    |    |     +--311134. Anna Grabczyńska
  |   |    |    +--31114. (2) Janusz Grabczyński
  |   |    |--3112. (1) Kazimiera Grabczyńska
  |   |    |--3113. (2) Stefan Grabczyński x Zofia Palichleb
  |   |    |--3114. (2) Adam Grabczyński x Eugenia Szkup
  |   |    |    |--31141. Irena Grabczyńska x (1) Czesław Noniewicz
  |   |    |    |     |          (2) Janusz Iwanowski
  |   |    |    |     +--311411. (1) Krzysztof Noniewicz x Marion Doering
  |   |    |    |          |--3114111. Tomasz Noniewicz
  |   |    |    |          +--3114112. Natalia Noniewicz
  |   |    |    +--31142. Jan Grabczyński x (1) Krystyna Petaś
  |   |    |         |         (2) Mirosława Skierska
  |   |    |         +--311421. (?) Piotr Grabczyński x Małgorzata Salamądry
  |   |    |               |--3114211. Łukasz Grabczyński
  |   |    |               +--3114212. Adam Grabczyński
  |   |    +--3115. (2) Helena Grabczyńska x N. Chmaj
  |   |        |--31151. Zbigniew Chmaj x N.N.
  |   |        |--31152. Jan Chmaj x N.N.
  |   |        +--31153. Marianna Chmaj x N.N.
  |   +--312. Anna Grabczyńska x Wojciech Krogulski
  |       |--3121. Stanisław Krogulski
  |       |--3122. Henryk Krogulski x N. N.
  |       |--3123. Helena Krogulska x N. Biernacki
  |       |    |--31231. syn
  |       |    +--31232. syn
  |       |--3124. Stefania Krogulska x N. Róg
  |       |    |--31241. Janina Róg x Mieczysław Korczak
  |       |    |     |--312411. Janula Korczak
  |       |    |     |     +--2 dzieci, 1 wnuk
  |       |    |     |--312412. Roman Korczak
  |       |    |     |     +--3 dzieci
  |       |    |     +--312413. Marta Korczak x N. Fistek
  |       |    |          |--3124131. Maciej Fistek
  |       |    |          +--3124132. Tomasz Fistek
  |       |    +--31242. Zbigniew Róg
  |       |--3125. Kazimiera Krogulska x N. Kwieciński
  |       |    +--31251. syn
  |       |--3126. Władysław Krogulski x Eugenia Ciszewska
  |       |    |--31261. Elżbieta Marianna Krogulska x Franciszek Nowak
  |       |    |     +--312612. Renata Nowak x N. Trafny
  |       |    |          |--3126121. Anna Trafny
  |       |    |          |      +--31261211. Natalia N.
  |       |    |          +--3126122. Maciej Trafny
  |       |    |--31262. Władysław Krogulski
  |       |    |--31263. Halina Agnieszka Krogulska x Zbigniew Regiec
  |       |    |     |--312631. Małgorzata Maria Regiec x Henry Ljung
  |       |    |     |     |--3126311. Therese Ljung
  |       |    |     |     +--3126312. Philip Ljung
  |       |    |     +--312632. Anna Aniela Regiec x Tadeusz Putyra
  |       |    |          +--3126321. Martin Jacob Putyra
  |       |    +--31264. Zula Krogulska
  |       |--3127. Bronisława Krogulska x Władysław Rudnicki
  |       |    +--31271. N. Rudnicki
  |       |         +--312711. Krzysztof Rudnicki
  |       |--3128. Maria Krogulska x Michał Bartula
  |       |    |--31281. Danuta Bartula x N. N.
  |       |    |     +--312811. Lidia N.
  |       |    |--31282. Zofia Bartula x N. N.
  |       |    |     |--312821. Janina N.
  |       |    |     +--312822. Jarosław N.
  |       |    +--31283. Michał Bartula x (1) N. N., (2) N. N.
  |       |         |--312831. (1) Marek Bartula x N. N.
  |       |         |     |--3128311. Yavi Bartula
  |       |         |     |--3128312. Livia Bartula
  |       |         |     +--3128313. Lee Bartula
  |       |         |--312832. (2) Marta Bartula x N. Toch
  |       |         |     |--3128321. Maciej Toch
  |       |         |     +--3128321. Gabriela Toch
  |       |         +--312833. (2) Michał Bartula
  |       |               +--3128331. Michał Bartula
  |       +--3129. Jan Krogulski x Lucyna N.
  | 
  |--32. Wojciech Grabczyński x Michalina Sas Kulczycka
  |
  |--33. Katarzyna Grabczyńska x Bolesław Jaxa Rożen -->
  |   |--331. Hilaria Jaxa Rożen x N. Chodorski
  |   |--332. Waleria Jaxa Rożen x Władysław Onitsch
  |   |--333. Bronisława Jaxa Rożen x N. Białobrzeski
  |   +--334. Mieczysław Jaxa Rożen x N.N. 
  |
  +--34. Józef Grabczyński x (1) N.N, (2) Anna Sikorska
     |--341. (1) Władysław Grabczyński
     |--342. (2) Julian Grabczyński x Helena Onitschówna
     |    |--3421. Anna Grabczyńska
     |    +--3422. Jan Grabczyński
     |--343. (2) Stefan Grabczyński
     +--344. (2) Piotr Grabczyński

[3] Jan Grabczyński
* ok. 1787 (?)
+ 23.02.1846, Jasienna (zamordowany)
Mieszkał w Jasiennej, lecz się w niej nie urodził. W księgach parafii Jasienna i Lipnica Wielka nie ma metryki urodzenia Jana. Nieznani są też przodkowie Jana, jak i związek z Grabczyńskimi (Grapczyńskimi, Grąbczeńskimi) wymienionymi przez Bonieckiego. Sporna jest data urodzenia: według aktu malżeństwa z Teresą, zawartego w 1835 roku, miał 48 lat, zatem urodził się ok. roku 1787, według inskrypcji na nagrobku urodził się 24.06.1795, również dokumenty z roku 1846 wzmiankują, że żył 51 lat. Ta ostatnia data raczej jest nieprawdopodobna, gdyż w chwili urodzenia się najstarszego syna w roku 1808 miałby zaledwie 13 lat. Należy zatem przyjąć, że urodził się około 1787 roku. W wieku 20 lat (ok. roku 1807) związał się z mężatką Teresą z Bossowskich Pankowską, z którą miał 4 dzieci. Związek został zalegalizowany dopiero po śmierci Pankowskiego. Wraz z ręką Teresy stał się właścicielem części wsi Jasienna, która następnie przeszła na Grabczyńskich. Zamordowany przez chłopów w czasie rabacji 1846 roku. W księgach parafii Lipnica Wielka zapisano pod datą 23.02.1846, że został przecięty piłą. Proboszcz Parafii Korzenna do Konsystorza Biskupiego w Tarnowie: Zaświadczam, że kościół w Korzenny przez wcielonych parafian Korzenny czasu rewolucji i zaburzeń został nienaruszony i niesprofanowany. Co dotyczy ludzi z parafii Korzenna, są następujący (...) z Korzenny: Paweł Jop z Byczyny, Jan Bęc, Jan Kożuch, Franciszek Kępa, Franciszej Zając, którzy w Jasiennej zabili Pana Jana Grabczyńskiego. Józef Mikesch, proboszcz. Na cmentarzu parafialnym w Lipnicy Wielkiej zachował się do dziś obelisk nagrobny z wierszowaną inskrypcją: Tu przez poddanych zamordowanego/Ojca, Małżonka, Pana najlepszego/Leżą męczeńską krwią zwłoki zbroczone/Uciekając sie pod Boską ochronę. Jan Grabczyński urodzony 24 czerwca ad. 1795 zabity 25 lutego ad. 1846.
x Teresa Bossowska, 17.08.1835, Jasienna (świadkowie: Jan Lissowski, Ignacy Borzęcki)
potomkowie: 1. Franciszek Grabczyński [31], 2. Wojciech Grabczyński [32], 3. Katarzyna Grabczyńska [33], 4. Józef Grabczyński [34]
[31] Franciszek Grabczyński
* 01.09.1808, Jasienna
x Rozalia Wadowska (* ok. 1830, + 15.09.1915, Tuchów)
wg tradycji rodzinnej powstaniec styczniowy (lub listopadowy ?), mieszkał w Głowaczowej, potem przeniósł się do Tuchowa, prawdopodobnie mieszkał też w Burzynie koło Tuchowa
potomkowie: 1. Marcin Grabczyński [311], 2. Anna Grabczyńska [312]

wszystkie dane o Franciszku Grabczyńskim i jego potomkach dzięki uprzejmości Andrzeja Grabczyńskiego [311131] z Tarnowa i Jana Grabczyńskiego [31142] z Wrocławia.

[311] Marcin Grabczyński
* 1864, Głowaczowa
+ 30.07.1945, Tarnów
mieszkał w Tuchowie, około roku 1895 przeprowadza się wraz z rodziną do Tarnowa
x 1. Julia Wrona (+ 1896, Tarnów)
x 2. Jadwiga Błachowska (+ 1920, Tarnów)
potomkowie z 1. żoną: 1. Zygmunt Grabczyński [3111], 2. Kazimiera Grabczyńska [3112]
potomkowie z 2. żoną: 3. Stefan Grabczyński [3113], 4. Adam Grabczyński [3114], 5. Helena Grabczyńska [3115]

[3111] Zygmunt Bernard Grabczyński
* 20.08.1889, Tuchów
+ 08.09.1962, Tarnów
mieszkał w Tuchowie, od około roku 1895 w Tarnowie, w okresie międzywojennym i w czasie drugiej wojny światowej urzędnik Starostwa Powiatowego
x 1. N. N.
x 2. Stefania Jewiasz (* 1902, + 1967, Tarnów)
potomkowie z 1. żoną: 1. Tadeusz Grabczyński [31111]
potomkowie z 2. żoną: 2. Jerzy Grabczyński [31112], 3. Kazimierz Grabczyński [31113], 4. Janusz Grabczyński [31114]

[31111] Tadeusz Grabczyński
* 1918, Tarnów
+ 1978, Tarnów
mieszkał w Tarnowie, długoletni pracownik Zakładów Mechanicznych w Tarnowie, koszykarz ZKS Metal Tarnów
x Antonina Rymanowska (* 2004)
potomkowie: 1. Alicja Grabczyńska [311111]

[311111] Alicja Grabczyńska
* 1942, Tarnów
mieszkała w Tarnowie, potem w Tychach
x Andrzej Jochim
potomkowie: 1. Iwona Jochim [3111111]

[3111111] Iwona Jochim
* 1966, Tychy

[31112] Jerzy Grabczyński
* 1930, Tarnów
+ 1980, Tarnów
bezpotomnie

[31113] Kazimierz Grabczyński
* 10.10.1934, Tarnów
+ 07.10.2002, Tarnów
mieszkał stale w Tarnowie, ukończył Gimnazjum Męskie przy ul. Kopernika, następnie Technikum Mechaniczne przy ul. Staszica, długoletni pracownik Zakładów Mechanicznych w Tarnowie, główny mechanik
x Stanisława Skraba (* 28.04.1938, Kąclowa), 15.06.1965
potomkowie: 1. Andrzej Grabczyński [311131], 2. Robert Grabczyński [311132], 3. Barbara Grabczyńska [311133], 4. Anna Grabczyńska [311134]

[311131] Andrzej Grabczyński
* 22.05.1967, Tarnów
mieszka w Tarnowie, absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydział Mechaniczny, Inżynieria Materiałowa (1992)

[311132] Robert Grabczyński
* 15.08.1968, Tarnów
mieszka w Tarnowie, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Geodezji i Kartografii (1992), pracownik MGGP w Tarnowie
x Ewa Podlipska (* 01.08.1969, Glinne k/Leska, absplwentka WSP w Krakowie, Pedagogika Przedszkolna)
potomkowie: 1. Paweł Grabczyński [3111321], 2. Krzysztof Grabczyński [3111322]

[3111321] Paweł Grabczyński
* 09.02.1996, Tarnów

[3111322] Krzysztof Grabczyński
* 09.07.1999, Tarnów

[311133] Barbara Grabczyńska
* 28.01.1973, Tarnów
absolwentka Liceum Ekonomicznego, mieszkała w Tarnowie, obecnie we Włoszech
x Zbigniew Bajorek (* 1971, Tarnów)

[311134] Anna Grabczyńska
* 21.02.1976 Tarnów
absolwentka Liceum Ekonomicznego, mieszka w Tarnowie

[31114] Janusz Grabczyński
* 1945, Tarnów
+ 1947, Tarnów

[3112] Kazimiera Grabczyńska
* 1893, Tuchów
+ 1963, Tarnów
mieszkała w Tuchowie, od około roku 1895 w Tarnowie
bezpotomnie

[3113] Stefan Grabczyński
* 1896, Tarnów
+ 1964, Tarnów
mieszkał w Tarnowie i Rzeszowie, pracował na kolei w Rzeszowie, potem w Banku przy ul. 3 Maja
x Zofia Palichleb (+ 1968, Tarnów, córka Kazimierza i Marii, pochodziła z wielodzietnej rodziny; rodzeństwo: Leopold, Franciszek, Maria, Walerian, Stanisław, Zofia, Jadwiga, Kazimiera, Helena. Siostra Kazimiera, * 1904, wyszła za Juliana Orlińskiego (jej córka Anna zamężna Zielińska mieszka w Tarnowie), Helena wyszła za Ignacego Grudniewicza (dzieci: Kazimiera, Irena, Urszula i Jan Feliks; prawnuczka Anna)
bezpotomnie

[3114] Adam Grabczyński
* 23.06.1898, Tarnów
mieszkał w Tarnowie, żołnierz wojska austriackiego w pierwszej wojnie światowej, ranny w Alpach, w okresie międzywojennym osiada we Lwowie, po drugiej wojnie światowej w ramach repatriacji deportowany z rodziną do Wrocławia
x Eugenia Szkup
potomkowie: 1. Irena Grabczyńska [31141], 2. Jan Grabczyński [31142]

[31141] Irena Grabczyńska
* 02.05.1925
x 1. Czesław Noniewicz
x 2. Janusz Iwanowski
potomkowie z 1. mężem: 1. Krzysztof Noniewicz [311411]

[311411] Krzysztof Noniewicz
x Marion Doering
potomkowie: 1. Tomasz Noniewicz [3114111], 2. Natalia Noniewicz [3114112]

[3114111] Tomasz Noniewicz

[3114112] Natalia Noniewicz

[31142] Jan Grabczyński
* 21.07.1926
x 1. Krystyna Petaś
z 2. Mirosława Skierska
potomkowie: 1. Piotr Tomasz Grabczyński [311421]

[311421] Piotr Tomasz Grabczyński
x Małgorzata Salamądry
potomkowie: 1. Łukasz Grabczyński [3114211], 2. Adam Grabczyński [3114212]

[3114211] Łukasz Grabczyński

[3114212] Adam Grabczyński

[3115] Helena Grabczyńska
* Tarnów, + Wieliczka (?)
mieszkała w Wieliczce
x N. Chmaj
potomkowie: 1. Zbigniew Chmaj [31151], 2. Jan Chmaj [31152], 3. Marianna Chmaj [31153]

[31151] Zbigniew Chmaj
* Wieliczka (?)
brak danych
potomkowie: syn

[31152] Jan Chmaj
* Wieliczka (?)
mieszka w Szwecji lub Norwegii

[31153] Marianna Chmaj
* Wieliczka (?)
mieszka w Izraelu

[312] Anna Grabczyńska
* Burzyn lub Tuchów, + Tuchów
mieszkała w Tuchowie
x Wojciech Krogulski (nauczyciel gimnazjum - historyk, siostra Wojciecha była farmaceutką, miała aptekę w Tuchowie przy Rynku ?)
Wg danych otrzymanych od Mariusza Krogulskiego (informacje niezweryfikowane - nie wprowadzone do tablicy genealogicznej): "(...) Anna Grabczyńska, córka Franciszka i Rozalii Wadowskiej, urodziła się w Tuchowie w roku 1860, zmarła w 1941. Była zoną Wojciecha Krogulskiego (ur. 1860, Tuchów, zm. 1943, Tuchów), syna Marcina i Agnieszki z Rudnickich. Wojciech był kupcem, wlaścicielem kamienicy w Tuchowie. (...) Przez wiele lat byl radnym i wiceburmistrzem Tuchowa. Dziećmi Wojciecha i Anny byli m. in.: 1. Zygmunt, 2. Henryk (1889-1975), lekarz, 3. Władysław (1898-1978), 4. Jan, 5. Kazimiera, 6. Stefania, zamężna Róg, 7. Maria, zamężna Bartula, 8. Bronisława. Aptekę przy Rynku tuchow- skim prowadziła nie siostra Wojciecha, ale jego dalsza krewna - Maria z Krogulskich Kisielów-Kisiel. Historykiem był jej brat Franciszek Krogulski (1909-1985). Krótka genealogia "tuchowskiej linii" Krogulskich znajdowała się na stronie Mariusza Krogulskiego. Strona obecnie nie istnieje. Kopia lokalna [ zobacz Krogulscy z Tuchowa ] - fragment, skopiowany za zgodą autora.
Obszerne informacje otrzymałem od Marty Bartuli-Toch ([312832]) i Anny Regiec-Putyra [312632], prawnuczek Anny Grabczyńskiej.
potomkowie: 1. Stanisław Krogulski [3121], 2. Henryk Krogulski [3122], 3. Helena Krogulska [3123], 4. Stefania Krogulska [3124], 5. Kazimiera Krogulska [3125], 6. Władysław Krogulski [3126], 7. Bronisława Krogulska [3127], 8. Maria Krogulska [3128], 9. Jan Krogulski [3129]

[3121] Stanisław Krogulski
inżynier (?)
Wyjechał do Niemiec, potem do Anglii. Dwukrotnie żonaty.

[3122] Henryk Krogulski
* 1889 (?), + 1975 (?)
Lekarz i jako lekarz trafił na front włoski w czasie 1. wojny światowej; po powrocie zamieszkał w Sosnowcu i był lekarzem kopalnianym i miał podobno spore zasługi w organizacji właściwej opieki medycznej dla górników.
x N. N.
bezpotomnie

[3123] Helena Krogulska
x N. Biernacki
potomkowie: 2 synów

[3124] Stefania Krogulska
Nauczycielka w Tuchowie. Pochowana na cmentarzu w Wieliczce (również jej mąż).
x N. Róg (profesor gimnazjum, uczył biologii)
potomkowie: 1. Janina Róg [31241], 2. Zbigniew Róg [31242]

[31241] Janina Róg
x Mieczysław Korczak (lekarz stomatologii)
potomkowie: 1. Janula Korczak [312411], 2. Roman Korczak [312412], 3. Marta Korczak [312413]

[312411] Janula Korczak
Lekarz stomatologii, mieszka na Tasmanii.
potomkowie: 2 dzieci, 1 wnuk

[312412] Roman Korczak
Lekarz pediatra, mieszka w Tarnowie.
potomkowie: 3 dzieci

[312413] Marta Korczak
Lekarz stomatologii, mieszka w Tarnowie.
x N. Fistek
potomkowie: 1. Maciej Fistek [3124131], 2. Tomasz Fistek [3124132]

[3124131] Maciej Fistek
Student architektury.

[3124132] Tomasz Fistek
Student medycyny.

[31242] Zbigniew Róg
Zginął podaczas 2. wojny światowej. "(...) został aresztowany przez gestapo wraz ze swoim kuzynem, synem Władysława. Jeden z nich wynajmował stancję w Tarnowie, drugi do niego przyszedł wieczorem i został na noc z powodu godziny policyjnej. Obaj byli w ruchu oporu, a właścicielka mieszkania podsłuchała ich rozmowę i doniosła na gestapo, które zgarnęło ich obu w nocy. Potem ktoś ich podobno widział na dworcu w Tarnowie, jak czekali na jakiś transport. Rodzina szukała chłopców, ale natrafiła tylko na ślad, że podobno zostali rozstrzelani w Wiśniowej k/Dobczyc."

[3125] Kazimiera Krogulska
x N. Kwieciński
potomkowie: N. Kwieciński [31251]

[3126] Władysław Krogulski
* 1898 (?), + 1978 (?)
x Eugenia Ciszewska
potomkowie: 1. Elżbieta Marianna Krogulska [31261], 2. Władysław Krogulski {31262], 3. Halina Agnieszka Krogulska [31263], 4. Zula Krogulska [31264]

[31261] Elżbieta Marianna Krogulska
x Franciszek Nowak
potomkowie: 1. Renata Nowak [312611]

[312611] Renata Nowak
x N. Trafny
potomkowie: 1. Anna Trafny [3126111], 2. Maciej Trafny [3126112]

[3126111] Anna Trafny
potomkowie: 1. Natalia Trafny [31261111]

[31261111] Natalia Trafny

[3126112] Maciej Trafny

[31262] Władysław Krogulski
* 1920, + 1934

[31263] Halina Agnieszka Krogulska
* 1922, + 2001
x Zbigniew Regiec
potomkowie: 1. Małgorzata Maria Regiec [312631], 2. Anna Aniela Regiec [312632]

[312631] Małgorzata Maria Regiec
x Henry Ljung
potomkowie: 1. Therese Ljung [3126311], 2. Philip Ljung [3126312]

[3126311] Therese Ljung

[3126312] Philip Ljung

[312632] Anna Aniela Regiec
x Tadeusz Putyra
potomkowie: 1. Martin Jacob Putyra [3126321]

[3126321] Martin Jacob Putyra

[31264] Zula Krogulska
* 1924, + 1931, Poznań

[3127] Bronisława Krogulska
W rodzinie uznawana za "mistrzynię kulinarną".
x Władysław Rudnicki (dyrektor szkoły w Tuchowie)
potomkowie: 1. syn [31271]

[31271] N. Rudnicki
Anglista, nauczyciel w Tuchowie; potem wyjechał Śląsk.
potomkowie: 1. Krzysztof Rudnicki [312711]

[312711] Krzysztof Rudnicki
Mieszka w Gliwicach. Zajmuje się genealogią rodziny.

[3128] Maria Krogulska
* 1901, + 1983, Warszawa
Absolwentka gimnazjum nauczycielskiego. Ze względu na zawód męża (wojskowy) często zmieniała miejsce zamieszkania. W czasie 2. wojny światowej - po śmierci męża - mieszkała wraz z dziećmi u siostry Bronisławy. Po wojnie we Wrocławiu, potem w Krakowie. Zmarła w Warszawie, pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie; na nagrobku znajduje się łuska pocisku wypełniona ziemią z Woli Gułowskiej.
x Michał Bartula (+ 1939, Wola Gułowska k/Kocka. Pochodził ze wsi Nawsie Kołaczyckie k/Kołaczyc z rodziny chłopskiej, zawodowy wojskowy, służył w Samodzielnej Grupie Operacyjnej Polesie pod dowództwem gen. Kleeberga, zginą w ostatniej bitwie kampanii wrześniowej, w przeddzień kapitulacji w Woli Gułowskiej k/Kocka. Major, pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika. Przez żołnierzy nazywany był "Michał Ponury". Bitwa i jego śmierć zostały opisane przez Mariana Brandysa, podwładnego Michała Bartuli).
1. Danuta Bartula [31281], 2. Zofia Bartula [31282], 3. Michał Bartula [31283]

[31281] Danuta Bartula
Dwukrotnie zamężna, wdowa.
x (1) N. N.
x (2) N. N.
potomkowie z 1. mężem: 1. Lidia N. [312811]

[31282] Zofia Bartula
Mieszka w Warszawie.
x N. N. (wojskowy)
potomkowie: 1. Janina N. [312821], 2. Jarosław N. [312822]; wnuki: Natalia [31282...] i Marek [31282...]

[31283] Michał Bartula
* 1937, Słonim
Absolwent Wydziału Metalurgii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rzecznik patentowy (z uprawnieniami), prowadzi własną kancelarię.
x (1) N. N.
x (1) N. N.
potomkowie z 1. żoną: 1. Marek Bartula [312831]
potomkowie z 2. żoną: 2. Marta Bartula [312832], 2. Michał Bartula [312833]

[312831] Marek Bartula
Mieszka w Niemczech.
potomkowie: 1. Yavi Bartula [3128311], 2. Livia Bartula [3128312], 3. Lee Bartula [3128313]

[312832] Marta Bartula
* 1969
Absolwentka Wysziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rzecznik patentowy (z uprawnieniami), pracuje w kancelarii ojca Michała ([31283]).
x N. Toch
potomkowie: 1. Maciej Toch [3128321], 2. Gabriela Toch [3128322]

[3128321] Maciej Toch
* 1992

[3128322] Gabriela Toch
* 1998

[312833] Michał Bartula
potomkowie: 1. Michał Bartula [3128331]

[3128331] Michał Bartula
* 2005

[3129] Jan Krogulski
Jan, podobnie jak brat Władysław rozpoczął studia prawniczne, obaj wstąpili do Legionów i zdaje się, że nigdy na studia nie powrócili.
x Lucyna N.
bezpotomnie

[32] Wojciech Grabczyński
* 1811, Jasienna
+ 01.04.1879, Tarnów
(...) ukończył gimnazjum, prawdopodobnie w Tarnowie, następnie studiował prawo, i został doktorem praw. Przed rokiem 1850 był już znanym w Tarnowie adwokatem, mieszkającym w swojej kamienicy przy placu Kazimierza, zachowanej do dziś. Był barwną postacią. Kazimierz Chłędowski, znany galicyjski pamiętnikarz i kpiarz, znawca sztuki i kobiet, a także minister austriacki dla Galicji, napisał o Wojciechu kilka zdań: "Przyjacielem rodziny, adwokatem Walentego i mojego ojca, był w Tarnowie adwokat Piotrowski, bardzo poważny człowiek. Zdaje mi się wszakże, że Piotrowski już wtedy interesami się nie trudnił, więc naszym doradcą został adwokat Grabczyński, którego nie pamiętam inaczej (rok 1853 - przyp. A. S.), jak w długim szlafroku z tureckiej materii w czapeczce hafatowanej z długim kutasem i z fajką na wiśniowym cybuchu". Wojciech Grabczyński był jednym z założycieli Kasy Oszczędności miasta Tarnowa otwartej w 1861 r. Był także jej pierwszym prezesem, funkcję tę pełnił w latach 1861-1864. W 1990 r. dr Jan Grabczyński z Krakowa (...) podarował cenny olejny obraz przedstawiający dr. Wojciecha Grabczyńskiego Bankowi Handlowo-Przemysłowego w Tarnowie, obecnemu użytkownikowi budynku Kasy Oszczędności przy ulicy Wałowej 10. Portret, po odnowieniu, wisi dzisiaj w jednej z sal Banku [Antoni Sypek, Cmentarz Stary w Tarnowie - Przewodnik, wyd. Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 1999].
Wojciech i Michalina Grabczyńscy byli małżeństwem bezdzietnym. Zajmowali się działalnością dobroczynną, m. in. finansowaniem nauki uboższej młodzieży, fundowali stypendia. W roku 1860 zakupił wieś Cerekiew k/Bochni (wraz z Besowem i Cząsławicami). Po jego śmierci i śmierci żony Michaliny spadkobiercy sprzedali "kłopotliwy" majątek. Więcej informacji na stronie wsi [ Cerekiew ] w dziale Historia w opracowaniu [ Zbigniewa Bachmińskiego ]. Dzięki Panu Bachmińskiemu uzyskałem również wypisy z Księgi Parafialnej Cerekwi; stosunki między "Panem a Plebanem", a z ponad stuletniego dystansu, [...] już nie gorszą a pouczają [ zobacz KRONIKA - CEREKIEW ].
W sierpniu 2006 roku Cerekiew obchodziła jubileusz 680 lecia, na który zostałem zaproszony. Zobacz relację z uroczystości jubileuszowych [ JUBILEUSZ CEREKWI ].
x Michalina Sas Kulczycka (* 1826, + 21.01.1886)
bezpotomnie

[33] Katarzyna Grabczyńska
* 01.11.1812, Jasienna
+ 12.02.1879, Cerekiew
x Bolesław August Hilary Jaxa Rożen (*15.10.1815, +22.06.1883, Bochnia/Cerekiew, uczestnik powstania listopadowego (1830-1831), podoficer z pułku 12 piechoty liniowej, odznaczony srebrnym Krzyżem Wojskowym Virtuti Militari nr 3046 (17.09.1831) i powstania krakowskiego (1846), więzień stanu, dzierżawca i administrator (Rożnów, Tropie, Cerekiew), właściciel ziemski (Gierczyce)
[ zobacz JAXA ROZNOWIE ]
potomkowie: 1. Hilaria Jaxa Rożen [331], 2. Waleria Jaxa Rożen [332], 3. Bronisława Jaxa Rożen [333], 4. Mieczysław Jaxa Rożen [334]

[33...] Potomkowie Katarzyny Grabczyńskiej i Bolesława Jaxa Rożna [ zobacz 33 ]

[34] Józef Grabczyński
* 13.11.1814, Jasienna
+ po 1880 roku
Właściciel części Jasiennej. W roku 1880 właścicielami Jasiennej byli: Gabriel Chwalibóg, Maksym Bobakowski, Józef Grabczyński, Jan Lisowski i 4 współwłaścicieli. W roku 1880 ziemi dworskiej było razem 931 mórg austriackich (w tym: role 593, łąki 23, pastwiska 66, lasy 249). Ziemie chłopskie: 842 mórg austriackich.
x 1. N. N.
x 2. Anna Emilia Sikorska (29.03.1853, Czchów, c. Piotra Sikorskiego i Amalii Szymborskiej; Piotr Sikorski s. Franciszka Sikorskiego i Heleny Piwowarskiej; Amalia Szymborska c. Józefa Szymborskiego i Marianny Dzierżyńskiej)
potomkowie z 1. żoną: 1. Władysław Grabczyński [341]
potomkowie z 2. żoną: 2. Julian Grabczyński [342], 3. Stefan Grabczyński [343], 4. Piotr Grabczyński [344]

[341] Władysław Grabczyński
aptekarz, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych Ameryki

[342] Julian Grabczyński
* 1875, Jasienna
+ 1950, Tarnów
Sprzedał wraz z bratem Stefanem majątek w Jasiennej. Mieszkał w Tarnowie. Urzędnik magistratu tarnowskiego.
x Helena Onitsch (* 15.09.1876, + 20.11.1948, Tarnów) [ zobacz ONITSCHOWIE ]
potomkowie: 1. Anna Grabczyńska [3421], 2. Jan Grabczyński [3422]

[3421] Anna Grabczyńska
* 17.07.1902, Jasienna
+ 31.05.1995, Kraków
nauczycielka w Tarnowie

[3422] Jan Grabczyński
* 21.05.1908
+ 24.10.1999, Kraków
dr medycyny, chirurg, przed II wojną światową adiunkt z I Klinice Chirurgii Uniwersytetu Jagiellońskiego (u prof. Rutkowskiego), więzień obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, lekarz obozowy, wieloletni ordynator chirurgii Szpitala Kolejowego w Krakowie.
O Janie Grabczyńskim pisała Zofia Nałkowska w "Medalionach": Przed Komisją Badania Zbrodni Niemieckich przesunął się szereg byłych więźniów obozu, ocalałych od śmierci wbrew wszelkiej nadziei. Byli między nimi ludzie nauki, politycy, lekarze, profesorowie, stanowiący chlubę swoich narodów. Każdy ocalał jeden spośród swoich najbliższych, każdy dowiedział się o śmierci swoich rodziców, swej żony albo dzieci. Ocaleli, wcale na to nie licząc. (...) Zadaniem tych ludzi w obozie było niesienie pomocy innym wówczas, gdy sami co dnia ocierali się o śmierć, gdy na równi z innymi podlegali wszelkim odmianom udręczenia. Jako lekarze byli Niemcom potrzebni w obozie, to dawało im pewne możliwości ratowania ich ofiar. Tak, doktor Grabczyński, z Krakowa, objąwszy blok Nr 22, miejsce mordu i postrach kierowanych tam na "wykończenie" chorych, przeobraził go w szpital prawdziwy. Nie tylko otoczył ich opieką jako lekarz, nie tylko wyjednał dla nich lekarstwa i środki opatrunkowe, ale podstępem bronił ciężko chorych od zagazowania, ratował ich życie, zapewniając, że w ciągu pięciu dni będą zdrowi.

[343] Stefan Grabczyński
mieszkał w Tarnowie

[344] Piotr Grabczyński
brak danych

Potomkowie Katarzyny Grabczyńskiej i Bolesława Jaxa Rożna

33. Katarzyna Grabczyńska x Bolesław Jaxa Rożen
  |
  |--331. Hilaria Jaxa Rożen x N. Chodorski
  |    |--3311. Waleria Chodorska x N. Wojciechowski
  |    +--3312. Zygmunt Chodorski
  |
  |--332. Waleria Jaxa Rożen x Władysław Onitsch
  |    |--3321. Maria Onitschówna x (1) Stanisław Tadeusz Scharff
  |    |    |          (2) Kazimierz Sokulski
  |    |    |--33211. (1) Władysława Scharffówna
  |    |    +--33212. (1) Janina Scharffówna x Roman Gryglaszewski
  |    |         |--332121. Jerzy Gryglaszewski x Elżbieta Półtorakówna
  |    |         |     |--3321211. Anna Gryglaszewska
  |    |         |     +--3321212. Piotr Gryglaszewski
  |    |         +--332122. Halina Gryglaszewska x (1) Gustaw Niemiec
  |    |                          (2) Antonin Dvořak
  |    |
  |    +--3322. Józefa Onitschówna x Bolesław Zygmunt Zieliński
  |        |--33221. Józef Zieliński
  |        |--33222. Jan Zieliński x Helena Fürbeck
  |        |     +-- 332221. Bogusław Zieliński x N.N.
  |        |       |--3322211. Andrzej Zieliński
  |        |       +--3322212. N. Zielińska
  |        +-- 33223. Władysława Zielińska x Józef Mirocki
  |              |--332231. Adam Mirocki x Halina N.
  |              |     +--3322311. Anna Mirocka x Leszek Cygan
  |              +--332232. Andrzej Mirocki x Marta Krupińska
  |                   +--3322321. Krzysztof Mirocki x Joanna Gąsior
  |
  |--333. Bronisława Jaxa Rożen x N. Białobrzeski
  |    |--3331. Tekla Białobrzeska x Romuald Senkowski
  |    +--3332. Zygmunt Białobrzeski
  |
  +--334. Mieczysław Jaxa Rożen x N.N.
      |--3341. Maryla Jaxa Rożen
      |--3342. Czesław Jaxa Rożen
      |--3343. Janina Jaxa Rożen x N. Wink
      +--3344. Stanisław Jaxa Rożen

[33] Katarzyna Grabczyńska
* 01.11.1812, Jasienna
+ 12.02.1879, Cerekiew
Historia poznania się Bolesława Jaxa Rożna z panną Katarzyną Grabczyńską: towarzyszem powstańczym młodziutkiego Bolesława w roku 1830 był Józef Długoszowski, drobny szlachcic, syn właściciela części wsi Jasienna. Podczas wizyty u Józefa Długoszowskiego poznał Bolesław Rożen pannę z sąsiedztwa - Katarzynę Grabczyńską, którą wkrótce poślubił. Był to mezalians, co łatwo można zauważyć po różnicach w pozycji pana Rożna i zagrodowej szlachcianki Grabczyńskiej. Na dodatek postępek jej matki, która uciekła od ślubnego męża Pankowskiego i związała się z o wiele młodszym Janem Grabczyńskim. W momencie poznania się Bolesława z Katarzyną, była ona de facto dzieckiem nieślubnym. Dopiero w roku 1835 związek rodziców Katarzyny został zalegalizowany. Stanowczy sprzeciw Rożnów małżeństwu Bolesława z panną Grabczyńską nie odwiódł zakochanych od ślubu, który odbył się 19.06.1837 roku, nie w Bruśniku, jak czynili to dotychczas wszyscy Rożnowie, ale w Jasiennej, a jednym ze świadków był właśnie Józef Długoszowski. Syn Józefa Długoszowskiego, Bolesław, dzierżawił a potem wykupił majątek w Bobowej, odległej o kilka kilometrów od Jasiennej. Syn Bolesława, również Bolesław, to znany generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski.
Po śmierci brata Wojciecha zamieszkała w Cerekwi k/Bochni, gdzie Bolesław administrował majątkiem wdowy po Wojciechu, Michaliny Grabczyńskiej. Oboje pochowani na cmentarzu w Cerekwi.
x Bolesław August Hilary Jaxa Rożen (*15.10.1815, +22.06.1883, Bochnia/Cerekiew, uczestnik powstania listopadowego (1830-1831), podoficer z pułku 12 piechoty liniowej, odznaczony srebrnym Krzyżem Wojskowym Virtuti Militari nr 3046 (17.09.1831) i powstania krakowskiego (1846), więzień stanu, dzierżawca i administrator (Rożnów, Tropie, Cerekiew), właściciel ziemski (Gierczyce)
[ zobacz JAXA ROZNOWIE ]
potomkowie: 1. Hilaria Jaxa Rożen [331], 2. Waleria Jaxa Rożen [332], 3. Bronisława Jaxa Rożen [333], 4. Mieczysław Jaxa Rożen [334]
[331] Hilaria Jaxa Rożen
x N. Chodorski
potomkowie: 1. Waleria Chodorska [3311], 2. Zygmunt Chodorski [3312]

[3311] Waleria Chodorska
x N. Wojciechowski

[3312] Zygmunt Chodorski

[332] Waleria Antonina Katarzyna Jaxa Rożen
* 05.04.1839, Brzeziny - Tropie
+ 30.01.1919, Kraków
W istniejącej do dziś kamienicy przy ulicy Panny Marii w Tarnowie znajduje się tablica fundacyjna "przytuliska dla ubogich" z nazwiskiem Walerii.
x Władysław Onitsch (* 01.09.1837, + 25.07.1900), 11.06.1865, Chełm k/Bochni [ zobacz ONITSCHOWIE ]
potomkowie: 1. Maria Onitsch [3321], 2. Józefa Onitsch [3322]

[3321] Maria Ludwika Wiktoria Onitsch
* 01.09.1866, Jeżów
+ 27.01.1945, Tarnów
Byłam w Tarnowie u Scharffowej, która mi się bardzo podobała swoją naturalnością i jakąś słodyczą bardzo kobiecą, co jest w kobiecie najpiękniejsze. [z listu Gabrieli Zapolskiej do Bronisławy Rychter-Janowskiej, Lwów, 01.02.1909]
x 1. Stanisław Tadeusz Scharff, 19.09.1886, Szczepanowice k/Tarnowa [ zobacz SCHARFFOWIE ]
x 2. Kazimierz Sokulski, 23.05.1908, Szczepanów k/Tarnowa [ zobacz SOKULSCY ]
potomkowie z 1. mężem: 1. Władysława Scharff [33211], 2. Janina Maryanna Scharff [33212]

[33211] Władysława Scharff
* 19.07.1887, + 03.09.1887

[33212] Janina Maryanna Scharff
* 07.07.1889, Tarnów
+ 08.11.1984, Kraków
x Roman Gryglaszewski, 25.04.1911, Zbylitowska Góra k/Tarnowa [ zobacz GRYGLASZEWSCY ]
potomkowie: 1. Jerzy Gryglaszewski [332121], 2. Halina Gryglaszewska [332122]

[332121] Jerzy Antoni Gryglaszewski
* 05.01.1912, Lwów
+ 14.11.2001, Kraków
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr praw. Przed II wojną światową urzędnik Izby Skarbowej w Warszawie, praktykant w Konsulacie Polskim w Ostrawie. Oficer w Wojnie Obronnej 1939 r., ranny. Więzień gestapo, zesłany na roboty przymusowe do Prus Wschodnich. Po wojnie stale mieszkał w Krakowie. Pracował m. in. w Narodowym Banku Polskim, wieloletni dyrektor VII Oddziału w Krakowie. Major Wojska Polskiego w spoczynku. Uhonorowany wieloma wysokimi odznaczeniami państwowymi i wojskowymi.
x Elżbieta Janina Półtorakówna, 08. 1951, Kraków [ zobacz PÓŁTORAKOWIE ]
potomkowie: 1. Anna Maria Gryglaszewska [3321211], 2. Piotr Antoni Gryglaszewski [3321212]

[3321211] Anna Maria Gryglaszewska
* 30.05.1952, Kraków
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, mgr matematyki, dr nauk ekonomicznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Specjalizacja: zastosowania matematyki w ekonomii.

[3321212] Piotr Antoni Gryglaszewski
* 05.01.1955, Kraków
Absolwent Politechniki Krakowskiej, dr nauk technicznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Krakowskiej, stypendysta DAAD i Alexander von Humboldt-Stiftung (1986-1989), prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska (1999-2002 i 2002-2005), 2002-2005 senator Politechniki Krakowskiej. Specjalizacja: inżynieria środowiska, technika cieplna.

[332122] Halina Gryglaszewska
* 13.06.1917, Charków
+ 18.06.2010, Kraków
Aktorka, reżyser. Profesor zwyczajny Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Aktorka teatrów krakowskich: Teatru im. J. Słowackiego, Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej, Teatru Rozmaitości (dyrektor i kierownik artystyczny) oraz w Kielcach (kierownik artystyczny). Wiele ról teatralnych, telewizyjnych i filmowych. Liczne nagrody, wyróżnienia oraz odznaczenia państwowe za osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne. Zobacz folder wydany z okazji jublieuszu artystycznego Haliny Gryglaszewskiej [ JUBILEUSZ ].
x 1. Gustaw Niemiec (+, zginął w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu)
x 2. Antonin Dvořak

[3322] Józefa Onitsch
używała spolszczonej pisowni nazwiska Onycz
* 29.12.1870
+ 01.03.1958, Kraków
Bolesław Zygmunt Zieliński (* 01.08.1858, + 11.04.1925, generał broni)

[3322...] Potomkowie Józefy Onitsch i Zygmunta Zielińskiego [ zobacz ONITSCHOWIE ]

[333] Bronisława Jaxa Rożen
x N. Białobrzeski
potomkowie: 1. Tekla Białobrzeska [3331], 2. Zygmunt Białobrzeski [3332]

[3331] Tekla Białobrzeska
x Romuald Senkowski

[3332] Zygmunt Białobrzeski

[334] Mieczysław Jaxa Rożen
potomkowie: 1. Maryla Jaxa Rożen [3341], 2. Czesław Jaxa Rożen [3342], 3. Bolesław Jaxa Rożen [3343], 4. Janina Jaxa Rożen [3344], 5. Stanisław Jaxa Rożen [3345]

[3341] Maryla Jaxa Rożen

[3342] Czesław Jaxa Rożen

[3343] Bolesław Jaxa Rożen

[3344] Janina Jaxa Rożen
x N. Wink (Wenk)

[3345] Stanisław Jaxa Rożen
Copyright © Piotr Gryglaszewski