[ STRONA GŁÓWNA | O MNIE | PRYWATNA | ZAWODOWA | GARBUSOWA | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
[ GENEALOGIA ▪ Tablice ▪ Biogramy ▪ Dokumenty | PORTRETY | MIEJSCA | NEKROPOLIS ]

LESZCZYŃSCY


Korczak
Korczak

W systemie PESEL w roku 1998 nazwisko LESZCZYŃSKI/LESZCZYŃSKA
występuje 23463 razy (Wa:2604, BP:234, Bs:1174, BB:255, By:1296, Ch:212, Ci:570, Cz:711, El:478, Gd:1241, Go:364, JG:377, Kl:305, Ka:1263, Ki:604, Kn:229, Ko:318, Kr:474, Ks:84, Lg:356, Ls:58, Lu:438, Ło:426, Łd:715, NS:79, Ol:541, Op:381, Os:515, Pl:256, Pt:131, Pł:370, Po:438, Pr:97, Ra:570, Rz:72, Sd:249, Sr:180, Sk:340, Sł:225, Su:653, Sz:786, Tb:204, Ta:90, To:421, Wb:383, Wł:490, Wr:647, Za:175, ZG:384)

Legenda herbowa w opisie Kacpra Niesieckiego.

Niesiecki - Korczak


Rodzina Leszczyńskich w opisie Adama Bonieckiego.
fragment; pełny tekst [ zobacz Boniecki - Leszczyńscy ]

Boniecki - Leszczyńscy


Linia krwi od Wojciecha Leszczyńskiego

   Wojciech Leszczyński = Krystyna Bukowska
              |
-----------------------------
   Stanisław Leszczyński = Marianna Humnicka
              |
-----------------------------
     Józef Leszczyński = Joanna z Jarniąt Grądzka
              |
-----------------------------
    Ludwik Leszczyński = Barbara Linczowska
              |
              ----------------------------
     Bogusław Jaworski = Helena Leszczyńska
              |
-----------------------------
Wincenty Wojciech Jaworski = Justyna Pleszeńska
              |
-----------------------------
    Józef Jan Jaworski = Józefa Majchrowiczówna
              |
              ----------------------------
     Wincenty Onitsch = Wiktoria Delfina Jaworska
              |
-----------------------------
     Władysław Onitsch = Waleria Jaxa Rożnówna
              |
              ----------------------------
 Stanisław Tadeusz Scharff = Maria Onitschówna
              |
              ----------------------------
    Roman Gryglaszewski = Janina Scharffówna
              |
-----------------------------
    Jerzy Gryglaszewski = Elżbieta Półtorakówna
              |
          -------------------
          Piotr Gryglaszewski


Potomkowie Wojciecha Leszczyńskiego

1. Wojciech Leszczyński x Krystyna Bukowska
  |
  |--11. Stanisław Leszczyński x Marianna Humnicka
  |   |
  |   |--111. Andrzej Leszczyński
  |   |
  |   +--112. Józef Leszczyński x Joanna z Jarniąt Grądzka
  |       |--1121. Ludwik Leszczyński x Barbara Lenczowska
  |       |    |--11211. Helena Leszczyńska x Bogusław Jaworski -->
  |       |    |--11212. Józef Leszczyński
  |       |    +--11213. Kazimierz Leszczyński
  |       |--1122. Piotr Leszczyński x Aleksandra Baranowiczówna
  |       |    +--11221. Marcin Leszczyński x Konstancja Boguszewska -->
  |       +--1123. Stanisław Leszczyński x Helena Pieniążkówna
  |
  +--12. Wiktoryn Leszczyński x Marianna Pelczanka
     |
     |--121. Antoni Leszczyński x Barbara Wierzchanowska
     |    |--1211. Andrzej Leszczyński x Sylwestra Hulanicka
     |    |    +--12111. Jan Leszczyński
     |    +--1212. Marcin Leszczyński
     |
     +--122. Michał Leszczyński x Magdalena Szajewska
         |--1221. Franciszek Leszczyński
         |--1222. Dominik Leszczyński x Zofia Wasylkowska
         |    |--12221. Anna Leszczyńska
         |    +--12222. Bogumiła Leszczyńska
         |--1223. Ludwik Leszczyński x Józefa Żurowska
         |    |--12231. Antonina Leszczyńska
         |    |--12232. Marianna Leszczyńska
         |    |--12233. Kasper Leszczyński
         |    +--12234. Aleksander Leszczyński
         +--1224. Karol Leszczyński x (1) Salomea Trembecka
              |          (2) Franciszka Niesiołowska
              |--12241. (2) Józef Leszczyński
              |--12242. (2) Katarzyna Leszczyńska
              |--12243. (2) Franciszek Leszczyński x Elżbieta Fredrówna -->
              |--12244. (2) Michał Leszczyński
              +--12245. (2) Klara Leszczyńska x N. Kawczyński

[1] Wojciech Leszczyński
x Krystyna Bukowska
potomkowie: 1. Stanisław Leszczyński [11], 2. Wiktoryn Leszczyński [12]
[11] Stanisław Leszczyński
Dziedzic Krużlowej ze Starą Wsią i Osikowem (1666 rok).
x Marjanna Humnicka
potomkowie: 1. Andrzej Leszczyński [111], 2. Józef Leszczyński [112]

[111] Andrzej Leszczyński
+ 1683, pod Wiedeniem

[112] Józef Leszczyński
Dziedzic dóbr ojca.
x 1. Joanna z Jarniąt Grądzka
x 2. N. N.
potomkowie z 1. żoną: 1. Ludwik Leszczyński [1121], 2. Piotr Leszczyński [1122], 3. Stanisław Leszczyński [1123]

[1121] Ludwik Leszczyński
Podczaszy gostyński, kupił w 1750 roku część Krużlowej.
x Barbara Lenczowska (+ 1785)
potomkowie: 1. Helena Leszczyńska [11211], 2. Józef Leszczyński [11212], 3. Kazimierz Leszczyński [11213]

[11211] Helena Leszczyńska
Dziedziczka Krużlowej.
(2. v. Mikołajowa Mączyńska)
x Bogusław Jaworski (cześnik buski, stolnik nowogrodzki)
potomkowie: 1. Wojciech Wincenty Jaworski [112111], 2. Franciszek Jaworski [112112], 3. Jan Nepomucen Jaworski [112113]

[11211...] Potomkowie Heleny Leszczyńskiej [ zobacz 11211 ]

[11212] Józef Leszczyński

[11213] Kazimierz Leszczyński

[1122] Piotr Leszczyński
Elektor Leszczyńskiego z województwa krakowskiego, stolnik liwski.
x Aleksandra Baranowiczówna
potomkowie: 1. Marcin Leszczyński (regent ziemski krakowski) [11221]

[11221] Marcin Leszczyński
x Konstancja Boguszewska (1, v. Franciszkowa Różycka, chorążycowa oświęcimska)
potomkowie: 1. Justyna Leszczyńska [112211], 2. Konstancja Leszczyńska [112212], 3. Maciej Leszczyński [112213], 4. Jan Kanty Leszczyński [112214]

[11221...] Potomkowie Marcina Leszczyńskiego [ zobacz 11221 ]

[1123] Stanisław Leszczyński
x Helena Pieniążkówna, 1718, Kraków

[12] Wiktoryn Leszczyński
x Marjanna z Kusienic Pełczanka
potomkowie: 1. Antoni Leszczyński [121], 2. Michał Leszczyński [122]

[121] Antoni Leszczyński
x Barbara Wierzchanowska
potomkowie: 1. Andrzej Leszczyński [1211], 2. Marcin Leszczyński [1212]

[1211] Andrzej Leszczyński
Współdziedzic Teleśnicy i Owszarowej.
x Sylwestra Hulaniecka
potomkowie: 1. Jan Leszczyński [12111]

[1212] Marcin Leszczyński
Współdziedzic Teleśnicy i Owszarowej.

[122] Michał Leszczyński
x Magdalena Szajewska
potomkowie: 1. Franciszek Leszczyński [1221](stolnik smoleński, bezp.), 2. Dominik Leszczyński [1222], 3. Ludwik Leszczyński [1223], 4. Karol Leszczyński [1224]

[1221] Franciszek Leszczyński
Stolnik smoleński.
+ bezpotomnie

[1222] Dominik Leszczyński
+ przed 1766
x Zofia Wasylkowska
potomkowie: 1. Anna Leszczyńska [12221], 2. Bogumiła Leszczyńska [12222]

[1223] Ludwik Leszczyński
x Józefa Żurowska
potomkowie: 1. Antonina Leszczyńska [12231], 2. Marianna Leszczyńska [12232], 3. Kasper Leszczyński [12233], 4. Aleksander Leszczyński [12234]

[1224] Karol Leszczyński
+ 1809
Podstoli kaliski.
x 1. Salomea Trembecka (bezpotomnie)
x 2. Franciszka Gawin Niesiołowska
potomkowie: 1. Józef Leszczyński (sprzedał część Teleśnicy i Owszarowej, 1813 rok) [12241], 2. Katarzyna Tekla Teresa Leszczyńska (* 1782) [12242], 3. Franciszek Leszczyński [12243], 4. Michał Leszczyński (* 1786) [12244], 5. Klara Leszczyńska (* 1788, x N. Kawczyński) [12245]

[12243] Franciszek Leszczyński
* 1785
Dziedzic części Teleśnicy i Owszarowej.
x Elżbieta Fredrówna (c. Jana Fredry, dzierżawcy części Teleśnicy i Owszarowej, i Kunegundy Chojnackiej)
potomkowie: 1. Emilian Leszczyński [122431], 2. Leopold Leszczyński [122432], 3. Erazm Leszczyński [122433]

[12243...] Potomkowie Franciszka Leszczyńskiego [ zobacz 12243 ]


Potomkowie Heleny Leszczyńskiej i Bogusława Jaworskiego

11211. Helena Leszczyńska x Bogusław Jaworski
    |
    |--112111. Wojciech Wincenty Jaworski x Justyna Pleszeńska
    |     +--1121111. Józef Jan Jaworski x Józefa Majchrowiczówna
    |           |--11211111. Józef Leon Jaworski x Zofia Zarzycka
    |           |      |--112111111. Ignacy Józef Jaworski
    |           |      |       x Seweryna Nałęcz Górska
    |           |      |       |--1121111111. Józef Henryk Jaworski
    |           |      |       +--1121111112. Jan Adam Jaworski
    |           |      +--112111112. Franciszek Jaworski
    |           |--11211112. Wiktoria Delfina Jaworska x Wincenty Onitsch -->
    |           |      |--112111121. Władysław Onitsch x Waleria Jaxa Rożen
    |           |      +--112111122. Zygmunt Onitsch x Bronisława Butrymowicz
    |           |--11211113. Eugeniusz Jaworski
    |           +--11211114. Leopold Jaworski x Teofila Bahrówna
    |                  |--112111141. Bronisław Jaworski
    |                  |--112111142. Bolesław Jaworski
    |                  +--112111143. Władysław Leopold Jaworski
    |                         x Anna Wszeteczkówna
    |                         +--1121111431. Iwo Jaworski
    |
    |--112112. Franciszek Jaworski
    |
    +--112113. Jan Nepomucen Jaworski

1...2. Wiktoria Delfina Jaworska x Wincenty Onitsch
    |
    |--1...21. Władysław Onitsch x Waleria Jaxa Rożen
    |     |--1...211. Maria Onitschówna x Stanisław Tadeusz Scharff
    |     |      |--1...2111. Władysława Scharffówna
    |     |      +--1...2112. Janina Scharffówna x Roman Gryglaszewski
    |     |            |--1...21121. Jerzy Gryglaszewski
    |     |            |       x Elżbieta Półtorakówna
    |     |            |       |--1...211211. Anna Gryglaszewska
    |     |            |       +--1...211212. Piotr Gryglaszewski
    |     |            +--1...21122. Halina Gryglaszewska
    |     |                   x (1) Gustaw Niemiec, (2) Antonin Dvořak
    |     +--1...212. Józefa Onitschówna x Bolesław Zygmunt Zieliński
    |           |--1...2121. Józef Zieliński
    |           |--1...2122. Jan Zieliński x Helena Fürbeck
    |           |      +--1...21221. Bogusław Zieliński x N.N.
    |           |             |--1...212211. Andrzej Zieliński
    |           |             +--1...212212. N. Zielińska
    |           +--1...2123. Władysława Zielińska x Józef Mirocki
    |                  |--1...21231. Adam Mirocki x Halina N.
    |                  |       +--1...212311. Anna Mirocka
    |                  |              x Leszek Cygan
    |                  +--1...21232. Andrzej Mirocki x Marta Krupińska
    |                         +--1...212321. Krzysztof Mirocki
    |                                x Joanna Gąsior
    |
    +--1...22. Zygmunt Onitsch x Bronisława Butrymowicz
         |--1...221. Władysław Onitsch
         |--1...222. Zofia Onitschówna
         |--1...223. Stefan Onitsch
         +--1...224. Helena Onitschówna x Julian Grabczyński
               |--1...2241. Anna Grabczyńska
               +--1...2242. Jan Grabczyński
                      x (1) Helena Ciborska, (2) Janina Biedermann
                      |--1...22421. (1) Helena Grabczyńska x Andrzej Amborski
                      |       |--1...224211. Tomasz Amborski
                      |       +--1...224212. Marta Amborska
                      |--1...22422. (1) Jacek Grabczyński x Maryla N.
                      |       +--1...224221. Maja Grabczyńska
                      +--1...22423. (1) Anna Grabczyńska x Stanisław Mikocki
                             +--1...22423. Jacek Mikocki

[11211] Helena Leszczyńska x Bogusław Jaworski
pełny wykaz [ zobacz JAWORSCY ]
[112111] Wojciech Wincenty Jaworski
Dziedzic Moronia, Koczanki, Wilczysk i Jeżowa.
x Justyna Pleszeńska
potomkowie: 1. Józef Jan Jaworski [1121111]

[1121111] Józef Jan Jaworski
* 1787, Jeżów
x Józefa Majchrowicz (c. Kazimierza Majchrowicza), 1819, Odporyszów [ zobacz MAJCHROWICZOWIE ]
potomkowie: 1. Józef Leon Piotr Jaworski [11211111], 2. Wiktoria Delfina Jaworska [11211112], 3. Eugeniusz Antoni Jaworski [11211113], 4. Leopold Jaworski [11211114]

[11211112] Wiktoria Delfina Jaworska
x Wincenty Onitsch [ zobacz ONITSCHOWIE ]
potomkowie: 1. Władysław Ludwik Józef Kalasanty Onitsch [112111121], 2. Zygmunt Onitsch [112111122]

[112111121] Władysław Ludwik Józef Kalasanty Onitsch
* 25.08.1837, Tarnów (ochrzczony 01.09.1837 w katedrze tarnowskiej, wśród czwórki rodziców chrzestnych byli m. in.: Ludwika z Nawrowskich Majchrowiczowa i Zuzanna Jaworska; w metryce urodzenia zapisano nazwisko Onytsch)
+ 25.07.1900, Tarnów
Odnotowany w dokumentach jako commissarius privatus, potem kolejno zarządca i dzierżawca majątku ziemskiego, właściciel części wsi. Po śmierci swojej ciotki i matki chrzestnej Ludwiki z Nawrowskich Majchrowiczowej był właścicielem majątku i dworu w Jeżowie i Wilczyskach. Był również właścicielem realności przy ulicy Krakowskiej w Tarnowie, zwanej "Onitschówką" (obecnie siedziba Muzeum Etnograficznego w Tarnowie).
x Waleria Antonina Katarzyna Jaxa Rożen (* 05.04.1839, + 30.01.1919), 11.06.1865, Chełm k/Bochni [ zobacz JAXA ROŻNOWIE ]
potomkowie: 1. Maria Onitsch [1121111211], 2. Józefa Onitsch [1121111212]

[1121111211] Maria Ludwika Wiktoria Onitsch
* 01.09.1866, Jeżów
+ 27.01.1945, Tarnów
Byłam w Tarnowie u Scharffowej, która mi się bardzo podobała swoją naturalnością i jakąś słodyczą bardzo kobiecą, co jest w kobiecie najpiękniejsze. [z listu Gabrieli Zapolskiej do Bronisławy Rychter-Janowskiej, Lwów, 01.02.1909]
x 1. Stanisław Tadeusz Scharff, 19.09.1886, Szczepanowice k/Tarnowa
[ zobacz SCHARFFOWIE ]
x 2. Kazimierz Sokulski, 23.05.1908, Szczepanów k/Tarnowa [ zobacz SOKULSCY ]
potomkowie z 1. mężem: 1. Władysława Scharff [11211112111], 2. Janina Maryanna Scharff [11211112112]

[11211112112] Janina Maryanna Scharff
* 07.07.1889, Tarnów
+ 08.11.1984, Kraków
x Roman Gryglaszewski, 25.04.1911, Zbylitowska Góra k/Tarnowa
[ zobacz GRYGLASZEWSCY ]
potomkowie: 1. Jerzy Gryglaszewski [112111121121], 2. Halina Gryglaszewska [112111121122]

[112111121121] Jerzy Antoni Gryglaszewski
* 05.01.1912, Lwów
+ 14.11.2001, Kraków
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr praw. Przed II wojną światową urzędnik Izby Skarbowej w Warszawie, praktykant w Konsulacie Polskim w Ostrawie. Oficer w Wojnie Obronnej 1939 r., ranny. Więzień gestapo, zesłany na roboty przymusowe do Prus Wschodnich. Po wojnie stale mieszkał w Krakowie. Pracował m. in. w Narodowym Banku Polskim, wieloletni dyrektor VII Oddziału w Krakowie. Major Wojska Polskiego w spoczynku. Uhonorowany wieloma wysokimi odznaczeniami państwowymi i wojskowymi.
x Elżbieta Janina Półtorakówna, 08. 1951, Kraków
[ zobacz PÓŁTORAKOWIE ]
potomkowie: 1. Anna Maria Gryglaszewska [1121111211211], 2. Piotr Antoni Gryglaszewski [1121111211212]

[1121111211211] Anna Maria Gryglaszewska
* 30.05.1952, Kraków
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, mgr matematyki, dr nauk ekonomicznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Specjalizacja: zastosowania matematyki w ekonomii.

[1121111211212] Piotr Antoni Gryglaszewski
* 05.01.1955, Kraków
Absolwent Politechniki Krakowskiej, dr nauk technicznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Krakowskiej, stypendysta DAAD i Alexander von Humboldt-Stiftung (1986-1989), prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska (1999-2002 i 2002-2005), 2002-2005 senator Politechniki Krakowskiej. Specjalizacja: inżynieria środowiska, technika cieplna.

[112111121122] Halina Gryglaszewska
* 13.06.1917, Charków
+ 18.06.2010, Kraków
Aktorka, reżyser. Profesor zwyczajny Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Aktorka teatrów krakowskich: Teatru im. J. Słowackiego, Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej, Teatru Rozmaitości (dyrektor i kierownik artystyczny) oraz w Kielcach (kierownik artystyczny). Wiele ról teatralnych, telewizyjnych i filmowych. Liczne nagrody, wyróżnienia oraz odznaczenia państwowe za osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne. Zobacz folder wydany z okazji jublieuszu artystycznego Haliny Gryglaszewskiej [ JUBILEUSZ ].
x 1. Gustaw Niemiec (+, zginął w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu)
x 2. Antonin Dvořak


Potomkowie Marcina Leszczyńskiego i Konstncji Boguszewskiej

11221. Marcin Leszczyński x Konstancja Boguszewska
    |
    |--112211. Justyna Leszczyńska x N. Wnorowski
    |
    |--112212. Konstancja Leszczyńska x N. Stawski
    |
    |--112213. Maciej Leszczyński x Karolina Rychterówna
    |     +--1122131. Honorata Leszczyńska x N. Dobrzyński
    |
    +--112214. Jan Kanty Leszczyński x Agata Rydrowska
         |--1122141. Maria Leszczyńska x N. Strowski
         |--1122142. Honorata Leszczyńska x Antoni Mierzwiński
         +--1122143. Feliks Leszczyński

[11221] Marcin Leszczyński
x Konstancja Boguszewska (1, v. Franciszkowa Różycka, chorążycowa oświęcimska)
potomkowie: 1. Justyna Leszczyńska [112211], 2. Konstancja Leszczyńska [112212], 3. Maciej Leszczyński [112213], 4. Jan Kanty Leszczyński [112214]
[112211] Justyna Leszczyńska
x N. Wnorowski

[112212] Konstancja Leszczyńska
x N. Stawski

[112213] Maciej Leszczyński
Dziedzic Straszowa i Grabowej (sprzedał w roku 1803), Druszkowa (nabył w roku 1802).
x Karolina Rychterówna (+ 1826)
potomkowie: 1. Honorata Leszczyńska [1122131]

[1122131] Honorata Leszczyńska
x N. Dobrzyński

[112214] Jan Kanty Leszczyński
x Agata Rydrowska (Rydzarnowska)
potomkowie: 1. Maria Leszczyńska [1122141], 2. Honorata Leszczyńska [1122142] (x Antoni Mierzwiński), 3. Feliks Leszczyński [1122143]

[1122141] Maria Leszczyńska
x N. Strowski

[1122142] Honorata Leszczyńska
x Antoni Mierzwiński

[1122143] Feliks Leszczyński
+ 1844, bezpotomnie


Potomkowie Franciszka Leszczyńskiego i Elżbiety Fredrówny

12243. Franciszek Leszczyński x Elżbieta Fredrówna
    |
    |--122431. Emilian Leszczyński x Maria Truskolaska
    |     |--1224311. Bronisław Leszczyński
    |     |--1224312. Tadeusz Leszczyński
    |     |--1224313. Mieczysław Leszczyński
    |     +--1224314. Stanisław Leszczyński
    |
    |--122432. Leopold Leszczyński x Malwina Bobowska
    |     +--1224321. Franciszek Leszczyński x Leopoldyba Walterówna
    |           +--12243211. Franciszek Leszczyński
    |
    +--122433. Erazm Leszczyński x Regina Gutteterówna
         |--1224331. Celestyn Leszczyński x Mieczysława Gembarzewska
         |      +--12243311. Tadeusz Leszczyński
         +--1224332. Tadeusz Leszczyński

[12243] Franciszek Leszczyński
* 1785
Dziedzic części Teleśnicy i Owszarowej.
x Elżbieta Fredrówna (c. Jana Fredry, dzierżawcy części Teleśnicy i Owszarowej, i Kunegundy Chojnackiej)
[ zobacz FREDROWIE ]
potomkowie: 1. Emilian Leszczyński [122431], 2. Leopold Leszczyński [122432], 3. Erazm Leszczyński [122433]
[122431] Emilian Leszczyński
Dziedzic Łobozwi.
x Elzbieta Truskolaska
potomkowie: 1. Bronisław Feliks Leszczyński [1224311], 2. Tadeusz Stanisław Leszczyński [1224312], 3. Mieczysław Kazimierz Leszczyński [1224313], 4. Stanisław Jacek Leszczyński [1224314]

[122432] Leopold Leszczyński
x Malwina Bobowska
potomkowie: 1. Franciszek Leszczyński [1224321]

[1224321] Franciszek Leszczyński
x Leopoldyna Walterówna
potomkowie: Franciszek Stefan Leszczyński [12243211]

[122433] Erazm Leszczyński
x Regina Gutteterówna
potomkowie: 1. Celestyn Leszczyński [1224331], 2. Tadeusz Leszczyński [1224332]

[1224331] Celestyn Leszczyński
x Mieczysława Gembarzewska
potomkowie: 1. Tadeusz Leszczyński [12243311]


Uproszczona tablica koligacji Leszczyńskich - Fredrów

       Wojciech Leszczyński             Jan Fredro
       x Krystyna Bukowska              x Salomea Nagurska
           |                       |
--------------------------------------------        ---------------------
Stanisław Leszczyński  Wiktoryn Leszczyński        Stanisław Fredro
Marinna Humnicka    x Marianna Pelczanka        x Katarzyna Łaszewska
    |            |                  |
---------------------  ---------------------   ----------------------------------------
Józef Leszczyński    Michał Leszczyński     Sebastyan Fredro   Antoni Fredro
x Joanna z Jarniąt   x Magdalena Szajewska    x Teresa Morska   x Barbara Konopacka
 Grądzka            |              |         |
    |            |              |         |
--------------------  -----------------        -----------   ---------------------
Helena Leszczyńska   Karol Leszczyński        Jan Fredro   Józef Benedykt Fredro
Bogusław Jaworski    x Franciszka          x Kunegunda   x Teresa Urnańska
    |         Niesiołowska          Chojnacka      |
    |            |             |         |
--------------------  ----------------------  ------------------   --------------------
Wojciech Jaworski    Franciszek Leszczyński x Elżbieta Fredrówna   Jacek hr. Fredro
Justyna Pleszeńska               |            x Marianna Dembińska
    |                   |                |
--------------------             -----           ---------------------
Józef Jaworski                ...            Aleksander hr. Fredro
x Józefa Majchrowicz                          x Zofia Jabłonowska
    |                                   |
--------------------                             ...
Wiktoria Jaworska
x Wincenty Onitsch
    |
--------------------
Władysław Onitsch
x Waleria Jaxa Rożen
    |
-----------------
Maria Onitschówna
x Tadeusz Scharff
    |
---------------------
Janina Scharffówna
x Roman Gryglaszewski
    |
-----------------------
Jerzy Gryglaszewski
x Elżbieta Półtorakówna
    |
-------------------
Piotr Gryglaszewski

Copyright © Piotr Gryglaszewski