[ STRONA GŁÓWNA | O MNIE | PRYWATNA | ZAWODOWA | GARBUSOWA | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
[ GENEALOGIA ▪ Tablice ▪ Biogramy ▪ Dokumenty | PORTRETY | MIEJSCA | NEKROPOLIS ]

JAWORSCY i MAJCHROWICZOWIE oraz NAWROWSCY i KURDWANOWSCYJAWORSCY


Jelita
Jelita

W systemie PESEL w roku 1998 nazwisko JAWORSKI/JAWORSKA
występuje 44104 razy (Wa:4814, BP:217, Bs:171, BB:826, By:1276, Ch:290, Ci:699, Cz:622, El:767, Gd:1220, Go:652, JG:917, Kl:548, Ka:2709, Ki:1847, Kn:818, Ko:634, Kr:1232, Ks:278, Lg:737, Ls:198, Lu:1228, Ło:71, Łd:1543, NS:228, Ol:779, Op:697, Os:479, Pl:707, Pt:336, Pł:839, Po:1090, Pr:138, Ra:2267, Rz:400, Sd:818, Sr:611, Sk:748, Sł:461, Su:173, Sz:1196, Tb:838, Ta:482, To:1587, Wb:832, Wł:853, Wr:1867, Za:470, ZG:894)

Legenda herbowa w opisie Kacpra Niesieckiego.

Niesiecki - Jelita

Niesiecki - Jelita


Linia krwi od Jana Saryusz Jaworskiego

    Jan Saryusz Jaworski = N. N
               |
------------------------------
        Jan Jaworski = N. Lutosławska
               |
------------------------------
      Mikołaj Jaworski = N. Palczewska
               |
------------------------------
Krzysztof Stanisław Jaworski = Zofia z Wielowsi Osiecka
               |
------------------------------
     Stanisław Jaworski = Teresa Grabkowska
               |
------------------------------
      Bogusław Jaworski = Helena Leszczyńska
               |
------------------------------
 Wincenty Wojciech Jaworski = Justyna Pleszeńska
               |
------------------------------
     Józef Jan Jaworski = Józefa Majchrowiczówna
               |
               ------------------------------
      Wincenty Onitsch = Wiktoria Delfina Jaworska
               |
------------------------------
      Władysław Onitsch = Waleria Jaxa Rożen
               |
               ------------------------------
  Stanisław Tadeusz Scharff = Maria Onitschówna
               |
               ------------------------------
     Roman Gryglaszewski = Janina Scharffówna
               |
------------------------------
     Jerzy Gryglaszewski = Elżbieta Półtorakówna
               |
          -------------------
          Piotr Gryglaszewski


Rodzina Jaworskich w opisie Adama Bonieckiego.

Boniecki - Jaworscy

Boniecki - Jaworscy

Boniecki - Jaworscy

Potomkowie Wojciecha i Jana Saryusz z Jaworzy Jaworskich

1. Wojciech Jaworski
  |
  |--11. Anna Jaworska x Maryan Lambkiewicz
  |
  +--12. Teofil Jaworski
     +--121. Wojciech Jaworski x Zofia N.

2. Jan Jaworski
  |
  |--21. Walenty Jaworski
  |   |--211. Jakób Jaworski
  |   |    +--2111. Jakób Jaworski x (1) Maryanna Buynowska
  |   |        |        (2) Anna Brodzka
  |   |        |--21111. Stanisław Jaworski
  |   |        |--21112. Jerzy Jaworski
  |   |        +--21113. Wojciech Jaworski
  |   |--212. Stanisław Jaworski x Anna Kochańska
  |   +--213. Wojciech Jaworski
  |
  |--22. Jakób Jaworski
  |   |--221. Jan Mikołaj Jaworski
  |   +--222. Stanislaw Jaworski x N. Radziątkowska
  |       +--2221. Jan Jaworski x N. Pęgowska
  |            |--22211. Kazimierz Jaworski
  |            |--22212. Stanisław Jaworski
  |            +--22213. Marcin Jaworski x Anna Dunin Wolska -->
  |
  |--23. Jan Jaworski x N. Lutosławska
  |   +--231. Mikołaj Jaworski x N. Palczewska
  |       +--2311. Krzysztof Stanisław Jaworski x Zofia z Wielowsi Osiecka
  |            |--23111. Stanisław Jaworski x (1) Teresa Grabkowska
  |            |               (2) Franciszka Wojciechowska -->
  |            +--23112. Józef Jaworski x (1) Pelagia Minocka
  |                         (2)Marcyanna Stadnicka
  |
  +--24. Mikołaj Jan Jaworski
     +--241. Wojciech Jaworski

[1] Wojciech Saryusz z Jaworzy Jaworski
Dziedzic części Turki i Jawory, wraz z bratem Janem [2] przenieśli się w połowie XVI wieku w sieradzkie, gdzie nabyli Lutosławice.
potomkowie: 1. Anna Jaworska [11], 2. Teofil Jaworski [12]
[11] Anna Jaworska
x Marcyan Jambkowicz z Lubowli (wspomniany 1562 rok)

[12] Teofil Jaworski
potomkowie: 1. Wojciech Jaworski [121] (+ po 1650, x Zofia N.)
[2] Jan Saryusz z Jaworzy Jaworski
Dziedzic części Lutosławic, Szyszek i Luboni.
potomkowie: 1. Walenty Jaworski [21], 2. Jakób Jaworski [22], 3. Jan Jaworski [23], 4. Mikołaj Jan Jaworski [24]
[21] Walenty Jaworski
+ 1583
potomkowie: 1. Jakób Jaworski [211], 2. Stanisław Jaworski [212], 3. Wojciech Jaworski [213]

[211] Jakób Jaworski
potomkowie: 1. Jakób Jaworski [2211]

[2211] Jakób Jaworski
Dziedzic części Raciborowic (1667 rok).
x 1. Maryanna Buynowska
x 2. Anna Brodzka
potomkowie z 1. żoną: 1. Stanisław Jaworski [22111], 2. Jerzy Jaworski [22112], 3. Wojciech Jaworski [22113]

[212] Stanisław Jaworski
+1631
x Anna Kochańska
bezpotomnie

[213] Wojciech Jaworski
W 1631 roku sprzedał część Lutosławic i Luboni.
bezpotomnie

[22] Jakób Jaworski
Dziedzic Kodrębia.
+ po 1624
potomkowie: 1. Jan Mikołaj Jaworski [221], 2. Stanisław Jaworski [222]

[221] Jan Mikołaj Jaworski
+ po 1671

[222] Stanisław Jaworski
+ 1672
x N. Radziątkowska
potomkowie: 1. Jan Jaworski [2221]

[2221] Jan Jaworski
x N. Pęgowska
potomkowie: 1. Kazimierz Jaworski [22211], 2. Stanisław Jaworski [22212], 3. Marcin Jaworski [22213]

[22213] Marcin Jaworski
x Anna Dunin Wolska
potomkowie: 1. Marcin Jaworski [222131]

[22213...] Potomkowie Marcina Jaworskiego [ zobacz 22213 ]

[23] Jan Jaworski
x N. Lutosławska
potomkowie: 1. Mikołaj Jaworski [231]
[231] Mikołaj Jaworski
x N. Palczewska
potomkowie: 1. Krzysztof Stanisław Jaworski [2311]

[2311] Krzysztof StanisłaW Jaworski
x Zofia z Wielowsi Osiecka
potomkowie: 1. Stanisław Jaworski [23111], 2. Józef Jaworski [23112] (skarbnik bracławski 1716)

[23111] Stanisław Jaworski
x 1. Teresa Grabkowska
x 2. Franciszka Wojciechowska
potomkowie z 1. żoną: 1. Marianna Jaworska [231111], 2. Tomasz (Piotr) Jaworski [231112], 3. Józef Jaworski [231113], 4. Bogusław Jaworski [231114]
potomkowie z 2. żoną: 5. Antoni Jaworski [231115], 6. Jan Jaworski [231116]

[23111...] Potomkowie Stanisława Jaworskiego [ zobacz 23111 ]

[23112] Józef Jaworski
+ 1749
Skarbnik bracławski, 1716 rok, dziedzic zamku Jeżów, Moronia, Koczanki, Wilczysk, części Wojnarowej i Bobowej z przyległościami. Zapisał swój majątek bratankom, synom Stanisława.
x 1. Pelagia Minocka
x 2. Marcyanna Stadnicka
bezpotomnie

[24] Mikołaj Jan Jaworski
+ po 1624
potomkowie: 1. Wojciech Jaworski [241] (zmarł po roku 1628 bezpotomnie)

Potomkowie Marcina Jaworskiego

22213. Marcin Jaworski x Anna Dunin Wolska
    |
    +--222131. Marcin Jaworski x Konstancja Łabuska
         |--2221311. Jadwiga Jaworska
         +--2221312. Franciszek Jaworski x Ludwika Gierszdorff
               |--22213121. Teodor Jaworski
               |--22213122. Józef Jaworski
               |--22213123. Karol Jaworski
               |--22213124. Jan Jaworski
               |--22213125. Franciszek Jaworski
               |--22213126. Ludwik Jaworski
               +--22213127. Aleksandra Jaworska x Stanisław Kosta Podoski

[22213] Marcin Jaworski
x Anna Dunin Wolska
potomkowie: 1. Marcin Jaworski [222131]
[222131] Marcin Jaworski
Szafarz żup wielickich.
x Konstancja Łabuska
potomkowie: 1. Jadwiga Jaworska [2221311] (zakonnica), 2. Franciszek Jaworski [2221312]

[2221311] Jadwiga Jaworska
Zakonnica - Anna Maria.

[2221312] Franciszek Jaworski
Podpułkownik gwardii konnej koronnej, posiadacz wójtowstwa w Rzepienniku
x Ludwika Gierszdorff
potomkowie: 1. Teodor Jaworski [22213121], 2. Józef Jaworski [22213122], 3. Karol Jaworski [22213123], 4. Jan Jaworski [22213124], 5. Franciszek Jaworski [22213125], 6. Ludwik Jaworski [22213126], 7. Aleksandra Jaworska [22213127] (x Stanisław Kostka Podoski, dziedzic części Przyszowej, 1777 rok)

Potomkowie Stanisława Jaworskiego

23111. Stanisław Jaworski x (1) Teresa Grabkowska
    |          (2) Franciszka Wojciechowska
    |
    |--231111. (1) Marianna Jaworska x N. Czarnocki
    |
    |--231112. (1) Tomasz Piotr Jaworski
    |
    |--231113. (1) Józef Jaworski x (1) Katarzyna Chłopicka
    |                (2) Zuzanna Szwejkowska -->
    |
    |--231114. (1) Bogusław Jaworski x Helena Leszczyńska -->
    |
    |--231115. (2) Antoni Jaworski
    |
    +--231116. (2) Jan Jaworski x Teresa Brzozowska

[23111] Stanisław Jaworski
x 1. Teresa Grabkowska
x 2. Franciszka Wojciechowska
potomkowie z 1. żoną: 1. Marianna Jaworska [231111], 2. Tomasz (Piotr) Jaworski [231112], 3. Józef Jaworski [231113], 4. Bogusław Jaworski [231114]
potomkowie z 2. żoną: 5. Antoni Jaworski [231115], 6. Jan Jaworski [231116]
[231111] Marianna Jaworska
x N. Czarnocki (1763 rok), potem zakonnica w Starym Sączu.

[231112] Tomasz (Piotr) Jaworski
ksiądz

[231113] Józef Jaworski
+ 1755
Skarbnik bracławski, dziedzic Mierzenia, Kwapinki i części Wojnarowej.
x 1. Katarzyna Chłopicka
x 2. Zuzanna Szwejkowska
potomkowie z 1. żoną: 1. Kazmierz Jaworski [2311131]
potomkowie z 2. żoną: 2. Joanna Jaworska [2311132], 3. Justyna Jaworska [2311133], 4. Salomea Jaworska [2311134], 5. Józef Jaworski [2311135], 6. Tadeusz Jaworski [2311136], 7. Michał Jaworski [2311137]

[231113...] Potomkowie Józefa Jaworskiego [ zobacz 231113 ]

[231114] Bogusław Jaworski
Cześnik buski, 1750 rok. Stolnik nowogrodzki.
x Helena Leszczyńska (2. v. Mikołajowa Mączyńska)
potomkowie: 1. Wojciech Wincenty Jaworski [2311141], 2. Franciszek Jaworski [2311142], 3. Jan Nepomucen Jaworski [2311143]

[231114...] Potomkowie Bogusława Jaworskiego [ zobacz 231114 ]

[231115] Antoni Jaworski
Dziedzic części Dworów w zatorskim.

[231116] Jan Jaworski
Dziedzic części Dworów w zatorskim.
x Tersa Brzozowska (c. Franciszka i Rozali z Błeszyńskich)

Potomkowie Potomkowie Józefa Jaworskiego

231113. (1) Józef Jaworski x (1) Katarzyna Chłopicka
    |          (2) Zuzanna Szwejkowska
    |
    |--2311131. (1) Kazimierz Jaworski x Maryanna Bontaniówna
    |      |--23111311. Anna Jaworska
    |      |--23111312. Marianna Jaworska x Wincenty Rawicz Dembiński
    |      |--23111313. Wincenty Jaworski x Marianna Błeszyńska
    |      |--23111314. Cyprian Jaworski
    |      +--23111315. Julian Jaworski x (1) Tekla Jagniątkowska
    |            |         (2) Maryanna Wojciechowska
    |            |--[231113151] (1) Floryan Jaworski
    |            |--[231113152] (1) Julian Jaworski
    |            |--[231113153] (1) Teodora Jaworska
    |            |--[231113154] (1) Karolina Jaworska
    |            |--[231113155] (1) Józefa Jaworska
    |            |--[231113156] (2) Władysław Jaworski
    |            |--[231113157] (2) Kazimierz Jaworski
    |            |--[231113158] (2) Stefan Jaworski
    |            |--[231113159] (2) Florentyna Jaworska
    |            +--[23111315A] (2) Waleria Ksawera Jaworska 
    |
    |--2311132. (2) Joanna Jaworska x Jan Grabowiecki
    |
    |--2311133. (2) Justyna Jaworska x Onufry Bieliński
    |
    |--2311134. (2) Salomea Jaworska x Kazimierz Barchanowski
    |
    |--2311135. (2) Józef Jaworski
    |
    |--2311136. (2) Tadeusz Jaworski
    |
    +--2311137. (2) Michał Jaworski x Franciszka Chojnacka

[231113] Józef Jaworski
+ 1755
Skarbnik bracławski, dziedzic Mierzenia, Kwapinki i części Wojnarowej.
x 1. Katarzyna Chłopicka
x 2. Zuzanna Szwejkowska
potomkowie z 1. żoną: 1. Kazmierz Jaworski [2311131]
potomkowie z 2. żoną: 2. Joanna Jaworska [2311132], 3. Justyna Jaworska [2311133], 4. Salomea Jaworska [2311134], 5. Józef Jaworski [2311135], 6. Tadeusz Jaworski [2311136], 7. Michał Jaworski [2311137]
[2311131] Kazimierz Jaworski
+ 1799
Dziedzic Mierzenia, Kwapinki i Piasków Wielkich, pisarz ziemski czchowski, radca lwowskiego sądu szlacheckiego, od 1782 r. członek Stanów galicyjskich.
x Maryanna z Ożarowic Bontaniówna (2. v. Wincentowa Chodorowiczowa, c. Michała, podczaszego księstwa siewierskiego i Zofii z Jasińskich)
potomkowie: 1. Anna Jaworska [23111211], 2. Marianna Jaworska [23111212], 3. Wincenty Jaworski [23111213], 4. Cyprian Jaworski [23111214], 5. Julian Jaworski [23111215]

[23111311] Anna Jaworska
+ 1807

[23111312] Marianna Jaworska
x Wincenty Rawicz Dembiński (1797 rok)

[23111313] Wincenty Jaworski
1791 roku stolnik nowogrodzki.
x Maryanna Błeszyńska

[23111314] Cyprian Jaworski

[23111315] Julian Jaworski
* 1778, Lwów
+ 1850, Podegrodzie
Sędzia polityczny.
x 1. Tekla Jagništkowska (c. Floryana)
x 2. Maryanna Wojciechowska
potomkowie z 1. żoną: 1. Floryan Jaworski [231113151], 2. Julian Jaworski [231113152], 3. Teodora Jaworska [231113153], 4. Karolina Jaworska [231113154], 5. Józefa Jaworska [231113155]
potomkowie z 2. żoną: 6. Władysław Jaworski [231113156], 7. Kazimierz Jaworski [231113157], 8. Stefan Jaworski [231113158], 9. Florentyna Jaworska [231113159], 10. Waleria Ksawera Jaworska [23111315A]

[231113151] Floryan Jaworski
*1817
Dzierżawca Szczepanowic.
x Cecylia Chrząstowska (c. Ludwika i Maryanny z Kępskich)
potomkowie: 1. Zygmunt Marcyan Aleksander (* 1849, Jodłówka)

[2311122] Joanna Jaworska
x Jan Grabowiecki (stolnikowicz dobrzyński)

[2311123] Justyna Jaworska
x Onufry Bieliński

[2311124] Salomea Jaworska
x Kazimierz Barchanowski (skarbnik wiski)

[2311125] Józef Jaworski
+ 1773

[2311126] Tadeusz Jaworski
+ 1770

[2311127] Michał Jaworski
x Franciszka z Chojnackich

Potomkowie Bogusława Jaworskiego

231114. Bogusław Jaworski x Helena Leszczyńska
    |
    |--2311141. Wojciech Wincenty Jaworski x Justyna Pleszeńska
    |      +--23111411. Józef Jan Jaworski x Józefa Majchrowiczówna
    |            |--231114111. Józef Leon Jaworski x Zofia Zarzycka
    |            |       |--2311141111. Ignacy Józef Jaworski
    |            |       |       x Seweryna Nałęcz Górska
    |            |       |       |--23111411111. Józef Henryk
    |            |       |       |        Jaworski
    |            |       |       +--23111411112. Jan Adam Jaworski
    |            |       +--2311141112. Franciszek Jaworski
    |            |--231114112. Wiktoria Delfina Jaworska x Wincenty Onitsch -->
    |            |       |--2311141121. Władysław Onitsch
    |            |       |       x Waleria Jaxa Rożen
    |            |       +--2311141122. Zygmunt Onitsch
    |            |              x Bronisława Butrymowicz
    |            |--231114113. Eugeniusz Jaworski
    |            +--231114114. Leopold Jaworski x Teofila Bahrówna
    |                   |--2311141141. Bronisław Jaworski
    |                   |--2311141142. Bolesław Jaworski
    |                   +--2311141143. Władysław Leopold Jaworski
    |                           x Anna Wszeteczkówna
    |                           +--23111411431. Iwo Jaworski
    |
    |--2311142. Franciszek Jaworski
    |
    +--2311143. Jan Nepomucen Jaworski

[231114] Bogusław Jaworski
Cześnik buski, 1750 rok. Stolnik nowogrodzki.
x Helena Leszczyńska (2. v. Mikołajowa Mączyńska) [ zobacz LESZCZYŃSCY ]
potomkowie: 1. Wojciech Wincenty Jaworski [2311141], 2. Franciszek Jaworski [2311142], 3. Jan Nepomucen Jaworski [2311143]
[2311141] Wojciech Wincenty Jaworski
Dziedzic Moronia, Koczanki, Wilczysk i Jeżowa.
x Justyna Pleszeńska
potomkowie: 1. Józef Jan Jaworski [23111411]

[23111411] Józef Jan Jaworski
* 1787, Jeżów
w 1820 roku zapisany jako possesor Villa Laskówka (par. Odporyszów)
x Józefa Majchrowicz (c. Kazimierza Majchrowicza, dziedzica Jeżowa, 1820), 1819, Odporyszów (?)
[ zobacz MAJCHROWICZOWIE ]
potomkowie: 1. Józef Kalasanty Leon Piotr Jaworski [231114111], 2. Wiktoria Delfina Jaworska [231114112], 3. Eugeniusz Antoni Jaworski [231114113], 4. Leopold Jaworski [231114114]

[231114111] Józef Kalasanty Leon Piotr
* 29.07.1820, Laskówka (obecnie Laskówka Chorąska), par. Odporyszów
x Zofia (Aniela Bronisława) Zarzycka (c. Ignacego Zarzyckiego i Tekli Fihauser 1. v. Wojnarowiczowej)
[ zobacz FIHAUSEROWIE ]
potomkowie: 1. Ignacy Józef Jaworski [2311141111], 2. Franciszek Jaworski (* 1855) [2311141112]

[2311141111] Ignacy Józef Jaworski
* 01.02.1854, Wiedeń
+ 23.09.1907, Kraków (?)
Urzędnik austriackich kolei państwowych.
x Seweryna Stanisława Nałęcz Górska (c. Jana i Emilii Cybulskiej)
potomkowie: 1. Józef Henryk Jaworski [23111411111], 2. Jan Adam Jaworski [23111411112]

[23111411111] Józef Henryk Jaworski
* 18.07.1881
+ 07.08.1894, Kraków (?)

[23111411112] Jan Adam Jaworski
* 08.02.1883
+ 05.06.1908, Kraków (?)

[231114112] Wiktoria Delfina Jaworska
x Wincenty Onitsch [ zobacz ONITSCHOWIE ]
potomkowie: 1. Władysław Ludwik Józef Kalasanty Onitsch [2311141121], 2. Zygmunt Onitsch [2311141122]

[231114112...] Potomkowie Wiktorii Jaworskiej i Wincentego Onitscha [ zobacz 231114112 ]

[231114113] Eugeniusz Antoni Jaworski
* 1822, Chyrów

[231114114] Leopold Jaworski
Dzierżawca Koczanki.
x Teofila Bahrówna (współwłaścicielka Zborowic).
potomkowie: 1. Bronisław Zygmunt Marek Jaworski (* 1852, Chyrów) [2311141141], 2. Bolesław Jan Antoni Jaworski (* 1854, Staszów) [2311141142], 3. Władysław Leopold Jaworski [2311141143]

[2311141143] Władysław Leopold Jaworski
* 05.04.1865, Karsy k/Pacanowa
+ 14.07.1930, Kraków
Prawnik i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, polityk konserwatywny.
Studiował prawo na UJ (1884-1888) i uzyskał na tejże uczelni doktorat. Następnie uzupełniał studia prawnicze w Berlinie i Paryżu. W stronnictwie stańczyków był jednym z głównych inspiratorów tzw. kierunku neokonserwatywnego. Poseł na sejm od 1901 roku i do Rady Państwa od 1911 roku. Od roku 1900 był redaktorem konserwatywnego krakowskiego "Czasu". W Naczelnym Komitecie Narodowym objął stanowisko prezesa sekcji zachodniej tej organizacji, a następnie godność prezesa zjednoczonych sekcji NKN, połączonych z Polską Organizacją Narodową (PON) w grudniu 1914 roku. W 1918 roku wycofał się ostatecznie z czynnej działalaności politycznej. Poświęcił się pracy naukowej i publicystycznej. [wg PSB]
x Anna Wszeteczkówna
potomkowie: 1. Iwo Leopold Jaworski [23111411431]

[23111411431] Iwo Leopold Jaworski
* 12.11.1898, Kraków
+ 24.03.1959
Historyk prawa, profesor uniwersytetów w Wilnie i we Wrocławiu. [wg PSB]

[2311142] Franciszek Jaworski
brak danych

[2311143] Jan Nepomucen Jaworski
brak danych

Potomkowie Wiktorii Delfiny Jaworskiej

2...2. Wiktoria Delfina Jaworska x Wincenty Onitsch
    |
    |--2...21. Władysław Onitsch x Waleria Jaxa Rożen
    |     |--2...211. Maria Onitschówna x Stanisław Tadeusz Scharff
    |     |      |--2...2111. Władysława Scharffówna
    |     |      +--2...2112. Janina Scharffówna x Roman Gryglaszewski
    |     |            |--2...21121. Jerzy Gryglaszewski
    |     |            |       x Elżbieta Półtorakówna
    |     |            |       |--2...211211. Anna Gryglaszewska
    |     |            |       +--2...211212. Piotr Gryglaszewski
    |     |            +--2...21122. Halina Gryglaszewska
    |     |                   x (1) Gustaw Niemiec
    |     |                    (2) Antonin Dvořak
    |     +--2...212. Józefa Onitschówna x Bolesław Zygmunt Zieliński
    |           |--2...2121. Józef Zieliński
    |           |--2...2122. Jan Zieliński x Helena Fürbeck
    |           |      +--2...21221. Bogusław Zieliński x N.N.
    |           |             |--2...212211. Andrzej Zieliński
    |           |             +--2...212212. N. Zielińska
    |           +--2...2123. Władysława Zielińska x Józef Mirocki
    |                  |--2...21231. Adam Mirocki x Halina N.
    |                  |       +--2...212311. Anna Mirocka
    |                  |              x Leszek Cygan
    |                  +--2...21232. Andrzej Mirocki x Marta Krupińska
    |                         +--2...212321. Krzysztof Mirocki
    |                                x Joanna Gąsior
    |
    +--2...22. Zygmunt Onitsch x Bronisława Butrymowicz
         |--2...221. Władysław Onitsch
         |--2...222. Zofia Onitschówna
         |--2...223. Stefan Onitsch
         +--2...224. Helena Onitschówna x Julian Grabczyński
               |--2...2241. Anna Grabczyńska
               +--2...2242. Jan Grabczyński x (1) Helena Ciborska
                      |         (2) Janina Biedermann
                      |--2...22421. (1) Helena Grabczyńska
                      |       x Andrzej Amborski
                      |       |--2...224211. Tomasz Amborski
                      |       +--2...224212. Marta Amborska
                      |--2...22422. (1) Jacek Grabczyński x Maryla N.
                      |       +--2...224221. Maja Grabczyńska
                      +--2...22423. (1) Anna Grabczyńska
                             x Stanisław Mikocki
                             +--2...224231. Jacek Mikocki

[2...2] (=[231114112]) Wiktoria Delfina Jaworska
x Wincenty Onitsch [ patrz ONITSCHOWIE ]
potomkowie: 1. Władysław Ludwik Józef Kalasanty Onitsch [2...21], 2. Zygmunt Onitsch [2...22]
[2...21] Władysław Ludwik Józef Kalasanty Onitsch
* 25.08.1837, Tarnów (ochrzczony 01.09.1837 w katedrze tarnowskiej, wśród czwórki rodziców chrzestnych byli m. in.: Ludwika z Nawrowskich Majchrowiczowa i Zuzanna Jaworska; w metryce urodzenia zapisano nazwisko Onytsch)
+ 25.07.1900, Tarnów
Odnotowany w dokumentach jako commissarius privatus, potem kolejno zarządca i dzierżawca majątku ziemskiego, właściciel części wsi. Po śmierci swojej ciotki i matki chrzestnej Ludwiki z Nawrowskich Majchrowiczowej był właścicielem majątku i dworu w Jeżowie i Wilczyskach. Był również właścicielem realności przy ulicy Krakowskiej w Tarnowie, zwanej "Onitschówką" (obecnie siedziba Muzeum Etnograficznego w Tarnowie).
x Waleria Antonina Katarzyna Jaxa Rożen (* 05.04.1839, + 30.01.1919), 11.06.1865, Chełm k/Bochni
[ zobacz JAXA ROŻNOWIE ]
potomkowie: 1. Maria Onitsch [2...211], 2. Józefa Onitsch [2...212]

[2...211] Maria Ludwika Wiktoria Onitsch
* 01.09.1866, Jeżów
+ 27.01.1945, Tarnów
Byłam w Tarnowie u Scharffowej, która mi się bardzo podobała swoją naturalnością i jakąś słodyczą bardzo kobiecą, co jest w kobiecie najpiękniejsze. [z listu Gabrieli Zapolskiej do Bronisławy Rychter-Janowskiej, Lwów, 01.02.1909]
x 1. Stanisław Tadeusz Scharff, 19.09.1886, Szczepanowice k/Tarnowa [ zobacz SCHARFFOWIE ]
x 2. Kazimierz Sokulski, 23.05.1908, Szczepanów k/Tarnowa [ zobacz SOKULSCY ]
potomkowie z 1. mężem: 1. Władysława Scharff [2...2111], 2. Janina Maryanna Scharff [2...2112]

[2...2111] Władysława Scharff
* 19.07.1887, + 03.09.1887

[2...2112] Janina Maryanna Scharff
* 07.07.1889, Tarnów
+ 08.11.1984, Kraków
x Roman Gryglaszewski, 25.04.1911, Zbylitowska Góra k/Tarnowa [ zobacz GRYGLASZEWSCY ]
potomkowie: 1. Jerzy Gryglaszewski [2...21121], 2. Halina Gryglaszewska [2...21122]

[2...21121] Jerzy Antoni Gryglaszewski
* 05.01.1912, Lwów
+ 14.11.2001, Kraków
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr praw. Przed II wojną światową urzędnik Izby Skarbowej w Warszawie, praktykant w Konsulacie Polskim w Ostrawie. Oficer w Wojnie Obronnej 1939 r., ranny. Więzień gestapo, zesłany na roboty przymusowe do Prus Wschodnich. Po wojnie stale mieszkał w Krakowie. Pracował m. in. w Narodowym Banku Polskim, wieloletni dyrektor VII Oddziału w Krakowie. Major Wojska Polskiego w spoczynku. Uhonorowany wieloma wysokimi odznaczeniami państwowymi i wojskowymi.
x Elżbieta Janina Półtorakówna, 08. 1951, Kraków [ zobacz PÓŁTORAKOWIE ]
potomkowie: 1. Anna Maria Gryglaszewska [2...211211], 2. Piotr AntoniGryglaszewski [2...211212]

[2...211211] Anna Maria Gryglaszewska
* 30.05.1952, Kraków
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, mgr matematyki, dr nauk ekonomicznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Specjalizacja: zastosowania matematyki w ekonomii.

[2...211212] Piotr Antoni Gryglaszewski
* 05.01.1955, Kraków
Absolwent Politechniki Krakowskiej, dr nauk technicznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Krakowskiej, stypendysta DAAD i Alexander von Humboldt-Stiftung (1986-1989), prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska (1999-2002 i 2002-2005), 2002-2005 senator Politechniki Krakowskiej. Specjalizacja: inżynieria środowiska, technika cieplna.

[2...21122] Halina Gryglaszewska
* 13.06.1917, Charków
+ 18.06.2010, Kraków
Aktorka, reżyser. Profesor zwyczajny Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Aktorka teatrów krakowskich: Teatru im. J. Słowackiego, Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej, Teatru Rozmaitości (dyrektor i kierownik artystyczny) oraz w Kielcach (kierownik artystyczny). Wiele ról teatralnych, telewizyjnych i filmowych. Liczne nagrody, wyróżnienia oraz odznaczenia państwowe za osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne. Zobacz folder wydany z okazji jublieuszu artystycznego Haliny Gryglaszewskiej [ JUBILEUSZ ].
x 1. Gustaw Niemiec (+, zginął w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu)
x 2. Antonin Dvořak

[2...212] Józefa Onitsch
(używała spolszczonej pisowni nazwiska Onycz)
* 29.12.1870
+ 01.03.1958, Kraków
x Bolesław Zygmunt Zieliński (* 01.08.1858, + 11.04.1925, generał broni Wojsk Polskich)
potomkowie: 1. Józef Zieliński [2...2121], 2. Jan Zieliński [2...2122], 3. Władysława Zielińska [2...2123]

[2...212...] Potomkowie Józefy Onitsch i Zygmunta Zielińskiego [ zobacz ONITSCHOWIE ]

[2...22] Zygmunt Onitsch
* 29.12.1835, Sanok
x Bronisława Butrymowicz
potomkowie: 1. Władysław Onitsch [2...221], 2. Zofia Onitsch [2...222], 3. Stefan Onitsch [2...223], 4. Helena Onitsch [2...224]

[2...221] Władysław Onitsch

[2...222] Zofia Onitsch

[2...223] Stefan Onitsch

[2...224] Helena Onitsch
* 15.09.1876
+ 20.11.1948, Tarnów
Prowadziła w Tarnowie przy pl. Katedralnym sklep z dewocjonaliami. Zajmowała się haftem ornatowym. Wiele z ornatów katedry tarnowskiej pochodzi z jej rąk.
x Julian Grabczyński (*1875, + 1950, urzędnik magistratu tarnowskiego) [ zobacz GRABCZYŃSCY ]
potomkowie: 1. Anna Grabczyńska [2...2241], 2. Jan Grabczyński [2...21242]

[2...2224...] Potomkowie Heleny Onitsch i Juliana Grabczyńskiego [ zobacz ONITSCHOWIE ]

MAJCHROWICZOWIE


Majchrowicz
Casimir Maychrowicz (1820)

W systemie PESEL w roku 1998 nazwisko MAJCHROWICZ
występuje 1248 razy (Wa:38, BB:5, By:59, Ch:9, El:2, Gd:52, Go:4, JG:20, Kl:18, Ka:79, Ki:29, Kn:12, Ko:25, Kr:30, Ks:83, Lg:19, Ls:30, Lu:14, Łd:63, NS:82, Ol:4, Op:30, Os:3, Pl:21, Pt:21, Pł:7, Po:122, Pr:40, Ra:6, Rz:23, Sd:2, Sr:26, Sł:7, Sz:43, Ta:61, To:2, Wb:34, Wł:68, Wr:48, ZG:7)


Linia krwi od Kazimierza Majchrowicza

  Kazimierz Majchrowicz = Urszula N.
             |
             ---------------------------
    Józef Jan Jaworski = Józefa Majchrowiczówna
             |
             ---------------------------
     Wincenty Onitsch = Wiktoria Delfina Jaworska
             |
---------------------------
    Władysław Onitsch = Waleria Jaxa Rożen
             |
             ---------------------------
Stanisław Tadeusz Scharff = Maria Onitschówna
             |
             ---------------------------
   Roman Gryglaszewski = Janina Scharffówna
             |
---------------------------
   Jerzy Gryglaszewski = Elżbieta Półtorakówna
             |
         -------------------
         Piotr Gryglaszewski


Rodzina Majchrowiczów w opisie Adama Bonieckiego.

Boniecki - Majchrowiczowie

Nieznane są związki ze Stefanem Majchrowiczem, sekretarzem królewskim, i jego synem Franciszkiem. Należeli do bogatych patrycjuszy krakowskich i pomimo, że nie byli stanu szlacheckiego, osiągnęli wysokie stanowiska i zaszczyty. Nazwisko Majchrowicz, jak podaje Bystroń, jest nazwiskiem rodzimym i pochodzi od imienia Melchior (syn Melchiora).

[1] Kazimierz Majchrowicz
Dziedzic Jeżowa, w 1820 roku.
W archiwum parafialnym w Odporyszowie znajduje się akt urodzenia i chrztu Józefa Kalasantego Leona Piotra Jaworskiego [121] (=[231114111]) wnuka Kazimierza; zapisano w roku 1820: Casimir Maychrowicz, Haeres Jeżów Wilczyska. Rodzicami chrzestnymi byli: Michael Kochanowski, Haeres (...), Magdalena Ratyńska, Haeres (...), Franciscus Ratyński, Haeres (...), Ursula Maychrowiczowa, Haeres de Bonorum Jeżów.
x Urszula N. (?)
potomkowie: 1. Franciszek Majchrowicz [11], 2. Józefa Majchrowicz [12]
[11] Franciszek Majchrowicz
+ po 1855, Jeżów
Dziedzic Jeżowa.
x Ludwika Nawrowska (+ 6.II.1891, Jeżów, c. Franciszka Nawrowskiego i Anny Kurdwanowskiej, dziedziczka Jeżowa, Moronia i Wilczysk do 1891 roku, cioteczna babka i matka chrzestna Władysława Onitscha [2311141121]; jemu zapisała w dożywocie cały majątek) [ zobacz KURDWANOWSCY ]
potomkowie: 1. Aleksander Majchrowicz [111], 2. Franciszek Majchrowicz [112]

[111] Aleksander Majchrowicz
+ po 1846 roku.

[112] Franciszek Majchrowicz
* 1855, Bruśnik
Syn adoptowany. Właściwie - Franciszek Jaworski (=[2311141112]). Naturalnymi rodzicami Franciszka byli bliscy krewni: Józef Jaworski (=[231114111]) i Zofia z Zarzyckich (c. Ignacego Zarzyckiego i Tekli z Fihauserów), dziedzice Falkowej i Brzany. Nie znane są losy Franciszka, prawodopodobnie zmarł jako dziecko.

[12] Józefa Majchrowicz
x Józef Jan Jaworski [23111411] (* 1787, Jeżów), 1819, Odporyszów (?)
potomkowie: 1. Józef Kalasanty Leon Piotr Jaworski [121] (=[231114111]), 2. Wiktoria Delfina Jaworska [122] (=[231114112]), 3. Eugeniusz Antoni Jaworski [123] (=[231114113]), 4. Leopold Jaworski [124] (=[231114114])

[12...] Potomkowie Józefy Majchrowicz i Józefa Jana Jaworskiego (=[23111411...]) [ zobacz JAWORSCY ]


KURDWANOWSCY i NAWROWSCY


Półkozic
Półkozic

W systemie PESEL w roku 1998 nazwisko KURDWANOWSKI/KURDWANOWSKA
występuje 34 razy (Wa:16, Gd:6, Kl:6, Ki:1, Ra:5)

W systemie PESEL w roku 1998 nazwisko NAWROWSKI/NAWROWSKA
występuje 40 razy (Wa:3, By:1, Gd:8, JG:2, Kl:5, Ls:1, Pt:1, Po:16, Sz:1, Wr:2)

Legenda herbowa w opisie Kacpra Niesieckiego.

Niesiecki - Półkozic


Rodzina Kurdwanowskich w opisie Adama Bonieckiego
fragment; pełny tekst [ zobacz Boniecki - Kurdwanowscy ]

Boniecki - Kurdwanowscy

Boniecki - Kurdwanowscy


Wybrane biogramy Kurdwanowskich

[1] Szymon Kurdwanowski
Dziedzic Jeżowa, Jankowej, Lipniczek, elektor z województwa krakowskiego królów, Michała i Augusta II.
x Anna z Kuczkowa
potomkowie: 1. Michał Kurdwanowski [11] (w zakonie Bonifratrów), 2. Wiktor Kurdwanowski [12], 3. Antoni Kurdwanowski [13], 4. Jan Kurdwanowski [14]
[13] Antoni Kurdwanowski
Dziedzic Jeżowa, Koczanki, Wilczysk, w latach 1714-1718, ma różne sprawy w Bieczu, zapisał 1722 r. sumę kościołowi w Zakliczynie, dopełnił działu dóbr 1723 r. z bratem Janem, opiekun córek Andrzej Romer, sprzedał Jeżów Łętowskiemu w 1738 r.
x Maria Romerówna (2. v. Stanisławowa Łętowska)
potomkowie: 1. Jadwiga Kurdwanowska [131], 2. Róża Kurdwanowska [132]

[14] Jan Kurdwanowski
Komornik graniczny sandecki i czchowski 1702 r., dziedzic Jankowej i Lipniczek, prowadzi 1703 r. proces o należny żonie, Marjannie Otfinowskiej, starościance szczercowskiej, spadek po dziadzie Rojewskim, kasztelanie wiślickim, zapisał tejże żonie w 1724 roku, na swych dobrach, 20,000 flor.
x Marianna Otfinowska
potomkowie: 1. Anna Kurdwanowska [141] (Norbertanka na Zwierzyńcu - 1749 r.), 2. Teresa Kurdwanowska (x Józef Kossecki, 1750 r.) [142], 3. Ignacy Kurdwanowski [143]. 4. Eljasz Jakób Kurdwanowski [144]

[143] Ignacy Kurdwanowski
Elektor Leszczyńskiego z województwa krakowskiego, 1733 roku, podwojewodzi lelowski - 1747 r., następnie i sędzia grodzki krakowski, dziedzic Wielogłów, wwiązany 1747 r. w Brzozę, przyjął 1757 r. zapis dożywocia od żony, Joanny Gostkowskiej, na Chochołowie.
+ 1779, Częstochowa (bezpotomnie)
x Joanna Gostkowska

[144] Eljasz Jakób Kurdwanowski
Elektor Leszczyńskiego 1733 r., nazywany miecznikiem wieluńskim, a czasem i warszawskim, otrzymał 1757 r. wójtostwo w Rajbrodzie i sołectwo w Cichem.
x 1. Zofja Gostkowska (siostra bratowej), 2. Eleonora Dobrzańska
potomkowie: 1. Tekla Kurdwanowska [1441], 2. Anna Kurdwanowska [1442] (x Ludwik Duval), 3. Jan Kurdwanowski [1443] (+1800, Starawieś, bezpotomnie), 4. Jakub Kurdwanowski [1444], 5. Szymon Kurdwanowski [1445]

[1441] Tekla Kurdwanowska
x N. Kurdwanowski
+ 1829, Siołkowa (zmarła jako wdowa)
potomkowie: 1. Paweł Kurdwanowski [14411], 2. Rozalja Kurdwanowska [14412] (x N. Rodak)

[1444] Jakób Kurdwanowski
+ 1792
Dziedzic Posadowej i Brzezowej.
x Elżbieta Delechowska (2. v. Adamowa Starowiejska, 1799 r.)
potomkowie: 1. Anna Kurdwanowska [14441], 2. Barbara Kurdwanowska [14442] (x Michał Brochocki, 1808 r.), 3. Franciszka Kurdwanowska [14443] (x Zygmunt Komar)

[14441] Anna Kurdwanowska
x Franciszek Nawrowski
potomkowie: 1. Ludwika Nawrowska [144411]

[144411] Ludwika Nawrowska
+ 6.II.1891, Jeżów
Dziedziczka Jeżowa, Moronia i Wilczysk do 1891 roku, cioteczna babka i matka chrzestna Władysława Onitscha [2311141121]; jemu zapisała w dożywocie cały majątek.
x Franciszek Majchrowicz (s. Kazimierza Majchrowicza, dziedzica Jeżowa, brat Wiktorii Delfiny Jaworskiej [231114112]) [ zobacz MAJCHROWICZOWIE ]
potomkowie: 1. Aleksander Majchrowicz [1444111], 2. Franciszek Majchrowicz [1444112]

[1444111] Aleksander Majchrowicz
+ po 1846 roku.

[1444112] Franciszek Majchrowicz
* 1855, Bruśnik
Syn adoptowany. Właściwie - Franciszek Jaworski (=[2311141112]). Naturalnymi rodzicami Franciszka byli bliscy krewni: Józef Jaworski (=[231114111]) i Zofia z Zarzyckich (c. Ignacego Zarzyckiego i Tekli z Fihauserów), dziedzice Falkowej i Brzany. Nie znane są losy Franciszka, prawodopodobnie zmarł jako dziecko.

[1445] Szymon Kurdwanowski
+ 1807
Zastawny posessor Klęczan, legitymowany ze szlachectwa 1782 r. wraz z braćmi, z którymi zawarł w 1791 roku układ w sprawie o spadek po stryju Ignacym.
x Eleonora Wyszkowska (+ 1832)
potomkowie: 1. Krystyna Józefa Elżbieta Kurdwanowska [14451] (x Edward Zieliński), 2. Teodozja Anna Petronella Kurdwanowska [14452] (x 1. Antoni Dunin Wąsowicz, starościc kiślacki, dziedzic Krasnego i Klęczan, + 1838, x 2. N. Wittyg, komisarz cyrkułu sandeckiego), 3. Błażej Wincenty Józef Kurdwanowski [14453] (wylegitymowany ze szlachectwa w Wydziale Stanów we Lwowie, jako Wincenty), 4. Walenty Józef Kurdwanowski [14454] (dziedzic Niecwi i Lipnicy, x 1. Józefa Wyszkowska (1. v. Andrzejowa Dulębina, + 1835), bezpotomnie), 5. Władysław Jan Paweł Kurdwanowski [14455]

Uproszczona tablica pokrewieństwa Kurdwanowskich - Nawrowskich - Majchrowiczów - Jaworskich.

Jakób Kurdwanowski                    Bogusław Jaworski
x Elżbieta Delechowska                  x Helena Leszczyńska
      |                          |
----------------------    ---------------------    --------------------
Anna Kurdwanowska       Kazimierz Majchrowicz    Wojciech Jaworski
x Franciszek Nawrowski    x Urszula N.        x Justyna Pleszeńska
      |              |            |
   -----------------  -----------------------------  --------------
        Ludwika  Franciszek       Józefa  Józef
       Nawrowska x Majchrowicz    Majchrowicz x Jaworski
            |                |
         -----------     ---------------------------------------------
         Aleksander     Jozef      Wiktoria   ...  Leopold
         Majchrowicz     Jaworski    Jaworska      Jaworski 
                   x Zofia     x Wincenty     x Teofila
                   Zarzycka    Onitsch       Bahrówna
                     |        |         |
                   -------------  ----------     -------------
                   Franciszek   Władysław      Władysław
                   Jaworski    Onitsch       Leopold
                   (Majchrowicz)  x Waleria      Jaworski
                           Jaxa Rożen     x Anna
                             |        Wszeteczkówna
                             |         |
                          --------------------  -----------
                          Maria Onitschówna   Iwo Leopold
                          x Tadeusz Scharff   Jaworski
                             |
                          ---------------------
                          Janina Scharffówna
                          x Roman Gryglaszewski
                             |
                          -----------------------
                          Jerzy Gryglaszewski
                          x Elżbieta Półtorakówna
                             |
                          -------------------
                          Piotr Gryglaszewski

Copyright © Piotr Gryglaszewski