[ STRONA GŁÓWNA | O MNIE | PRYWATNA | ZAWODOWA | GARBUSOWA | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
[ GENEALOGIATablice ▪ Koligacje ▪ BiogramyDokumenty | PORTRETY | MIEJSCA | NEKROPOLIS ]

KOLIGACJE
Suplement do tablic


Na tej podstronie zamieszczono, jako suplement do tablic, Koligacje czyli rzeczywiste pokrewieństwa i powinowactwa oraz snobistyczne koligacje. Te ostatnie należy traktować z przymrużeniem oka, zwłaszcza, gdy dotyczą zbyt dawnych czasów.

Tablice rozpoczyna wykres pokrewieństwa z Franciszkiem Gryglaszewskim, bardzo znaczącą postacią w historii Polonii, jednym z założycieli Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Kolejna tablica to tablica pokrewieństwa z Bronisławą Rychter-Janowską i Stanisławem Janowskim oraz powinowactwa z Gabrielą Zapolską. Na tej samej tablicy związki z Konstantym Borzęckim (Mustafą Dżelaleddinem Paszą). Pomimo, że tablica ta znajduje się w biogramach [ Janowscy i Borzęccy ], została tu powtórzona, ze względu na bliskie kontakty towarzyskie i rodzinne z Janowskimi. Pod tablic skrócone biogramy.

W biogramach na podstronie [ Leszczyńscy ] znajduje się tablica powinowactwa z Aleksandrem Fredro, komediopisarzem, bajkopisarzem, pamiętnikarzem i poetą, tutaj nie powtórzona. Powinowactwo, choć bardzo zaszczytne i niewątpliwe, lecz bardzo dalekie (22 stopień) i nie poparte żadnymi znanymi w przeszłości kontaktami "rodzinnymi".

Z przymrużeniem oka należy traktować koligacje z dynastią Jagiellonów przez Reginę - nieślubną córkę Zygmunta Starego, nie mówiąc o dalszych koligacjach, których tu nawet nie będę przytaczał.


Uproszczona tablica pokrewieństwa z Franciszkiem Gryglaszewskim (5 stopień pokrewieństwa), jednym z współzałożycieli Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

               ...
                |
           --------------------
           Jan Gryglaszewski
           x Karolina Słomkówna
               |
----------------------------------------------------------------
Marceli Erazm Gryglaszewski    Franciszek Adolf Gryglaszewski
x Edwarda Tuny Rawska       x Stanisława Kociemska
     |                  |
--------------------            -----
Roman Gryglaszewski             ...
x Janina Scharffówna
     |
-----------------------
Jerzy Gryglaszewski
x Elżbieta Półtorakówna
     |
-------------------
Piotr Gryglaszewski

Franciszek Adolf Gryglaszewski
* 24.08. 1847, Kraków (wg źródeł amerykańskich ur. w 1852 r. we Lwowie), + 22.11.1918, Santa Fe, Nowy Meksyk
Do Stanów Zjednoczonych A. P. wyjechał ok. 1870 r. Mieszkał najpierw w South Bend, Ind., potem przeniósł się do Minneapolis, Minn., wreszcie jako urzędnik państwowy przebywał jakiś czas na Alasce. Ostatnie lata swego życia spędził w New Mexico. W dziejach Polonii odegrał dość znaczną rolę jako jeden z założycieli Związku Narod. Pol. (1880) i tygodnika "Zgoda" (1881), organu tegoż związku. Powołany jednogłośnie w r. 1883 na urząd cenzora Związku Narod. Pol., dzierżył tę godność aż do r. 1891, kiedy za zasługi i osobiste finansowanie organizacji obdarzony został członkostwem honorowym Związku. Następnie bardzo skutecznie zabiegał o zasilenie składkami Polonii amerykańskiej Skarbu Narodowego, zgodnie z planami Z. Miłkowskiego. Wysłał protest do parlamentu berlińskiego przeciw prześladowaniom Polaków. Był marszałkiem X sejmu Związku Narod. Pol. (1893). W następnych latach brał mniej czynny udział w pracy Związku, ale jego jako delegat na stan Minnesota założył tam osadę polską, p. n. Grygla. (PSB, 1960) [ zobacz GRYGLA ]
x Stanisława Kociemska, 30.05.1875, Chicago, Cook, Illinois, potomkowie: 2 synów i 3 córki


Uproszczona tablica pokrewieństwa z rodzeństwem znanych artystów malarzy Bronisławą Rychter-Janowską i Stanisławem Janowskim (9 stopień pokrewieństwa) oraz powinowactwa z Gabrielą Zapolską - pisarką i jedną z najbardziej niepospolitych kobiet. Na tej samej tablicy również koligacja z Konstantym Borzęckim (Mustafą Dżelaleddinem Paszą) (11 stopień) i jego nie mniej słynnymi potomkami.

       Paweł Borzęcki              Mikołaj Jaxa Rożen
       x Salomea Słubicka               |
           |                    |         ...
-----------------------------------------------    -----------------    -----
Wincenty Borzęcki        Tomasz Borzęcki    Antoni Jaxa Rożen     |
x Józefa Kurczewska   x Józefata Błaszczyńska    x Tekla Cieńska      |
     |                 |         |          |
---------------------         --------  ------------------------  -----------
Konstanty Borzęcki            Antoni  Hortensja    Bolesław  Katarzyna
(Mustafa Dżelaleddin)         Borzęcki x Jaxa Rożen  Jaxa Rożen x Grabczyńska
x Saffet Ömer                  |             |
     |                   |             |
----------------           --------------------    -------------------
Enver Hassan             Malwina Borzęcka      Waleria Jaxa Rożen
x (1) Leyla              x Władysław Janowski    x Władysław Onitsch
x (2) N. Loffino                |             |
     |(1)                  |             |
------------------------------   -----------------------   -------------------
Ajsze Dżelile  Münevver      Stanisław  Bronisława   Maria Onitsch
x Hikmet     x Samih Rifat   Janowski   Janowska    x Stanisław Tadeusz
   |        |       x Gabriela  x Tadeusz     Scharff
   |        |       Zapolska   Rychter          |
   |        |               |           |
-------------  -----------           --------    ---------------------
Nazim Hikmet   Oktay Rifat           Matylda     Janina Scharffówna 
x Münevver      |             Janowska    x Roman Gryglaszewski
   |        |                          |
-------------  -----------                   -----------------------
Mehmet Hikmet  Samih Rifat                   Jerzy Gryglaszewski
                                 x ELżbieta Półtorakówna
                                      |
                                 -------------------
                                 Piotr Gryglaszewski

Stanisław Janowski
* 06.10.1866, Kraków, + 23.02.1942, Kraków
x Gabriela Zapolska (* 1857, + 1921, dramatopisarka), 30.10.1901, Dąbrowa, bezpotomnie
Artysta malarz, scenograf, żołnierz II Brygady Legionów. Znany malarz portretów, pejzaży i scen rodzajowych. Studiował w Krakowie i Monachium. Pierwsze jego prace teatralne to ilustracje do książkowego wydania Tamten Maskoffa (G. Zapolska). W 1901 poślubił G. Zapolską, projektował kostiumy dla niej, zajmował się scenografią.
Twórca Panoramy Tatr, monumentalnego (115 m długości, 16 m wysokości) dzieła malarskiego. Było ono próbą utrwalenia pełnego widoku Tatr (wszystkie strony i wszystkie plany) z Miedzianego, jednego z najsłynniejszych punktów widokowych. W realizacji tego dzieła pomagali Janowskiemu: L. Boller, S. Radziejowski, K. Żelechowski, A. Kotowicz, T. Axentowicz. Wystawienie Panoramy Tatr (Monachium 1896 rok, a następnie w Warszawie) nie przyniosło spodziewanych zysków finansowych, w efekcie sprzedano ją na licytacji i pocięto na płótno. (wg WIEM)

Gabriela Zapolska
* 1857, + 1921
Właściwie Maria Gabriela Śnieżko-Błocka, z Korwin-Piotrowskich, pseudonimy: Józef Maskoff, Walery Tomicki. Dramatopisarka, prozaik, publicystka. W roku 1882, po zerwaniu z rodziną i mężem, została aktorką, występując w Krakowie, Lwowie, Poznaniu i w galicyjskich zespołach wędrownych. W roku 1889 wyjechała do Paryża, gdzie grywała drobne role w teatrzykach bulwarowych, od 1892 w Théâtre Libre A. Antoine'a, od 1895 także w modernistycznym Théâtre de l'Oeuvre. Po powrocie do kraju występowała m.in. w teatrach Krakowa i Lwowa. Od roku 1904 we Lwowie, zorganizowała wraz z mężem Stanisławem Janowskim, zespół teatralny, z którym objeżdżała Galicję.
Związana z naturalizmem, ukazywała bez osłonek drastyczne strony obyczajowości, głównie drobnomieszczańskiej, narażając się na ataki kół konserwatywnych i katolickich. Do najwybitniejszych utworów scenicznych Zapolskiej należą komedie: Żabusia (1897), Moralność pani Dulskiej (1906), Ich czworo (1907), Skiz (1908), Panna Maliczewska (1910).
Wydania zbiorowe: Dzieła (tom 1-26, 1922-1927), Dzieła wybrane (tom 1-16, 1957-1958), Publicystyka (tom 1-3, 1958-1963), Dramaty (tom 1-2, 1960-1961), Listy (tom 1-2, 1970). (wg WIEM)

Bronisława Rychter-Janowska
* 13.07.1868, Kraków, + 29.09.1953, Kraków
x Tadeusz Rychter (* 1870, artysta malarz), 26.10.1900, Lwów
Zapomniana malarka polskich dworków. (...) Charakterystyczne dla jej malarstwa są sceny przedstawiające otoczony drzewami, oświetlony promieniami słońca - dwór polski czy jego wnętrze. Świadczą o tym tytuły jej obrazów: "W salonie", "Na plebanii, "W starym dworku", "Przy pianinie". (...) Studia rozpoczęła w Monachium w 1896 roku, kontynuowała w pracowniach A. Ażbego i S. Hollosyego. W 1904 pogłębiała swe umiejętności warsztatowe w Akademii Florenckiej i w Rzymie. W 1908 roku zamieszkała w Starym Sączu, gdzie prowadziła prywatną szkołę malarstwa. (...) Od 1917 roku Bronisława zamieszkała na stałe w Krakowie. Jej mieszkanie stało się artystycznym salonem Krakowa, w którym można było spotkać wiele osobistości krakowskiego świata artystycznego. Nadal wiele podróżowała. Dotarła nawet do Azji Mniejszej. (...) Od 1901 wielokrotnie wystawiała swoje prace w TPSP w Krakowie, od 1906 roku we Lwowie oraz od 1919 w TZSP w Warszawie. Indywidualna wystawa prac artystki miała miejsce w lwowskim TPSP w 1927 roku oraz w warszawskiej Galerii Zachęta w 1932 roku.
Jej malarstwo było dziwnie piękne, subtelne i nastrojowe. Łącznie namalowała około 3000 obrazów. Wiadomo, że obraz Matki Boskiej Częstochowskiej jej pędzla był własnością Heleny Modrzejewskiej, a pejzaż zimowy - Ignacego Paderewskiego. Jej obrazy znajdowały się w muzeach Krakowa, Warszawy, Lwowa, Rzymu (Muzeum Watykańskie ­ "Powrót z kościoła"), Pradze. (wg ... dawno temu w Nowym Sączu Izabeli Gass i innych źródeł)

Konstanty Borzęcki - Mustafa Dżelaleddin Pasza (Mustafa Celaleddin Paşa)
* 10.04.1826, Modrzewiec, + 10.10.1876, Spuż (Czarnogóra)
Urodził się w małym majątku Modrzewiec w Piotrkowskiem, jako potomek starego, ale zubożałego szlacheckiego rodu. Ukończył gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim, zaliczył dwa lata malarstwa w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych i dwa lata Seminarium Duchownego we Włocławku. W 1848 roku porzuca Seminarium, aby wziąć udział w powstaniu wielkopolskim. W historię powstania wspisuje się raczej epizodycznie i to nie jako żołnierz, ale artysta, autor batalistycznych litografii. Aby unikąć więzienia udaje się na emigrację do Francji. W roku 1849 przyjeżdża do Osmańskiej Porty, przyjmuje islam, nowe imiona Mustafa Dżelaleddin i wstępuje do armii osmańskiej. W krótkim czasie robi błyskotliwą karierę wojskową i dostępuje wielu zaszczytów. Oddał swe życie podczas świętej wojny zwalczając niewiernych giaurów i tym samym stał się szehidem, islamskim męczennikiem. Zginął jako narodowy bohater.
Do historii drugiej ojczyzny wpisał się trwale również jako publicysta. Kilkadziesiąt lat po śmierci uznanu został za praojca Turków, jednego z inicjatorów ruchu ideologicznego, który z kosmopolitycznej społeczności osmańskiej wykreował współczesny naród turecki. "Ten Polak wart pomnika ze szerego złota" - powiedział o Borzęckim najwybitniejszy kontynuator jego idei, twórca Republiki Turcji Kemal Atatürk.
x Saffet (c. Paszy Ömera), ok. 1856 roku

Enver (Enver Hassan)
* 1857, Stambuł
Generał, dyplomata, publicysta, historyk.
x 1. Leyla (c. Paszy Mehmeda Ali - Karola Detroi)
x 2. N. Loffino (c. Wincentego Loffino)

Ajsze Dżelile
Uważana przez współczesnych za jedną z najpiękniejszych dziewcząt Stambułu. Pierwsza turecka artystka malarka - kobieta. Używała nazwisk: Dżelile Enver lub Dżelile Hikmet.
x Hikmet

Nazim Hikmet Ran
* 1902, + 1963
Pisarz. Posługiwał się również nazwiskiem Borzęcki. Uczeń tureckiej Szkoły Marynarki Wojennej. Brał udział w walkach wyzwoleńczych w roku 1920. W latach 1921-1924 studiował socjologię w Moskwie. Po powrocie do Turcji prowadził działalność polityczną. Kilkakrotnie aresztowany, w roku 1938 skazany na długoletnie więzienie. Pod naciskiem międzynarodowej opinii publicznej uwolniony. Od 1951 na emigracji. Odwiedzał często Polskę, przyjął polskie obywatelstwo, był członkiem Związku Literatów Polskich. Debiutował jako poeta w roku 1919. Propagował twórczość społecznie zaangażowaną, nawiązującą do form ludowych, np.: Pieśń pijących słońce (1928, wydanie polskie 1956). Polskie przekłady w zbiorach: Wiersze (1950), Paryskie zgadywanki (1959), Liryki (1962). Wysoko cenione są jego listy miłosne do żony. Dramaty teatralne, m.in.: Legenda o miłości (1948, wystawienie polskie 1954), Pierwszy dzień święta (1956, wydanie polskie 1956), Miecz Damoklesa (Dialog 1961). Także epopeja Insan manzarlari (1961), powieść Romantyczność (1964, wydanie polskie 1965), bajki (polski wybór Allem Kallem 1961). (wg WIEM)

Münevver
Literatka. Przez kilkanaście lat mieszkała w Polsce. Autorka "Historii literatury tureckiej". W roku 1968 wyemigrowała do Francji, gdzie wyszła za mąż. Znana jako Münevver Volkoff-Andac - tłumaczka literatury tureckiej na język francuski.

Samih Rifat
Syn Hasana Rifata, wnuk Hürszida; poeta, wysoki urzędnik osmański, gubernator Trabzonu, aktywny budowniczy Republiki Turcji, poseł do tureckiego parlamentu, pierwszy prezes Towarzystwa Języka Tureckiego.

Oktay Rifat
* 1914, Trabazon, + 1989
Poeta, krytyk, tłumacz, dramaturg, jeden z najwybitniejszych tureckich twórców XX wieku.


Uproszczona tablica pokazująca koligację z dynastią Jagiellonów przez Reginę - nieślubną córkę Zygmunta I Starego za- mężną za Hieronimem Szafrańcem z Pieskowej Skały [ zobacz Szafrańcowie ]. Polscy władcy niechętnie wchodzili w związki z własnnymi poddanymi, ale istnieje kilka "furtek", a jedną z nich jest właśnie Regina, nieślubna córka Zygmunta I Starego i Katarzyny Telniczanki. A ponieważ matką Zygmunta, a babką Reginy była Elżbieta Rakuszanka czyli Elisabeth von Habsburg, córka króla niemieckiego i węgierskiego Albrechta II i Elżbiety córki cesarza Zygmunta Luksemburskiego, zwana "matką królów", to dalej można dojść z jednej strony do Karola Wielkiego, króla Franków, cesarza rzymskiego, największego władcy średniowiecznej Europy, a z drugiej na przykład do Johna Walsha, hydraulika londyńskiego, tak więc "proste" koligacje do Piastów przez Annę księżną Mazowiecką (ze strony Odrowążów) - drugą ze znanych "furtek", czy Janusza księcia Mazowieckiego (przez Kurozwęckich) mogę pominąć, nie wspominając o wywodzie do św. Arnulfa, skąd tylko około 70 pokoleń do Priama króla Troi i następnych 30 do Adama i Ewy. I jak się tu nie uśmiechnąć z politowaniem na ludzką próżność i snobizm?

    ...               ...                ...
    |                |                 |
-------------        -----------------------         --------------------------
Zygmunt Rożen        Piotr Szafraniec            Kazimierz IV Jagiellończyk
    |          x Konstancja z Secymina         x Elżbieta Rakuszanka
    |                |                 |
-----------    ---------------------------------------------   -------------------------
Jakub Rożen    Piotr Szafraniec     Stanisław Szafraniec   Zygmunt I Stary
    |     x Zofia Odrowążówna   x Zuzanna z Buczacza   (x) Katarzyna Telniczanka
    |        |               |          |
-------------   ----------------------   -------------------  ------------------------
Zygmunt Rożen   Piotr Szafraniec      Hieronim Szafraniec x Regina (córka nieślubna)
x N. Puckówna   x Agnieszka Sienieńska             |
    |        |                    |
-------------   --------------------             -----
Albert Rożen   Stanisław Szafraniec             ...
x N. Walewska   x Anna Dembińska           
    |        |
 -------------  ---------------
 Zygmunt Rożen x N. Szafrańcówna
        |
    ---------------
    Stanisław Rożen
    x Anna Chełmska
        |
    -----------------------
    Eleazar Rożen
    x Elżbieta Gręboszewska
        |
    ------------------
    Mikołaj Jaxa Rożen
        |
    -----------------
    Antoni Jaxa Rożen
    x Tekla Cieńska
        |
    -----------------------
    Bolesław Jaxa Rożen
    x Katarzyna Grabczyńska
        |
    -------------------
    Waleria Jaxa Rożen
    x Władysław Onitsch
        |
    -----------------
    Maria Onitschówna
    x Tadeusz Scharff
        |
    ---------------------
    Janina Scharffówna
    x Roman Gryglaszewski
        |
    -----------------------
    Jerzy Gryglaszewski
    x Elżbieta Półtorakówna
        |
    -------------------
    Piotr Gryglaszewski

Copyright © Piotr Gryglaszewski