[ STRONA GŁÓWNA | O MNIE | PRYWATNA | ZAWODOWA | GARBUSOWA | LINKI | IMPRESSUM | MAPA ]
Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
www.amnesty.org.pl
Sam(a) możesz zadecydować, co się stanie z 1% Twojego podatku od dochodu. Nie daj urzędnikom skarbowym decydować, na co przeznaczą Twoje pieniądze. Ja przekazuję 1% mojego podatku dla AMNESTY INTERNATIONAL POLSKA, organizacji pozarządowej, której celem jest zapobieganie naruszeniom fundamentalnych praw człowieka.
   
[ AMNESTY INTERNATIONAL POLSKA ] [ 1% podatku dla AI POLSKA ]
  MENU [ WWW.GRYGLASZEWSKI.PL ] Aktualizacja 25.03.2015  
 STRONA GŁÓWNA
   AKTUALNOŚCI
   ARCHIWUM
   Komentarze

 O MNIE
   Z ŻYCIORYSU
   biogram|fotografie|wywiad
   who is who
   Miscellanea

 STRONA PRYWATNA
   GENEALOGIA
   tablice przodków
   biogramy rodzinne
   dokumenty i źródła
   PORTRETY
   MIEJSCA
   Jeżów
   Onitschówka
   Chudykowce
   NEKROPOLIS

 STRONA ZAWODOWA
   NAUKA
   publikacje|konferencje|inne
   DYDAKTYKA
   NAGRODY

 STRONA GARBUSOWA
   MÓJ GARBUS
   VW Käfer 1303 S
   FOTOSESJA z GARBUSEM
   zdjęcia Jana Zycha
   ZLOTY i SPOTKANIA
   fotorelacje
   WWW.GARBUSY.NET
   Sądeckie VW-Gar-Bus-y

 LINKI
   POLECANE ADRESY

 IMPRESSUM
   info | kontakt | bannery

 MAPA
   szybkiej nawigacji


Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego

 MOJA DRUGA STRONA WWW

Sądeckie VW-Gar-Bus-y

 TUTAJ CZASEM TEŻ PISZĘ

Krakowski-Kazimierz.PL
 AKTUALNOŚCI I KOMENTARZE

Czytaj [ ARCHIWUM ] aktualności oraz [ KOMENTARZE ].

 MÓJ WYKŁAD w MUZEUM NARODOWYM (DOM JANA MATEJKI)

Muzeum Narodowe w Krakowie - Dom Matejki 25 MARCA 2015 roku:
TRADYCJE WIELKANOCNE W DWORZE POLSKIM


Zapraszam do odwiedzenia portali:
[ MUZEUM NARODOWEGO ] i [ DOMU MATEJKI ].


 MOSTY STAROSTY - GORLICE - 30.01.2015

30 stycznia 2015 roku w Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach odbyła się uroczysta gala wręczenia dorocznej nagrody i wyróżnień w dziedzinie kultury - MOSTY STAROSTY, przyznawanej przez kapitułę pod przewodnictwem Starosty Gorlickiego.

W tym roku przypada XV edycja nagrody [...]. Intencją nagrody jest uhonorowanie wybitnych twórców i działaczy kultury żyjących i two- rzących w powiecie gorlickim oraz tych, którzy z ziemią tą czują się w sposób szczególny związani i pracują na rzecz propagowania i ochrony jej dorobku kulturowego. Jednocześnie Mosty Starosty symbolizują inte- grującą rolę kultury ponad wszelkimi podziałami i nierozerwalną więź twórców z ich Małą Ojczyzną - czytamy w komunikacie Starostwa Powiatowego w Gorlicach. Laureatami tej nagrody w ubiegłych latach było wiele wybitnych postaci ze świata kultury, m.in. kompozytor Zbigniew Preisner, pisarz Andrzej Stasiuk, dziennikarz TV Dariusz Bohatkiewicz. Zobacz [ archiwum ] nagród.

Wśród siedmiu wyróżnionych w tegorocznej edycji nagrody jest i moja skromna osoba - ZA PROMOCJĘ PIĘKNA I HISTORII ZIEMI GORLICKIEJ.

Piotr Gryglaszewski - Mosty Starosty 2015   Piotr Gryglaszewski - Mosty Starosty 2015

W sylwetce mojej osoby napisano m.in.: Piotr Gryglaszewski - wy- różnienie za promocję piękna i historii ziemi gorlickiej. Nauczyciel akademicki w Politechnice Krakowskiej, doktor nauk technicznych, autor wielu publikacji z dziedziny nauk przyrodniczych i technicznych. Kra- kowianin z urodzenia, z wyboru od 10 lat sękowianin z tytułem Hono- rowego Obywatela Gminy Sękowa. Pasje pozazawodowe Piotra Grygla- szewskiego to: historia regionalna, historia dworów polskich i kultury szlacheckiej, [...] twórca monografii.

Relacja i zdjęcia z uroczystości ogłoszenia i wręczenia wyróżnień na stronie [ Starostwa Powiatowego w Gorlicach ], portalu [ Sądeczanin ] oraz w Gazecie Gorlickiej (dodatek lokalny do Gazety Krakowskiej) 03.02.2015.


 PLAGIAT W GAZECIE WYBORCZEJ - KRAKÓW - 30.05.2014

Sprawa plagiatu mojego artykułu o Karolu Knausie, popełnionego przez Tadeusza S. Marka w krakowskim dodatku do Gazety Wy- borczej, została wyjaśniona, a nieprawowity autor zamieścił spros- towanie i przeprosiny. Czytaj więcej w [ ARCHIWUM ].
 O MOJEJ STRONIE DOMOWEJ

Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego

Strona zawiera informacje o mnie, obszerny dział genealogiczny, zdjęcia, informacje o mojej pracy, zainteresowaniach, itd. Jej skro- mne początki (o mnie, niektóre informacje genealogiczne) sięga- ją wiosny 1997 roku, jesienią 2001 dołączył dział garbusowy (fotorelacje ze zlotów garbusów), a znaczny rozwój (dział zawo- dowy, rozbudowa działu genealo- gicznego) nastąpił dopiero w roku 2002. 3 listopada 2002 należy uznać za datę ukształtowania obecnej formy strony. Od 2 maja 2003 roku do 2 maja 2014 roku strona posiadała adres w do- menie www.gryglaszewski. com, a od 30 marca 2006 również w domenie www.gryglaszewski.pl. W chwili obecnej tylko adres w do- menie www.gryglaszewski.pl.

Na 2005 rok przypada "zanied- banie" strony, a przyczyną jest zaangażowanie w tworzenie no- wego serwisu: www.garbusy.net. Wiosną 2006 strona powraca z nową grafiką i częściowo nową treścią. Prócz aktualizacji zwią- zanych z upływem czasu, uzu- pełniłem dział Genealogia, "od- chudziłem" dział garbusowy (fo- torelacje zlotowe przeniosłem na stronę www.garbusy.net).

Od czasu do czasu pokazują się też różne informacje, związane np. z aktualnymi wydarzeniami, m. in. politycznymi. Nie zamie- rzam jednak tworzyć tzw. blogu.

Strona jest i będzie uzupełniana, ZAPRASZAM więc do jej częste- go odwiedzania. ŻYCZĘ MIŁEGO SURFOWANIA po blisko 100 MB tekstu i grafiki.

Piotr Gryglaszewski


Strona domowa Piotra Gryglaszewskiego
 NOWOŚĆ WYDAWNICZA - DWORY MAŁOPOLSKI... - 31.07.2014

Niedawno zapowiadałem - już się ukazała: trzytomowa monografia Marzanny Raińskiej DWORY MAŁOPOLSKI - HISTORIA I WSPÓŁCZES- NOŚĆ. Blisko 1200 stron, 2000 ilustracji, 300 obiektów. To pierwsza, tak obszerna monografia dworów, które zachowały się do dziś w Małopolsce.

Książkę polecam - byłem pierwszym jej czytelnikiem i konsultatntem w trakcie jej powstawania. Jestem również autorem rozdziału wpro- wadzającego do tego dzieła.

Więcej na stronie [ DWORY MAŁOPOLSKI ].


Marzanna Raińska - Dwory Małopolski - Tom 1  Marzanna Raińska - Dwory Małopolski - Tom 2  Marzanna Raińska - Dwory Małopolski - Tom 3
 DWORY MAŁOPOLSKI W FOTOGRAFII ARCHIWALNEJ

Marzanna Raińska - Dwory Małopolski w archiwalnej fotografiiUzupełnieniem tego dzieła jest wcześniejsza publikacja Marzanny Raińskiej DWORY MAŁO- POLSKI W FOTOGRAFII ARCHIWALNEJ, która uka- zała się drukiem w ubiegłym roku. Ponad 180 dworów, w dużej części już nieistniejących, pokazuje swój czar w kolorze sepii.

Więcej na stronie [ DWORY MAŁOPOLSKI ].

Książka do nabycia w dobrych księgarniach oraz w sklepie internetowym [ ZETA-ARS ].


 PROMOCJA DWORÓW MAŁOPOLSKI... - NOWY SĄCZ - 13.11.2014

W czwartek 13 listopada 2014 roku o godz. 19:00 w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, w ramach festiwalu IUBILAEI CANTUS 2014 odbędzie się promocja trzytomowej monografii Marzanny Raińskiej Dwory Małopolski - historia i współczesność, do której miałem przyjemność napisać rozdział wprowadzający. Więcej o książce - czytaj niżej. Promocji towarzyszyć będzie recital forte- pianowy (muzyka Fryderyka Chopina i Ignacego Paderewskiego). Prowdzenie: Piotr Gryglaszewski. Więcej na stronie [ MCK Sokół ].

Relacja z wieczoru promocyjnego [ opis i zdjęcia ] oraz [ film ].
 KRYSZTAŁOWA KROPLA 2013 - 18.01.2014

Kryształowa Kropla dla Piotra GryglaszewskiegoStudenci Wydziału Inżynierii Śro- dowiska Politechniki Krakowskiej od kilku lat przyznają nagrody dla najlepszego wykładowcy i dydak- tyka na każdym z czterech kie- runków studiów prowadzonych na Wydziale (łącznie dla 8 osób) oraz nagrodę specjalną:

KRYSZTAŁOWĄ KROPLĘ.

Czuję się zaszczycony, że zosta- łem laureatem Kryształowej Kropli, szczególnego wyróżnienia, którego wartość niezwyklę sobie cenię.
Słowa uzasadnienia, wygłoszonego podczas wręczania nagrody:

To wyjątkowa nagroda, przyznawana na Gali Najlepszego Wykładowcy i Dydaktyka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Jest skierowana do nauczycieli akademickich Wydziału, jako przejaw największego uznania i docenienia przekazywanych wartości mistrz-uczeń.
 POCZET WŁODARZY...

DyplomW grudniu 2013 roku ukazał się nadkładem Urzędu Miasta Krakowa, w opracowaniu i pod redakcją Bogdana Kasprzyka, Poczet sołtysów, wójtów i burmistrzów miast, jurydyk, wsi i gmin przyłączonych do Krakowa do 1915 roku, będący kontunuacją wydanego w 2010 roku Pocztu soł- tysów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta Krakowa (1228-2010). I ja miałem w tej monu- mentalnej publikacji swój skromny udział, za co otrzymałem podziękowania od Prezydenta Miasta Krakowa o treści:

Szanownemu Panu dr. Piotrowi Gryglaszewskiemu z podziękowaniem za udział w pracach nad upamiętnieniem historycznych włodarzy miast, jurydyk, wsi i gmin współtworzących Kraków oraz pomoc w powstaniu tej księgi. (-) Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa. Kraków, grudzień 2013 r.

Książka ta, a w zasadzie księga (prawie 1000 stron w dużym formacie 32x25), nie jest dostępna w wolnej sprzedaży, jedynie w czytelniach bibliotek naukowych (między innymi wyższych uczelni, PAN/PAU, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej).

 HONOROWY OBYWATEL GMNIY SĘKOWA - 24.08.2013

24 SIERPNIA 2013 roku podczas uroczystości upamiętniających Jubileusz 650 lecia lokacji wsi Sękowa wręczone zostały tytuły Honorowego Obywatela Gminy Sękowa oraz Zasłużonego dla wsi Sękowa. Jednym z uhonorowanych byłem ja. Treść dyplomu:

Akt Nadania. Rada Gminy Sękowa uchwałą Nr XXII/309/2013 z dnia 12.08.2013 r. nadaje Piotrowi Gryglaszewskiemu autorowi mono- grafii Sękowa z kart 650 lat historii wsi tytuł Honorowego Obywatela Gminy Sękowa jako wyraz najwyższego uznania za osobiste zaangażowanie i opisanie historii wsi Sękowa od jej powstania do chwili obecnej oraz za aktywność w działaniach społecznych, kulturalnych i edukacyjnych dla gminy Sękowa. Wójt Gminy Sękowa (-). Radni Gminy Sękowa (-). Sękowa, sierpień 2013 r.

Tytułem Honorowego Obywatela Gminy Sękowa wyróżnionych zostało podnadto 7 osób, w tym wojedowa małopolski, marszałek i wice- marszałek województwa małoplskiego, starosta gorlicki oraz bur- mistrz Gorlic. Pierwszym laureatem tej nagrody był przed trzema laty ks. prałat Stanisław Dziedzic, wieloletni proboszcz sękowskiej parafii.

Serdecznie dziękuję za to szczególne wyróżnienie i zobowiązuje się do dalszej pracy na rzecz wsi i gminy.
Sękowa 2013

Wszyscy wyróżnieniu Honorowi Obywatele otrzymali pamiątkową statuetką przedstawiającą św. Filipa i Jakuba, patronów zabytkowego kościoła w Sękowej, projektu artysty rzeźbiarza Zdzisława Tohla.
 ARCHIWUM - ZAPOWIEDŹ WYDAWNICZA - SĘKOWA - 26.05.2013

22 LUTEGO 2013 roku Sękowa zainagurowała obchody 650 lat lokacji wsi i parafii. Z tej okazji odbyła się konferencja, na której wygłosiłem referat SĘKOWA - Z KART 650 LAT HISTORII WSI. Jubileusz lokacji Sękowej uświetni wydanie pierwszej w historii tej wsi monografii, opisującej jej dzieje od 1363 roku do współczesności. Autorami monografii są (w kolejności alfabetycznej): Zbigniew Bania, Bogusław Diduch, Andrzej Drzymała, Piotr Gryglaszewski, Aleksander Gucwa, Gabriela Kołotyło, Jacek Pięta, Agnieszka Tenerowicz, Miłosz Tokarz, Bartosz Walicki i ks. Sławomir Zych; współpracowali: Konrad Borowiec, Kazimierz Haluch, Leszek Kowalczyk, Bogumiła Kret i Adam Sasinowski. Koordynatorem i redaktorem merytorycznym byłem ja (Piotr Gryglaszewski), piękny projekt graficzny - autorstwa art. mal. Zbigniewa Karaszewskiego. Książka liczyć będzie 320 stron w formacie 22x28 cm, liczba ilustracji 225, w tym ponad połowa zdjęć archiwalnych. Zdjęcia współczesne różnych autorów, m. in. znanego gorlickiego fotografika Wacława Bugno. Opinię wydawniczą oraz słowo wstępne napisał prof. dr hab. czł. PAU Stanisław Grodziski.
Sękowa 2013
Po prawej ręce od szlaku ze Starego i Nowego Sącza, wiodącego przez Biecz do Krosna i Sanoka, na południe od Gorlic leży wieś Sękowa. Właściwie powiedzieć należy: KRÓLEWSKA WIEŚ SĘKOWA. Mieszkaniec tej pięknej krainy, czy przybysz z dalszych okolic Rzeczypospolitej, historyk sztuki, etnograf, który wie co chciałby zobaczyć, czy przypadkowy przechodzień lub turysta, iżby się czegoś bliżej dowiedzieć o przeszłości i dniu dzisiejszym osady, winien wziąć do ręki opracowanie: SĘKOWA. Z KART 650 LAT HISTORII WSI. Skromne to ale rzetelne opracowanie wyszło spod pióra ludzi związanych z tą osadą nie tylko pochodzeniem i miejscem zamieszkania, ale i swym uczuciem. Jego wartość poznawcza znacznie przekracza granice Beskidu Niskiego. Gdyby je należycie najtrafniej określić, należałoby dać jeszcze jeden podtytuł: Studium poświęcone historii i współczesności regionalnej. [...] Pisane stylem niekiedy kronikarskim, nie wolnym od archaizmów, które dodają jednak całości kolorytu, starannie udokumentowane, składają się na całość bardzo wartościową.
Ze Słowa wstępnego prof. dr hab. Stanisława Grodziskiego

ZAPRASZAM na promocję książki, która odbędzie się 26 MAJA 2013 roku o godzinie 17:00 w SĘKOWEJ, przed zabytkowym kościołem p.w. św. Jakuba i Filipa. W razie niesprzyjającej pogody zapraszamy do sali klubowej przy kompleksie sportowym Orlik 2012, oddalonym około 500 m.
 ARCHIWUM - MOJE KOLEJNE WYKŁADY w MUZEUM NARODOWYM (DOM MATEJKI)

Muzeum Narodowe w Krakowie - Dom Matejki 14 KWIETNIA 2011 roku:   DWÓR POLSKI - METRYKA POLSKIEJ HISTORII I KULTURY
08 GRUDNIA 2011 roku:    PANIE BRACIE - O RODOWYCH TRADYCJACH SZLACHTY POLSKIEJ


Zapraszam do odwiedzenia portali: [ MUZEUM NARODOWEGO ] i [ DOMU MATEJKI ].
 ARCHIWUM - ZAPOWIEDŹ WYDAWNICZA - ONITSCHÓWKA

Piotr Gryglaszewski - Onitschówka w Tarnowie

na promocję książki - 31 stycznia 2011 - godzina 18:00
Muzeum Etnograficzne W Tarnowie, ul. Krakowska 10

Kolejna książka, kolejny dwór. ONITSCHÓWKA W TARNOWIE - OD PODMIEJSKIEGO DWORU DO MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO. Onitschówka to niegdyś podmiejski dworek, dziś leżąca w centrum miasta malownicza XVIII wieczna późnobarokowa Villa Suburbana. Współcześnie jest siedzibą tarnowskiego Muzeum Etnograficznego.
Kompletna monografia z opisem architektury dworu, stosunków majątkowo-własnościowych, wydarzeń i ludzi związanych z tym miejscem. Na tym tle dzieje kilku rodzin związanych z Tarnowem w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Książkę uzupełnia bogaty materiał ikonograficzny (113 archiwalnych i współczesnych zdjęć oraz reprodukcje dokumentów i rysunków), tablice genealogiczne, wykazy źródeł i obszerna blibiografia oraz indeksy osobowe.
Recenzentami wydawniczymi publikacji są prof. dr hab. Stanisław Grodziski (UJ, PAU) i tarnowski historyk Antoni Sypek. Współ- wydawcami monografii są [ MUZEUM OKRĘGOWE W TARNOWIE ] i oficyna [ WILCZYSKA ].

Piotr Gryglaszewski - Onitschówka w Tarnowie

Więcej informacji na stronie wydawnictwa [ WILCZYSKA ]. Również możliwość [ zakupu u Wydawcy ], w księgarni wysyłkowej [ Merlin ] i wybranych księgarniach w całej Polsce.
 DWÓR w JEŻOWIE w MUZEUM NARODOWYM (DOM MATEJKI)Muzeum Narodowe w Krakowie - Dom Matejki Zapraszam na mój wykład: RENESANSOWY DWÓR OBRONNY W JEŻOWIE W ARCHIWUM BYŁYCH WŁAŚCICIELI, który odbędzie się 8 KWIETNIA 2010 roku o godz. 18:00 w DOMU MATEJKI (oddział Muzeum Narodowego w Krakowie), ul. Floriańska 41, w ramach cyklu CZWARTKI U MATEJKÓW. Zgodnie z brzmieniem tytułu wykładu - pokazane będą najciekawsze oryginalne dokumenty związane z dworem w Jeżowie, pochodzące z mojego archiwum rodzinnego. Na ich tle historia Jeżowa i prezentacja monografii. Zapraszam do odwiedzenia portali:
[ MUZEUM NARODOWEGO ] i [ DOMU MATEJKI ].
Dwór w Jeżowie - dokumenty
 ARCHIWUM - DWÓR W JEŻOWIE
27 czerwca 2009 roku miała miejsce premiera monografii mojego autorstwa Dwór w Jeżowie - Szlacheckie gniazdo nad Białą Dunajcową. Historia renesansowego dworu obronnego, pisana dziejami jego właścicieli i mieszkańców, gości, sąsiadów i krewnych, bogato ilustrowana archiwalnymi rycinami i fotografiami oraz współczesnymi zdjęciami. Obejmuje imponujący przedział czasowy od XIV wieku do współczesności. Większość archiwalnego materiału ikonograficznego opublikowana została po raz pierwszy.

Piotr Gryglaszewski - Dwór w Jeżowie - Szlacheckie gniazdo nad Białą  Dunajcową

Szczegółowe opisy stosunków majątkowo własnościowych i genea- logie rodów związanych z dworem (z pełną bibliografią, odsyłaczami do źródeł i indeksami) zainteresują zapewne badaczy dziejów mało- polskiej szlachty, relacje z wizyt we dworze artystów: Grottgera, Wyspiańskiego, Mehoffera czy Rychter-Janowskiej - miłośników sztuk
pięknych, fragmenty pamiętników, wspomnień i wiersze inspirowane tym miejscem - każdego czytelnika, dla turystów zwiedzających dwór - krótki przewodnik. Wielki zaszczyt twórcom książki i jej czytelnikom uczynił prof. JAN KIENIEWICZ, poprzedzając ją słowem wstępnym.

Współtwórcy: artysta malarz ZBIGNIEW KARASZEWSKI - oprawa graficzna, BOGDAN BELCER - fotografie i MACIEJ RYSIEWICZ - redaktor prowadzący i wydawca, znani z bestsellerowej publikacji Karola Majchra Bobowa - Historia, ludzie, zabytki.

Premiera książki miała miejsce we dworze i parku jeżowskim. Fragmenty czytali znani aktorzy: Halina Gryglaszewska, Krystyna Podleska i Janusz Szydłowski. Premierze książki towarzyszył recital muzyki kameralnej kwartetu smyczkowego ANIMUS z muzyką dawną (renesansową) oraz współczesną (Grażyny Bacewicz). Była również strawa dla ciała: dworski bigos, chleb ze smalcem i miód pitny.

Kolejna prezentacja książki miała miejsce 23 sierpnia 2009 podczas Dnia Miasta i Gminy Bobowa na Rynku Głównym w Krakowie.

We wrześniu 2009 roku kilkukrotnie emitowany był przez TVP Historia obszerny wywiad ze mną o jeżowskim dworze i książce. Również krótka rozmowa w Kronice w TVP Kraków (23 sierpnia 2009).

25 października 2009 roku w ramach Spotkań z kulturą renesansu 2009 organizowanych przez Willę Decjusza w Krakowie wygłosiłem wykład Dwór w Jeżowie i jego najciekawsze elementy wystroju z omówieniem związków dworu w Jeżowie z Willą Decjusza.

Wsparcia finansowego publikacji udzieliła: Fundacja Sądecka. Patronat medialny objęli: Mówią Wieki, TVP Historia, Sądeczanin, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Spotkania z Zabytkami. Informacje o książce zamieścili ponadto: Dwory Małopolski, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Przekrój, SARP, Bogdan Belcer, Bobowa Od-Nowa, ZSP w Tarnowie.

Mówią Wieki Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Spotkania z Zabytkami TVP Historia Sądeczanin

Więcej informacji na stronie wydawnictwa [ WILCZYSKA ]. Również możliwość [ zakupu u Wydawcy ], w księgarni wysyłkowej [ Merlin ] i wybranych księgarniach w całej Polsce.
Książka dostępna jest w wielu bibliotekach polskich i zagranicznych. Prócz bibliotek otrzymujących egzemplarze obowiązkowe (Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska i wybrane biblioteki uniwersyteckie) zakupiona została m. in. przez Bibliotekę Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu, Bibliotekę Muzeum Narodowego w Krakowie, Bibliotekę Małopolskiego Instytutu Kultury i kilka innych bibliotek lokalnych. Znajduje się również w zbiorach Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki, Uniwersytetu Yale, Instytutu Herdera w Marburgu oraz Bawarskiej Biblioteki Narodowej w Monachium.
 ARCHIWUM - O STRONIE

Po 12 latach, licząc od praprawersji, a po 7 od ukształtowania się obecnej formy strony, zmuszony jestem zawiesić jej wirtualny byt w światowej sieci. Przepraszam bardzo, przez dłuższy czas strona będzie niedostępna, a być może nigdy nie wróci w dotychczasowej postaci i z dotychczasową treścią. Jest mi przykro z tego powodu, ale w takiej przyszło nam żyć rzeczywistości społecznej i prawnej. Rzeczywistości cynicznej, w której nie ma miejsca na działalność i misję społeczną, a taką też dydaktyczną rolę odgrywała strona przez popularyzację historii i tradycji oraz propagowania i umacniania wartości rodzinnych. Było i znacznie więcej... Było! Właśnie, było! Wszystkich bliskich, przyjaciół i sympatyków naszej rodzinnej strony przepraszam. (01.12.2008)

Po ponad rocznej przerwie, po skrupulatnym przeglądzie i korekcie, powraca większość treści mojej dawnej strony. Pozostały do wykonania uzupełnienia do biogramów rodzinnych; pojawiać się będą na bieżąco. Życzę miłej lektury! (24.03.2010)
 WARTO PRZECZYTAĆ

Karol Majcher - Bobowa - Historia, ludzie, zabytki - PW Rzeczpospolita SA01.12.2008 - Zostałem zaproszony, jako poto- mek byłych właścicieli Bobowej i Jeżowa, na pro- mocję książki Karola Majchra Bobowa - Historia, ludzie, zabytki wydanej przez PW Rzeczpospolita SA. Promocja miała miejsce 04.10.2008 r. w Bobowej. Książkę polecam z pełnym przeko- naniem i nie dlatego, że autor odwołuje się również do mojej strony www, co sprawia mi dużą satysfakcję, ale dlatego, że prezentowany w niej materiał faktograficzny i ikonograficzny jest unikalny. Słowa uznania należą się i autorowi Karolowi Majchrowi, i redaktorowi Maciejowi Rysiewiczowi, i Zbig- niewowi Karaszewskiemu - za wspaniałą oprawę graficzną. Tę książkę, którą każdy miłośnik historii musi przeczytać, każdy miłośnik pięknych zdjęć oglądnąć, a pozostali choć przekartkować - warto [ kupić ]. Książka dostępna również w sprzedaży wysyłkowej w oficynie [ Wilczyska ]. Polecam!!!
 WARTO PRZECZYTAĆ

Ostatnia wigilia w Jeżowie
"A trzy krzesła polskim strojem
Koło stołu stoją próżne
I z opłatkiem każdy swojem
Idzie do nich składać dłużne
I pokłada na talerzu
Anielskiego chleba okruchy
Bo w tych krzesłach siedzą duchy"
(Leopold Staff)W świątecznym wydaniu Gazety Gorlickiej (dodatek lokalny Gazety Krakowskiej) ukazała się opowieść wigilijna o Jeżowie na podstawie moich wspomnień. Pełny tekst w dziale [ Jeżów ].
 WARTO PRZECZYTAĆ

Dworskie opowieści
"Wsi cnotliwa, bodaj tobie,
kwitła sława, ku ozdobie!
Jam twój, tyś moja,
mój skarb, chęć twoja!"
(Anonim, XVIII w.)

Dziennik Polski relacjo- nuje obchody Jubileuszu 680-lecia wsi Cerekiew nad Rabą, a m. in. i mój udział w tych uroczys- tościach. Pełny tekst w dziale [ Genealogia ].
 MOJE ARTYKUŁY W PORTALU KRAKOWSKI-KAZIMIERZ.PL
Karol Knaus - kazimierski architekt (www.krakowski-kazimierz.pl)[ KAROL KNAUS ] - architekt, budowniczy i artysta przełomu XIX i XX wieku. Zaprojektował i wybudował wiele kamienic na Kazimierzu, kierował pracami konserwatorskimi kazimier- skich zabytków, mieszkał tutaj. Walczył również o zachowanie krajobrazu historycznego mias- ta; jemu zawdzięczamy urato- wanie widoku na Wawel od strony Kazimierza. Postać, którą warto poznać.
Kazimierskie ścieżki Jana Zawiejskiego (www.krakowski-kazimierz.pl)[ JAN ZAWIEJSKI ] - zaliczany jest do najwybitniejszych kra- kowskich architektów końca XIX i początku XX wieku. W Krakowie znany przede wszystkim jako projektant gmachu Teatru Miejskiego (obecnie Teatru im. Juliusza Słowackiego) miał i "epizody kazimierskie" - pozostawił w tej dzielnicy trzy budowle: dwa budynki szkolne i Dom Ohrensteina, jeden z najbardziej charak- terystycznych gmachów Stradomia. Postać warta przypomnienia.
Malwina Janowska - zapomniana nauczycielka z Wolnicy (www.krakowski-kazimierz.pl)[ MALWINA JANOWSKA ] - wieloletnia nauczycielka i dy- rektorka szkoły im. Czackiego, mieszczącej się na przełomie XIX i XX wieku w kazimierskim ratuszu na Wolnicy. Wykształciła i wy- chowała wiele pokoleń żydowskich dziewcząt mieszkających na Kazimierzu. Misję edu- kacyjną Janowska spełniała nie tylko przez nauczanie szkolne. Była zaangażowaną pub- licystką, literatką i poetką. Zapomniana postać, którą warto poznać.
Józef II i jego ulica (www.krakowski-kazimierz.pl)Kim był cesarz [ JÓZEF II ] i dlaczego zasługuje na wzmian- kę w kazimierskim portalu? Nie tylko dlatego, że w roku 1773 podczas podróży przez Galicję zatrzymał się w "kamienicy wojewodzińskiej", na rogu ulic Krakowskiej i ówczesnej Żydowskiej, którą po blisko stu latach przemianowano na ulicę jego imienia. Józef był nowoczesnym i mądrym monarchą, któremu mieszkańcy dawnego Kazimierza, zwłaszcza żydowscy, wiele zawdzięczają.
Majer Bałaban (www.krakowski-kazimierz.pl)[ MAJER BAŁABAN ] - historyk, rabin, prekursor badań dziejów Żydów w Polsce od XIV wieku do czasów mu współczesnych (XIX wiek), nigdy nie mieszkał na Kazimierzu, ani nawet w Krakowie. Należy mu się jednak miejsce wśród wybitnych postaci Kazimierza, i to miejsce bardzo wysokie. Jego monumentalna publikacja "Historia Żydów w Krakowie i na Kazimierzu (1304-1868)", to fundamentalne dzieło dla naukowych badań historii krakowskiego Kazimierza.
Lola z Miodowej - ulicy czerwonych latarń (www.krakowski-kazimierz.pl)Po serii poważnych artykułów pora na pół poważną opowieść o kazimierskim półświatku, który dawno odszedł i z rzeczywis- tości, i z pamięci. I lżejszą - bo o tak zwanych lżejszych obyczajach będzie traktować - o [ LOLI z MIODOWEJ ], pos- taci niegdyś znanej i szanowanej (tak! tak!), która zniknęła z pejzażu dzielnicy gdzieś pod koniec lat osiemdziesiątych - tuż przed nastaniem "nowego Kazimierza". Lektura tylko dla dorosłych!
Halina Gryglaszewska (www.krakowski-kazimierz.pl)Krótki szkic o wybitnej aktorce teatralnej, telewizyjnej i filmo- wej, reżyserze i pedagogu, która nie tylko połowę długiego, bo aż 93 letniego, życia mieszkała na Kazimierzu, ale była wytrawną znawczynią historii, kultury, a przede wszystkim lite- ratury żydowskiej, postaci "wrosłej w pejzaż" krakowskiego Kazimierza czyli profesor [ HALINIE GRYGLASZEWSKIEJ ]. Star- szym czytelnikom jako przypomnienie, młod- szym ku edukacji.
Wszelkie prawa do użytych na tej stronie materiałów, nazw i znaków handlowych należą do ich właścicieli.
Prawa autorskie do zdjęć, artykułów i komentarzy należą do ich autorów.
Copyright © 1997, 2001, 2002-2015, Piotr Gryglaszewski

free web stats

W3C HTML 4.01 Made with Notepad Frame-Java-Flash-ActiveX-Cookies FREE SITE Viewable With Any Browser Internet na Kazimierzu